Mẹo Hướng dẫn Virtual desktop audio echo Mới nhất Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Virtual desktop audio echo Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-23 14:34:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Virtual desktop audio echo 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Virtual desktop audio echo được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-23 14:34:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Symptoms

I cannot use microphone in my Windows virtual machine.

Nội dung chính

  Cause

  The possible reasons might be:

  Missing sound device in virtual machine configuration
  Lack of access rights for Parallels Desktop in macOS
  Incorrect Windows settings
  Resolution
  Check if the Microphone is working properly on macOS side.
  Launch Parallels Desktop but do not start the Windows Virtual Machine
  Open itsconfiguration Hardware Sound & Camera

  If this device is absent, you add it to virtual machine configuration, by clicking the “+” sign the bottom of configuration window

  Provide Parallels Desktop with access to microphone (starting from macOS Mojave)

  Allow access to microphone on Windows side

  Start Windows virtual machine
  Click Windows menu > Settings > Privacy
  Select Microphone in the list on the left
  Turn microphone access for device to “on” and allow apps to access microphone (in case you are planning to use microphone in Windows applications)

  Check that microphone does not have issues in Windows

  Click Startmenu
  Type in “Device Manager” (without quotes), then click on the suggestedDevice Manager item

  Expand Audio inputs and outputs section
  Double-click Microphone (Parallels Audio Controller)
  Check if any error message is listed
  Fix microphone issues as described in Microsoft tư vấn article

  Reply

  8

  0

  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Download Virtual desktop audio echo miễn phí

  Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Virtual desktop audio echo tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Virtual desktop audio echo Free.

  Thảo Luận vướng mắc về Virtual desktop audio echo

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Virtual desktop audio echo vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Virtual #desktop #audio #echo

Related posts:

4554

Video Virtual desktop audio echo Mới nhất ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Virtual desktop audio echo Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Virtual desktop audio echo Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Virtual desktop audio echo Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Virtual desktop audio echo Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Virtual desktop audio echo Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Virtual #desktop #audio #echo #Mới #nhất