Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp cường độ dòng điện qua tụ điện là 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp cường độ dòng điện qua tụ điện là được Update vào lúc : 2022-04-24 05:57:21 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

19/06/2022 1,244

B. i=5cos100πt+π6A

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

  B. i=5cos100πt+π6AB. i=5cos100πt+π6AA. i=23cos100πt−5π6AC. 2,52AĐặt điện áp vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có mức giá trị hiệu dụng là I. Tại thời gian t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ Một trong những đại lượng là

  Bài tập trắc nghiệm 45 phút Các mạch điện xoay chiều – Dòng điện xoay chiều – Vật Lý 12 – Đề số 4Video liên quan

Page 2

19/06/2022 172

B. i=5cos100πt+π6A

Đáp án đúng chuẩn

Page 3

19/06/2022 242

A. i=23cos100πt−5π6A

Đáp án đúng chuẩn

Page 4

19/06/2022 408

Page 5

19/06/2022 128

C. 2,52A

Đáp án đúng chuẩn

Tác dụng của cuộn cảm riêng với dòng điện xoay chiều là:

Chọn câu đúng trong những phát biểu sau này ?

Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện thì dòng điện trong mạch

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

  lý thuyết trắc nghiệm hỏi đáp bài tập sgk

Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có biểu thức (u = U_0cosomega t). Điện áp và cường độ dòng điện qua tụ ở những thời gian (t_1), (t_2) tương ứng lần lượt là: (u_1 = 60V); (i_1 =sqrt3 A); (u_2 = 60sqrt2 V); (i_2 = sqrt2A). Biên độ của điện áp giữa hai bản tụ và của cường độ dòng điện qua tụ lần lượt là

A.(120V; 2A.)

B.(120V; sqrt3A.)

C.(120sqrt2 ; 2A.)

D.(120sqrt2 V; 3A)

Các vướng mắc tương tự

Công ty Cp BINGGROUP © 2014 – 2022
Liên hệ: Hà Đức Thọ – Hotline: 0986 557 525 – E-Mail: hoặc

Đặt điện áp vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có mức giá trị hiệu dụng là I. Tại thời gian t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ Một trong những đại lượng là

A.u2U2+i2I2=14

B.u2U2+i2I2=1

C.u2U2+i2I2=2

D.u2U2+i2I2=12 .

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:Lời giải
mạch chỉ có tụ nên u, I vuông pha, suy ra: u2U02+i2I02=1⇒u2U22+i2I22=1
⇒ u2U2+i2I2=2

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Các mạch điện xoay chiều – Dòng điện xoay chiều – Vật Lý 12 – Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Một mạch điện xoay chiều mắc tiếp nối đuôi nhau. Cho biết hiệu điện thế giữa hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch lần lượt có biểu thức : u = 80cos(100t +) (V) và i = – 4sin100t (A). Mạch điện gồm:

  Đặt vào hai đầu cuộn cảm L=1/2π(H) một hiệu điện thế xoay chiều u=141cos(100πt) V. Cảm kháng của cuộn cảm là?

  Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời gian điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực lớn thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng:

  Trong mạch xấp xỉ điện từ LC, I0 và Q0 lần lượt là cường độ dòng điện cực lớn và điện tích cực lớn. Dòng điện tức thời tại thời gian nguồn tích điện điện trường có mức giá trị gấp n lần nguồn tích điện từ trường có độ lớn:

  Phát biểu nào sau này đúng với cuộn cảm:

  Đặt điện áp xoay chiều u = Ucos(ωt)V vào hai đầu một điện trở thuần R = 100 Ω thì cường độ dòng điện cực lớn qua điện trở có mức giá trị 2. Giá trị của U bằng:

  Đặt vào hai đầu của một điện trở thuần R một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cosωtthì cường độ dòng điện chạy qua nó có biểu thức là ?

  Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức i = 2cos100πt (A). Biết tụ điện có điện dung C = 10-3/5π F. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện có biểu thức là:

  Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) (V) (t tính bằng giây) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện với điện dung. Dung kháng của tụ là ?

  Đặt điện áp u = UOcos(100πt + π)(V) vào hai đầu cuộn thuần cảm có L= (H). Ở thời gian mà điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100(V) thì cường độ dòng điện trong mạch là 2(A). Viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch?

  Gọi f là tần số của dòng điện xoay chiều. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của dung kháng ZC và là ?

  Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L một điện áp có biểu thức u = U0cos(ωt + φ) . Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch là:

  Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm. Nếu độ tự cảm của cuộn dây không đổi thì cảm kháng của cuộn dây:

  Đặt điện ápvào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là. Giá trị của φ bằng:

  Đặt điện áp vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có mức giá trị hiệu dụng là I. Tại thời gian t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ Một trong những đại lượng là

  Đối với đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần, phát biểu nào sau này khôngđúng ?

  Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 vàω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc tiếp nối đuôi nhau với tụđiện cóđiện dung C (C thay đổi được). Khi C = C0 thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u làφ1vàđiện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 45 V. Khi C = 3C0 thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u làφ2 =- φ1 vàđiện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 135 V. Giá trị của U0 gần giá trị nào nhất sau này?

  Đặt điện áp u = Ucosωt (V) vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có mức giá trị hiệu dụng là I. Tại thời gian t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ Một trong những đại lượng là ?

  Hiệu điện thế giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm L = 1/π(H) có biểu thức u=200cos(100πt+π/3) (V). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là.

  Đặt vào hai đầu một tụ điện điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cost. Điện áp và cường độ dòng điện qua tụ điện tại thời gian t1, t2tương ứng lần lượt là: u1= 60V; i1= A; u2= V; i2 = A. Biên độ của điện áp giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện qua bản tụ lần lượt là :

  Trên đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, dòng điện luôn:

  Đặt điện áp vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện tức tức thời qua cuộn cảm là:

  Phát biểu sai?

  Đặt điện áp(t tính bằng s) vào hai đầu một tụ điện có điệndung. Dung kháng của tụ điện là ?

  Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm , hiệu diện thế ở hai đầu cuộn cảm có biểu thức u= U0cos(ωt+π)thì cường độ dòng điện trải qua mạch có biểu thức i = I 0cos(ωt +φ)(A) trong số đó Io và φđược xác lập bởi những hệ thức nào sau này?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Nguyên nhân nào làm cho vạn vật thiên nhiên Việt Nam khác hoàn toàn với vạn vật thiên nhiên những nước có cùng vĩ độ Tây Á, Đông Phi và Tây Phi?

  Xu hướng quốc tế hóa và khu vực hóa nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới trình làng với quy mô lớn và nhịp dộ cao là yếu tố kiện để:

  Những trở ngại chính riêng với việc tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội ở việt nam về TNTN là :

  Tài nguyên giữ vị trí quan trọng nhất Việt Nam lúc bấy giờ là:

  Tài nguyên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng dối với việc tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội Việt Nam lúc bấy giờ là:

  Trong những tài nguyên sau loại nào bị suy giảm nghiêm trọng nhất:

  Để tăng trưởng kinh tế tài chính của giang sơn nên phải;

  Nguyên nhân chính làm cho Việt Nam có nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên phong phú, phong phú là;

  Tài nguyên đất của Việt Nam rất phong phú, trong số đó có nhiều nhất là;

  Sự rất khác nhau cơ bản giữa đất phù sa đồng bằng sông Hồng và đất phù sa đồng bằng sông Cửu Long là:

4074

Clip Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp cường độ dòng điện qua tụ điện là ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp cường độ dòng điện qua tụ điện là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp cường độ dòng điện qua tụ điện là miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp cường độ dòng điện qua tụ điện là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp cường độ dòng điện qua tụ điện là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặt vào hai đầu tụ điện một điện áp cường độ dòng điện qua tụ điện là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặt #vào #hai #đầu #tụ #điện #một #điện #áp #cường #độ #dòng #điện #qua #tụ #điện #là