Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trình bày mạng điện có trung tính cách điện Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trình bày mạng điện có trung tính cách điện được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-24 06:24:21 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mạng điện đơn thuần và giản dị là mạng điện xoay chiều một pha hạ áp hoặc mạng điện một chiều kể cả cao áp và hạ áp; mạng hoàn toàn có thể có một dãy hoặc hai dãy; hoàn toàn có thể đi trên không hoặc dưới dạng cáp ngầm.

Nội dung chính

  1. Mạng điện 1 pha trung tính cách điện riêng với đất2. Mạng có một cực hay một pha nối đất nối đất2.1. Mạng có một dây2.2. Mạng có 2 dây2.3. Mạng điện 1 pha cách điện riêng với đất có điện dung lớnVideo liên quan

Các trường hợp mất bảo vệ an toàn và uy tín trong mạng điện này hoàn toàn có thể là vì chạm vào hai cực (hai dây) hoặc một cực.

  Trường hợp người chạm cả hai dây thì rất nguy hiếm vì người phải chịu điện áp của mạng đặt lên trên người, khi đó dòng điện qua người sẽ bằng:

Trong số đó:

  U – điện áp của mạng điện.
  Rng – điện trở của người.

Hình 1. Người chạm vào hai cực của mạch điện đơn thuần và giản dị.

Ví dụ: U = 110V; Rng = 1000Ω thì:

  Giá trị dòng điện Ing to nhiều hơn thật nhiều giá trị bảo vệ an toàn và uy tín được cho phép (Icp) nên rất nguy hiểm.
  Trường hợp người tiếp xúc một dây thì mức độ nguy hiếm tùy từng từng loại mạng điện

Trong thực tiễn vận hành rất ít khi xẩy ra trường hợp chạm vào cả hai cực mà thường xẩy ra trường hợp chạm vào một trong những cực. Vì vậy ở đây hầu hết phân tích bảo vệ an toàn và uy tín trong trường hợp chạm vào một trong những cực của mạng điện đơn thuần và giản dị.

1. Mạng điện 1 pha trung tính cách điện riêng với đất

Trên hình vẽ mạng điện đơn thuần và giản dị hai dây cách điện riêng với dất điện áp U dưới 1000V.

Hình 2. Người chạm vào một trong những dây trong mạng điện có hai dây cách điện với đất; a) Người chạm vào 1 cực của mạng đơn thuần và giản dị 2 dây cách điện với đất; b), c) là sơ đồ thay thế.

Rcđ1, Rcđ2 là điện trở cách điện của dây 1 và dây 2 với đất.

Khi người dân có điện trở Rng chạm vào một trong những cực của mạng điện sẽ tạo thành một mạch kín.

Lúc đó, người sẽ phải chịu một dòng điện có trị số chạy qua:

  Trong số đó:
  U – điện áp của mạng điện (V).
  Rng – điện trở người (Ω).

Có thể chứng tỏ như sau:

  Theo sơ đồ đẳng trị, ta có:

  Ung = I.R

  Dòng điện chạy qua người:

Từ đây hoàn toàn có thể cho ta rút ra những nhận xét sau:

  Có thể coi điện trở cách điện: Rcđ1 = Rcđ2 = Rcđ (vì khoảng chừng cách giữa dây 1 và dây 2 riêng với đất thực tiễn là gần như thể nhau):

  Thấy rõ vai trò cúa cách điện riêng với Đk bảo vệ an toàn và uy tín. Nếu trị số bảo vệ an toàn và uy tín của dòng điện chạy qua khung hình là Icp = 10 mA (hay 0,01 A) thì điện trở cách điện không được nhỏ hơn trị số sau:               

Ví dụ: Nếu lấy U = 220V, Rng = 1000Ω  thì nên phải có điện trở cách điện là: Rcđ > 20000 = 20 kΩ.

Trong trường hợp nếu người chạm điện đi giầy, dép hoặc đứng trên bàn và ghế, thảm,… có điện trở càng lớn thì dòng điện qua người càng giảm, tức là sẽ bảo vệ an toàn và uy tín hơn so với chân tiếp xúc trực tiếp với đất.

Vì khi đó dòng diện chạy qua người sẽ là:  

  Với Rn – điện trở nền (điện trở những vật người đứng lên trong lúc chạm điện).

Hình 3. Người chạm vào 1 dây trong lúc dây kia đang chạm đất.

Nguy hiểm nhất là trường hợp chạm vào một trong những dây trong lúc dây kia chạm đất. Vì lúc đó người phải chịu gần như thể toàn bộ điện áp của mạng như trường hợp người chạm vào cả hai cực đã đề cập ở trên, tức là:

  Với U – điện áp của mạng điện, V.

2. Mạng có một cực hay một pha nối đất nối đất

2.1. Mạng có một dây

Thực chất mạng này vẫn vẫn đang còn 2 dây, một dây đi  trên không hề một dây là đất hoặc đường ray. Mạng điện này được sử dụng để chạy tàu điện hoặc xe điện.

Ta tìm kiếm được:

Ở đây: R0 – điện trở nối đất thao tác.

  Nếu coi: R0 = 0, ta được:

  Nếu người đứng trên nền có điện trở Rn, biểu thức trở thành:

Qua đây ta thấy rằng, nếu chân người tiếp xúc trực tiếp với đất chạm vào mạng điện này người sẽ phải chịu gần như thể toàn bộ điện áp của mạng điện, rất nguy hiểm vì khi sử dụng và thao tác với màn điện này nên phải để ý quan tâm treo dây dẫn cao cách mặt đất một khoảng chừng cách bảo vệ an toàn và uy tín (người không chạm tới).

Hình 2.4. Người chạm vào mạng điện 1 dây;a) Người chạm vào 1 cực của mạng có một dây;

b) Sơ đồ thay thế khi người chạm vào 1 cực của mạng có một dây.

2.2. Mạng có 2 dây

Sơ đồ mạng có hai dây, trong số đó dây 1 nối đất, lúc đó xem chân người phải chịu toàn bộ điện áp của mạng điện: Ung = U, rất nguy hiểm.

  Khi người chạm vào dây 1 dây nối đất, giả sử tại điểm B.
  Ở chính sách thao tác thông thường: hoàn toàn có thể xem chân người như đang ở điểm A, nên điện áp đặt vào người Ung bằng điện áp UBA:

Ung = UBA = RBA. I1v

Ở đây:

  RBA – điện trở của đoạn dây BA, Ω
  I1v – dòng điện thao tác của mạng, A.

Hình 5. Người chạm vào 1 cực của mạng 2 dây có một dây nối đất;a) Người chạm vào dây không nối đất của mạng 2 dây;

b) Người chạm vào dây nối đất của mạng 2 dây.

Điện áp đặt lên trên người lớn số 1 khi người chạm vào điểm C, tức là:

Ung Max = RCA.I1v = 5%U

Ở đây:   RCA – điện trở của đường dây CA (Ω).

            5%U – tổn thất điện áp được cho phép trên đoạn dây CA.

(Theo quy định hiện hành tổn thất điện áp trên đường dây hạ áp được cho phép 5%U).

Ví dụ: Nếu điện áp của mạng U = 220V thì điện áp lớn số 1 người phải chịu khi chạm vào dây nối đất là:

  Trong trường hợp xẩy ra ngắn mạch giữa dây 1 và dây 2 với giả thiết tiết diện của 2 dây dẫn của 2 dây bằng nhau tại mọi thời gian thì điện áp tại điểm C so với đất có trị số gần bằng 0,5U và càng gần điểm A điện áp càng giảm dần. Do đó, trong trường hợp xẩy ra ngắn mạch giữa dây 1 và dây 2 mà người chạm vào dây 1 nối đất thì người phải chịu điện áp gần bằng 0,5U rất nguy hiểm.

Hình 6. Người chạm vào dây nối đất trong những trường hợp;
a) Người chạm vào dây nối đất khi xẩy ra ngắn mạch;
b) Người chạm vào dây nối đất của mạng 2 dây.

  Trong trường hợp dây nối đất bị đứt tại điểm X nào đó trên đoạn từ điểm A tới điểm B mà người chạm vào dây này thì người phải chịu điện áp gần như thể bằng điện áp U của mạng giống trường hợp chạm vào dây không nối đất mà ta đã xét ở trên.

2.3. Mạng điện 1 pha cách điện riêng với đất có điện dung lớn

Với những mạng điện đường dây cáp và đường dây trên không điện áp to nhiều hơn 1000V và mạng có điện áp nhỏ hơn 1000V có nhiều nhánh sẽ có được điện dung riêng với đất lớn. Nó gây lên hiện tượng kỳ lạ là: đường dây tuy đã cắt thoát khỏi mạch điện nhưng điện tích tàn dư vẫn hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho những người dân.

Trong mạng điện xoay chiều, điện áp của điện tích tàn dư không những phụ thuộc thông số của mạch điện mà còn tùy từng thời gian cắt mạch điện.

Theo tính toán: nếu người cách điện với đất mà chạm vào 2 cực thì dòng điện qua người:

Trong số đó:

  U0 là điện áp tàn dư của đường dây ứng với thời gian khi người chạm vào mạch điện.
  C12 là điện dung Một trong những dây dẫn của đường dây bị cắt.

Nếu biết U0; Rng; C12, ta xây dựng được quan hệ giữa dòng điện qua người và thời hạn như sau (Ing (t)): Hình 2.7. Quan hệ giữa dòng điện qua người và thời hạn như sau (Ing (t)).

Từ đó ta có nhận xét:

  Nếu điện dung càng lớn (C2 > C1) trị số điện tích tàn dư (Q. = C.U) càng cao làm cho dòng điện duy trì càng lâu và tất yếu trị số trung bình của dòng điện tác dụng vào người càng lớn.
  Nếu chạm vào 1 dây của đường dây bị cắt điện (giả sử dây dẫn 1) thì:

Trong số đó:

  C11: Điện dung dây dẫn 1 với đất.
  C12: Điện dung giữa dây dẫn 1 với 2.

Nguy hiểm của điện tích tàn dư không những chỉ do trị số của dòng điện phóng, thời hạn phóng mà còn ở nhiệt lượng gây bỏng:

Câu hỏi

Phân tích bảo vệ an toàn và uy tín trong trường hợp người chạm vào 1 dây của mạng 1 pha nối đất.
Phân tích bảo vệ an toàn và uy tín trong trường hợp người chạm vào 1 dây của mạng 1 pha không nối đất (mạng cách ly).
Ở mạng điện đơn thuần và giản dị cách điện riêng với đất, muốn cho những người dân được bảo vệ an toàn và uy tín khi chạm vào vật mang điện (lõi dây dẫn điện) thì yêu cầu điện trở cách điện phải có trị số ra làm sao riêng với dây dẫn điện? Đối với trường hợp này, nguy hiểm nhất xẩy ra lúc nào? Muốn khắc phục phải làm những gì?
Ở lưới điện 220/380V, khi sửa chữa thay thế thiết bị sử dụng điện, em cần để ý quan tâm gì về phương diện bảo vệ an toàn và uy tín? Nếu trường hợp không cắt được thiết bị dùng điện thoát khỏi nguồn điện, thì người sửa chữa thay thế sẽ phải ra làm sao khi thao tác? Hãy vẽ và tính dòng điện trải qua người khi người tiếp xúc với dây nóng 220V, chân đi đất; biết điện trở của người là 2000Ω. Trường hợp này còn có nguy hiểm không? Vì sao?

://.youtube/watch?v=bG6XtZhcigk

4468

Clip Trình bày mạng điện có trung tính cách điện ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trình bày mạng điện có trung tính cách điện tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Trình bày mạng điện có trung tính cách điện miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Trình bày mạng điện có trung tính cách điện Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trình bày mạng điện có trung tính cách điện

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trình bày mạng điện có trung tính cách điện vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trình #bày #mạng #điện #có #trung #tính #cách #điện