Thủ Thuật Hướng dẫn Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 2022 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-06 07:43:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-06 07:43:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

(displaystyle eqalign& 2t^2 – 7t + 5 = 0 cr& Leftrightarrow left[ matrixt_1 = 1text (thỏa mãn nhu cầu nhu yếu ) hfill crt_2 = 5 over 2 text (thỏa mãn nhu cầu nhu yếu ) hfill cr right. cr )

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=iqUUBCQMqrk

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải những phương trình

LG a

(2x^4-rm 7x^2 + rm 5rm = rm 0);

Phương pháp giải:

Đặt (x^2= t 0) tiếp Từ đó ta giải phương trình bậc 2 ẩn t.

Lời giải rõ ràng:

Đặt (displaystyle x^2= t 0) ta được:

(displaystyle eqalign
& 2t^2 – 7t + 5 = 0 cr
& Leftrightarrow left[ matrix
t_1 = 1text (thỏa mãn nhu cầu nhu yếu ) hfill cr
t_2 = 5 over 2 text (thỏa mãn nhu cầu nhu yếu ) hfill cr right. cr )

+) Với (displaystyle t_1=1) ta có (x^2 = 1 Leftrightarrow x_1,2 = pm 1)

+) Với (displaystyle t_2= 5 over 2) ta được (x^2 = frac52 Leftrightarrow displaystyle x_3,4 = pm sqrt 10 over 2).

Vậy phương trình đã cho có (displaystyle 4) nghiệm(displaystyle x_1,2 = pm 1);(displaystyle x_3,4 = pm sqrt 10 over 2).

LG b

(3x^4 + rm 2x^2-rm 1rm = rm 0).

Phương pháp giải:

Đặt (x^2= t 0) tiếp Từ đó ta giải phương trình bậc 2 ẩn t.

Lời giải rõ ràng:

Đặt (displaystyle x^2= t 0) ta được

(displaystyle eqalign
& 3t^2 + 2t – 1 = 0 cr
& Leftrightarrow left[ matrix
t_1 = – 1 text (loại )hfill cr
t_2 = 1 over 3 text (thỏa mãn nhu cầu nhu yếu )hfill cr right. cr )

+) Với (displaystyle t_2 = 1 over 3 ) ta được (displaystyle x^2 = frac13 Leftrightarrow x_1,2 = pm sqrt 3 over 3)

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm(displaystyle x_1,2 = pm sqrt 3 over 3).

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #đại #số

Related posts:

4450

Video Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 62 sgk đại số 10 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #đại #số