Thủ Thuật Hướng dẫn Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 Hướng dẫn FULL Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-16 10:10:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-16 10:10:05 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign& int 1 over sqrt 1 + x + sqrt x dx cr & = int dfracsqrt 1 + x – sqrt x left( sqrt 1 + x + sqrt x right)left( sqrt 1 + x – sqrt x right)dx cr &= int dfracsqrt 1 + x – sqrt x 1 + x – xdx cr &= int (sqrt 1 + x – sqrt x )dx cr& = int left[ (1 + x)^1 over 2 – x^1 over 2 right] dx cr &= dfracleft( 1 + x right)^frac32frac32 – dfracx^frac32frac32 + Ccr &= 2 over 3(x + 1)^3 over 2 – 2 over 3x^3 over 2 + C cr )

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=SC32cxfUm3s

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính:

LG a

a) (int (2 – x)sin rmxdx )

Phương pháp giải:

+) Sử dụng những công thức nguyên hàm cơ bản và những phương pháp tính nguyên hàm để làm bài toán.

Lời giải rõ ràng:

Đặt (u = 2 x; , , dv = sinx dx)

(Rightarrow du = -dx; , , v = -cosx)

Khi đó ta có:

(eqalign
& int (2 – x)sin rmxdx cr &= left( 2 – x right)left( – cos x right) – int left( – cos x right)left( – dx right) cr &= (x – 2)cosx – int mathoprm cosxdxnolimits cr
& = (x – 2)cosx – srminx + C cr )

LG b

b) (displaystyleint (x + 1)^2 over sqrt x dx)

Lời giải rõ ràng:

Điều kiện: (x > 0)

Ta có:

(eqalign
& int (x + 1)^2 over sqrt x dx = int x^2 + 2x + 1 over x^1 over 2 dx cr
& = int (x^3 over 2 + 2x^1 over 2 + x^-1 over 2)dx cr
&= dfracx^frac52frac52 + 2.dfracx^frac32frac32 + dfracx^frac12frac12 + C cr &= 2 over 5x^5 over 2 + 4 over 3x^3 over 2 + 2x^1 over 2 + C. cr )

(beginarrayl
= dfrac25sqrt x^5 + dfrac43sqrt x^3 + 2sqrt x + C
= dfrac25x^2sqrt x + dfrac43xsqrt x + 2sqrt x + C
endarray)

LG c

c) (displaystyleint e^3x + 1 over e^x + 1 dx)

Lời giải rõ ràng:

Ta có: (e^3x + 1=(e^x)^3 + 1 ) (= (e^x + 1)(e^2x-e^x +1))

Do đó:

(eqalign
& int e^3x + 1 over e^x + 1 dx cr & = int dfracleft( e^x + 1 right)left( e^2x – e^x + 1 right)e^x + 1dx cr &= int left( e^2x-rm e^x + rm 1 right) dx cr
& = 1 over 2e^2x – e^x + x + C .cr )

LG d

d) (displaystyleint 1 over (sin x + mathoprm cosxnolimits )^2 dx)

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

(eqalign
& int 1 over (sin x + mathoprm cosxnolimits )^2 dxcr & = int dfracdxleft[ sqrt 2 cos left( x – dfracpi 4 right) right]^2 cr &= int d(x – pi over 4) over 2cos ^2(x – pi over 4) cr &= 1 over 2tan (x – pi over 4) + C cr )

Cách khác:

Ở bước đưa vào vi phân những em cũng hoàn toàn hoàn toàn có thể làm như sau:

Đặt (t = x – dfracpi 4 Rightarrow dt = dx)

(beginarrayl
int dfracdx2cos ^2left( x – dfracpi 4 right) = int dfracdt2cos ^2t
= dfrac12int dfracdtcos ^2t = dfrac12tan t + C
= dfrac12tan left( x – dfracpi 4 right) + C
endarray)

LG e

e) (displaystyleint 1 over sqrt 1 + x + sqrt x dx)

Lời giải rõ ràng:

Nhân tử và mẫu với biểu thức phối hợp, ta có:

(eqalign
& int 1 over sqrt 1 + x + sqrt x dx cr & = int dfracsqrt 1 + x – sqrt x left( sqrt 1 + x + sqrt x right)left( sqrt 1 + x – sqrt x right)dx cr &= int dfracsqrt 1 + x – sqrt x 1 + x – xdx cr &= int (sqrt 1 + x – sqrt x )dx cr
& = int left[ (1 + x)^1 over 2 – x^1 over 2 right] dx cr &= dfracleft( 1 + x right)^frac32frac32 – dfracx^frac32frac32 + Ccr &= 2 over 3(x + 1)^3 over 2 – 2 over 3x^3 over 2 + C cr )

(beginarrayl
= dfrac23sqrt left( x + 1 right)^3 – dfrac23sqrt x^3 + C
= dfrac23left( x + 1 right)sqrt x + 1 – dfrac23xsqrt x + C
endarray)

LG g

g) (displaystyleint 1 over (x + 1)(2 – x) dx)

Lời giải rõ ràng:

Ta có:

(dfrac1left( x + 1 right)left( 2 – x right) = dfracx + 1 + 2 – x3left( x + 1 right)left( 2 – x right) ) ( = dfrac13left( dfracx + 1left( x + 1 right)left( 2 – x right) + dfrac2 – xleft( x + 1 right)left( 2 – x right) right) ) (= dfrac13left( dfrac12 – x + dfrac1x + 1 right))

(eqalign + C .cr.)

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #giải #tích

Related posts:

4282

Video Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 Hướng dẫn FULL miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 Hướng dẫn FULL Free.

Giải đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 4 trang 126 sgk giải tích 12 Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #giải #tích #Hướng #dẫn #FULL