Kinh Nghiệm Hướng dẫn Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí Mới nhất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-10 12:30:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi được Update vào lúc : 2022-03-10 12:30:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ở nhiệt độ thường, khí nitơ khá trơ về mặt hóa học. Nguyên nhân là vì

A.

trong phân tử N2, mỗi nguyên tử nitơ còn 1 cặp electron chưa tham gia link.

B.

nguyên tử nitơ có bán kính nhỏ.

C.

trong phân tử N2 có link ba rất bền.

D.

nguyên tử nitơ có độ âm điện kém hơn oxi.

– Cấu hình e của nitơ: 1s22s22p3

   CTCT của phân tử nitơ: N ≡ N

– Giữa hai nguyên tử trong phân tử N2 hình thành một link ba bền vững. Mỗi nguyên tử ni tơ trong phân tử N2 có 8e lớp ngoài cùng, trong sđó có ba cặp e dùng chung và 1 cặp e dùng riêng đã ghép đôi.

   Ở Đk thường nitơ là chất trơ vì có lên kết ba bền vững giữa hai nguyên tử, link này chỉ bị phân huỷ rõ rệt thành nguyên tử ở nhiệt độ 3000oC.

Bài 10: Nitơ – Câu 2 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Ở Đk nào N2 trở nên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hơn ?

Trình bày cấu trúc của (N_2) . Vì sao ở Đk thường (N_2) là một chất trơ ? Ở Đk nào (N_2) trở nên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hơn ?

Giải

–  Công thức cấu trúc: (N  equiv  N). Phân tử (N_2) chứa link ba nên nguồn tích điện link lớn ( Rightarrow N_2) rất bền ở nhiệt độ thường.

– Ở nhiệt độ cao nitơ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hóa học khá hơn phản ứng với (H_2,O_2), kim lại.

Dãy những chất nào sau này đều là hiđrocacbon (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Hoàn thành sơ đo chuỗi phân ứng sau (Hóa học – Lớp 8)

1 vấn đáp

Tính a  (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

02/12/2022 8,873

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

– Cấu hình e của nitơ: 1s22s22p3

   CTCT của phân tử nitơ: N ≡ N

– Giữa hai nguyên tử trong phân tử N2 hình thành một link ba bền vững. Mỗi nguyên tử ni tơ trong phân tử N2 có 8e lớp ngoài cùng, trong sđó có ba cặp e dùng chung và 1 cặp e dùng riêng đã ghép đôi.

   Ở Đk thường nitơ là chất trơ vì có lên kết ba bền vững giữa hai nguyên tử, link này chỉ bị phân huỷ rõ rệt thành nguyên tử ở nhiệt độ 3000oC.

   Ở nhiệt độ cao nitơ trở nên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi vì phân tử N2 phân huỷ thành nguyên tử nitơ có 5e lớp ngoài cùng và có độ âm điện tương đối lớn (3,04) nên trở nên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cần bao nhiêu lít khí nitơ và khí hiđro để điều chế được 67,2 lit khí amoniac? Biết rằng thể tích của những khí đề được đo ở cùng Đk nhiệt độ, áp suất và hiệu suất của phản ứng là 25%?

Xem đáp án » 22/03/2022 11,433

Nitơ không duy trì sự hô hấp, nitơ có phải khí độc không?

Xem đáp án » 22/03/2022 8,258

Tìm những cặp công thức đúng của liti nitrua và nhóm nitrua:

A. LiN3 và Al3N

B. Li3N và AlN

C. Li2N3 và Al2N3

D. Li3N2 và Al3N2

Xem đáp án » 22/03/2022 3,177

Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo thành liti nitrua và nhóm nitrua khi cho liti và nhôm tác dụng trực tiếp với nitơ. Trong những phản ứng này nitơ là chất oxi hoá hay chất khử?

Xem đáp án » 22/03/2022 1,762

Nguyên tố nitơ có số oxi hoá là bao nhiêu trong những hợp chất sau: NO, NO2, NH3, NH4Cl, N2O, N2O3, N2O5, Mg3N2?

Xem đáp án » 22/03/2022 1,079

Ở nhiệt độ thường, khí nitơ khá trơ về mặt hóa học. Nguyên nhân là vì

A. trong phân tử N2 có link ba rất bền.

B. trong phân tử N2, mỗi nguyên tử nitơ còn 1 cặp electron chưa tham gia link.

C. nguyên tử nitơ có độ âm điện kém hơn oxi.

D. nguyên tử nitơ có bán kính nhỏ.

Giải thích :

Mỗi nguyên tử Nitơ góp ba 3 tạo link ba link này rất bền khó bị phá vỡ ở Đk thường nên ở nhiệt độ thường nitơ trơ về mặt hóa học

Trình bày cấu trúc của phân tử N2? Vì sao ở Đk thường nitơ là một chất trơ? Ở Đk nào nitơ trở nên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hơn?

Các vướng mắc tương tự

Ở Đk thường, P hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hóa học mạnh hơn nitơ là vì

A. độ âm điện của photpho to nhiều hơn nữa của nitơ

B. ái lực electron của photpho to nhiều hơn nữa của nitơ

C. link trong phân tử photpho kém bền hơn trong phân tử nitơ

D. tính phi kim của nguyên tử photpho mạnh hơn của nitơ

Ở Đk thường, P hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hoá học mạnh hơn nitơ là vì

A. độ âm điện của photpho to nhiều hơn nữa của nitơ.

B. ái lực electron của photpho to nhiều hơn nữa của nitơ.

C. link trong phân tử photpho kém bền hơn trong phân tử nitơ.

D. tính phi kim của nguyên tử photpho mạnh hơn của nitơ.

Trong những nhận xét dưới đây, nhận xét nào đúng?

A. Nitơ không duy trì sự hô hấp vì nitơ là một khí độc.

B. Vì có link ba nên phân tử nitơ rất bền và ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hoá học.

C. Khi tác dụng với sắt kẽm sắt kẽm kim loại hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, nitơ thể hiện tính khử.

D. Số oxi hoá của nitơ trong những hợp chất và ion AlN, N 2 O 4 , N H 4 + , N O 3 – , N O 2 –  lần lượt là -2, +4, -3, +5, +3.

Nhận xét nào dưới đấy là đúng?

A. Photpho có tính phi kim mạnh hơn nitơ.

B. Photpho đỏ và photpho trắng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hóa học với mức độ như nhau.

C. Ở nhiệt độ thường, photpho hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hóa học tương đối mạnh còn nitơ thì trơ.

D. Photpho đỏ và photpho trắng có cấu trúc phân tử giống nhau.

Nitơ có những điểm lưu ý về tính chất chất chất như sau:

(a) Nguyên tử nitơ có 5 electron ở lớp ngoài cùng nên chỉ có thể hoàn toàn có thể hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo hợp chất cộng hóa trị trong số đó nitơ có số oxi hóa +5 và –3.(b) Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường.

(c) Nitơ là phi kim tương đối hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ở nhiệt độ cao.

(d) Nitơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với sắt kẽm sắt kẽm kim loại mạnh và hiđro.

(e) Nitơ thể hiện tính khử khi tác dụng với nguyên tố có độ âm điện to nhiều hơn nữa.

Nhóm nào sau này chỉ gồm những câu đúng?

A. a, b, d, e

B. a, c, D

C. a, b, C

D. b, c, d, e

Nitơ có những điểm lưu ý về tính chất chất chất như sau:

(a) Nguyên tử nitơ có 5 electron ở lớp ngoài cùng nên chỉ có thể hoàn toàn có thể hoàn toàn hoàn toàn có thể tạo hợp chất cộng hóa trị trong số đó nitơ có số oxi hóa +5 và –3.(b) Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường.

(c) Nitơ là phi kim tương đối hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ở nhiệt độ cao.

(d) Nitơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với sắt kẽm sắt kẽm kim loại mạnh và hiđro.

(e) Nitơ thể hiện tính khử khi tác dụng với nguyên tố có độ âm điện to nhiều hơn nữa.

Nhóm nào sau này chỉ gồm những câu đúng?

A. a, b, d, e

B. a, c, d

C. a, b, c

D. b, c, d, e

Có những nhận xét sau về N và hợp chất của nó:

1) N2 tương đối trơ về hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi hóa học ở Đk thường vì trong phân tử có một link ba bền.

2) Khí NH3 tan tốt trong H2O tạo ra dung dịch có môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên bazơ.

3) HNO3 được tạo ra khi cho hỗn hợp khí (NO2 và O2) sục vào H2O.

4) Khi phản ứng với Fe2O3 thì HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa.

5) Khi sục khí NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4 thì sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa màu xanh.

6) Trong công nghiệp NH3 được tạo ra khi cho N2 phản ứng với H2.

Trong những nhận xét trên số nhận xét đúng là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Cho những phát biểu sau:

(1) Trong những phân tử amin, nhất thiết phải chứa nghuyên tố nitơ.

(2) Các amin chứa từ 1C đến 4C đều là chất khí ở Đk thường.

(3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai link peptit.

(4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị cuả nitơ là IV.

(5) Dung dịch anilin làm mất đi đi màu nước brom.

Những phát biểu đúng là

A. (1), (3), (5)

B. (2), (4), (5)

C. (1), (4), (5)

D. (1), (2), (3)

Cho những phát biểu sau:

(1) Trong những phân tử amin, nhất thiết phải chứa nghuyên tố nitơ.

(2) Các amin chứa từ 1C đến 4C đều là chất khí ở Đk thường.

(3) Trong phân tử đipeptit mạch hở có chứa hai link peptit.

(4) Trong phân tử metylamoni clorua, cộng hóa trị cuả nitơ là IV.

(5) Dung dịch anilin làm mất đi đi màu nước brom.

Những phát biểu đúng là

A. (1), (3), (5)

B. (2), (4), (5)

C. (1), (4), (5)

D. (1), (2), (3)

Chia Sẻ Link Tải Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Vì #sao #bền #khá #trơ #ở #nhiệt #độ #thường #ở #nhiệt #độ #cao #mỗi #trơ #nên #hoạt #động

4545

Clip Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí Mới nhất miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vì sao N2 bền khá trơ ở nhiệt độ thường ở nhiệt độ cao mỗi trơ nên hoạt động và sinh hoạt giải trí Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vì #sao #bền #khá #trơ #ở #nhiệt #độ #thường #ở #nhiệt #độ #cao #mỗi #trơ #nên #hoạt #động #Mới #nhất