Thủ Thuật về Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf. Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf. Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-05 08:19:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf. được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-05 08:19:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ngân hàng vướng mắc Mô đun 4 Tiểu học giúp thầy cô tìm hiểu thêm, nhanh gọn vấn đáp những vướng mắc trắc nghiệm của môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm và phần Công nghệ thông tin trong chương trình tập huấn Module 4.0 GDPT 2022.

Video đáp án module 4 môn đạo đức
Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 môn Tiếng Việt
2. Đáp án module 4 môn Tiếng Việt Tiểu học
3. Đáp án module 4 môn Hoạt động trải nghiệm Tiểu học
4. Đáp án module 4 môn Đạo đức Tiểu học
5. Đáp án module 4 môn Tự nhiên xã hội Tiểu học
6. Đáp án module 4 môn Tin học Tiểu học
7. Đáp án module 4 môn Khoa học Tiểu học
8. Đáp án module 4 môn Công nghệ Tiểu học
9. Đáp án module 4 môn Lịch sử Địa lý Tiểu học
10. Đáp án module 4 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thể chất Tiểu học
11. Đáp án module 4 môn Âm nhạc Tiểu học
12. Đáp án trắc nghiệm Module 4 phần Công nghệ thông tin
10. Đáp án trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học
13. Trắc nghiệm cuối khóa Mô đun 4.0

Tải về đáp án module 4

Bên cạnh đó, thầy cô hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm bài thu hoạch Mô đun 4, Kế hoạch bài dạy Mô đun 4 những môn để sở hữu thêm kinh nghiệm tay nghề tay nghề, hoàn thiện khóa tập huấn Mô đun 4 của tớ. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung rõ ràng trong nội dung nội dung bài viết dưới đây của Mobitool:

Video đáp án module 4 môn đạo đức

://.youtube/watch?v=0DeuA1VrIA0

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 môn Tiếng Việt

1. Trong tài liệu này, quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo phía tăng trưởng kĩ năng, phẩm chất học viên được thực thi qua mấy bước?

C. 5 bước

2. Nội dung nào sau này sẽ không còn phải là một bước trong quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo phía tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng học viên

B. Phân tích điểm lưu ý, Đk của địa phương

3. Trong tài liệu, tiến trình tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học tập cho học viên theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng là:

A. Trải nghiệm Kiến thức mới Thực hành, rèn luyện Vận dụng

4. Trong tài liệu, cấu trúc kế hoạch bài dạy khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng được khuyến khích sử dụng gồm:

B. 4 bước

5. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục thành viên trong năm học cần đảm bảo những nguyên tắc tối thiểu sau:

C. Nguyên tắc tinh đảng, Nguyên tác khách quan, Nguyên tắc khoa học

6. Tiêu chí nào sau này sẽ không còn phải là tiêu chỉ nhìn nhận kế hoạch và tài liệu dạy học?

B. Mức độ sinh động, mê hoặc học viên của phương pháp và hình thức chuyển giao
trách nhiệm học tập.

7. Quy trình phân tích hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học của học viên khi phân tích, nhìn nhận kế hoạch bài dạy được thực thi qua mấy bước

A. 4 bước

8. Cấu trúc kế hoạch bài dạy theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng được khuyến khich sử dụng gồm tiến trình nào?

D. Trải nghiệm, phân tích mày mò rút ra kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, thực hành thực tiễn thực tiễn rèn luyện, vận dụng
kiến thức và kỹ năng và kỹ năng kĩ năng vào thực tiễn

9. Bước nào sau này sẽ không còn trong quy trình phân tích hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học của học viên
khi phân tích, nhìn nhận kế hoạch bài dạy?

D. Vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng vào thực tiễn

10. Tiêu chí nào sau này là một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận kế hoạch và tài liệu dạy học?

C. Mức độ rõ ràng của tiềm năng, nội dung , kĩ thuật tổ chức triển khai triển khai và thành phầm cần đạt được
của mỗi trách nhiệm học tập

11. Hình thức nào dưới đây không sử dụng để tương hỗ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng xây dựng kế hoạch giáo dực, dạy học hướng tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng học viên?

C. Tổ chức nhìn nhận học học

12. Tiêu chí nào sau này là một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận nội dụng tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi cho học viên?

A. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại vất vả của học viên

13. Bản kế hoạch dạy học và giáo dục thành viên trong năm học gồm những thành phần chính nào sau này.

D. Phần thông tin chung; Phần kế hoạch dạy học thành viên và giáo dục thành viên; Phần Kế hoạch tự học và tu dưỡng thường xuyên; Phần kế hoạch dạy học và giáo dục hàng tháng.

14. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trồng trong đoạn thông tin . được được cho phép những nhà quản trị và vận hành triệu tập sự để ý quan tâm của tớ vào những tiềm năng dạy học tăng trưởng kĩ năng phẩm chất người học, làm rõ hơn phương hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của tổ trình độ, của nhà trường trong ký học, năm học.

C. Kế hoạch dạy học và giáo dục

15. Tiêu chí nào sau này là một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của học viên?

B. Mức độ tham gia tích cực của học viên trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực thi trách nhiệm học tập.

16. Tìm cụm tự thích hợp đề điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau: là bản thiết kế những việc làm mà GV sẽ thực thi để tăng trưởng thành viên, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới những tiềm năng cho việc tăng trưởng trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của GV.

C. Kế hoạch tự học

17. Mục tiêu của việc phân tích điểm lưu ý, Đk của nhà trường và đối tượng người dùng người tiêu dùng học viên khi xây dựng kế hoạch dạy học môn toán theo phía tăng trưởng kĩ năng phẩm chất học viên?

B. Xác định những thuận tiện, trở ngại vất vả liên quan đến những điểm lưu ý Đk của nhà trường và đối tượng người dùng người tiêu dùng học viên để đảm bảo xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học thích hợp.

18. Nguyên tắc nào sau này sẽ không còn phải nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán

D. Đảm bảo quy mô của những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt và chất lượng giáo dục

19. Điền vào chỗ trống:

là yếu tố rõ ràng hóa CT GDPT môn toán phù phù thích phù thích hợp với Đk rõ ràng về thời hạn, điểm lưu ý của người học, nhân lực, vật lực của nhà trường là:

B. Kế hoạch dạy học môn Toán

20. Đặc trưng nào sau này sẽ không còn phải đặc trưng của bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề theo khuynh hướng tăng trưởng kĩ năng, phẩm chất người học

C. Tăng cường sử dụng phương pháp hỏi đáp

2. Đáp án module 4 môn Tiếng Việt Tiểu học

Câu 1:Chọn đáp án đúng

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học có quan hệ ra làm thế nào với chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt là yếu tố rõ ràng hóa chương trình GDPT ở một môn học và môt cấp học

Mục tiêu môn Tiếng Việt ở Tiểu học không liên quan tới chương trình GDPT

Yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt Tiểu học không tùy từng chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học không hề quan hệ gì với chương trình GDPT

Câu 2: Chọn đáp án đúng

Trong chương trình GDPT 2022, thời lượng dành riêng cho môn Tiếng Việt giống hoặc khác ví ra làm thế nào so với chương trình GDPT 2006

Thời lượng dành riêng cho môn Tiếng Việt ở hai chương trình không hề gì rất rất khác nhau

Số tiết bằng nhau nhưng chương trình GDPT 2022 để nhiều tiết cho lớp 1, lớp 2 hơn

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2022 nhiều hơn nữa thế nữa so với chương trình GDPT 2006

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2022 thấp hơn so với chương trình GDPT 2006

Câu 3: Đối tượng nhìn nhận trong môn Tiếng Việt là gì?

Các yêu cầu về kết quả và quy trình học Tiếng Việt của học viên

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, kĩ năng sau khi tham gia học Tiếng Việt

Các kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kỹ năng Tiếng Việt được quy định trong chương trình

Sự tiến bộ của học viên qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt đọc, viết, nói, nghe

Câu 4: Để nhìn nhận kĩ năng đặc trưng của học viên trong môn Tiếng Việt, nội dung nào dưới đây sẽ là quan trọng nhất

Các hành vi, việc làm, cách ứng xử của học viên trong thực tiễn

Những biểu lộ về thái độ, tình cảm của học viên khi sử dụng lời nói

Sự tiến bộ về nhận thức của học viên trong xét về những hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ lùng sống

Sự tiến bộ của học viên thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt: đọc, viết, nói, nghe

Câu 5: Giáo viên có vai trò ra làm thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt của nhà trường?

Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch

Là người chỉ huy xây dựng kế hoạch

Là người tương hỗ việc xây dựng kế hoạch

Là người giám sát việc xây dựng kế hoạch

Câu 6: Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, bước phân tích điểm lưu ý, Đk của nhà trường và đối tượng người dùng người tiêu dùng học viên vận dụng những phương pháp giáo dục khuynh hướng chung nào?

Dạy học trải nghiệm

Dạy học phân hóa

Dạy học tích hợp

Dạy học tích cực

Câu 7: Tiêu chuẩn nào dưới đây không dùng để xem nhận một kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (kế hoạch năm học)?

Có khá khá đầy đủ vị trí vị trí căn cứ pháp lí và thực tiễn

Phù phù thích phù thích hợp với tiềm năng giáo dục của môn Tiếng Việt

Phù phù thích phù thích hợp với đặc trưng của môn Tiếng Việt

Phù phù thích phù thích hợp với kế hoạch của từng buổi học rõ ràng

Câu 8: Khi nhìn nhận kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, cần để ý quan tâm những tiêu chuẩn đặc trưng nào của môn học?

Phù phù thích phù thích hợp với Đk của địa phương

Phù phù thích phù thích hợp với Đk của nhà trường

Phù phù thích phù thích hợp với đặc trưng của môn Ngữ văn ở tiểu học

Phù phù thích phù thích hợp với đặc trưng nhu yếu của học viên

Câu 9: Nhận định nào dưới đấy là đúng

Kế hoạch bài dạy đó đó là một bản tóm tắt rõ ràng nội dung một bài trong SGK Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy đó đó là bản liệt kê những việc làm của giáo viên và học viên trong giờ học Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy phải thể hiện sinh động mối liên hệ giữa tiềm năng, nội dung, phương pháp và Đk dạy học

Tất cả những giáo viên phải thực thi cùng một kế hoạch dạy học rõ ràng

Câu 10: Phần tiềm năng trong kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt cần thể hiện những kĩ năng đặc trưng nào?

Năng lực tự chủ và tự học

Năng lực ngôn từ và kĩ năng văn học

Năng lực tiếp xúc và hợp tác

Năng lực xử lý và xử lý yếu tố và sáng tạo

Câu 11: Việc tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học tập cho học viên theo khuynh hướng tăng trưởng, phẩm chất, kĩ năng được thực thi theo tiến trình nào dưới đây?

Khởi động Khám phá Luyện tập Vận dụng

Khởi động Luyện tập Khám phá Vận dụng

Khởi động Khám phá Vận dụng Luyện tập

Vận dụng Khởi động Khám phá Luyện tập

Câu 12: Khi phân tích bài sẽ dạy để sẵn sàng sẵn sàng xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên chưa cần vấn đáp vướng mắc nào dưới đây

Học sinh đã biết gì về liên quan tới nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề sẽ dạy

Học sinh cần học được điều gì mới ở bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề này

Học sinh sẽ sử dụng những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kỹ năng đã đã có được từ bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề này ra làm thế nào khiến cho những bào học tiếp theo?

Cần sử dụng những kĩ thuật dạy học rõ ràng nào để tổ chức triển khai triển khai giờ học

Câu 13: Để sẵn sàng sẵn sàng xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên cần tìm hiểu những thông tin nào dưới đây?

Những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng học viên đã có liên quan tới nội dung bài mới

Những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng học viên cần hình thành, củng cố bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề mới

Mối liên hệ giữa nội dung bài sẽ dạy với nội dung những bài liên quan

Những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kỹ năng học viên đã có liên quan tới nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề mới cũng như nhu yếu hình thành củng cố khi tham gia học bài mới, mối liên hệ nội dung giữa bài sẽ dạy với những bài liên quan

Câu 14: Khi xác lập tiềm năng của một bài dạy Tiếng Việt rõ ràng, chưa cần vấn đáp vướng mắc nào dưới đây?

Bài học giúp học viên hình thành và tăng trưởng những kĩ năng đặc trưng nào?

Bài học góp thêm phần giúp học viên hình thành và tăng trưởng những kĩ năng chung nào?

Bài học góp thêm phần giúp học viên hình thành và tăng trưởng những kĩ năng phẩm chất nào?

Cần sử dụng hình thức dạy học nào khi tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt học tập của học viên?

Câu 15: Ý nào dưới đây thể hiện đầy đung và đủ vai trờ của bước khởi động trong một bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề Tiếng Việt

Làm cho giờ học trở nên sôi động, tạo tâm thế học tập tích cực cho học viên

Giúp việc kiểm tra bài cũ trình làng nhẹ nhàng, tạo tâm thế tích cực cho học viên

Giúp link kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng học viên đã có với nội dung bài mới, tạo tâm thế học tập tích cực cho học viên.

Là hình thức trình làng bài mới một cách thú vị, tạo tâm thế học tập tích cực cho học viên

Câu 16: Bước vận dụng trong quy trình tổ chức triển khai triển khai một bài dạy Tiếng Việt có trách nhiệm nào dưới đây

Tạo trường hợp để học viên chia sẻ những trải nghiệm liên quan đến bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề mới, có tâm thế học tập tích cực

Đặt học viên vào trường hợp tương tự trường hợp đã mày mò để củng cố kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, rèn luyện kỹ năng thực hành thực tiễn thực tiễn

Giúp học viên vận dụng những điều đã học để nhận thức, xử lý và xử lý những trường hợp có thực trong đời sống.

Đưa học viên vào trường hợp mới để giúp những em có những hiểu biết và kinh nghiệm tay nghề tay nghề mới.

Câu 17: Theo những thầy, cô nhận định dưới đấy là đúng hay sai?

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt vừa là một bản kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của giáo viên, vừa là phương tiện đi lại đi lại giúp cán bộ quản lí chỉ huy trình độ học cách cơ bản, nhằm mục đích mục tiêu hoàn thành xong xong tốt kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt của nhà trường

Đúng.

Sai

Câu 18: Sản phẩm của bước hoàn thiện và phê duyệt văn bản kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt là gì?

Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về phía dẫn thực thi, triển khai trình độ của những cấp quản lí trong năm học

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt.

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (dự thảo)

Bản báo cáo phân tích thuận tiện, trở ngại vất vả, thử thách, thời cơ trong dạy học môn Tiếng Việt theo khuynh hướng tăng trưởng kĩ năng phẩm chất của học viên

Câu 19: Sản phẩm của bước phân tích điểm lưu ý, Đk của nhà trường và đối tượng người dùng người tiêu dùng học viên là gì?

Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về phía dẫn thực thi, triển khai

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được (dự thảo)

Bản báo cáo phân tích thuận tiện, trở ngại vất vả, thử thách, thời cơ trong dạy học môn Tiếng Việt theo khuynh hướng tăng trưởng kĩ năng phẩm chất của học viên.

Câu 20. Theo những thầy cô nhận định dưới đấy là đúng hay sai?

Nếu mua được một cuốn sách thiết kế tốt thì giáo viên tránh việc phải xây dụng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt cho riêng mình

Đúng

Sai.

3. Đáp án module 4 môn Hoạt động trải nghiệm Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu vấn đáp thích hợp nhất trong những câu sau:

Mối quan hệ giữa chương trình Hoạt động trải nghiệm và Chương trình trình giáo dục phổ thông 2022?

Hoạt động trải nghiệm là thành phần tự chọn không bắt buộc trong Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phổ thông 2022 nhằm mục đích mục tiêu giúp đạt tiềm năng giáo dục toàn vẹn và tổng thể học viên.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm có sự tăng trưởng so với Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phổ thông 2022 về nội dung, phương pháp giáo dục và nhìn nhận.

Hoạt động trải nghiệm và Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phổ thông 2022 có những quan hệ: bộ phận và tổng thể, thống nhất với nhau, tương hỗ lẫn nhau.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm và Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phổ thông 2022 tương hỗ nhau để đạt tiềm năng giáo dục chung.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Tính mở của Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm được thể hiện ở những điểm nào?

Nội dung và phương pháp trải nghiệm

Đối tượng trải nghiệm cùng học viên

Địa điểm tổ chức triển khai triển khai trải nghiệm

Nội dung, phương pháp, khu vực tổ chức triển khai triển khai và đối tượng người dùng người tiêu dùng cùng trải nghiệm.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu vấn đáp không đúng chuẩn

Ý nghĩa của Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm riêng với giáo viên khi tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm cho học viên.

Là vị trí vị trí căn cứ để quản lí trình độ của giáo viên.

Là cơ sở để thực thi những chủ đề trải nghiệm cho học viên lớp mình.

Cho thấy vị trí của chủ đề trải nghiệm rõ ràng trong Kế hoạch giáo dục nhà trường.

Tạo sự thống nhất cơ bản Một trong những giáo viên trong tổ trình độ.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Để thực thi nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi khi xây dựng Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm, tổ trình độ cần lựa chọn nội dung giáo dục ra làm thế nào?

Xác định tiềm năng trên cơ sở rõ ràng hoá tiềm năng Chương trình và tiềm năng giáo dục địa phương.

Nội dung giáo dục cần thích hợp điểm lưu ý tâm, sinh lý và kĩ năng nhận thức của học viên.

Lựa chọn những giải pháp tổ chức triển khai triển khai vị trí vị trí căn cứ trên lợi thế, khuyết điểm của nhân lực, vật lực và những Đk khác của nhà trường, địa phương.

Tất cả những ý trên.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Vì sao Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường có tính thống nhất tương riêng với Kế hoạch Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chung của nhà trường?

Vì Chương trình Hoạt động trải nghiệm có tính mở, với mỗi yêu cầu cần đạt hoàn toàn hoàn toàn có thể lựa chọn nội dung, hình thức và thời hạn tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi rất rất khác nhau.

Vì khi những Đk chủ quan và khách quan tác động đến hoàn toàn hoàn toàn có thể thay đổi kế hoạch trải nghiệm mà không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch chung và tiềm năng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của nhà trường.

Vì kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm là một bộ phận của Kế hoạch giáo dục chung của nhà trường

Tất cả những lí do trên.

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV cần nghiên cứu và phân tích và phân tích những nội dung nào khi lập kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường?

Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2022, Nội dung giáo dục của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2022, chỉ huy của Đoàn, Đội và Uỷ ban nhân dân địa phương.

Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phổ thông 2022, Hoạt động trải nghiệm 2022, văn bản giáo dục của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

Nội dung Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phổ thông 2022, Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2022, yêu cầu về nội dung giáo dục địa phương và của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn những nội dung cần thể hiện trong Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường?

Tên, tiềm năng, nội dung giáo dục của từng chủ đề

Loại hình trải nghiệm và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tương ứng

Văn bản chỉ huy của cấp trên và người phụ trách

Nội dung tích hợp của giáo dục địa phương và đoàn đội

8. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp thứ tự cho những nội dung dưới đây theo như đúng quy trình lập kế hoạch tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm của nhà trường

Xác định những chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm
Kế hoạch giáo dục những chủ đề của môn học trong học kì/năm
Liệt kê những mạch nội dung chính và yêu cầu cần đạt
Thiết kế kế hoạch tổ chức triển khai triển khai một chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm

A C D B

C A D B

D C A B

C D B A

9. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp những nội dung dưới đây theo thứ tự tiến trình Tổ trình độ tổ chức triển khai triển khai xây dựng Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của Tổ.

Tổ thảo luận và thống nhất những chủ đề sẽ thực thi.
Phân công những thành viên xây dựng Kế hoạch giáo dục của từng chủ đề
Tổ trình độ nghiên cứu và phân tích và phân tích Chương trình giáo dục phổ thông 2022 và những văn bản hướng dẫn về giáo dục địa phương.
Tổ trình độ họp thống nhất Kế hoạch giáo dục hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm của tổ và trình Ban Giám hiệu phê duyệt.

C A B D

A B D C

B A C D

D C A B

10. Chọn đáp án đúng nhất

Có bao nhiêu tiêu chuẩn để xem nhận Kế hoạch giáo dục hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm của nhà trường?

5 tiêu chuẩn

3 mức tiêu chuẩn

7 tiêu chuẩn

9 tiêu chuẩn

11. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu vấn đáp không đúng trong những câu sau:

Kế hoạch tổ chức triển khai triển khai một chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm rõ ràng cho học viên cần đảm bảo những nguyên tắc nào?

Đảm bảo tính pháp lí.

Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi của chủ đề.

Đảm bảo đúng thời hạn theo tiết học quy định là 35 phút.

Đảm bảo sự mềm dẻo, linh hoạt để tích hợp giáo dục địa phương một cách thích hợp.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG phải là vai trò của Kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm theo chủ đề rõ ràng?

Giúp giáo viên và nhà quản lí có cái nhìn tổng thể về những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục, dạy học trong nhà trường.

Là vị trí vị trí căn cứ để GV dữ thế dữ thế chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai triển khai, trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nội dung, thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi khi có những trường hợp không mong ước xảy ratrong quy trình giáo dục mà vẫn đạt được tiềm năng đưa ra.

Kế hoạch tổ chức triển khai triển khai chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm là hồ sơ trình độ góp thêm phần nhìn nhận chất lượng giáo viên.

Cho thấy sự link Một trong những chủ đề trải nghiệm và Khung kế hoạch tổ chức triển khai triển khai những chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm của năm học.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Có những Mẫu Kế hoạch sử dụng thực thi Chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm?

Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt dưới cờ, trải nghiệm theo chủ đề

Kế hoạch giáo dục trải nghiệm theo chủ đề và Sinh hoạt lớp

Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm

Kế hoạch giáo dục theo từng quy mô: Sinh hoạt dưới cờ, trải nghiệm theo chủ đề, Sinh hoạt lớp

14. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt dưới cờ trong Hoạt động trải nghiệm thường có mấy phần, đó là những phần nào?

Có 4 phần: Mục tiêu Sinh hoạt dưới cờ, Chuẩn bị, Hoạt động Sinh hoạt dưới cờ, Điều chỉnh kế hoạch giáo dục

Có 4 phần: Phương tiện cần sẵn sàng sẵn sàng, Phần nghi lễ (chào cờ), Sinh hoạt theo chủ đề, Giao trách nhiệm trực tuần

Có 4 phần: Phần nghi lễ (chào cờ), Nhận xét công tác thao tác thao tác tuần, Sinh hoạt theo chủ đề, Giao trách nhiệm tuần sau

Có 4 phần: Phần nghi lễ (chào cờ), Nhận xét công tác thao tác thao tác tuần, Sinh hoạt theo chủ đề, Nhận xét, nhìn nhận

15. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục theo chủ đề được thực thi theo những pha nào?

Khám phá; Thử nghiệm; Luyện tập; Đánh giá

Nhận diện Khám khá; Tìm hiểu Mở rộng; Đánh giá Phát triển

Nhận diện Khám khá; Tìm hiểu Mở rộng; Thực hành Vận dụng; Đánh giá Phát triển

Khám khá Tìm hiểu; Mở rộng Thực hành; Vận dụng Phát triển; Đánh giá

16. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt lớp gồm những phần hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nào?

Báo cáo, tổng kết công tác thao tác thao tác tuần

Sinh hoạt theo chủ đề

Thảo luận chủ đề sinh hoạt tuần sau

Tất cả những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trên

17. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành xong xong nội dung dưới đây

Hoàn thành những nguyên tắc bằng phương pháp chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Danh sách câu vấn đáp

Sản phẩm cần đạt được.

Đánh giá

Câu vấn đáp

Chủ đề cần đảm bảo cácYêu cầu cần đạtmà Chương trình giáo dục môn học đã ban hành.

Chủ đề cần đảm bảo chuỗi các hoạt động trải nghiệm: Nhận diện Khám phá; Tìm hiểu Mở rộng;Thực hành Vận dụngĐánh giá Phát triển

Chuỗi hoạt động trải nghiệm cần đảm bảo phù hợp.. với mục tiêu,Nội dung, phương thức trải nghiệm được sử dụng.

Mỗi nhiệm vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung và Sản phẩm cần đạt được.

Đảm bảo sự phù hợp.. của phương ánĐánh giátrong quá trình tổ chức trải nghiệm cho HS.

Chọn đáp án đúng nhất

18. Sắp xếp tiến trình của Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục theo chủ đề

Xác định những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trong chủ đề
Thiết kế rõ ràng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong chủ đề
Xác định thời hạn thực thi
Xác định chủ đề và tiềm năng của chủ đề
Đánh giá chủ đề

A C B E D

D A C B E

B E C A B

C B A E B

19. Chọn đáp án đúng nhất

Để đảm bảo hiệu suất cao giáo dục và không chồng chéo Một trong những nội dung giáo dục, nên lựa chọn thời hạn thực thi cho từng chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm ra làm thế nào?

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục chung của địa phương để xác lập thời hạn.

Tìm điểm tương tự giữa nội dung giáo dục theo yêu cầu cần đạt của Chương trình và Kế hoạch giáo dục địa phương, đoàn đội để chọn thời hạn thực thi.

Tuỳ theo mong ước mà lựa chọn thời hạn vì Hoạt động trải nghiệm có tính mở.

Thực hiện theo yêu cầu của quản lí giáo dục cấp trên.

20. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn những tiêu chuẩn nhìn nhận sự thành công xuất sắc xuất sắc của kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm theo chủ đề thông qua quan sát học viên:

Mức độ tích cực, dữ thế dữ thế chủ động, sáng tạo, hợp tác của học viên trong việc thực thi những trách nhiệm học tập.

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực thi trách nhiệm học tập của toàn bộ học viên trong lớp.

Mức độ đúng đắn, đúng chuẩn, thích hợp của những kết quả thực thi trách nhiệm học tập của HS

Mức độ tham gia tích cực của học viên trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực thi trách nhiệm học tập.

Tất cả những tiêu chuẩn trên

4. Đáp án module 4 môn Đạo đức Tiểu học

1. Mục tiêu môn Đạo đức được quy định trong Chương trình giáo dục phố thông ra làm thế nào?

A. Hình thành, tăng trưởng ở học viên những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp lý, những thái độ và kỹ năng, hành vi tích cực.

B. Hình thành, tăng trưởng ở học viên những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp lý, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực.

C. Hình thành, tăng trưởng ở học viên những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực

2. Chương trình giáo dục phổ thông quy định ra làm thế nào riêng với phẩm chất, kĩ năng và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức?

A. Các phẩm chất, kĩ năng và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do những phẩm chất hầu hết, kĩ năng cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thế hoá những yêu cầu cần đạt này.

B. Các phẩm chất, kĩ năng và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do những phẩm chất hầu hết, kĩ năng chung của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, rõ ràng hoá những yêu cầu cần đạt này.

C. Các phẩm chất, kĩ năng và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do những phẩm chất hầu hết, kĩ năng cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông quy định.

3. Chương trình giáo dục phổ thông quy định ra làm thế nào riêng với nội dung môn Đạo đức?

A. Chương trình giáo dục phổ thông quy định nội dung khái quát và nội dung rõ ràng môn Đạo đức cùng với yêu cầu cần đạt tương ứng từng nội dung rõ ràng.

B. Chương trình giáo dục phổ thông chỉ đưa ra khuynh hướng chung và nội dung khái quát riêng với môn Đạo đức.

C. Chương trình giáo dục phổ thông đưa ra nội dung rõ ràng môn Đạo đức.

4. Chương trình giáo dục phổ thông quy định ra làm thế nào riêng với phương pháp dạy học môn Đạo đức?

A. Chú trọng tổ chức triển khai triển khai, hướng dẫn những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của học viên; chỉ vận dụng những phương pháp dạy học tân tiến; tăng cường sử dụng những phương pháp dạy học đặc trưng của môn học.

B. Chú trọng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của giáo viên và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của học viên; phối hợp sử dụng những phương pháp dạy học truyền thống cuội nguồn cuội nguồn với những phương pháp dạy học tân tiến; tăng cường sử dụng những phương pháp dạy học đặc trưng của môn học.

C. Chú trọng tổ chức triển khai triển khai, hướng dẫn những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của học viên; phối hợp sử dụng những phương pháp dạy học truyền thống cuội nguồn cuội nguồn với những phương pháp dạy học tân tiến; tăng cường sử dụng những phương pháp dạy học đặc trưng của môn học.

5. Chương trình giáo dục phổ thông quy định ra làm thế nào về người nhìn nhận trong nhìn nhận kết quả dạy học môn Đạo đức?

A. Kết hợp nhìn nhận của giáo viên với tự đảnh giả và nhìn nhận đồng đẳng của học viên, nhìn nhận của phụ huynh học viên.

B. Kết hợp nhìn nhận của giáo viên với tự nhìn nhận của học viên, nhìn nhận của phụ huynh học viên và nhìn nhận của hiệp hội.

C. Kết hợp nhìn nhận của giáo viên với tự nhìn nhận và nhìn nhận đồng đẳng của học viên, nhìn nhận của phụ huynh học viên và nhìn nhận của hiệp hội.

6. Dạy học môn Đạo đức tùy từng những yếu tố cơ bản nào?

A. Chương trình môn Đạo đức, kĩ năng của học viên, Đk thực thi của nhà trường, lớp.

B. Chương trình môn Đạo đức, kĩ năng của học viên, điểm lưu ý và Đk thực thi của nhà trường, lớp, điểm lưu ý riêng của từng địa phương.

C. Chương trình môn Đạo đức, kĩ năng của học viên, điểm lưu ý riêng của từng địa phương, từng trường, từng lớp.

7. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân thể hiện được những yếu tố cơ bản nào?

A. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện đi lại đi lại, hình thức tổ chức triển khai triển khai, nhìn nhận, thời hạn thực thi.

B. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện đi lại đi lại, nhìn nhận, thời hạn thực thi.

C. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện đi lại đi lại, hình thức tổ chức triển khai triển khai, thời hạn thực thi.

8. Trong quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức, giáo viên tương tác với những yêu tố nào?

A. Chương trình môn học, học viên, tài liệu tìm hiểu thêm, những Đk thực thi, thực tiễn môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường xung quanh.

B. Chương trình môn học, đồng nghiệp, học viên, tài liệu tìm hiểu thêm, những Đk thực thi.

C. Chương trinh môn học, đồng nghiệp, học viên, tài liệu tìm hiểu thêm, những Đk thực thi, thực tiễn môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường xung quanh.

9. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức có những ý nghĩa gì trong việc thực thi chương trình môn Đạo đức?

A. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức triển khai triển khai dạy học môn Đạo đức; nhìn nhận chất lượng, hiệu suất cao giáo dục môn Đạo đức; tạo Đk cho quản trị và vận hành giáo dục kiểm tra, giảm sát, tương hỗ giáo viên thực thi chương trinh môn Đạo đức.

B. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức triển khai triển khai dạy học môn Đạo đức; góp thêm phần bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao giáo dục môn Đạo đức; tạo Đk cho phụ huynh học viên tóm gọn được việc giáo viên thực thi chương trình môn Đạo đức.

C. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức triển khai triển khai dạy học môn Đạo đức; góp thêm phần bảo vệ chất lượng hiệu suất cao giáo dục môn Đạo đức; tạo Đk quản trị và vận hành, giáo dục kiểm tra, giám sát tương hỗ giáo viên thực thi chương trình môn Đạo đức.

10. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

A. Tôn trọng chương trình giảo dục; bảo vệ tính vừa sức với học viên; bảo vệ sự thống nhất Một trong những giáo viên cùng khối lớp.

B. Tôn trọng chương trinh giáo dục; bảo vệ tính khả thi; bảo vệ tính vừa sức với học viên.

C.Tôn trọng chương trình giáo dục; bảo vệ tỉnh khả thi; bảo vệ tính vừa sức với học viên; bảo vệ sự thống nhất Một trong những giáo viên cùng khối lớp.

11. Giáo viên có vai trò như thể nào trong việc thực thi kế hoạch dạy học dục môn Đạo đức?

A. Tự giác xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức phù phù thích phù thích hợp với lớp minh; trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh những rõ ràng không phù phù thích phù thích hợp với học viên lớp mình, Đk thực thi trong quy trình thực thi.

B. Đóng góp ý kiến, góp phân hoàn thiện bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức thích hợp vời lớp của minh; trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch sao cho phù phù thích phù thích hợp với lớp minh trong quy trình thực thi.

C. Phối phù thích phù thích hợp với những giáo viên trong khối xây dựng bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai việc thực thi kế hoạch dạy học mà nhà trường đã phêduyệt; trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh những chỉ tiết không thích hợp trong quy trình thực thi.

12. Cấu trúc của kế hoạch dạy học môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

A. Hệ thống những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề phù phù thích phù thích hợp với những chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dụng cơ bản của từng bài đạo đức; thời hạn thực thi; phương hướng thực thi kế hoạch dạy học môn Đạo đức; những Đk thực thi.

B. Hệ thống những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề phù phù thích phù thích hợp với những chủ đề nội dụng; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời hạn thực thi; phương hướng thực thi kế hoạch dạy học môn Đạo đức; những Đk thực thi.

C. Hệ thống những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề phù phù thích phù thích hợp với những chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; phương hướng thực thi kế hoạch dạy học môn Đạo đức; những Đk thực thi.

13. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức được thực thi theo những bước nào?

A. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch dạy học của nhà trường; triển khai thực thi, nhìn nhận và trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh chương trình.

B. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tịch toàn cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai thực thi, nhìn nhận và trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh chương trình.

C. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tích toàn cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch và trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh chương trình.

14. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức được xây dựng theo câu trúc gồm những yêu tố nào?

A.Hệ thống những bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời hạn thực thi; phương hướng thực thi kế hoạch dạy học môn Đạo đức.

B. Hệ thống những bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; thời hạn thực thi; phương hướng thực thi kế hoạch dạy học môn Đạo đức; những Đk thực thi.

C. Hệ thống những bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời hạn thực thi; phương hướng thực thi kế hoạch dạy học môn Đạo đức; những Đk thực thi.

15. Việc nhìn nhận kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân tuân theo những tiêu chuẩn nào?

A. Bảo đảm phù phù thích phù thích hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo vệ tính khả thi; bảo vệ tính vừa sức; bảo vệ tỉnh mở của kế hoạch giáo dục.

B. Bảo đảm phù phù thích phù thích hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo vệ tính khả thi; bảo vệ tỉnh mở của kế hoạch giáo dục.

C. Bảo đảm phù phù thích phù thích hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo vệ sự thống nhất Một trong những trường tiểu học trên địa phận; bảo vệ tính khả thi: bảo vệ tính mở của kế hoạch giáo dục.

16. Tính khả thi của kế hoạch dạy học nhà trường môn Đạo đức nên phải phù phù thích phù thích hợp với những yếu tổ nào?

Đáp án: Điều kiện thực thi về cơ sở vật chất, phương tiện đi lại đi lại dạy học của nhà trường: Đk thực tiễn địa phương, sự phối hợp giữa nhà trường và những lực lượng giáo dục; kĩ năng, trình độ của học viên.

17. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

A. Bảo đảm thích hợp chương trình môn Đạo đức; bảo vệ tính khả thi; bảo vệ phát huy tính tích cực, dữ thế dữ thế chủ động, tự giác và sáng tạo của học viên; lồng ghép những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt nhìn nhận trong tiến trình tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt học tập.

B. Bảo đảm thích hợp chương trình môn Đạo đức; bảo vệ phát huy tính tich cực, dữ thế dữ thế chủ động, tự giác và sáng tạo của học viên; bảo vệ tính phân hóa; lồng ghép những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt nhìn nhận trong tiến trình tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt học tập.

C. Bảo đảm thích hợp chương trình môn Đạo đức; bảo vệ tính khả thi; bảo vệ phát huy tỉnh tích cực, dữ thế dữ thế chủ động, tự giác và sáng tạo của học viên; bảo đâm tính phân hóa; lồng ghép những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt nhìn nhận trong tiến trình tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt học tập.

18. Thông thường cấu trúc của một kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

A. Mục tiêu; sẵn sàng sẵn sàng; những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt dạy học; nhìn nhận.

B. Mục tiêu; tài liệu và phương tiện đi lại đi lại; những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt dạy học; nhìn nhận.

C. Mục tiêu; sẵn sàng sẵn sàng tài liệu; những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt dạy học; nhìn nhận.

19. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những pha hầu hết nào?

A. Hoạt động khởi động; hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi mày mò, hình thành trí thức; hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi rèn luyện, thực hành thực tiễn thực tiễn; hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ứng dụng.

B. Hoạt động khảm phá, hình thành trị thức; hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi rèn luyện, thực hành thực tiễn thực tiễn; hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ứng dụng.

C. Hoạt động khởi động: hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi mày mò, hình thành trì thức; hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi rèn luyện, thực hành thực tiễn thực tiễn.

20. Tiêu chí về kế hoạch bài dạy khi phân tích bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề môn Đạo đức có những nội dung gì?

A. Sự rõ ràng của tiềm năng bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề, nội dung, trách nhiệm học tập, thành phầm cần đạt của từng hoạt đông; sự thích hợp của nội dung, ngữ liệu, thiết bị dạy học; sự thích hợp giữa tiềm năng, nội dung, phương pháp dạy học và nhìn nhận.

B. Sự rõ ràng của mục tiều bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề, nội dụng, trách nhiệm học tập, thành phầm cần đạt của từng hoạt đông; sự thích hợp của nội dụng, thiết bị dạy học; sự thích hợp giữa tiềm năng, nội dung và phương pháp dạy học; sự thích hợp của những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt nhìn nhận.

C. Sự rõ ràng của tiềm năng bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề và nội dung những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt tương ứng: sự thích hợp của ngôn từ diễn đạt; sự thích hợp giữa tiềm năng, nội dung và phương pháp dạy học; sự thích hợp của những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt nhìn nhận.

5. Đáp án module 4 môn Tự nhiên xã hội Tiểu học

1. Ở Lever nhà trường, chương trinh môn học Tự nhiên và Xã hội nên phải cụ thê hóa thông qua văn bản/tài liệu nào dưới đây?

A) Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội

B) Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội

C) Sách giáo khoa môn học Tự nhiên và Xã hội

D. Kế hoạch bài dạy môn học Tự nhiên và Xã hội

2. Câu nào sau này nêu đúng nhất về bản chất của kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội?

A) Là văn bản rõ ràng hóa chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội của mỗi nhà trường trong số đó nêu rõ sự thích hợp về điểm lưu ý học viên, giáo viên, cơ sở vật chất.

B. Là cơ sở để nâng cao tiềm năng hình thành phẩm chất, kĩ năng và yêu cầu cần đạt cho học viên trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội vương quốc của mỗi nhà trường.

C. Là cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường kiểm tra, giám sát, nhìn nhận việc thực thi Chương trinh giáo dục phổ thông vương quốc trong mọi nhà trường.

D. Là văn bản rõ ràng hóa tiềm năng, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức triển khai triển khai dạy học, phương tiện đi lại đi lại và nhìn nhận học viên trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội vương quốc phù phù thích phù thích hợp với tiềm năng của nhà trường và thực tiễn nhà trường.

3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, giáo viên cân nhờ vào vị trí vị trí căn cứ nào đâu tiên?

A. Văn bản hướng dẫn triển khai năm học.

B. Phương pháp, hình thức tổ chức triển khai triển khai dạy học đặc trưng của môn học Tự nhiên và Xã hội

C. Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội

D. Điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường

4. Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội nên phải triển khai ra làm thế nào trong thực tiên?

A. Giáo viên cần tuân thủ đúng theo từng nội dung được trình diễn trong kế hoạch giáo dục.

B. Giáo viên không cần thay đổi kế hoạch giáo dục này hằng năm.

C. Giáo viên hoàn toàn hoàn toàn có thể tùy ý thay đổi những nội dung theo quan điểm của tớ

D. Giáo viên sử dụng linh hoạt, hoàn toàn hoàn toàn có thể trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh phủ phù thích phù thích hợp với thực tiễn về phương pháp, hình thức tổ chức triển khai triển khai, phương tiện đi lại đi lại dạy học.

5.Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần theo trình tự nào?

(1) Xác định tiềm năng của việc xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

(2) Phân tích nhu yếu

(3) Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

(4) Hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội.

1-2-3-4

2-3-1-4

2-1-3-4

6. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội ở trong nhà trường cân sự tham gia, góp thêm phần chính của những đối tượng người dùng người tiêu dùng nào?

A. Các cán bộ thuộc những ban ngành đoàn thể địa phương, cán bộ quản trị và vận hành và giáo viên nhà trường.

B Cán bộ quản trị và vận hành, những tổ trưởng trình độ.

C. Cán bộ quản trị và vận hành và toàn thể giáo viên nhà trường.

D. Cán bộ quản trị và vận hành, tổ trình độ, giáo viên.

7. Tại sao khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội lại cần chú ÿ đên điểm lưu ý của nhà trường và địa phương?

A. Để đảm bảo tỉnh thích hợp và hiệu suất cao trong thực tiễn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở trong nhà trường.

B. Để xem xét những nội dung giảo dục rất rất khác nhau trong Chương trình giáo dục địa phương.

C. Để thể hiện những lợi thế mẽ và tự tin của nhà trường trong xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội.

D. Để link với những nội dung khác trong quy trình thực thi Chương trình tổng thể vương quốc.

8. Khi lựa chọn và sắp xếp nội dung trong quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, giáo viên cần lưu ý điều gi?

A. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề trong chương trình môn học.

B. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề được quy định trong chương trình môn học, tương hỗ update thêm những nội dung giáo dục truyền thống cuội nguồn cuội nguồn địa phương.

C. Có thể lựa chọn nội dung, thay đổi thứ tự của ó chủ đề trong chương trình môn học phủ phù thích phù thích hợp với Đk của nhà trường và địa phương.

D. Chỉ lựa chọn một số trong những trong những chủ đề trong 6 chủ đề được quy định trong chương trình môn học, tương hỗ update thêm những nội dung giáo dục truyền thống cuội nguồn cuội nguồn địa phương

9. Việc nhìn nhận kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần nhờ vào những tiêu chuẩn nào?

A. Tính trình tự; tính link; tính phủ hợp; tinh cân đối và tính hiệu suất cao.

B. Tính trình tự; tỉnh thích hợp; tính cân đối; tính update và tính hiệu suất cao.

C. Tính trình tự; tính thích hợp; tính hòa giải và hợp lý; tính update và tính hiệu suất cao.

D. Tính trình tự; tính link; tính thích hợp; tính cân đối; tinh update và tính hiêu quả

10. Quan điểm nào sau này chưa đúng thời cơ xây dựng và thực thi một kế hoạch bài dạy?

A. Kế hoạch bài dạy gồm có nhiều thành tổ của quy trình dạy học và đấy là một tiến trình dự kiến để thực thi bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề/chủ đề một cách hiệu suất cao

B. Kế hoạch bài dạy là yếu tố rõ ràng hỏa kế hoạch giáo dục môn học ở Lever từng bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề/chủ để

C. Kế hoạch bài dạy thể hiện được sự tự chủ, linh hoạt của giáo viên khi tổ chức triển khai triển khai bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề/chủ đề trong thực tiễn

D. Kế hoạch bài dạy đã được tổ trình độ, Ban giám hiệu thông qua nên cần tuân thủ theo như đúng tiến trình đưa ra

11. Cấu trúc của Kế hoạch bài dạy cân có những thành tố cơ bản nào?

A. Tên chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Tiến trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

B. Tên chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học viên; Tiền trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

C. Tên chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học viên; Tiến trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

d. Tên chủ để/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học viên; Tiến trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi

12. Thành tổ nào nên phải xác lập thứ nhất lúc xây dựng Kế hoạch bài dạy?

A. Nội dung dạy học

B. Đồ dùng dạy học

C. Mục tiêu

D. Phương pháp, hình thức tổ chức triển khai triển khai

13. Khi triển khai một Kế hoạch bài dạy trong thực tiễn lớp học, giáo viên có thê được thay đôi thành tố nào sau này?

A. Mục tiêu bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề/chủ đề

B. Cả ba ý kiến trên

C. Kết quả nhìn nhận học viên

D. Hoạt động học tập

14. Tiến trình tổ chức triển khai triển khai một chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội thông thường nên được thực thi theo tiến trình nào?

A. Mở đầu, hình thành kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới, nâng cao, vận dụng

B. Nhận biết, tìm hiểu kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới, huyện tập, vận dụng

C. Mở đầu, hình thành kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới, rèn luyện, vận dụng

D. Nhận biết, tìm hiểu kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới, nâng cao, vận dụng

15. Việc xác lập yêu cầu cần đạt của học viên theo chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề môn Tự nhiên và Xã hội trong Kế hoạch bài dạy cân vị trí vị trí căn cứ vào thành tố nào?

A. Sách giáo khoa, tài liệu tìm hiểu thêm dành riêng cho giáo viên môn Tự nhiên và Xã hội.

B. Đặc điểm, Đk của nhà trường

C. Chương trình, kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

D. Đặc điểm, sở trường

16. Theo Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 2022, tiềm năng quan trọng nhất của Kế hoạch bài dạy theo chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề môn Tự nhiên và Xã hội cân hướng tới là gì?

A. Phát triển những kĩ năng chung, kĩ năng đặc thủ và phẩm chất cho học viên.

B. Lĩnh hội được những nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề và hoàn toàn hoàn toàn có thể mở rộng tìm hiểu những nội dung khác ở địa phương

C. Tổ chức được nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm cho học viên.

D. Lĩnh hội được nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề và hoàn toàn hoàn toàn có thể rèn luyện.

18. Các nội dung phân tích hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học của học viên trong phân tích, nhìn nhận Kế hoạch bài dạy theo LAR gồm những thành tố nào sau này?

A. Xây dựng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng; Hợp tác; Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin; Tự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh; Giải quyết yếu tố thực tiễn

B. Xây dựng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin; Tự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh; Liên hệ thực tiễn

C. Xây dựng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin; Tự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh; Giải quyết yếu tố thực tiễn

D. Xây dựng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng; Hợp tác; Sử dụng vật dụng học tập; Tự trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh; Liên hệ thực tiễn

19. Điều gì quan trọng nhất lúc sử dụng trang thiết bị dạy học trong giờ Tự nhiên và Xã hội?

A. An toàn, thẩm mĩ, phủ hợp

B. Tiết kiệm, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, thẩm mĩ

C. An toàn, thẩm mĩ, tiết kiệm chi phí ngân sách, thích hợp, hiệu suất cao.

D. Thẩm mĩ, tiết kiệm chi phí ngân sách, hiệu suất cao

20. Tiêu chí nào quan trọng nhất để xem nhận một giờ dạy Tự nhiên và Xã hội thành công xuất sắc xuất sắc?

A. Học sinh tăng trưởng những kĩ năng, phẩm chất và say mê, hứng thú với môn học.

B. Học sinh thực thi được những bài tập giáo viên giao.

C. Học sinh hoàn thành xong xong tốt những trách nhiệm được giao

D. Học sinh hiểu được những nội dung vận dụng

6. Đáp án module 4 môn Tin học Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình môn Tin học ở Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2022 gồm những chủ đề nội dung nào?

Có 1 đáp án đúng là:

Máy tính và em; Mạng máy tính và Internet; Tổ chức tàng trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; Đạo đức, pháp lý và văn hoá trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên số; Ứng dụng tin học; Giải quyết yếu tố với việc trợ giúp của máy tính.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp những ý dưới đây để tạo thành quy trình viết dự thảo kế hoạch năm học của tổ trình độ.

A. Thu thập, xử lý thông tin

B. Xác định những tiềm năng và trách nhiệm cho năm học mới

C. Xây dựng yêu cầu và những chỉ tiêu

D. Xác định những giải pháp thực thi

E. Dự kiến sắp xếp việc làm và thời hạn thực thi.

F. Thứ tự sắp xếp đúng là:

A , B , D , C , E

3. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp những ý dưới đây để tạo thành Quy trình xây dựng Kế hoạch dạy học môn Tin học.

A. Gửi dự thảo kế hoạch cho Hiệu trưởng phê duyệt

B. Tổ trưởng trình độ lập dự thảo kế hoạch năm học

C. Điều chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự thảo kế hoạch

D. Thông qua, lấy ý kiến góp thêm phần của tập thể

E. Công bố và thực thi kế hoạch

F. Thứ tự sắp xếp đúng là:

B , D , C , A , E

4. Chọn những đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Mục tiêu môn Tin học trong trường Tiểu học gồm có những nội dung nào sau này?

Có 3 đáp án đúng là:

Giúp HS khởi đầu hình thành kĩ năng tin học.

Giúp HS bước đầu làm quen với công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng kĩ thuật số.

Chuẩn bị cho HS tiếp tục học môn Tin học ở cấp trung học cơ sở.

5. Chọn những đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Những biểu lộ rõ ràng về kĩ năng đặc trưng cần hình thành, tăng trưởng cho HS tiểu học thông qua dạy học môn Tin học là gì?

Có 3 đáp án đúng là:

HS đã đã có được những kĩ năng ban đầu về tư duy và nền nếp thích ứng với việc sử dụng máy tính và thiết bị số thông minh.

Biết được một số trong những trong những quyền lợi mà thiết bị kĩ thuật số hoàn toàn hoàn toàn có thể đem lại cho con người, trước hết cho thành viên HS.

HS sử dụng được máy tính tương hỗ vui chơi, vui chơi và học tập.

6. Chọn những đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Trong dạy học nội dung: Phần cứng và ứng dụng (tin học ở lớp 4) cần đạt những yêu cầu nào trong những yêu cầu sau?

Có 3 đáp án đúng là:

Nêu được sơ lược về vai trò của phần cứng, ứng dụng và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng.

Nêu được tên một số trong những trong những thiết bị phần cứng và ứng dụng đã biết.

Nêu được ví dụ rõ ràng về một số trong những trong những thao tác không đúng sẽ gây nên ra ra lỗi cho phần cứng và ứng dụng trong quy trình sử dụng máy tính.

7. Chọn những đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Khi lập kế hoạch dạy học môn Tin học ở trường Tiểu học cần đặc biệt quan trọng quan trọng để ý quan tâm đến những điểm nào trong số những điểm dưới đây?

Có 3 đáp án đúng là:

Sự phong phú của nguồn học liệu dạy học tin học

Điều kiện đảm bảo Đk giảng dạy môn tin học.

Tuân thủ những nguyên tắc chung về lập kế hoạch dạy học

8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình Tin học ở cấp Tiểu học KHÔNG có chủ đề nội dung nào dưới đây?

Có 1 đáp án đúng là:

Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học

9. Chọn những đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Vì sao nên phải xây dựng kế hoạch dạy học môn học trong chương trình giáo dục phổ thông 2022?

Có 2 đáp án đúng là:

Chương trình mới sẽ đã có được nhiều cuốn sách giáo khoa

Tính mở của chương trình

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn xác lập ĐÚNG khi nói về Vai trò của GV bộ môn trong việc xây dựng và thực thi kế hoạch dạy học môn Tin học.

Có 1 đáp án đúng là:

GV bộ môn góp thêm phần ý kiến để hoàn thiện bản thảo kế hoạch kế hoạch môn học do Tổ trưởng trình độ xây dựng trước lúc trình Hiệu trưởng phê duyệt.

11. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp những ý dưới đây thành quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Tin học.

1. Sắp xếp mạch nội dung dạy học rõ ràng; xác lập chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề; dự kiến thời lượng dạy học chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

2. Xác định nội dung dạy học rõ ràng của những nội dung chính

3. Xác định những nội dung chính và thời lượng dạy học của những nội dung chính

4. Xác định học liệu, khuynh hướng hình thức dạy học và xây dựng khung kế hoạch dạy học cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

5. Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch dạy học môn học

Xác định học liệu, khuynh hướng hình thức dạy học và xây dựng khung kế hoạch dạy học cho chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

Xác định những nội dung chính và thời lượng dạy học của những nội dung chính

Thứ tự sắp xếp đúng là:

A , B , E , D , E

12. Chọn những đáp án đúng

Chọn 3 đáp án

Những tiêu chuẩn nào sau này được sử dụng để xem nhận kế hoạch dạy học môn học trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn tin học ở trường Tiểu học?

Có 3 đáp án đúng là:

Thời lượng phân loại cho những chủ đề nội dung trong môn học có hợp lý không?

Xác định những chủ đề nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra nhìn nhận có tham chiếu với những yêu cầu cần đạt hay là không?

Đảm bảo thực thi đúng phân phối số tiết/tuần của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể phát hành kèm theo Thông tư số 32/2022/TT-BGDĐT ngày 15/9/2022.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án SAI khi nói về lưu ý khi nhìn nhận trong môn Tin học?

Có 1 đáp án đúng là:

Đánh giá thường xuyên hay định kì tránh việc phải bám sát năm thành phần của kĩ năng tin học và những mạch nội dung DL, ICT, CS, mà chỉ việc nhờ vào những biểu lộ năm phẩm chất hầu hết và ba kĩ năng chung được xác lập trong chương trình tổng thể.

14. Chọn đáp án đúng nhất

Thời lượng dành riêng cho Chủ đề C. Tổ chức tàng trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin trong môn Tin học 4 được gợi ý trong chương trình môn Tin học trong chương trình GDPT 2022 là bao nhiêu Phần Trăm?

Có 1 đáp án đúng là:

14%

15. Chọn đáp án đúng nhất

Các bước để xây dựng bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề và thiết kế hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học thường là:

Lựa chọn chủ đề bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề
Thiết kế nội dung, xây dựng bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề; xác lập nội dung những Hợp Đồng chính của bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề
Xác định tiềm năng đầu ra cho bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề
Mô tả mức độ yêu cầu kiểm tra, nhìn nhận
Thiết kế tiến trình dạy học
Biên soạn những vướng mắc/bài tập/phiếu học tập

Thứ tự sắp xếp đúng là:

A , B , C , D , F , E

16. Chọn đáp án đúng nhất

Việc xét về kế hoạch và tài liệu dạy học được thực thi nhờ vào hồ sơ dạy học theo những tiêu chuẩn nào dưới đây?

A. Phương pháp dạy học tích cực

B. Phương án kiểm tra, nhìn nhận quy trình và kết quả học tập của học viên

C. Hình thức những tài liệu kèm theo

D. Thiết bị dạy học và học liệu

E. Kĩ thuật tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học

F. Khả năng chia sẻ với đồng nghiệp

G. Thứ tự sắp xếp đúng là:

A, B, D, E

17. Chọn đáp án đúng nhất

Trong xây dựng Kế hoạch bài dạy cho chủ đề thường gồm những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt chính nào sau này?

Có 1 đáp án đúng là:

Xác định yếu tố chính cần xử lý và xử lý; Hình thành kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới; Luyện tập; Vận dụng/ Mở rộng.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Các hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong tiến trình dạy học thường gồm những nội dung nào dưới đây?

Có 1 đáp án đúng là:

Mục tiêu; Dự kiến thành phầm hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của HS; Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi; Kiểm tra nhìn nhận

19. Chọn những đáp án đúng

Chọn 3 đáp án đúng

Trong dạy học nội dung: Giải quyết yếu tố với việc tương hỗ của công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin và truyền thông (tin học lớp 4) cần đạt những yêu cầu nào trong những yêu cầu sau?

Có 3 đáp án đúng là:

Biết sử dụng tài nguyên thông tin và kĩ thuật của ICT để xử lý và xử lý một số trong những trong những yếu tố phù phù thích phù thích hợp với lứa tuổi. Ví dụ: tạo một album hình ảnh đẹp trình làng một danh lam thắng cảnh, tìm nghĩa và tra cứu cách đọc một từ tiếng Anh,;

Diễn đạt được tiến trình xử lý và xử lý yếu tố theo phong thái thuật toán (quy trình gồm tiến trình có thứ tự để xử lý và xử lý được yếu tố).

Tìm được thông tin trong máy tính và trên Internet theo phía dẫn; Nhận biết và nêu được nhu yếu tìm kiếm thông tin từ nguồn tài liệu số khi xử lý và xử lý việc làm.

20. Chọn những đáp án đúng

Các yêu cầu cần đạt khi giảng dạy nội dung: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet (lớp 4) là gì?

Có 3 đáp án đúng là:

Biết cách dùng máy tìm kiếm để tìm thông tin theo chủ đề (từ khoá).

Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet có sự trợ giúp của GV hoặc phụ huynh.

Xác định được chủ đề (từ khoá) của thông tin cần tìm.

21. Chọn những đáp án đúng

Các yêu cầu cần đạt khi giảng dạy nội dung: Làm quen với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên lập trình trực quan (lớp 4) là gì?

Có 3 đáp án đúng là:

Nêu được ví dụ rõ ràng về sử dụng chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng, câu truyện theo từng bước.

Tự thiết lập và tạo ra chương trình đơn thuần và giản dị, ví dụ điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh một nhân vật hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trên màn hình hiển thị hiển thị.

Nhận ra được chương trình máy tính qua những trò chơi.

22. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp ánKHÔNGđúng thời cơ nói về những nguyên tắc cần đảm bảo khi xây dựng chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề theo phía tăng trưởng phẩm chất và kĩ năng học viên là:

Có 1 đáp án đúng là:

Mỗi trách nhiệm học tập cần đảm bảo sự rõ ràng về tiềm năng, nội dung.

23. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác lạ nhất của kế hoạch dạy học chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề theo phía tăng trưởng phẩm chất và kĩ năng học viên so với kế hoạch dạy học thông thường hiện hành là gì?

Có 1 đáp án đúng là:

Chỉ ra được kĩ năng cần hình thành và tăng trưởng của học viên và soạn được bộ công cụ nhìn nhận.

24. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp những nội dung sau theo trật tự thích hợp trong quy trình xây dựng kế hoạch dạy học một chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất và kĩ năng học viên

(1) Xác định tiềm năng dạy học

(2) Xác định những yêu cầu cần đạt.

(3) Xác định chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt dạy học, phương pháp dạy học, phương án nhìn nhận

(4) Xây dựng những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt dạy học rõ ràng

Thứ tự sắp xếp đúng là:

(2) , (1) , (3) , (4)

25. Chọn những đáp án đúng

Chọn 2 đáp án

Căn cứ để xác lập tiềm năng kế hoạch dạy học chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề là gì?

Có 2 đáp án đúng là:

Căn cứ vào điểm lưu ý xây dựng nội dung kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, vào phương tiện đi lại đi lại, thiết bị dạy học

Căn cứ vào yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề.

26. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt sau theo như đúng thứ tự của qui trình phân tích hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học của học viên khi phân tích, nhìn nhận kế hoạch dạy học chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề.

(1) Mô tả hành vi của HS trong mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học.

(2) Phân tích nguyên nhân ưu điểm/hạn chế của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học.

(3) Giải pháp nâng cao hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học

(4) Đánh giá kết quả/hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học.

Thứ tự sắp xếp đúng là:

(1) ,(4) ,(2) ,(3)

7. Đáp án module 4 môn Khoa học Tiểu học

Câu 1. Ý kiến nào sau này là không thích hợp khi nói về yêu câu riêng với xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần tuân thủ hướng dẫn của những cty quản trị và vận hành giáo dục cấp trên

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo phù phù thích phù thích hợp với những cuốn sách giáo khoa

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo những yêu cầu trong chương trình môn Khoa học (Chương trình vương quốc)

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần phù phù thích phù thích hợp với nhu yếu, Đk thực tiễn nhà trường

Câu 2. Đâu là vị trí vị trí căn cứ bắt buộc, quan trọng nhất để xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học nhà trường

Sách giáo viên

Sách giáo khoa

Chương trình giáo dục môn Khoa học (chương trình vương quốc)

Sách giáo khoa và giáo viên

Câu 3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học, những điểm lưu ý (nhu yếu, Đk thực thi chương trình của nhà trường nên phải quan tâm kho xây dựng những nội dung nào sau này?

Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức triển khai triển khai dạy học những nội dung rõ ràng trong chương trình

Lựa chọn những nội dung giáo dục rõ ràng

Lựa chọn tiềm năng riêng (cạnh bên những tiềm năng chung)

Lựa chọn tiềm năng riêng (cạnh bên những tiềm năng chung), nội dung giáo dục rõ ràng; phương pháp, hình thức tổ chức triển khai triển khai dạy học những nội dung rõ ràng trong chương trình

Câu 4. Trong những ý kiên dưới đây, ý kiến nào là nội dung không thuộc về vai trò của giáo viên trong xây dựng, tăng trưởng Kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Phê duyệt kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ trình độ cũng như Kế hoạch dạy học của những giáo viên

Thiết kế xây dựng những kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tham gia, thiết kế, xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tham gia nhìn nhận Kế hoạch dạy học môn Khoa học để làm cơ sở trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh, tăng trưởng kế hoạch giáo dục môn Khoa học quy trình mới.

Câu 5. Nội dung nào sau này sẽ không còn thuộc về vai trò của Cán bộ quản lí nhà trường trong xây dựng, tăng trưởng Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tổ chức và tham gia vào giám sát, nhìn nhận Kế hoạch dạy học môn Khoa học trong quy trình triển khai

Xây dụng những kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tổ chức, chỉ huy, hướng dẫn việc xây dựng và triển khai thực thi Kế hoạch dạy học mon Khoa học

Phê duyệt Kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ trình độ những như Kế hoạch dạy học của những giáo viên

Câu 6. Trong những đối dượng sau, những đối tượng người dùng người tiêu dùng nào hoàn toàn hoàn toàn có thể tham gia vào lập Kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường

Học sinh

Cha mẹ học viên

Giáo viên

Giáo viên, cha mẹ học viên, học viên

Câu 7. Trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt say, những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt nào sau này là về xây dựng, tăng trưởng Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Điều chỉnh tài liệu dạy học sẵn có cho thích hợp thực tiễn

Lựa chọn nội dung dạy học rõ ràng trong chủ đề, bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

Tổ chức, sắp xếp lại một số trong những trong những nội dụng rõ ràng trong chương trình môn khoa học

Tất cả những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trên

Câu 8. Phát biểu nào sau này riêng với việc thiết kế Kế hoạch dạy học một bài/ chủ đề môn khoa học là thích hợp?

Một yêu cầu được nêu trong chương trình Khoa học hoàn toàn hoàn toàn có thể nên phải thực thi thông qua một số trong những trong những trách nhiệm học tập

Việc thực thi hoặc nhìn nhận thường xuyên những tiềm năng (yêu cầu) về thành phần nặng lực Nhận thức khoa học tự nhiên sẽ chỉ được thực thi ở hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi xây dựng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới.

Cần quan tâm tu dưỡng những phẩm chất cho học viên, do vậy trong tiềm năng của bài cần ghi khá khá đầy đủ những phẩm chất hầu hết

Việc đánh gia sẽ chỉ được thực thi sau khi HS đã học xong toàn bộ kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới của bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề.

Câu 9. Khi phân tích bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề để làm cơ sở cho việc dự kiến những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt dạy học trong kế hoạch dạy học môn Khoa học, cần quan tâm tới những nội dung nào sau này?

Điều kiện cơ sở vật chất nhà trường

Phân tích về trình độ của HS liên quan tới thực thi những yêu cầu trên

Phân tích những yêu cầu cần đạt trong chương trình môn Khoa học để xác lập xem yêu cầu cần đạt của bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề có mối liên hệ ra làm thế nào với yêu cầu cần đạt của những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề trước đó bài bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề tiếp Từ đó

Tất cả những nội dung trên

Câu 10. Sau đấy là yêu cầu cần đạt của mạch nội dung Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy của chương trình khoa học lớp 5.

Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy

Sử dụng nguồn tích điện mặt trời

Sử dụng nguồn tích điện gió

Sử dụng nguồn tích điện thủy chảy

Kể được tên một số trong những trong những phương tiện đi lại đi lại, máy móc và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của con người tiêu dùng nguồn tích điện mặt trời, gió và nước chảy

Thu thập, xử lí thông tin và trình diễn được (bằng những hình thức rất rất khác nhau) về việc khai thác, sử dụng những dạng nguồn tích điện nêu trên

Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học ở trong nhà trường, ý kiến nào sau này thích hợp?

Tùy vào thực tiễn, hoàn toàn hoàn toàn có thể thiết kế những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề cho thích hợp

Toàn bộ những yêu cầu trên phải thực thi trong một bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

Mỗi mục (gạch đầu dòng) về yêu cầu cần đạt nói trên thiết yếu kế một bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề riêng

Mỗi loại nguồn tích điện thiết yếu kế một bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề riêng

Câu 11. Phát biểu nào sau này là không thích hợp?

Mỗi mục về yêu cần cần đạt trong chương trình hoàn toàn hoàn toàn có thể nên phải thực thi thông qua một số trong những trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học

Trong kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường rất rất khác nhau, thời lượng phân loại cùng một mạch nội dung

Việc thực thi những mạch nội dung trong chương trình Khoa học là hoàn toàn độc lập với nhau.

Trong kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường rất rất khác nhau, phương pháp và hình thức tổ chức triển khai triển khai dạy học ứng với cùng một yêu cầu hoàn toàn hoàn toàn có thể là rất rất khác nhau.

Câu 12. Trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt sau, việc nhìn nhận Kế hoạch dạy học môn Khoa học hoàn toàn hoàn toàn có thể thực thi thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt nào?

Lấy ý kiến phản hổi từ HS, cha mẹ HS

Giáo viên tự nhìn nhận, rút kinh nghiệm tay nghề tay nghề về những kế hoạch bài dạy sau mỗi lần dạy

Dự giờ, quan sát việc dạy và học; xem xét, phân tích việc làm của giáo viên, việc học tập của HS

Tất cả những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt trên.

Câu 13. Sau đấy là một số trong những trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt xây dựng và triển khai thực thi kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường. Hãy sắp xếp những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt này theo trình tự thời hạn thực thi từ trước đến sau

A. Các kế hoạch dạy học của giáo viên được phê duyệt bởi tổ trưởng và Ban giám hiệu nhà trường

B. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường

C. Từng giáo viên rõ ràng hóa kế hoạch dạy học môn Khoa học của tổ trình độ xây dựng những Kế hoạch dạy học rõ ràng của những bài cho phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn lớp học.

C, A, B

B, C, A

A, B, C

A, C, B

Câu 14. Việc lập kế hoạch dạy học môn Khoa học cần quan tâm tới phần kĩ năng nào?

Vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng đã học

Tìm hiểu môi trường tự nhiên tự nhiên tự nhiên xung quanh

Nhận thức khoa học tự nhiên

Cả 3 thành phần trên.

Câu 15. Các kĩ năng thành phần của kĩ năng khoa học tự nhiên là gì?

Nhận thức KHTN; Tìm hiểu môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xung quanh; Vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kỹ năng đã học.

Vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kỹ năng đã học; Tìm hiểu môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xung quanh; Tự học

Nhận thức KHTN; Tìm hiểu môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xung quanh; kĩ năng thao tác nhóm

Nhận thức KHTN; Giao tiếp; Vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kỹ năng đã học

Câu 16. Phát biểu nào sau này về tăng trưởng những thành phần kĩ năng khoa học tự nhiên khi thiết kế Kế hoạch dạy học là không thích hợp?

Có thể tăng trưởng kĩ năng vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kỹ năng đã học thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt thực hành thực tiễn thực tiễn, ứng dụng

Thành phần kĩ năng nhận thức khoa học tự nhiên chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể được tăng trưởng thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt thực hành thực tiễn thực tiễn, ứng dụng

Phát triển thành phần kĩ năng tìm hiểu môi trường tự nhiên tự nhiên tự nhiên xung quanh hầu hết thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt xây dựng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới

Thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thảo luận của học viên, hoàn toàn hoàn toàn có thể rèn luyện kĩ năng tiếp xúc của những em.

Câu 17. Hoạt động nào sau này trong tiến trình dạy học có tiềm năng đó đó là: giúp học viên thông qua quan sát, thí nghiệm, tìm và xử lí thông tin để rút ra kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới?

Thực hành

Khám phá

Khởi động và nêu yếu tố

Ứng dụng

Câu 18. Hoạt động nào sau này trong tiến trình dạy học có tiềm năng đó đó là: hướng dẫn HS tiếp tục tìm hiểu, vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng học từ bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề vào thực tiễn môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu yếu tố

Ứng dụng

Câu 19. Hoạt động nào sau này trong tiến trình dạy học có tiềm năng đó đó là: giúp học viên lôi kéo, nhớ lại nội dung những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề hoặc kinh nghiệm tay nghề tay nghề thực tiễn có liên quan để sẵn sàng sẵn sàng cho bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề mới?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu yếu tố

Ứng dụng

Câu 20. Hoạt động nào sau này trong tiến trình dạy học có tiềm năng đó đó là: vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng được học trong bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu yếu tố.

Hoạt động thực hành thực tiễn thực tiễn và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ứng dụng.

8. Đáp án module 4 môn Công nghệ Tiểu học

1. Mục tiêu môn Công nghệ cấp tiểu học gồm có những thành tố nào sau này?

A. Phẩm chất kĩ năng

B. Sự tích hợp kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, kĩ năng và thái độ

C. Kiến thức, kĩ năng và thái độ

D. Phẩm chất và kĩ năng

2. Mục tiêu của mỗi một bài môn Công nghệ ở Tiểu học phải đảm bảo yêu cầu nào sau này?

A. Chỉ nên phải có một vài thành tố của kĩ năng chung và kĩ năng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng

B. Chỉ nên phải có hành tố của kĩ năng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng và phẩm chất

C. Chỉ nên phải có một vài thành tố của kĩ năng chung và kĩ năng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng và phẩm chất

D. Có đủ những thành tố của kĩ năng chung, kĩ năng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng và phẩm chất

3. Sự rất rất khác nhau của yêu cầu cần đạt của môn Công nghệ ở cấp Tiểu Học theo chương trình giáo dục phổ thông 2022 so với mức độ cần đạt trong chương trình 2006 là gì?

Cả ba phương án trên

4. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung phân môn Công nghệ trong môn Tin Học và Công nghệ là gì?

Khác biệt phần lớn so với nội dung môn Thủ Công, Kĩ thuật

5. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ trong môn Tin Học và Công nghệ ở Tiểu Học là gì?

Chú trọng tới tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học cho học viên.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch dạy học phân môn Công Nghệ ở tiểu học cần đảm bảo yêu cầu nào sau này?

Lấy tiềm năng môn học làm cơ sở

7. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu khi xây dựng kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ ở Tiểu Học là gì?

Đảm bảo hoàn thành xong xong tiềm năng của môn học

8. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ gồm có những nội dung hầu hết nào sau này?

Các nội dung trên và đội ngũ giáo viên

9. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ ở Tiểu Học là vì ai xây dựng?

Giáo viên dạy phân môn Công nghệ

10. Chọn đáp án đúng nhất

Người duyệt kế hoạch dạy học quan trọng nhất là ai?

Tổ trưởng trình độ

11. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề gồm có những nội dung hầu hết nào sau này:

Mục tiêu, trọng tâm, sẵn sàng sẵn sàng, phương pháp dạy học, tiến trình dạy học

12. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc quan trọng nhất lúc xây dựng Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề là gì?

Phải đảm bảo thực thi mụ tiêu của chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

13. Chọn đáp án đúng nhất

Điều quan trọng nhất lúc xây dựng kế hoạch bài dạy là gì?

Xây dựng những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt học cho học viên

14. Chọn đáp án đúng nhất

Cơ sở để xây dựng tiến trình dạy học bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề là gì?

Logic của kiến thức và kỹ năng và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

15. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác lạ rõ ràng nhất của kế hoạch bài dạy minh họa về quạt điện so với kế hoạch dạy học truyền thống cuội nguồn cuội nguồn là gì?

Thể hiện dạy học tích cực, tăng trưởng kĩ năng và phẩm chất học viên

16. Chọn đáp án đúng nhất

Khi nhìn nhận Kế hoạch dạy học, cần chú trọng nhất tới việc nào sau này?

Đánh giá hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học tập và kết quả học tập của học viên

17. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học và giáo dục thành viên giáo viên có tác dụng gì?

Giúp giáo viên thao tác có kế hoạch được xây dựng sẵn sàng sẵn sàng chu đáo

18. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học và giáo dục thành viên của giáo viên hầu hết triệu tập vào nội dung nào?

Kế hoạch vừa thực thi trách nhiệm vừa học tập nâng cao kĩ năng của giáo viên

19. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch bài dạy, Phiếu học tập đóng vai trò gì?

Giúp giáo viên tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học cho học viên thuận tiện

20. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch bài dạy, Phiếu nhìn nhận đóng vai trò gì?

Định hướng trách nhiệm học tập cho học viên

21. Chọn đáp án đúng nhất

Để thay đổi phương pháp dạy học, điều thiết yếu là phải làm gì?

Đổi mới kiểm tra, nhìn nhận tương ứng

22. Chọn đáp án đúng nhất

Đánh giá về yếu tố tiến bộ của học viên là gì?

Cho điểm nhưng chú trọng tới nhận xét, khuynh hướng, hướng dẫn

23. Chọn đáp án đúng nhất

Với quan điểm dạy học tăng trưởng kĩ năng và phẩm chất học viên, trong kiểm tra nhìn nhận nên để ý quan tâm yếu tố nào sau này:

Chú trọng hơn tới nhìn nhận quy trình

24. Chọn đáp án đúng nhất

Thầy, cô nên làm gì khi nhìn nhận kĩ năng học viên?

Yêu cầu học viên vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng để xử lý và xử lý yếu tố thực tiễn

25. Chọn đáp án đúng nhất

Khi nhìn nhận trong dạy học thực hành thực tiễn thực tiễn, nên hầu hết sử dụng những phương pháp nào sau này?

Sử dụng phương pháp quan sát, bảng điểm, thang nhìn nhận

26. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin được ứng dụng vào quy trình dạy học sẽ đã có được tác dụng gì?

Góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn học

27. Chọn đáp án đúng nhất

Lợi ích của giáo viên Công nghệ có trình độ về Công nghệ thông tin là gì?

Khai thác được thế thỏa sức tự tin của công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin để nâng cao chất lượng dạy học.

9. Đáp án module 4 môn Lịch sử Địa lý Tiểu học

1. Bản thiết kế rõ ràng về lộ trình triển khai thực thi chương trình giáo dục phố thông của cấp học trong Đk rõ ràng của nhà trường là gi?

A. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

B. Nội dung giáo dục địa phương.

C. Kế hoạch giáo dục nhà trường.

D. Chương trình giáo dục phổ thông cấp vương quốc.

2. Vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

A. Tổ chức thực thi kế hoạch giáo dục nhà trường.

B. Giám sát và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường.

C. Đóng góp ý kiến, thực thi và nhìn nhận hiệu suất cao của kế hoạch giáo dục.

D. Trực tiếp xây dựng dự thảo kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3: Hãy chọn phương án không đúng chuẩn. Một thành phần trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của nhà trường theo phía tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng học viên là gì?

A. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục trong nhà trường.

B. Các hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ngoài giờ lên lớp.

C. Kế hoạch tổng hợp của năm học.

D. Bối cảnh xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 4: Lựa chọn nội dung ở cột bên phải phù phù thích phù thích hợp với tiến trình ở cột bên trái theo như đúng quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

STT Nội dung 1. Bước 1 A. Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông cấp vương quốc và nội dung giáo dục địa phương 2. Bước 2 B. Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục và kế hoạch giáo dục tổng thể của nhà trường 3. Bước 3 C. Xác định tiềm năng giáo dục của nhà trường 4. Bước 4 D. Phân tích toàn cảnh (Đánh giá tình hình) 5. Bước 5 E. Triển khai thực thi, nhìn nhận và trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường 6. Bước 6 F. Tổng hợp của nhà trường, hoàn thiện văn bản, phê chuẩn kế hoạch giáo dục của nhà trưởng G. Hoàn thiện văn bản, phê chuẩn kế hoạch giáo dục của nhà trường H. Chỉ đạo, tổ chức triển khai triển khai xây dựng KHGD môn học HĐGD

A. 1-A; 2-D; 3-C; 4-B: 5-F; 6-G

B. 1-G; 2-D: 3-C; 4-B; 5-F; 6-E

C. 1-A: 2-C; 3-D: 4-B: 5-F; 6-H

D. 1-A: 2-D: 3-C; 4-B; 5-G; 6-E

Câu 5: Hãy chọn nội dung không đúng chuẩn. Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học là gì?

A. Cơ sở để những tổ trưởng trình độ, Ban giám hiệu nhà trường theo dõi, đôn đốc thực thi những kế hoạch bộ môn.

B. Cơ sở để xây dựng chương trình nhà trường, đảm bảo việc dạy học gắn với những Đk rõ ràng.

C. Góp phần đảm bảo sự thống nhất nhất định Một trong những bộ môn với nhau trong thực thi những trách nhiệm trong năm học.

D. Căn cứ quan trọng để giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học những chủ đề bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề.

Câu 6: Vai trò của giáo viên bộ môn trong việc xây dựng và thực thi kế hoạch dạy học môn học là gì?

A. Đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản thảo kế hoạch dạy học môn học do Tổ trưởng trình độ xây dựng trước lúc trình Hiệu trưởng phê duyệt.

B. Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch dạy học môn học, trình Tổ trưởng trình độ và Ban Giám hiệu nhà trưởng phê duyệt để triển khai thực thi.

C. Là người thực thi một cách triệt để theo như đúng kế hoạch dạy học môn học đã được phê duyệt.

D. Là những người dân dân nhìn nhận, thông qua kế hoạch dạy học môn học do Tổ trưởng trình độ xây dựng trước lúc đưa vào vận dụng trong năm học.

Câu 7: Hãy chọn nội dung không đúng chuẩn. Ý kiến nào dưới đây không phải là nguyên tắc trong xây dựng kế hoạch dạy học môn học?

A. Đảm bảo tính khả thi và vừa sức riêng với học viên.

B. Đảm bảo tính logic và tính thống nhất.

C. Đảm bảo tính linh hoạt.

D. Đảm bảo tính update.

Câu 8: Các nguyên tắc cần tuân thủ trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí là gì?

A. Đảm bảo tiềm năng môn học, phục vụ yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng và tính khả thi.

B. Đảm bảo tiềm năng môn học, phục vụ yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng môn học.

C. Đảm bảo tiềm năng, mạch nội dung và thời lượng môn học.

D. Đảm bảo tiềm năng môn học; phục vụ yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng và sự thống nhất Một trong những giáo viên cùng khối lớp.

Câu 9: Lựa chọn những nội dung ở cột bên phải phù phù thích phù thích hợp với những quy trình ở cột bên trái theo như đúng quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học.

STT Nội dung 1. Giai đoạn 1 A. Xác định những nội dung chính trong kế hoạch dạy học môn học 2. Giai đoạn 2 B. Xây dựng khung kế hoạch dạy học cho những mạch nội dung 3. Giai đoạn 3 C. Xây dựng khung kế hoạch dạy học cho một chủ đề D. Xây dựng kế hoạch bài dạy

A. 1-A, 2-C, 3-B

B. 1-D. 2-A. 3-C

C. 1-B, 2-C. 3-D

D. 1-A, 2-C; 3-D

Câu 10: Hãy lựa chọn nội dung không đúng chuẩn:

Một trong những bước của quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo phía tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng học viên:

A. Phân tích điểm lưu ý, Đk của địa phương

B. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí tổng thể

C. Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

D. Phân tích điểm lưu ý, Đk của nhà trường và đối tượng người dùng người tiêu dùng HS

Câu 11: Vì sao phải xây dựng Khung kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí (Tiểu học, trong CTGDPT 2022? (chọn nhiều đáp án)

A. Chương trình môn học không quy định rõ ràng nội dung rõ ràng và số tiết tương ứng.

B. Thực hiện khuynh hướng giáo dục STEM, dạy học tích hợp.

C. Thực hiện tiềm năng tăng trưởng phẩm chất và kĩ năng học viên.

D. Tính mở của chương trình.

E. Chương trình mới sẽ đã có được nhiều cuốn sách giáo khoa.

Câu 12: Giáo viên có vai trò ra làm thế nào trong việc thực thi kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí?

A. Xác định và phân tích nhu yếu; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học, phương pháp dạy học và đề xuất kiến nghị kiến nghị sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin, thiết bị dạy học tân tiến.

B. Xác định và phân tích nhu yếu; xác lập tiềm năng giáo dục; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học, phương pháp và hình thức dạy học, hình thức kiểm tra nhìn nhận kết quả học tập và đề xuất kiến nghị kiến nghị sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin, thiết bị dạy học tân tiến.

C. Xác định và phân tích nhu yếu; đề xuất kiến nghị kiến nghị phương pháp và hình thức dạy học, hình thức kiểm tra nhìn nhận kết quả học tập và đề xuất kiến nghị kiến nghị sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin, thiết bị dạy học tân tiến

D. Xác định và phân tích nhu yếu; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học và đề xuất kiến nghị kiến nghị sử dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin, thiết bị dạy học tân tiến.

Câu 13: Căn cứ để xác lập nội dung dạy học của một chủ đề trong môn Lịch sử và Địa lí (Tiểu học) là gì?

A. Mục tiêu môn học

B. Đối tượng dạy học

C. Điều kiện dạy học

D. Yêu cầu cần đạt

Câu 14: Sắp xếp tiến trình theo quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy một chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất và kĩ năng học viên.

(1) Xác định tiềm năng dạy học

(2) Nhận diện tiềm năng tối thiểu và nội dung từ yêu cầu cần đạt

(3) Xác định chuỗi những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt dạy học, phương pháp dạy học, phương án nhìn nhận

(4) Xây dựng những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt dạy học rõ ràng

(5) Soạn công cụ nhìn nhận

A. (2). (1), (3), (4), (5)

B. (2). (1), (3), (4)

C. (1), (2), (3), (4)

D. (1), (2), (3), (4), (5)

Câu 15: (Chọn nhiều đáp án) Những vị trí vị trí căn cứ nào được sử dụng để xác lập tiềm năng của chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề khi xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. Phẩm chất và kĩ năng hiện tại của học viên lớp dạy.

B. Đặc điểm xây dựng nội dung kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, vào phương tiện đi lại đi lại, thiết bị dạy học

C. Kinh nghiệm của giáo viên.

D. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề.

Câu 16: Hãy chọn nội dung không đúng chuẩn: Khi xác lập tiềm năng của một bài dạy Lịch sử và Địa lí (Tiểu học) rõ ràng, cần vấn đáp vướng mắc nào dưới đây?

A. Bài học góp thêm phần giúp học viên hình thành và tăng trưởng những kĩ năng chung nào?

B. Bài học góp thêm phần giúp học viên hình thành và tăng trưởng những phẩm chất nào?

C. Cần sử dụng hình thức dạy học nào khi tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt học tập của học viên?

D. Bài học giúp học viên hình thành và tăng trưởng những kĩ năng đặc trưng nào?

Câu 17: Việc tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học tập cho học viên theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng được thực thi theo tiến trình nào dưới đây?

A. Khởi động Luyện tập Khám phá Vận dụng.

B. Khởi động Khám phá Vận dụng Luyện tập.

C. Vận dụng Khởi động Khám phá Luyện tập.

D. Khởi động Khám phá Luyện tập Vận dụng.

Câu 18: Nối những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt dạy học với những phương pháp thức thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt tương ứng.

1 Khởi động D. Giúp học viên thực hành thực tiễn thực tiễn những điều đã học để nhận thức, xử lý và xử lý những trường hợp có thực trong đời sống. 2. Khám phá C. Đặt học viên vào những trường hợp để giúp những em cũng luôn hoàn toàn có thể có kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, rèn luyện kĩ năng thực hành thực tiễn thực tiễn. 3. Luyện tập B. Đưa học viên vào trường hợp mới để giúp những em có những hiểu biết và kinh nghiệm tay nghề tay nghề mới. 4. Vận dụng A. Tổ chức cho học viên chia sẻ những điều đã trải nghiệm liên quan đến bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề, để sẵn sàng sẵn sàng cho bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề mới; tạo tâm thể học tập cho học viên.

A. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C

B. 1-C, 2-D, 3-B, 4-A

C. 1-D, 2-C, 3B, 4-A

D. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

Câu 19: Một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận kế hoạch bài dạy và tài liệu dạy học là

A. Mức độ tích cực, dữ thế dữ thế chủ động, sáng tạo, hợp tác của học viên trong việc thực thi những trách nhiệm học tập.

B. Mức độ rõ ràng của tiềm năng, nội dung, kĩ thuật tổ chức triển khai triển khai và thành phầm cần đạt được của mỗi trách nhiệm học tập.

C. Mức độ đúng đắn, đúng chuẩn, thích hợp của những kết quả thực thi trách nhiệm học tập của học viên.

D. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại vất vả của học viên.

Câu 20: Hãy chọn nội dung KHÔNG đúng chuẩn: Một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận kế hoạch và tài liệu dạy học là:

A. Mức độ sinh động, mê hoặc học viên của phương pháp và hình thức chuyển giao trách nhiệm học tập.

B. Mức độ rõ ràng của tiềm năng, nội dung, kĩ thuật tổ chức triển khai triển khai và thành phầm cần đạt được của mỗi trách nhiệm học tập.

C. Mức độ hợp lý của phương án kiểm tra, nhìn nhận trong quy trình tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học của học viên.

D. Mức độ thích hợp của chuỗi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học với tiềm năng, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Câu 21: Một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận nội dung tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi cho học viên là:

A. Mức độ tham gia tích cực của học viên trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực thi trách nhiệm học tập.

B. Mức độ đúng đắn, đúng chuẩn, thích hợp của những kết quả thực thi trách nhiệm học tập của học viên.

C. Mức độ hợp lý của phương án kiểm tra, nhìn nhận trong quy trình tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học của học viên.

D. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại vất vả của học viên.

Câu 22: Một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của học viên là:

A. Mức độ tham gia tích cực của học viên trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực thi trách nhiệm học tập.

B. Mức độ hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, nhìn nhận kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi và quy trình thảo luận của học viên.

C. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại vất vả của học viên.

D. Mức độ thích hợp, hiệu suất cao của những giải pháp tương hỗ và khuyến khích học viên hợp tác, giúp sức nhau khi thực thi trách nhiệm học tập.

Câu 23: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin được được cho phép những nhà quản trị và vận hành triệu tập sự để ý quan tâm của tớ vào những tiềm năng dạy học tăng trưởng kĩ năng phẩm chất người học, làm rõ hơn phương hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của tổ trình độ, của nhà trường trong kỳ học, năm học

A. Kế hoạch dạy học.

B. Kế hoạch dạy học và giáo dục

C. Kế hoạch tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm.

D. Kế hoạch thành viên.

Câu 24: (Chọn nhiều phương án đúng) Kế hoạch dạy học và giáo dục thành viên trong năm học có vai trò gì?

A. Giảm tính tạm bợ định của giáo viên trong quy trình thực thi trách nhiệm giáo dục.

B. Là chìa khoá cho việc thực thi một cách hiệu suất cao những tiềm năng đã đưa ra của nhà trường.

C. Là văn bản giúp Ban Giám hiệu giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học và giáo dục của từng giáo viên trong nhà trường.

D. Phối hợp nỗ lực của những giáo viên với cán bộ quản trị và vận hành nhà trường.

Câu 25: Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục thành viên trong năm học cần đảm bảo những nguyên tắc nào?

1. Đảm bảo tính pháp lí.

2. Đảm bảo tính thực tiễn.

3. Đảm bảo tính vừa sức.

4. Đảm bảo tính khoa học.

5. Đảm bảo tính thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp.

6. Đảm bảo tính đồng điệu và lịch sử rõ ràng.

A. 1, 2, 3, 4, 5

B. 2, 3, 4, 6

C. 1, 2, 3, 5, 6.

Câu 26: Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục thành viên trong năm học được sắp xếp theo thứ tự nào?

1. Xác định trách nhiệm nội dung việc làm và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những trách nhiệm

2. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục thành viên

3. Xác xác lập trí vị trí căn cứ pháp lí và thực tiễn

4. Tổ chức thực thi

5. Kiểm tra, nhìn nhận và hiệu chỉnh/hoàn thiện kế hoạch thành viên

A. 3, 2, 1, 4, 5.

B. 3, 2, 4, 1, 5.

C. 2, 3,1, 5, 4.

D. 1, 2, 3, 4, 5.

Câu 27: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin là bản thiết kế những việc làm mà GV sẽ thực thi để tăng trưởng thành viên, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới những tiềm năng cho việc tăng trưởng trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của GV.

A. Kế hoạch bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề.

B. Kế hoạch tự học.

C. Kế hoạch giáo dục.

D. Kế hoạch dạy học.

10. Đáp án module 4 môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy thể chất Tiểu học

1. Chương trình môn GDTC nên phải rõ ràng hoá ở Lever nhà trường thông qua văn bản/ tài liệu nào?

A. Hướng dẫn thực thi CT

B. Kế hoạch bài dạy môn học

C. Kế hoạch dạy học môn học

D. Sách giáo khoa môn học

2. Câu nào sau này nêu đúng nhất về điểm lưu ý của KHDH môn GDTC?

A. Chương trình GDTC riêng, khác lạ của mỗi nhà trường, tương thích với với Đk của nhà trường như điểm lưu ý HS, GV, cơ sở vật chất.

B. Cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường kiểm tra, giám sát, quản li thích hợp và hiệu suất cao việc thực thi CT vương quốc trong mọi nhà trường.

C. Cụ thế hoá tiềm năng, yêu cầu cần đạt, nội dung, PP, hình thức tổ chức triển khai triển khai và nhìn nhận HS trong CT GDTC vương quốc phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn nhà trường

D. Nâng cao tiềm năng phẩm chất, kĩ năng và yêu cầu cần đạt trong CT GDTC vương quốc trong mọi nhà trường.

Câu 3: Căn cứ thứ nhất cần để ý quan tâm khi xây dựng KHDH môn GDTC là gì?

A. Các văn bản chỉ huy quản lí

B. CT tổng thể, CT môn GDTC

C. Điều kiện của nhà trường

D. Kĩ thuật, hình thức tổ chức triển khai triển khai dạy học

Câu 4: KHDH môn GDTC nên phải triển khai ra làm thế nào trong thực tiễn giảng dạy?

A. Tuân thủ từng nội dung rõ ràng trong KHDH

B. Có thể tùy ý thay đổi tiềm năng theo ý muốn của người GV

C. Sử dụng linh hoạt, hoàn toàn hoàn toàn có thể trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh hình thức tổ chức triển khai triển khai phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn

D. Theo sát từng mục trong kế hoạch và chỉ trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh ở năm học sau

Câu 5: Quy trình xây dựng KHDH môn GDTC cần theo trình tự nào?

(1) Hoàn thiện và phê duyệt KHDH môn học

(2) Phân tích điểm lưu ý, Đk của nhà trường và đối tượng người dùng người tiêu dùng HS

(3) Tìm hiểu CT tổng thể, CT môn học, những văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng, CT nhà trường

(4) Xây dựng KHBD theo chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

(5) Xây dựng KHDH môn học

A. 3-1-2-4-5

B. 3-2-5-4-1

C. 3-5-4-2-1

D. 3-4-5-2-1

Câu 6: Việc xây dựng KHDH môn GDTC trong nhà trường cần sự tham gia, góp thêm phần chính của những đối tượng người dùng người tiêu dùng nào?

A. Các ban ngành đoàn thể cán bộ và GV nhà trường

B. Cán bộ quản trị và vận hành nhà trường và GV GDTC

C. Cán bộ quản trị và vận hành nhà trường, tổ trình độ GDTC

D. Cán bộ quản trị và vận hành nhà trường, tổ trình độ GDTC, GV GDTC

Câu 7: Tại sao khi xây dựng KHDH GDTC lại cần để ý quan tâm tới điểm lưu ý của nhà trường và đối tượng người dùng người tiêu dùng HS?

A. Để xem xét những mặt rất rất khác nhau trong chương trình giáo dục địa phương

B. Để đảm bảo tính thích hợp và hiệu suất cao trong thực tiễn giảng dạy ở trong nhà trường

C. Để link với những khía cạnh khác trong lúc thực thi chương trình

D. Để thể hiện những lợi thế mẽ và tự tin của nhà trường trong lúc xây dựng KHDH

Câu 8: KHDH môn GDTC hoàn toàn hoàn toàn có thể gồm có những nội dung giáo dục nào?

A. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; những ND giáo dục truyền thống cuội nguồn cuội nguồn địa phương

B. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; những nội dung GV tự lựa chọn.

C. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; những nội dung tự chọn

D. Các nội dung bắt buộc trong chương trình; những nội dung tự chọn, ND giáo dục truyền thống cuội nguồn cuội nguồn địa phương

Câu 9: Quan niệm thế nào nào sau này chưa đúng thời cơ xây dựng và thực thi một KHBD?

A. KHBD là yếu tố rõ ràng hoá KHDH môn học ở Lever từng bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề chủ đề

B. KHBD gồm có nhiều thành tổ của quy trình dạy học và đưa ra một tiến trình dự kiến để thực thi hiệu suất cao.

C. KHBD đã được tổ trình độ, BGH phê chuẩn nên cần tuân thủ đúng theo quy định.

D. KHBD thể hiện được sự tự chủ, linh hoạt GV khi tổ chức triển khai triển khai trong thực tiễn lớp học.

Câu 10: Trong một KHBD theo chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề, nên phải có những thành tố cơ bản nào?

A. Tiêu đề: tiềm năng; phương tiện đi lại đi lại, thiết bị dạy học: thời hạn da nội dung, PP, hình thức tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, nhận xét nhìn nhận, rút kinh nghiệm tay nghề tay nghề.

B. Tiêu đề: tiềm năng; phương tiện đi lại đi lại, thiết bị dạy học, thời hạn dạy học; nội dung, PP, hình thức tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, rút kinh nghiệm tay nghề tay nghề.

C. Tiêu đề; tiềm năng, phương tiện đi lại đi lại, thiết bị dạy học; thời hạn dạy học; nội dung, PP, hình thức tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, dự kiến lượt lời của GV và HS; nhận xét; nhìn nhận.

D. Tiêu đề: tiềm năng; phương tiện đi lại đi lại, thiết bị dạy học, thời hạn dạy học: nội dung, nhận xét nhìn nhận, rút kinh nghiệm tay nghề tay nghề và trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh cho những giờ dạy sau.

Câu 11: Thành tố nào nên phải xác lập thứ nhất lúc xây dựng ĐHBD theo chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề?

A. Mục tiêu

B. Nội dung dạy học

C. Phương pháp

D. Trang thiết bị dạy học

Câu 12: Trong quy trình thực thi một KHBD theo chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề trong thực tiễn lớp học, thành tố nào GV hoàn toàn hoàn toàn có thể được được cho phép HS lựa chọn hoặc thay đổi?

A. Mục tiêu bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

B. Hoạt động học tập

C. Kết quả kiểm tra, nhìn nhận

D. Nội dung dạy học

Câu 13: Tiến trình tổ chức triển khai triển khai một chủ đề bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề trong giờ học GDTC thông thường nên được phân thành những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nào?

A. Mở đầu, hình thành KT mới, rèn luyện, vận dụng

B. Mở đầu, hình thành KT mới, nâng cao, mở rộng

C. Nhận biết, tìm hiểu nội dung, nâng cao, mở rộng

D. Nhận biết, hiểu, rèn luyện, vận dụng, mở rộng

Câu 14: Việc xác lập yêu cầu cần đạt riêng với HS trong ĐHBD theo chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề môn GDTC cần vị trí vị trí căn cứ trên thành tố nào?

A. Sách giáo khoa, tài liệu tìm hiểu thêm GDTC

B. Yêu cầu cần đạt trong chương trình, KHDH môn GDTC

C. Đặc điểm, sở trường của HS và mái ấm mái ấm gia đình HS

D. Đặc điểm, Đk của nhà trường

Câu 15: Theo chương trình GDTC 2022, tiềm năng quan trọng nhất của KHBD theo chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề môn GDTC cần hướng tới là gì?

A. Phát triển những kĩ năng và phẩm chất cho HS

B. Lĩnh hội được nội dung của bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề và hoàn toàn hoàn toàn có thể rèn luyện

C. Đạt được những yêu cầu cần đạt liên quan đến nội dung bắt buộc và tự chọn.

D. Tổ chức được nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi cho HS trải nghiệm

Câu 16: Trong nội dung dạy học tự chọn cho HS tiểu học, GV cần để ý quan tâm nhất ở điểm nào trong những điểm sau này?

A. Lựa chọn nội dung thi đua, tăng tính đối đầu đối đầu cho những HS

B. Lựa chọn những nội dung là những môn thể thao đối kháng.

C. Lựa chọn nội dung nâng cao hơn một chút ít ít so với yêu cầu cần đạt.

D. Lựa chọn nội dung phù phù thích phù thích hợp với thể trạng, sở trường, lứa tuổi và Đk nhà trường

Câu 17: Tính vừa sức trong việc lựa chọn nội dung dạy học môn GDTC được thể hiện ra làm thế nào?

A. Chứa điều thử thách cho HS

B Gần gũi, gắn bó với HS

C. Dựa trên sở trường, hứng thú của HS

D. Dựa trên kĩ năng, nền tảng về thể chất của HS

Câu 18: Để tăng cường kĩ năng vận dụng Năng lực của HS vào đời sống, GV cần để ý quan tâm điểm nào sau này trong KHBD theo chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề:

A. Nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề cần phong phú, phong phú cho HS nhiều trải nghiệm rất rất khác nhau trong nghành nghề nghề thể thao.

B. Hướng dẫn HS những kỹ năng sơ giản về vệ sinh thành viên, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín trong tập luyện

C. Tăng cường những nội dung thực hành thực tiễn thực tiễn gắn với toàn cảnh, Đk sống thường ngày của HS

D. Tăng cường những nội dung thực hành thực tiễn thực tiễn rèn luyện để khuyến khích HS.

Câu 19: Cách thức nào sau này GV nên sử dụng để tạo không khí vui vẻ, sôi sục, trong tập luyện?

A. Cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt nâng cao, mới mẻ để tăng thêm NL HS

B. Cho HS chơi trò chơi, phối hợp những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt âm nhạc, mỹ thuật, trải nghiệm

C. Cho HS rèn luyện, củng cố những nội dung liên quan đến bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

D. Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt mang tính chất chất chất chất thử thách, cho HS thử nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi mới.

Câu 20: Trong tiến trình tổ chức triển khai triển khai dạy học, GV nên tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi vận dụng Theo phong thái nào để phát huy kĩ năng tự học, tự rèn luyện của HS?

A. Giao những bài rèn luyện rõ ràng cho HS rèn luyện cùng nhau

B. Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tranh tài thúc đẩy HS rèn luyện vận dụng

C. Tự do chơi theo sở trường thành viên

D. Tự nghiên cứu và phân tích và phân tích những nguồn tài liệu, tự tập luyện những nội dung học tập đã được hướng dẫn

Câu 21: Việc nhìn nhận HS trong giờ GDTC cần thực thi ra làm thế nào để khuyến khích được toàn bộ HS trong lớp?

A. Chỉ công nhận kết quả ở đầu cuối của HS.

B. Công nhận kĩ năng thể chất nổi trội và sự hứng thú của HS.

C. Công nhận sự tiến bộ và kết quả HS đạt được của HS.

D. Công nhận sự tiến bộ vượt bậc của HS

Câu 22: Những PP nào sau này nên được sử dụng để tăng cường hiệu suất cao, giảm thiểu thời hạn giảng dạy kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới trong giờ học GDTC?

A. PP rèn luyện

B. PP thuyết giảng

C. PP trò chơi

D. PP trực quan

Câu 23: Để khai thác và sử dụng hiệu suất cao trang thiết bị dạy học phục vụ được yêu cầu CTGDTC mới trong toàn cảnh lúc bấy giờ, GV cần làm gì?

A. Cần vận dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin truyền thông và những thành tựu của khoa học, kỹ thuật trong dạy học trong toàn bộ những tiết học

B. Lựa chọn những trang thiết bị dạy học cơ bản và nâng cao ở một số trong những trong những nội dung để tăng cường NL thể chất cho HS

C. Sử dụng thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định kết phù thích phù thích hợp với thiết bị tự làm, thiết bị công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin thích hợp.

D. Tập trung sử dụng đủ và hiệu suất cao phương tiện đi lại đi lại, thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT

Câu 24: Điều gì quan trọng nhất lúc sử dụng trang thiết bị dạy học trong giờ GDTC?

A. An toàn, thích hợp, tiết kiệm chi phí ngân sách, thẩm mĩ, hiệu suất cao

B. An toàn, thẩm mĩ, hiệu suất cao

C. Thẩm mĩ, tiết kiệm chi phí ngân sách, hiệu suất cao

D. Tiết kiệm, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, hiệu suất cao

Câu 25: Hình thức nào sau này nên được lựa chọn cho Hoạt động mở đầu nhằm mục đích mục tiêu tăng hứng thú và triệu tập cho HS?

A. Hỏi đáp giao lưu với HS, kiểm tra kiến thức và kỹ năng và kỹ năng đã học, khởi động, chơi trò chơi

B. Kiểm tra bài cũ, khởi động, học bài mới

C. Bài tập khởi động, hỏi đáp giao lưu với HS, dạy nội dung trọng tâm

D. Vấn đáp một số trong những trong những HS, dạy nội dung trọng tâm, khuynh hướng vận dụng

Câu 26: Hình thức nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể thúc đẩy sự tự tin, tích cực của những HS hạn chế kĩ năng vận động khi tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt?

A. Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt vừa sức cho những em tham gia

B. Giao quyền cho những em điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của nhóm.

C. Cho những em hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhóm với những HS nổi trội về NL thể chất.

D. Cho những em hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi độc lập với những hình thức riêng không liên quan gì đến nhau.

Câu 27: Tiêu chí nào quan trọng nhất để xem nhận một giờ dạy GDTC thành công xuất sắc xuất sắc?

A. HS tăng trưởng những NL, phẩm chất và say mê, hứng thú với môn GDTC và những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt thể thao

B. HS hoàn thành xong xong tốt những trách nhiệm được giao trong bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

V. HS hiểu được những bài tập GV hướng dẫn

D. HS vượt qua được thử thách liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thể chất và thấy tự tin hơn

11. Đáp án module 4 môn Âm nhạc Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn phương án chỉ thành phần kĩ năng thể hiện âm nhạc.

Bước đầu biết hát một mình và hát cùng người khác, thể hiện đúng giai điệu và lời ca, diễn tả được sắc thái và tình cảm của bài hát.

Bước đầu biết nhìn nhận kĩ năng thể hiện âm nhạc của tớ mình và người khác.

Biết lắng nghe và chia sẻ khi cùng hát với bạn.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn phương án chỉ thành phần kĩ năng hiểu biết và cảm thụ âm nhạc

Biết chơi nhạc cụ một mình và cùng người khác, thể hiện đúng tiết tấu và giai điệu.

Biết làm dụng cụ học tập đơn thuần và giản dị theo phía dẫn của giáo viên: biết tưởng tượng khi nghe đến đến nhạc không lời.

Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng, nhận ra được sự giống hoặc rất rất khác nhau của những câu nhạc.

Biết phối hợp trong thao tác nhóm

3. Chọn những đáp án đúng

Hãy chọn phương án chỉ thành phần kĩ năng Ứng dụng và sáng tạo âm nhạc. (Chọn nhiều phương án)

Đọc nhạc đúng tên nốt, đọc đúng cao độ và trường độ

Bước đầu biết mô phỏng, tái hiện một số trong những trong những âm thanh quen thuộc trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường: biết lặp lại sở hữu thay đổi màu tiết tấu và giai điệu đơn thuần và giản dị theo phía dẫn của giáo viên

Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, phân biệt được sự rất rất khác nhau trong từng thuộc tính âm nhạc

Biết chia sẻ hiểu biết về âm nhạc với những người dân khác lạ màn màn biểu diễn những tiết mục âm nhạc với hình thức thích hợp

4. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp những ý sau theo như đúng trình tự yêu cầu phân tích quan hệ giữa Chương trình giáo dục phổ thông với Chương trình môn học Âm nhạc.

A. Về tiềm năng

B. Về nội dung

C. Về quan điểm

D. Về yêu cầu cần đạt

E. Về kiểm tra nhìn nhận

F. Về phương pháp

D, A, B, G, C, E

C, A, B, D, G, E

E, A, B, G, C, D

C, A, B, D, C, E

5. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy lựa chọn và sắp xếp theo như đúng thứ tự (từ là một trong đến 4) của những vị trí vị trí căn cứ xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc.

A. Căn cứ trên những thông tư về trách nhiệm năm học của cấp Lãnh đạo của Bộ, Sở phòng quản trị và vận hành và chỉ huy trình độ và theo khung thời hạn 35 tuần thực học (học kỳ 1: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần), triển khai những nội dung chương trình môn học và yêu cầu kiểm tra, nhìn nhận kết quả học tập.

B. Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc phát hành kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo.

C. Căn cứ trên Đk về CƠ SỞ vật chất, trang thiết bị, nhạc cụ, phương tiện đi lại đi lại, thiết bị Công nghệ phục vụ cho việc dạy và học môn Âm nhạc và trình độ của đội ngũ giáo viên âm nhạc ở địa phương.

D. Căn cứ trên nội dung sách giáo khoa môn học.

1 B, 2 C, 3 D, 4 A

1 B, 2 A, 3 D, 4 C

1 C, 2 A, 3 D, 4 B

1 A, 2- C, 3 D, 4 B

6. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm đâu là ý đúng trong Khái niệm kế hoạch dạy học môn Âm nhạc?

Là văn bản xác lập tiến trình triển khai nội dung của môn học Âm nhạc.

Kế hoạch dạy học môn học Âm nhạc.

Là văn bản xác lập những nguyên tắc xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường về môn Âm nhạc.

Căn cứ xây dựng kế hoạch môn Âm nhạc.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp những nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc theo như đúng thứ tự mức độ quan trọng.

A. Dựa theo cấu trúc bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề của cuốn sách giáo khoa Âm nhạc, đảm bảo lo,gic của chương trình và gắn với đặc trưng của vùng miền.

B. Bám sát khung thời lượng, nội dung và yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học Âm nhạc 2022 của khối lớp và khung thời hạn qui định ở bậc tiểu học.

C. Bám sát qui trình, những phương pháp và kĩ thuật nhìn nhận tăng trưởng kĩ năng học viên

D. Lựa chọn những nội dung xây dựng những chủ đề dạy học, tích hợp kiến thức và kỹ năng và kỹ năng nội môn và lồng ghép Kiến thức liên môn thích hợp,

E. Khai thác và sử dụng hợp lý phương pháp và kĩ thuật dạy học tích rất thích hợp, trên Cơ sở bám sát kiến thức và kỹ năng và kỹ năng cơ bản Cốt lõi và tỉnh mở để phù phù thích phù thích hợp với kĩ năng học tập của HS ở những địa phương.

D, A, C, E, B

B, A, D, E, C

C, A, B, E, D

B, A, C, E, D

8. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp những nội dung sau theo trình tự hợp lý trong cấu trúc Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc.

A. Chủ đề bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề và số tiết

B. Các yêu cầu cần đạt

C. Nội dung

B, C, A

A, C, B

A, B, C

9. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp tiến trình xây dựng dưới đây cho đúng qui trình Xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc.

A, Tổ trình độ nghiên cứu và phân tích và phân tích tìm hiểu Sách giáo khoa môn Âm nhạc bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học Âm nhạc 2022 so sánh sang sách giáo khoa Âm nhạc để lựa chọn chủ đề, nội dung, ngữ liệu cho bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề.

B. Căn cứ vào khung thời lượng cho học ki, năm học để lựa chọn chủ đề và sắp xếp vào những tuần tháng học kì thích hợp.

C. Lựa chọn chủ đề, mạch nội dung link phục vụ yêu cầu về phăm chất và kĩ năng.

D. Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch giáo dục môn học Âm nhạc.

D, A, C, B

B, A, D, C.

A, C, B, D

10. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp những tiêu chuẩn nhìn nhận Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc theo như đúng mức độ ưu tiên.

A. Triển khai khá khá đầy đủ, có tính khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống những mạch nội dung theo tỉ lệ % qui định tại CTMH Âm nhạc gồm có mức độ cơ bản và mở rộng.

B. Đảm bảo tuân thủ quan điểm, khuynh hướng, khung CTGDPTIT và chương trình môn Âm nhạc, phục vụ những tiềm năng, yêu cầu và trách nhiệm giáo dục chung của bác học và môn học.

C. Bám sát những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, kĩ năng chung và kĩ năng đặc trưng của CTGDPT môn Âm nhạc, CÓ sự linh hoạt, phù phù thích phù thích hợp với kĩ năng học tập môn học của HS ở địa phương.

D. Đã vị trí vị trí căn cứ trên những Đk về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học Âm nhạc và trình độ của đội ngũ giáo viên ở địa phương.

D, A, C, B

B, A, C, D

11. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học môn học Âm nhạc trong Tài liệu tập huấn được trình diễn gồm mấy gồm có mấy cột nội dung?

2 cột nội dung

3 cột nội dung

4 cột nội dung

5 cột nội dung

12. Chọn đáp án đúng nhất

Câu nào trong những phương án dưới đây thể hiện vai trò của Kế hoạch bài dạy trong thực thi tiềm năng môn học?

Kế hoạch bài dạy theo chủ đề không riêng gì có là việc đưa ra dung tích, cty kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mà giáo viên phải chuyển tải trong tiến trình tổ chức triển khai triển khai dạy học mà còn đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết phương pháp triển khai bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề đến với học viên.

Dạy học theo chủ đề là việc thiết kế nên những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề với việc tim tôi về vật tư, hình ảnh, nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề, những chủ để sở hữu sự giao thoa, thân thiện, tương tự

Kế hoạch dạy học xây dựng trên vị trí vị trí căn cứ về điểm lưu ý tâm sinh lý, mức độ nhận thức và kĩ năng thực hành thực tiễn thực tiễn của học viên.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Trong những phương án dưới đây, hãy lựa chọn điểm quan trọng khi xây dựng kế hoạch bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề môn Âm nhạc để tăng trưởng kĩ năng cho học viên tiểu học.

Thể hiện nội dung những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt

Thể hiện mức độ cơ bản và phân hoá trong những phần của cấu trúc

Thể hiện sự phối hợp giữa quy mô truyền thống cuội nguồn cuội nguồn và tân tiến

14. Chọn đáp án đúng nhất

Vị trí và quan hệ giữa Kế hoạch bài dạy với Kế hoạch dạy học môn học là quan hệ nào trong những phương án sau này?

Tương hỗ

Tính khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống

Lồng ghép

Đồng đằng

15. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp những nội dung dưới đây theo như đúng trình tự những nguyên tắc xây dựng kế hoạch bài dạy.

A. Xác định tiềm năng yêu cầu cần đạt và kĩ năng hưởng tới.

B. Xác định chủ đề dạy học và dự kiến số tiết.

C. Phân chia những nội dung của bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề gồm có: nội dung chính và nội dung phối hợp (ôn tập).

D. Xác định những hình thức kiểm tra nhìn nhận phẩm chất và kĩ năng học viên.

E. Xác định những phương pháp kĩ thuật và hinh thức tổ chức triển khai triển khai dạy học.

B, C, A, D, E

C, B, E, D, A

B, A, C, E, D

E, C, D, B, A

16. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền tên vào những cột trong kế hoạch bài dạy dưới đây theo thứ tự từ trái sang phải.

A. Nội dung chủ đề

B. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

C. Yêu cầu cần đạt

(1) (2) (3)

1 A, 2 B, 3 C

1 B, 2 C, 3 A

1 A, 2 C, 3 B

17. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy ghi tên những quy trình trong qui trình thiết kế chủ đề và nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

A. Phân tích chủ đề bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề

B. Xây dựng kế hoạch chủ đề bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề.

Giai đoạn 1
Giai đoạn 2

1 B, 2 A

1 A, 2 B

18. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền tên theo thứ tự những thành phần của bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề tăng trưởng phần chất kĩ năng vào những ô dưới đây.

A. Mở đầu

B. Khám phá/Kiến thức mới

C. Vận dụng, sáng tạo

D. Thực hành, Luyện tập

1 A, 2 B, 3 C, 4 D

1 B, 2 C, 3 A, 4 D

1 A, 2 C, 3 B, 4 D

1 A, 2 B, 3 D, 4 C

19. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp những nội dung dưới đây theo như đúng tiến trình phân tích hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học của học viên.

A. Khả năng trình diễn những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng hiểu biết trong nội dung của bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng kinh nghiệm tay nghề tay nghề đã có và kiến thức và kỹ năng và kỹ năng hiểu biết mới)

B. Mức độ hứng thú và sẵn sàng tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi học.

C. Khả năng quan sát và trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh hành vi kĩ năng của thành viên trong phối phù thích phù thích hợp với tập thể nhóm.

D. Mức độ thể hiện cảm xúc khi thực hành thực tiễn thực tiễn những kĩ năng phù phù thích phù thích hợp với nội dung và tính chất của âm nhạc.

E. Luôn là người dân có nhiều ý kiến phát biểu ý tưởng mới thể hiện được vai trò tổ chức triển khai triển khai điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của nhóm.

F. Mức độ dữ thế dữ thế chủ động, tích cực trong tự nhìn nhận và nhìn nhận những bạn

G. Mức độ tương tác, tương hỗ, và chia sẻ những ý tưởng mới của thành viên trong lúc thảo luận nhóm.

B, C, A, D, H, E, G

C, B, E, D, A, G, H

B, A, D, C, G, E, H

E, C, D, B, A, H, G

20. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp những nội dung dưới đây đúng theo những tiêu chuẩn phân tích bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề tay nghề.

A. Các yêu cầu cần đạt theo chương trình được triển khai rõ ràng ra làm thế nào vào việc lựa chọn những mạch nội dung của chủ đề nhằm mục đích mục tiêu phục vụ yêu cầu dạy học tăng trưởng kĩ năng?

B. Mức độ nội dung đã phù phù thích phù thích hợp với tình hình chung? Sự link mức độ cơ bản và phân hóa Có tính mở Có khả thi?

C. Sự logic của tên và tiêu đề bài hát và những nội dung phối hợp link với chủ đề.

D. Cách triển khai nội dung trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt đã phong phú và tích hợp những nội dung để tạo Đk cho việc triển khai hiệu suất cao những phương pháp dạy học tích cực, dạy học đa phương tiện đi lại đi lại? phối hợp những phương pháp dạy học đặc trưng và phương pháp truyền thống cuội nguồn cuội nguồn?

E. Việc phân loại tổng số tiết của chủ đề, và lượng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng triển khai trong từng tiết.

F. Các phương pháp và kĩ thuật nhìn nhận đã phù phù thích phù thích hợp với nội dung và tiến trình dạy học? những tiêu chuẩn, chỉ bảo mức độ kĩ năng của học viên đã tường minh: Học sinh đã tự nhìn nhận và phụ huynh cũng luôn hoàn toàn có thể có tham gia vào quy trình nhìn nhận hay là không?

G, C, D, B, A, E

C, G, D, B, E, A

A, C, B, E, D, G

D, C, G, B, E, A

12. Đáp án trắc nghiệm Module 4 phần Công nghệ thông tin

1. Công cụ nào sau này được sử dụng để tàng trữ tài liệu trực tuyến?

B. Google Driver

2. Chọn đáp án đúng nhất?

D. Thư mục chứa tệp và thư mục.

3. Các định dạng của tệp hình ảnh là?

C. jpg, gif. png

4. Công cụ nào sau này dùng để chia sẻ và đăng tải video?

C. Youtube

5. Dây tín hiệu nào sau này sử dụng để link máy chiếu và máy tính?

B. VGA, HDMI.

6. Danh sách nào sau là những ứng dụng được được cho phép sửa đổi ảnh?

D. Paint, Powerpoint, Edraw Max.

7. Để tiến hành in tài liệu, ta sử dụng phím tắt nào sau này?

A. Ctrl + P

8. Để giúp những thiện chất lượng âm thanh khi thực thi ghi âm bằng điện thoại, ta tránh việc?

C. ngắt link điện thoại/internet

9. Để chụp màn hình hiển thị hiển thị máy tính, ta hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng công cụ sẵn nào trên hệ điều hành quản lý quản trị và vận hành Window?

D. Snipping tool

10. Đâu không phải là định dạng video?

B. mp3

11. Định dạng nào sau này tương hỗ lưu hình ảnh với nền trong suốt?

C. PNG

12. Khẳng định nào sau này đúng?

A. Thư mục hoàn toàn hoàn toàn có thể chứa tập tin

13. Kiểu gõ tiếng việt phổ cập nhất lúc bấy giờ là?

A. Telex

14. Lệnh nào tương ứng với phím tắt ctrl + C?

A. Sao chép

15. Ở Việt Nam lúc bấy giờ hầu hết những máy tính những nhân dùng hệ điều hành quản lý quản trị và vận hành gì?

C. Windows

16. Phím tắt tương tự với lệnh dán (Paste) là?

D. Ctrl + V

17. Phát biểu nào đúng về ứng dụng Paint?

C. Paint được cài sẵn trên hệ điều hành quản lý quản trị và vận hành Windows

18. Phần mềm nào sau này tương hỗ quay màn hình hiển thị hiển thị

D. Powerpoint

19. Phần mềm nào sau này giúp sửa đổi video trên điện thoại?

A. Vivavideo

20. Phần mềm chụp màn hình hiển thị hiển thị máy tính nào sau này còn có sẵn trong những máy tính dùng hệ điều hành quản lý quản trị và vận hành Windows?

D. Snipping Tools

21. Phần mềm nào là ứng dụng tương hỗ trình chiếu, trình diễn bài giảng?

D. Powerpoint

22. Phát biểu nào sau này sẽ không còn đúng thời cơ nói về tiện ích của nén tập tin?

B. Dễ dàng xem trực tiếp nội dung mà không cần dùng ứng dụng

23. Tập có phần mở rộng là .Doc là?

C. Tệp văn bản do hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word tạo ra

24. Tổ hợp phím Ctrl + A dùng để?

C. Chọn toàn bộ văn bản

25. Trong ứng dụng Audacity, để lọc tiếng ồn, ta thực thi hiệu ứng nào sau này?

C. Echo

26. Trên máy tính sử dụng Windows 10, công cụ sẵn có nào sau này được sử dụng để ghi âm?

A. Voice Recorder

27. Trong soạn thảo Word, để định dạng đoạn, ta sử dụng nhóm công cụ

D. Paragraph

28. Trong 4 định dạng: *.AVI, *.FLV, *.MP4, *.WMV, định dạng nào thường có dung tích nhỏ nhất?

D. WMV

29. VSDC Video Editor là ứng dụng được được cho phép?

B. quay trở lại màn hình hiển thị hiển thị, sửa đổi video.

10. Đáp án trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

1. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc nghiên cứu và phân tích và phân tích những văn bản chỉ huy hướng dẫn tương hỗ cho quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảocơ sở pháp lýđồng thời phù phù thích phù thích hợp với chỉ huy của ngành và địa phương.

2. Chọn đáp án đúng nhất?

Kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông cấp tiểu học do ai phát hành?

Đáp án: Hiệu trưởng trường tiểu học

3. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Các vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường gồm có: tham gia góp thêm phần ý kiến, trực tiếp thực biệ,. phối phù thích phù thích hợp với những lực lượng giáo dục và trực tiếpnhìn nhận hiệu suất caocủa kế hoạch giáo dục từng năm.

4. Lựa chọn đáp án KHÔNG đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáodục nhà trường

Phát huy sự quản trị và vận hành triệu tập từ TW tới địa phương

Phát huy quyền tự chủ, tự phụ trách của nhà trường tiểu học

5. Chọn kĩ năng nào dưới đây KHÔNG được nâng cao khi đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành tham gia vào xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Xây dựng được tiêu chuẩn quan trọng nhìn nhận cán bộ quản trị và vận hành theo Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông

6. Nối để sắp xếp cho đúng thứ tự Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

7. Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai)

Nguyên tắc đảm bảo sự chỉ huy thống nhất, đồng điệu, sự phối hợp ngặt nghèo, thường xuyên
trong xây dựng kề hoạch giáo dục của nhà trường thể hiện ở việc tuân thủ tuân thủ chỉ huy,
hướng dẫn của những cty quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của những bên liên quan trong
và ngoài nhà trường từ khâu thiết tiếp theo quy trình thực thị.

Đáp án: Đúng

8. Điền hoặc chọn từ thích hợp vảo chỗ trống

Chương trình giáo dục phổ thông 2022 ý niệm phát triên chương trình giáo dục phổ thông là: Các trường xây dựng kế hoạch giáo dục riêng cho trường mình một cách linh hoạt, mềm dẻo, phù phù thích phù thích hợp với Đk và tình hình rõ ràng của địa phương, đảm bảotiềm năng và chất lượng giáo dục.

9. Nối

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai)

Hiệu trưởng tổ chức triển khai triển khai xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo nội dung như kế
hoạch thời hạn tổ chức triển khai triển khai dạy học những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục bất buộc, môn học tự chọn,
đám bảo tổng số tiết/tuần học được quy định trong chương trình cấp tiêu học; bỏ trí thời hạn
thực thi chương trình đảm bảo tính khoa học, sư phạm, không khiến đè nén riêng với học viên.

Đáp án: Sai

11. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học hoàn toàn hoàn toàn có thể có những thành phần cơ bản sau:

B. Căn cứ xây dựng, Đk thực thi, tiềm năng giáo dục năm học, tổ chức triển khai triển khai những môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức triển khai triển khai thực thi.

12. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiêu học nhằm mục đích mục tiêu đạt tới tiềm năng: Phát huy tínhdữ thế dữ thế chủ động, linh hoạtcủa nhà trường và kĩ năng tự chủ, sáng tạo của tôt trình độ. giáo viên trong việc thực thi chương trình giáo đục phổ thông cấp tiêu học: khai thác, sử dụng sách giáo khoa, những nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu suất cao, thích hợp thực tiễn, vận dụng linh hoạt những phương pháp, hình thức tổ chức triển khai triển khai dạy học nhắm phát triên kĩ năng phẩm chất học viên.

13. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cầnlồng ghép, tích hợpnội dung giáo dục của địa phương vào chương trình những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trải nghiệm đề phù phù thích phù thích hợp với đặc trưng tâm lí, trình độ tăng trưởng nhận thức của học viên theo từng khối lớp đảm bảo tiềm năng, yêu cầu cẩn đạt của những môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục theo quy định, không khiến đè nén, quá tải cho học viên khi thực thi.

14. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc xây dựng và thực thi kế hoạch giáo dục nhả trường trong môi quan hệ gắn bó giữa nhả trường. mái ấm mái ấm gia đình và hiệp hội xã hội là quán triệt quan điểmtăng trưởng giáo dụclà yếu tố nghiệp của Đảng, của Nhà nước vả của toàn dân cấp uỷ Đảng, cơ quan ban ngành thường trực địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy thực thi, bảo vệ Đk thực thi thành công xuất sắc xuất sắc kế hoạch giáo dục nhà trường, thực thi trang trọng những chủ trương của Nhà nước riêng với giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục trường tiểu học.

15. Chọn đáp án đúng nhất .

Nguyên tắc đảm bảo thực thi tiềm năng giáo dục của môn học, lớp học và cấp học giúp việc
xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiêu học được thiết kế ra làm thế nào?

B. Một cách dữ thế dữ thế chủ động và linh hoạt với những trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh, tương hỗ update về yêu cầu cần đạt

16. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào ô trồng

Các vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao goomg tham gia góp thêm phần ý kiến, trực tiếp thực thi. phối phù thích phù thích hợp với những lực lượng giáo dục và trực tiếpnhìn nhận hiệu suất caocủa kế hoạch giáo dục từng năm.

17. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai)

Chương trình tổng thể là cơ sở đề biên soạn chương trình môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục đảm
báo tính đặc trưng về tiềm năng và nội dung giáo dục về cầu trúc và phương pháp xây dựng chương trình môn học

Đáp án: Sai

18. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Trong đoạn đưới đây khi đề cập đến nguyên tắc đảm bảo lôi kéo những nguồn lực xây dựng thực thi kế hoạch giáo dục nhà trường: có lộ trình, kế hoạch thực thi chỉ tiết, khả thi khi giáo viên được tham gia thì kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cũng đó đó là thành phầm trí tuệ của tớ. Việc thực thi kế hoạch giáo đục nhà trường của tớ sẽ mangtính tự nguyện, tự giác. Lý thuyết gắn với thực hành thực tiễn thực tiễn và những tư tưởng của kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiều học được chuyển tải đến học viên một cách đó đủ nhất.

19. Chọn đáp án đúng nhất

Hiệu trưởng thực thi hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giám sát nhìn nhận việc thực thi kế hoạch giáo dục thôngqua những hình thức nào?

Kiểm tra số đầu bài, qua dự giờ thăm lớp, qua quan sát hằng ngày, qua kiểm tra hỗ sơ trình độ của giáo viên

20. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai)

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường giúp phát huy quyền tự chủ, tự phụ trách
của trường tiêu học thể hiện ở điểm là cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới nhà trường, học
sinh, cha mẹ học viên, hiệp hội tham gia vào quy trình xây dựng, tăng trưởng, thực thi và
giám sát thực thi kế hoạch giáo dục nhà trường

Đáp án: Đúng

21. Chọn những đáp án đúng

Chọn quan điểm KHÔNG đúng (chọn nhiều đáp án) khi đề cập nguyên tắc đảm bảo tính thuận tiện cho việc tổ chức triển khai triển khai thực thi tại trường, cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường:

Nội dung những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của những chủ điểm giáo dục từng tháng nên phải xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng những hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi từ đơn thuần và giản dị ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở những lớp tiếp theo và lớp

Các nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học luôn nhằm mục đích mục tiêu góp thêm phần củng cố và khắc sâu những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng của những môn học.

Kế hoạch giáo dục cũng phải phản ánh những thay đổi tích cực về mặt phương pháp tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhằm mục đích mục tiêu tôn vinh và phát huy vai trò chủ thể của học viên.

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo những yêu cầu về tính chất chất đồng điệu, tuân thủ ngặt nghèo và hạn chế update những nội dung giáo dục đã được quy định,

Nội dung những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của những chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng những hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thống nhất ở những lớp

22. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Kế hoạch giáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục của cơ sở giáo dục thực thi chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT phát hành

Đúng

23. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Các tiềm năng kế hoạch giáo dục nên phải được xác lập rõ ràng, rõ ràng và thích hợp; phản ánh được những mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kĩ năng, thái độ và khuynh hướng giá trị. Mục tiêu rõ ràng chú trọng tớikết quả ở đầu cuối, rõ ràng cần đạt, hoàn toàn hoàn toàn có thể đo lường được thông qua những chỉ tiêu rõ ràng.

24. Chọn đáp án đúng nhất

Việc quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, thẩm định, sửa đổi tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương do cơ quan nào phụ trách?

Trường phổ thông

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo

Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo

25. Chọn cặp tương ứng bằng phương pháp click ô bên trái và tiếp Từ đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối những nội dung ở cột bên phải phù phù thích phù thích hợp với những nội dung bên trái cho thích hợp về ý nghĩa phát huy được xem dữ thế dữ thế chủ động, sáng tạo, dân chủ của giáo viên và học viên

Phát huy tính dữ thế dữ thế chủ động, sáng tạo Giáo viên lựa chọn nội dung dạy học phù phù thích phù thích hợp với trình độ của học viên và Đk dạy học của nhà trường. Học sinh được tiếp thu lượng tri thức vừa sức, gắn với thực tiễn và dữ thế dữ thế chủ động tìm hiểu kiến thức và kỹ năng và kỹ năng thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thực tiễn của tớ mình dưới sự xác lập trí vị trí hướng của giáo viên. Phát huy tính dân chủ Giáo viên tham gia xác lập tiềm năng, xây dựng và thực thi kế hoạch giáo dục nhà trường Giáo viên tham gia tổ chức triển khai triển khai thực thi tuyển sinh, tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục, nghiên cứu và phân tích và phân tích khoa học sư phạm ứng dụng

26. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Một trong những nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường là đảm bảo tính logic của mạch kiến thức và kỹ năng và kỹ năng, tính thống nhất Một trong những môn học và những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục; đảm bảotổng thời lượngcủa những môn học và những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục phù phù thích phù thích hợp với quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2022 cấp tiểu học.

27. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình giáo dục phổ thông 2022 được xây dựng theo phía mở được thể hiện ở những điểm sau:

Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, khuynh hướng chung về yêu cầu cần đạt; quy định rõ ràng thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, thời lượng giáo dục, quy định rõ ràng về yêu cầu cần đạt; không quy định rõ ràng nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, khuynh hướng chung về yêu cầu cần đạt, thời lượng giáo dục; không quy định rõ ràng nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, khuynh hướng chung về yêu cầu cần đạt; không quy định thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

28. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò tham gia góp thêm phần ý kiến để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường của giáo viên thể hiện ở những việc làm:

Đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị kiến nghị với tổ trình độ để xây dựng và trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nội dung môn học, phương pháp thực thi môn học

Đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị kiến nghị với tổ trình độ để xây dựng và trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh yêu cầu cần đạt, phương pháp thực thi môn học

Đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị kiến nghị với tổ trình độ để xây dựng và trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh yêu cầu cần đạt, phương pháp dạy học môn học

Đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị kiến nghị với tổ trình độ để xây dựng và trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nội dung môn học, phương pháp dạy học môn học

29. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng và phát hành kế hoạch thời hạn tổ chức triển khai triển khai thực thi những môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục cần nhờ vào những vị trí vị trí căn cứ nào?

Căn cứ thời lượng những môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2022; vị trí vị trí căn cứ vào Đk thực tiễn thời hạn trong năm học

Căn cứ kế hoạch thời hạn năm học do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định hành động hành vi và bạn hành; vị trí vị trí căn cứ vào Đk thực tiễn thời hạn trong năm học

Căn cứ kế hoạch thời hạn năm học do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định hành động hành vi và phát hành; Căn cứ yêu cầu cần đạt của những môn học qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2022

Căn cứ kế hoạch thời hạn năm học do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW quyết định hành động hành vi và phát hành; Căn cứ thời lượng những môn học qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2022

30. Chọn đáp án đúng nhất

Trong quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, việc nhìn nhận điểm lưu ý tình hình kinh tế tài chính tài chính, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn xã hội của địa phương để làm gì?

Hình thành một báo cáo nhìn nhận rõ ràng về môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên kinh tế tài chính tài chính, văn hoá và xã hội có tác động đến việc nội dung giáo dục thích hợp.

Hình thành một báo cáo nhìn nhận rõ ràng về môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên kinh tế tài chính tài chính, văn hoá và xã hội có tác động đến hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục của nhà trường

Hình thành một báo cáo nhìn nhận rõ ràng về môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên kinh tế tài chính tài chính, văn hoá và xã hội có tác động đến việc lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp.

Hình thành một báo cáo nhìn nhận rõ ràng về môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên kinh tế tài chính tài chính, văn hoá và xã hội có tác động đến việc lựa chọn hình thức kiểm tra, nhìn nhận học viên thích hợp.

31. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn kĩ năng nào dưới đây KHÔNG được nâng cao đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới việc tham gia vào xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm tay nghề tay nghề hướng dẫn học viên tự học, tự nghiên cứu và phân tích và phân tích và khuynh hướng cho học viên dữ thế dữ thế chủ động lĩnh hội kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới, vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng vào xử lý và xử lý những yếu tố trong thực tiễn.

Giáo viên nghiên cứu và phân tích và phân tích sâu và nắm chắc tiềm năng, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, kĩ năng, nội dung dạy học, giáo dục, tiếp cận và thực thi tốt hơn những phương pháp dạy học, kiểm tra nhìn nhận tích cực của môn học/hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục

Xây dựng được tiêu chuẩn quan trọng nhìn nhận giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và tương hỗ đồng nghiệp trong việc xây dựng, trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh và tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học, giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất, kĩ năng học viên.

Nội dung dạy học môn đạo đức hướng tới quan hệ giữa học viên với đối tượng người dùng người tiêu dùng nào?

32. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của giáo viên trong trực tiếp nhìn nhận hiệu suất cao của kế hoạch giáo dục của nhà trường từng năm thể hiện ở việc:

Đưa ra những ý kiến về tình hình thực thi của kế hoạch

Đưa ra những ý kiến về phương pháp thực thi kế hoạch

Đưa ra những ý kiến về thuận tiện, trở ngại vất vả và những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nào không phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn nhà trường

Đưa ra những ý kiến về thuận tiện, trở ngại vất vả và giải pháp

33. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan ngặt nghèo tới điểm lưu ý tâm sinh lí và nhận thức của học viên, toàn cảnh chung của những địa phương, Đk tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của những trường tiểu học

Sai

34. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học làSự vận dụng linh hoạt sáng tạochương trình phổ thông cấp tiểu học vào thực tiễn nhà trường cho thích hợp. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học tuân thủ tiềm năng giáo dục và yêu cầu chuẩn chương trình giáo dục phổ thông vương quốc và những yêu cầu giáo dục địa phương của những tỉnh, thành phố.

35. Chọn đáp án đúng nhất

Trong xây dựng kế hoạch dạy học những môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục, giáo viên dữ thế dữ thế chủ động đề xuất kiến nghị kiến nghị những trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh nào?

Yêu cầu cần đạt và thời lượng thực thi

Nội dung và nguồn học liệu

Yêu cầu cần đạt và nội dung

Nội dung và thời lượng thực thi

36. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Chương trình môn học, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục là văn bảnxác lập vị trí, vai tròmôn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục trong thực thi tiềm năng giáo dục phổ thông, tiềm năng và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học riêng với toàn bộ học viên trên phạm vi toàn quốc

Theo thầy/ cô, quy trình xây dựng kế hoạch bài dạy môn đạo đức có gì giống và khác với quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn đạo đức?

13. Trắc nghiệm cuối khóa Mô đun 4.0

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn kĩ năng nào dưới đây không được nâng cao đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới việc tham gia vào xây dựng kế hoạch của nhà trường

Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm tay nghề tay nghề hướng dẫn học viên tự học, tự nghiên cứu và phân tích và phân tích và xác lập trí vị trí hướng của học viên dữ thế dữ thế chủ động lĩnh hội kiến thức và kỹ năng và kỹ năng mới, vận dụng kiến thức và kỹ năng và kỹ năng vào xử lý và xử lý yếu tố trong thực tiễn

Xây dụng được tiêu chuẩn nhìn nhận quan trọng nhìn nhận giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và tương hỗ đồng nghiệp trong việc xây dựng trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh và tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học giáo dục theo phía tăng trưởng phẩm chất kĩ năng của học viên

Giáo viên nghiên cứu và phân tích và phân tích sâu và nắm chắc tiềm năng, yêu cầu cần đạt về phẩm chất kĩ năng, nội dung dạy học, giáo dục tiếp cận và thực thi tốt hơn những phương pháp dạy học, kiểm tra nhìn nhận tích cực của môn học hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục

Câu 2. Lựa chọn những đáp án đúng

Lựa chọn những đáp án không đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Phát huy được xem dữ thế dữ thế chủ động, sáng tạo, dân chủ của giáo viên và học viên

Đảm bảo việc thực thi đồng điệu thống nhất chương trình giáo dục phổ thông ở những địa phương

Phát huy sự quản trị và vận hành triệu tập từ TW tới địa phương

Nâng cao kĩ năng đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới

Phát huy quyền tự chủ, tự phụ trách của nhà trường Tiểu học

Thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục

3. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học hoàn toàn hoàn toàn có thể có những thành phần cơ bản sau

Căn cứ xây dựng, Đk thực thi, tiềm năng, tổ chức triển khai triển khai những môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức triển khai triển khai thực thi

Căn cứ xây dụng, Đk thực thi, tiềm năng, nội dung những môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức triển khai triển khai thực thi

Căn cứ xây dụng, Đk thực thi, yêu cầu cần đạt, tổ chức triển khai triển khai những môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức triển khai triển khai thực thi

4. Chọn những cặp tương ứng bằng phương pháp click vào ô bên trái và tiếp Từ đó bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Theo thầy/ cô, nguyên tắc xây dựng kế hoạch bài dạy môn đạo đức và kế hoạch dạy học môn đạo đức có gì giống và rất rất khác nhau?

Câu hỏi Câu vấn đáp Đảm bảo thực thi tiềm năng giáo dục của môn học, lớp học Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học tương hỗ update, sắp xếp, tăng trưởng nội dung giáo dục được quy định tại Chương trình chi thích hợp Đk thực tiễn rõ ràng nhưng phải đảm bảo thực thi đúng tiềm năng và những yêu cầu cần đạt của chương trình Đảm bảo tính loogic của mạch kiến thức và kỹ năng và kỹ năng Trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục vương quốc, nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác lập cách thực hiên phản ánh đặc trưng và phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn trường mình nhằm mục đích mục tiêu phục vụ yêu cầu tăng trưởng phẩm chất và kĩ năng của học viên, thực thi có hiệu suất cao tiềm năng giáo dục Đảm bảo thích hợp kĩ năng nhận thức của học viên Việc tổ chức triển khai triển khai xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan ngặt nghèo tới điểm lưu ý tâm sinh lí nhà nhận thức của học viên, toàn cảnh rõ ràng của từng địa phương, nhà trường (Đảm bảo tính thuận tiện cho việc tổ chức triển khai triển khai thực thi tại trường) Nội dung những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của những chủ điểm giáo dục từng tháng cần update với những sự kiện chính trị, kinh tế tài chính tài chính xã hội của quê nhà, giang sơn và được xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng những hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi từ đơn thuần và giản dị ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở những lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc tiểu học Đảm bảo lôi kéo những nguồn lực xây dựng thực thi kế hoạch giáo dục nhà trường Đội ngũ giáo viên nên phải tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học và phải được tập huấn khá khá đầy đủ để hoàn toàn hoàn toàn có thể thực thi thành công xuất sắc xuất sắc kế hoạch giáo dục nhà trường, Năng lục và cả tâm ý sẵn sàng của giáo viên quyết định hành động hành vi sự thành bại của kết quả thực thi kế hoạch giáo dục nhà trường Đảm bảo sự chỉ huy thống nhất, đồng điệu, sự phối hợp ngặt nghèo, thường xuyên Kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học nên phải xây dựng tuân thủ chỉ huy, hướng dẫn của những cty quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của những bên liên quan trong và ngoài nhà trường từ khâu thiết tiếp theo quy trình thực thi

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Kế hoạch giáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của cơ sở giáo dục thực thi chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT phát hành

S

Đ

Dựa vào những thông tin trên, thày/cô nhận xét ra làm thế nào về quan hệ giữa chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và chương trình môn đạo đức?

Câu 6. Chọn những đáp án đúng

Chọn quan điểm Không đúng (Chọn nhiều đáp án) khi để update nguyên tắc đảm bảo tính thuận tiện cho việc tổ chức triển khai triển khai thực thi tại trường, cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Nội dung những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của những chủ điểm giáo dục từng tháng nên phải xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng những hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi từ đơn thuần và giản dị ở lớp đầu cấp đến phức tạp dần ở những lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc Tiểu học

Nội dung những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của những chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng những hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi thống nhất những lớp

Kế hoạch giáo dục cũng phải phản ánh những thay đổi tích cực về mặt phương pháp tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nhằm mục đích mục tiêu tôn vinh và phát huy vai trò chủ thể của học viên

Các nội dung hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong kế hoạch giáo dục nhà trường cấp Tiểu học luôn nhằm mục đích mục tiêu góp thêm phần củng cố và khắc sâu những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng của những môn học

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo những yêu cầu về tính chất chất đồng điệu, tuân thủ ngặt nghèo và hạn chế update những nội dung giáo dục đã được qui định

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo những yêu cầu về tích hợp những nội dung giáo dục mang tính chất chất chất chất update xã hội, thời đại phong phú phong phú

Phương pháp giáo dục của môn đạo đức cần phục vụ những yêu cầu gì? theo thầy/ cô, quy định của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể riêng với chương trình môn đạo đức về yêu cầu cần đạt về phương pháp sẽ tiến hành thể hiện ra làm thế nào?

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình giáo dục phổ thông 2022 được xây dựng theo phía mở được thể hiện ở những điểm sau:

Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, khuynh hướng chung về yêu cầu cần đạt, thời lượng giáo dục: không quy định rõ ràng nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, khuynh hướng chung về yêu cầu cần đạt: quy định rõ ràng thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, khuynh hướng chung về yêu cầu cần đạt: không quy định thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

Chỉ quy định những nội dung giáo dục cốt lõi, thời lượng giáo dục; quy định rõ ràng yêu cầu cần đạt, không quy định rõ ràng nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

Câu 8. Điền hoạch chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc nghiên cứu và phân tích và phân tích những văn bản chỉ huy hướng dẫn tương hỗ cho quy trình xây dựng kế hoạch giáo dụ nhà trường đảm bảo.: đồng thời phù phù thích phù thích hợp với chỉ huy củ ngành và địa phương

Từ cần điền: cơ sở pháp lý

Chương trình môn tiếng việt ở tiểu học có quan hệ ra làm thế nào với chương trình gdpt?

Câu 9. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Các vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường gồm có: tham gia góp thêm phần ý kiến, trực tiếp thực thi, phối phù thích phù thích hợp với những lực lượng giáo dục và trực tiếp của kế hoạch giáo dục từng năm.

Theo thày cô sự quy định của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể riêng với chương trình môn đạo đức về yêu cầu cần đạt về phẩm chất và kĩ năng sẽ tiến hành thể hiện ra làm thế nào? hãy phân tích một ví dụ để làm rõ câu vấn đáp của tớ

Từ cần điền: nhìn nhận hiệu suất cao

Câu 10. Chọn cặp từ tương ứng bằng phương pháp click ô bên trái và tiếp Từ đó ô bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Nối để sắp xếp cho đúng thứ tự của quy trinh xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu hỏi Câu vấn đáp Bước 1 Xác xác lập trí vị trí căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường Bước 2 Đánh giá tình hình và những Đk thực thi chương trình trong năm học Bước 3 Xác định tiềm năng giáo dục của nhà trường Bước 4 Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai triển khai dạy học những môn học và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục

Trên đấy là Gợi ý đáp án mô đun 4 công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin Tiểu học để gửi tới những thầy cô nhằm mục đích mục tiêu hoàn thành xong xong module 4 một cách nhanh gọn và hiệu suất cao nhất.

TagsDành cho Giáo viên Học tập

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf. miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf. tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf. Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf.

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf. vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Ví #dụ #minh #họa #một #kế #hoạch #giáo #dục #nhà #trường #môn #đạo #đức #trong #file #pdf

4442

Clip Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf. Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf. Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf. Chi tiết miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf. Chi tiết Free.

Thảo Luận vướng mắc về Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf. Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ví dụ minh họa một kế hoạch giáo dục nhà trường môn đạo đức trong file pdf. Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ví #dụ #minh #họa #một #kế #hoạch #giáo #dục #nhà #trường #môn #đạo #đức #trong #file #pdf #Chi #tiết