Kinh Nghiệm Hướng dẫn Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là Chi tiết Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 19:10:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 19:10:05 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

I. CÁC THÀNH PHẦN CỦA VĂN HỌC TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX

     Văn học trung đại Việt Nam gồm hai thành phần hầu hết là văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm.

1. Văn học chữ Hán

– Bao gồm: những sáng tác bằng chữ Hán của người Việt.

– Thời gian xuất hiện: xuất hiện sớm, tồn tại trong suốt quy trình hình thành và tăng trưởng của văn học trung đại, gồm có cả thơ và văn xuôi.

– Thể loại: tiếp thu những thể loại văn học từ Trung Quốc: chiếu, biểu, hịch, cáo, truyện truyền kì, kí sự, tiểu thuyết chương hồi, thơ Đường luật…

=> thể loại nào thì cũng luôn hoàn toàn có thể có thành tựu to lớn.

2. Văn học chữ Nôm

– Bao gồm: những sáng tác bằng chữ Nôm.

– Thời gian Ra đời: muộn hơn văn học chữ Hán (khoảng chừng chừng cuối thể kỉ XIII), tồn tại, tăng trưởng đến hết thời kì văn học trung đại.

– Thể loại: hầu hết là thơ, rất ít văn xuôi.

+ Một số thể loại từ Trung Quốc: phú, văn tế, thơ Đường luật.

+ Phần lớn là thể loại văn học dân tộc bản địa bản địa: ngâm khúc (thể tuy nhiên thất lục bát), truện thơ (thể lục bát), hát nói (thể thơ khá tự do kết phù thích phù thích hợp với âm nhạc).

+ Dân tộc hoá thể loại văn học Trung Quốc: Đướng luật thất ngôn xen lục ngôn.

=> Văn học chữ Nôm có những thành tựu lớn ở toàn bộ những thể loại trên.

=> Hiện tượng tuy nhiên ngữ (tồn tại, tăng trưởng tuy nhiên tuy nhiên văn học chữ Hán và chữ Nôm), hai thành phần văn học không trái chiều nhau mà tương hỗ update lẫn nhau trong quy trình tăng trưởng.

II. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HỌC TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX

Văn học trung đại Việt Nam tăng trưởng qua bốn quy trình lớn:

1. Giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV

– Hoàn cảnh lịch sử:

+ Dân tộc giành được quyền độc lập tự chủ vào thời gian cuối thế kỉ X, lập nhiều kì tích trong những cuộc kháng chiến chống quân xâm lược (chống quan Tống thế kỉ XI, chống quân Mông – Nguyên thế kỉ XIII)

+ Công cuộc xây dựng giang sơn trong hoà bình.

+ Chế độ phong kiến Việt Nam nhìn chung đang trong thời kì tăng trưởng.

– Những sự kiện chính: (bước ngoặt lớn)

+ Văn học viết chính thức Ra đời (thế kỉ X)

+ Sự xuất hiện của văn học chữ Nôm (cuối thế kì XIII)

=> Mở ra sự tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể, thỏa sức tự tin của văn học dân tộc bản địa bản địa: cạnh bên văn học dân gian đã có văn học thành văn, cạnh bên văn học chữ Hán đã có văn học chữ Nôm.

– Về nội dung: mang nội dung yêu nước với âm hưởng hào hùng.

+ Mở đầu cho dòng văn học yêu nước: Vận nước (Quốc tộ) của Pháp Thuận, Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) Lí Công Uẩn, bài thơ Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà).

+ Nội dung yêu nước mang hào khí Đông A: Hịch tướng sĩ (Dụ chư tì tướng hịch văn) của Trần Quốc Tuấn, Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) của Trần Quang Khải, Tỏ lòng (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão, Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đăng giang phú) của Trương Hán Siêu,…

– Về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp:

+ Có nhiều thành tự lớn với những thể loại tiếp thu từ Trung Quốc như văn chính luận, văn xuôi về lịch sử, văn hoá, thơ phú.

+ Văn học chữ Nôm đặt những viên gạch thứ nhất trên con phố tăng trưởng của văn học viết bằng ngôn từ dân tộc bản địa bản địa.

2. Giai đoạn từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII

– Hoàn cảnh lịch sử:

+ Dân tộc ta làm ra kì tích trong kháng chiến chống quân Minh ở nửa đầu thế kỉ XV.

+ Phong kiến Việt Nam đạt tới đỉnh điểm cực thịnh ở nửa cuối thế kỉ XV.

+ Thế kỉ XVI, chủ trương phong kiến có tín hiệu khủng hoàng, nội chiến, giang sơn bị chia cắt, nhưng nhìn chung xã hội vẫn ổn định.

– Những sự kiện văn học chính:

+ Văn học chữ Nôm có nhiều thành tựu nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp.

+ Hiện tượng văn  – sử – triết bất phân đã khởi đầu mờ dần.

+ Xuất hiện nhiều tác phẩm giàu chất văn chương hình tượng.

– Về nội dung: đi từ nội dung yêu nước mang âm hưởng ngợi ca đến nội dung phản ánh, phê phán hiện thực xã hội phong kiến.

– Nghệ thuật:

+ Văn học chữ Hán tăng trưởng với nhiều thành tựu: văn chính luận; văn xuôi tự sự

+ Văn học chữ Nôm có sự Việt hóa thể loại tiếp thu từ Trung Quốc: thơ Nôm Đường luật, thơ thất ngôn xen lục ngôn; sáng tạo những thể loại văn học dân tộc bản địa bản địa: khúc ngâm, khúc vịnh, diễn ca lịch sử.

– Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu vượt trội vượt trội:

+ Những sáng tác là kết tinh của văn học yêu nước: Quốc âm thi tập, Ức trai thi tập, Bình ngô đại cáo – Nguyễn Trãi.

+ Thơ chữ Hán và chữ Nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm; Hồng Đức Quốc âm thi tập – Lê Thánh Tông và hội Tao Đàn.

+ Tác phẩm ghi dấu ấn trưởng thành của văn xuôi tự sự: Truyền kì mạn lục – Nguyễn Dữ.

3. Giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX

– Hoàn cảnh lịch sử:

+ Đất nước có dịch chuyển bởi nội chiến phong kiến và bão táp trào lưu nông dân khởi nghĩa mà đỉnh điểm là khởi nghĩa Tây Sơn.

+ Chế độ phong kiến đi từ khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ đến suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ.

+ Khi trào lưu Tây Sơn suy yếu, triều Nguyễn Phục hồi chủ trương phong kiến chuyên chế.

+ Đất nước nằm trước hiểm hoạ xâm lăng của thực dân Pháp.

– Đánh giá chung:  Đây là thời kì tăng trưởng rực rỡ ghi lại bước trưởng thành toàn vẹn và tổng thể của văn học trung đại Việt Nam.

– Nội dung văn học: Xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa – quan tâm đến con người thông thường, ghi lại đòi quyền sống, quyền hưởng niềm sung sướng lứa đôi.

– Nghệ thuật:

+ Đạt được nhiều thành tựu lớn cả về văn xuôi và văn vần, cả chữ Hán và chữ Nôm.

+ Văn học chữ Nôm và những thể loại văn học dân tộc bản địa bản địa đạt tới đỉnh điểm

+ Văn học chữ Hán cũng đạt được nhiều thành tựu văn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp lớn: tiểu thuyết chương hồi, kí, tùy bút.

– Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu vượt trội vượt trội:

+ Cung oán ngâm khúc – Nguyễn Gia Thiều.

+ Chinh phụ ngâm – Đặng Trần Côn.

+ Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô Gia Văn Phái.

+ Thơ Nguyễn Du với đỉnh điểm là Truyện Kiều.

+ Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ là hai cây đại thụ ở quy trình cuối vẫn tiếp tục tinh thần nhân đạo nhưng đã thể hiện cái tôi, tình cảm riêng tư.

4. Giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX

– Hoàn cảnh lịch sử:

+ Thực dân Pháp tiến hành xâm lược Việt Nam, nhân dân quật cường đứng lên chiến đấu.

+ Đất nước rơi vào tay giặc, xã hội Việt Nam chuyển dần từ xã hội phong kiến sang thực dân nửa phong kiến.

+ Văn hoá phương Tây khởi đầu có những ảnh hưởng tới đời sống xã hội Việt Nam.

– Nội dung cơ bản:

+ Ca ngợi tinh thần yêu nước, chống thực dân Pháp.

+ Vạch trần những hiện thực nhố nhăng của xã hội thực dân nửa phong kiến bằng ngòi bút châm biếm.

+ Bộc lộ tư tưởng canh tân giang sơn.

– Về nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp:

Sáng tác văn học hầu hết vẫn theo thể loại và thi pháp truyền thống cuội nguồn cuội nguồn

+ Văn học chữ Hán và chữ Nôm vẫn là chính, tuy nhiên đã xuất hiện một số trong những trong những tác phẩm viết bằng chữ quốc ngữ.

– Các tác giả, tác phẩm tiêu biểu vượt trội vượt trội:

+ Nguyễn Đình Chiểu với Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Ngư tiều y thuật vấn đáp là những tác phẩm tiêu  biểu cho tinh thần yêu nước.

+ Thơ ca trữ tình trào phúng của Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương.

III. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM LỚN VỀ NỘI DUNG CỦA VĂN HỌC TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX

1. Chủ nghĩa yêu nước

– Vị trí: là nội dung lớn, xuyên thấu quy trình tồn tại và tăng trưởng của văn học trung đại Việt Nam.

– Nội dung:

+ Chủ nghĩa yêu nước trong văn học trung đại gắn sát với tư tưởng “Trung quân ái quốc”

– Các phương diện thể hiện:

+ Ý thức độc lập tự do, tự cường, tự hào dân tộc bản địa bản địa, tự hào trước chiến công thời đại, trước lịch sử dân tộc bản địa bản địa.

+ Lòng căm thù giặc và ý chí quyết chiến, quyết thắng chống quân địch xâm lược.

+ Xót xa, bi tráng trước tình cảnh nước mất nhà tan.

+ Thái độ, trách nhiệm khi xây dựng giang sơn trong thời bình.

+ Biết ơn, ca tụng những người dân dân hi sinh vì giang sơn.

+ Tình yêu vạn vật vạn vật thiên nhiên giang sơn.

2. Chủ nghĩa nhân đạo

– Vị trí: là nội dung lớn, xuyên thấu văn học trung đại Việt Nam.

– Nguồn gốc:  từ truyền thống cuội nguồn cuội nguồn dân tộc bản địa bản địa, từ văn học dân gian; ảnh hưởng bởi tư tưởng nhân văn tích cực của đạo Phật, Nho giáo, Đạo giáo…

– Những biểu lộ của tinh thần nhân đạo:

+ Sự quan tâm đặc biệt quan trọng quan trọng tới số phận con người.

+ Cảm thông, chia sẻ với số phận con người xấu số

+ Khẳng định, trân trọng, tôn vinh phẩm chất, tài năng, những quan hệ đạo đức tốt đẹp và khát vọng chính đáng của con người.

+ Tố cáo những thế lực tàn bạo, chà đạp lên con người, bênh vực, bảo vệ và thay con người nói tiếng nói đấu tranh cho khát vọng sống, khát vọng niềm sung sướng, khát vọng về công lí chính nghĩa của tớ.

– Thể hiện qua thơ văn của những tác giả: Nguyễn Dữ, Đặng Trần Côn, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan…

3. Cảm hứng thế sự

– Hoàn cảnh: cuối thời Trần (thế kỉ XIV) – khi có những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ.

– Khái niệm: Cảm hứng thế sự là bày tỏ tâm ý, tình cảm về hiện thực đời sống, hiện thực xã hội.

– Biểu hiện:

+ Trong thơ về nhân tình thế thái của Nguyễn Bỉnh Khiêm;

+ Về hiện thực xã hội trong Thượng Kinh kí sự, Vũ trung tùy bút;

+ Đời sống nông thôn trong thơ Nguyễn Khuyến

+ Xã hội thành thị trong thơ Tú Xương.

=> Qua đó tác giả thể hiện tình cảm yêu, ghét, lên án và cả khát vọng, tham vọng con người.

IV. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM LỚN VỀ NGHỆ THUẬT CỦA VĂN HỌC TỪ THẾ KỈ X ĐẾN HẾT THẾ KỈ XIX.

1. Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm

a. Tính quy phạm

– Khái niệm: Tính quy phạm là yếu tố quy định ngặt nghèo theo khuôn mẫu mà tác giả văn học phải tuân theo.

– Biểu hiện:

+ Quan điểm văn học: Văn chương coi trọng tiềm năng giáo huấn: Bộc lộ ý chí (“thi dĩ ngôn chí”) và để bày tỏ đạo lí làm người (“thi dĩ tải đạo”).

+ Tư duy nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp: Nghĩ theo phong thái mẫu nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp có sẵn đã thành công xuất sắc xuất sắc thức.

+ Thể loại văn học: có quy định ngặt nghèo về kết cấu.

+ Cách sử dụng thi liệu: dẫn nhiều điển tích, điển cố, dùng nhiều văn liệu quen thuộc.

=> Văn học trung đại thiên về tính chất chất ước lệ, tượng trưng.

b. Phá vỡ tính quy phạm: phát huy đậm đậm cá tính sáng tạo trên cả hai nghành nội dung và hình thức (nhất là ở những tác giả tài năng)

– Các tác giả như: Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Du, Trần Tế Xương,…

2. Khuynh hướng trang nhã và Xu thế bình dị

– Khái niệm trang nhã: là nghiêm trang và thanh tao.

– Biểu hiện:

+ Về đề tài, chủ đề: hướng tới cái cao cả, trang trọng hơn là cái đời thường bình dị.

+ Về hình tượng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp: hướng tới vẻ thanh nhã, mĩ lệ hơn là vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc.

+ Về ngôn từ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp: Chất liệu ngôn từ cao quý, cách diễn đạt trau chuốt, hoa mĩ hơn là thông tục, tự nhiên, gắn với đời sống.

– Tuy nhiên, trong quy trình tăng trưởng, văn học ngày càng gắn bó với hiện thực đã đưa văn học từ phong cáchsang  trọng, thanh nhã về thân thiện với đời sống hiện thực, tự nhiên và bình dị.

3. Tiếp thu và dân tộc bản địa bản địa hóa tinh hoa văn học quốc tế

– Tiếp thu tinh hoa văn học Trung Quốc:

+ Về ngôn từ: dùng chữ Hán để sáng tác

+ Về thể loại: văn vần (thể cổ phong và Đường Luật); văn xuôi (chiếu, biểu, hịch, cáo, tiểu thuyết chương hồi,…)

+ Về thi liệu: Sử dụng thi liệu và điển tích, điển cố Trung Hoa.

– Quá trình dân tộc bản địa bản địa hóa những tinh hoa của văn học Trung Quốc:

+ Sáng tạo ra chữ Nôm trên cơ sở những thành tố của chữ Hán để ghi âm, diễn đạt nghĩa tiếng Việt và dùng nó để sáng tác văn học;

+ Việt hóa thơ Đường luật thành thơ Nôm Đường luật, thất ngôn xen lục ngôn;

+ Sáng tạo ra những thể thơ dân tộc bản địa bản địa: lục bát, tuy nhiên thất lục bát, hát nói, những khổ ngâm khúc, truyện thơ.

+ Tất cả lấy đề tài, thi liệu từ đời sống, con người Việt Nam.

+ Sử dụng lời ăn tiếng nói, cách diễn đạt của nhân dân trong sáng tác.

Share Link Tải Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Văn #học #Việt #Nam #từ #thế #kỉ #đến #thế #kỉ #con #được #gọi #là

Related posts:

4472

Video Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là Chi tiết ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là Chi tiết miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Văn học Việt Nam từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19 con được gọi là Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Văn #học #Việt #Nam #từ #thế #kỉ #đến #thế #kỉ #con #được #gọi #là #Chi #tiết