Mẹo về Turn your nose up là gì Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Turn your nose up là gì Chi tiết được Update vào lúc : 2022-02-03 10:02:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Turn your nose up là gì Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Turn your nose up là gì được Update vào lúc : 2022-02-03 10:02:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

From Longman Dictionary of Contemporary Englishturn your nose up ( something)turn your nose up ( something)informalREJECT/NOT ACCEPT to refuse to accept something because you do not think it is good enough for you My children turn their noses up home cooking. noseExamples from the Corpusturn your nose up ( something) Many professors turn their noses up television.What are these?Click on the pictures to check.

Cite this Entry

Turn one’s nose up. Merriam-Webster Dictionary, Merriam-Webster, ://.merriam-webster/dictionary/turn%20one%27s%20nose%20up. Accessed 3 Feb. 2022.

MLA Chicago APA Merriam-Webster

Reply

4

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Turn your nose up là gì miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Turn your nose up là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Turn your nose up là gì miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Turn your nose up là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Turn your nose up là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Turn #nose #là #gì

Related posts:

4433

Clip Turn your nose up là gì Chi tiết ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Turn your nose up là gì Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Turn your nose up là gì Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Turn your nose up là gì Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Turn your nose up là gì Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Turn your nose up là gì Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Turn #nose #là #gì #Chi #tiết