Mẹo Hướng dẫn Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 Mới nhất Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-29 20:16:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 Chi Tiết
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 được Update vào lúc : 2022-03-29 20:15:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ » Lớp 8 » Vnen tin học 8

Nội dung chính

    Bài tập 2: Với mỗi câu lệnh sau này giá trị của biến x sẽ là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của x bằng 5?
    a, if (45 mod 3) = 0 then x := x + 1;
    b, if x > 10 then x := x + 1 else x := x – 1;
    Lời giải những câu khác trong bài

Bài tập 2: Với mỗi câu lệnh sau này giá trị của biến x sẽ là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của x bằng 5?
a, if (45 mod 3) = 0 then x := x + 1;
b, if x > 10 then x := x + 1 else x := x – 1;

Bài làm:

a, vì 45 chia hết cho 3 nên x = x + 1 = 5 + 1 =6.

b, vì x = 5 không to nhiều hơn nữa 10 nên x = x – 1 = 5 – 1 = 4.

Lời giải những câu khác trong bài

Bài 6: Câu lệnh Đk – Câu 5 trang 50 SGK Tin học lớp 8. Các câu lệnh Pascal sau này được viết đúng hay sai?

Các câu lệnh Pascal sau này được viết đúng hay sai?

a) if x:=7 then a=b;

b) if x>5; then a:=b;

c) if x>5 then a:=b; m:=n;

d) if x>5 then a:=b; else m:=n;

Lời giải :

Quảng cáo

a) Sai (thừa dấu hai chấm);

b) Sai (thừa dấu chấm phảy thứ nhất);

c) Đúng, nếu phép gán m:=n không phụ thuộc Đk x>5; ngược lại, sai và cần đưa hai câu lệnh a:=b; m:=n; vào giữa cặp từ khóa begin và end;

d) Sai (thừa dấu chấm phảy thứ nhất);

Với mỗi câu lệnh sau này giá trị biến X sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của X bằng 5?…

Đề bài

Với mỗi câu lệnh sau này giá trị biến X sẽ là bao nhiêu nếu trước đó giá trị của X bằng 5?

a) if (45 mod 3)=0 then X:=X+1;

b) if X > 10 then X:=X+1;

Lời giải rõ ràng

a) Vì 45 chia hết cho 3, Đk được thỏa mãn nhu cầu nhu yếu nên giá trị của X được tăng thêm một, tức bằng 6.

    Vậy X = 6.

b) Vì X = 5

    Vậy X =  5.

Loigiaihay

Những vướng mắc liên quan

Sau câu lệnh sau giá trị của X là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của X bằng 10: if X>10 then X:=X+1;

A. 11

B. 9

C. 10

D. 8

Nếu cho x = 5, giá trị của x là bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x := x + 5

A. 15; 

B. 10

C. 5

D. Không có mức giá trị nào

Các vướng mắc tương tự

Nếu cho x = 10, giá trị của x là bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x := x + 5;

A. 10;

B. 5;

C. 15;

D. 20.

Sau câu lệnh sau giá trị của X là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của X bằng 10: if X>10 then X:=X+1;

A. 11

B. 9

C. 10

D. 8

Ta có 2 lệnh sau:

   x:= 8;

   If x>5 then x := x +1;

   Giá trị của x là bao nhiêu?

A. 5

B. 9

C. 8

D. 6

Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm giá trị của biến X bằng bao nhiêu sau khi thực thi câu lệnh:

   if (45 mod 3 ) = 0 then X :=X+2;

   ( Biết rằng trước đó giá trị của biến X = 5)

A. 5

B. 9

C. 7

D. 11

Chia Sẻ Link Down Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #Pascal #hãy #cho #biết #bao #nhiêu #sau #câu #lệnh

4441

Clip Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 Mới nhất ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong Pascal x > 5 hãy cho biết thêm thêm x bao nhiêu sau câu lệnh: if x > 5 then x 3 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #Pascal #hãy #cho #biết #bao #nhiêu #sau #câu #lệnh #Mới #nhất