Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu Đầy đủ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-06 09:43:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu được Update vào lúc : 2022-01-06 09:43:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trắc nghiệm Lịch Sử 8 Bài 17 (có đáp án): Châu Âu giữa hai cuộc trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới (1918 – 1939)

Trang trước

Trang sau

    Lý thuyết Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc trận trận chiến tranh toàn toàn thế giới (1918 – 1939) (hay, rõ ràng)

Câu 1: Trong trong năm 1918 1923, khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu?

A. Đức và Hung-ga-ri

B. Đức

C. Anh

D. Anh và Pháp.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: A. Đức và Hung-ga-ri

Giải thích: Trang 88, mục 1

Câu 2: Cao trào cách mạng 1918 1923 lên rất cao nhất ở đâu?

A. Anh

B. Đức

C. Pháp

D. Hung-ga-ri

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: B. Đức

Giải thích: Trang 88, mục 2

Câu 3: Kết quả của trào lưu Mặt trận nhân dân Pháp là gì?

A. Đập tan chủ nghĩa phát xít.

B. Bảo vệ được nền dân chủ.

C. Thành lập chính phủ nước nhà nước nhà mới.

D. Giành thắng lợi trong tuyển cử.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: C. Thành lập chính phủ nước nhà nước nhà mới.

Giải thích: Trang 91, mục 2

Câu 4: Trong trong năm 1918 1923, phần lớn những nước tư bản chủ nghĩa tình hình kinh thế ra làm thế nào?

A. Ổn định và tăng trưởng

B. Tương đối ổn định

C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ.

D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dãn.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ.

Giải thích: Trong trong năm 1918 1923, những nước châu Âu, kể cả những nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế tài chính tài chính

Câu 5: Chiến tranh toàn toàn thế giới thứ nhất ( 1914 1918 ) đã để lại hậu quả nghiêm trọng gì riêng với những nước tư bản châu Âu?

A. Xuất hiện một số trong những trong những vương quốc mới.

B. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế tài chính tài chính.

C. Sự khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ về chính trị.

D. Cao trào cách mạng bùng nổ thỏa sức tự tin.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: B. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế tài chính tài chính.

Giải thích: Trang 87, mục 1

Câu 6: Sự khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ về chính trị củ những nước tư bản chủ nghĩa trong trong năm 1918 1923 biểu lộ ra làm thế nào?

A. Cao trào cách mạng bùng lên thỏa sức tự tin ở châu Âu cũng như nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc.

B. Mâu thuẫn Một trong những nước tư bản chủ nghĩa ngày càng nóng giãy.

C. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống chủ nghĩa tư bản ngày càng quyết liệt.

D. Những người đứng đầu của những nước tư bản xích míc và đấu tranh với nhau.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: A. Cao trào cách mạng bùng lên thỏa sức tự tin ở châu Âu cũng như nhiều nước thuộc địa và phụ thuộc.

Giải thích: Trang 88, mục 1

Câu 7: Vì sao quy trình 1924 1929 những nước tư bản châu Âu ổn định được về chính trị?

A. Các cơ quan ban ngành thường trực tư sản củng cố được nền thống trị của tớ.

B. Đàn áp, đẩy lùi những cuộc đấu tranh của quần chúng.

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính nhanh.

D. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: B. Đàn áp, đẩy lùi những cuộc đấu tranh của quần chúng.

Giải thích: Trước năm 1924, do xích míc và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ những cao trào cách mạng đãbùng nổi ở những nước châu Âu trong thời hạn này làm cho nền thống trị của giai cấp tư sản lâm vào cảnh cảnh tình trạng tạm bợ, thậm chí còn còn khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ trầm trọng. Từ năm 1924, cơ quan ban ngành thường trực tư sản những nước đã đàn áp, đẩy lùi những cuộc đấu tranh quần chúng và củng cố nền thống trị, nên chính trị cơ bản được ổn định.

Câu 8: Hoàn cảnh nào cơ bản nhất dẫn đến việc Ra đời của Quốc tế cộng sản?

A. Cao trào cách mạng dâng cao ở những nước thuộc châu Âu dẫn đến việc xây dựng những đảng cộng sản ở nhiều nước.

B. Chính quyền tư sản đàn áp khủng bố trào lưu của quần chúng.

C. Những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga.

D. Quốc tế thứ hai giải tán.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: A. Cao trào cách mạng dâng cao ở những nước thuộc châu Âu dẫn đến việc xây dựng những đảng cộng sản ở nhiều nước.

Giải thích: Sự tăng trưởng của những trào lưu cách mạng ở những nước châu Âu yên cầu phải có một tổ chức triển khai triển khai quốc tế để lãnh đạo cách mạng. CHính vì vậy, quốc tế cộng sản đã Ra đời.

Câu 9: Quốc tế cộng sản trở thành một tổ chức triển khai triển khai của lực lượng nào?

A. Giai cấp công nhân toàn toàn thế giới.

B. Đảng cộng sản của những nước trên toàn toàn thế giới.

C. Khối liên minh công nông toàn bộ những nước.

D. Giai cấp vô sản và những dân tộc bản địa bản địa bị áp bức trên toàn toàn thế giới.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: D. Giai cấp vô sản và những dân tộc bản địa bản địa bị áp bức trên toàn toàn thế giới.

Giải thích: Trang 89, mục 2

Câu 10: Tại Đại hội lần thứ hai Quốc tế cộng sản đã thông qua yếu tố gì quan trọng?

A. Sự thiết yếu phải khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực từ tay tư sản.

B. Luận cương về cấn đề dân tộc bản địa bản địa và thuộc địa do Lê-nin dự thảo.

C. Nghị quyết xây dựng Đảng cộng sản ở những nước.

D. Nghị quyết chống trận trận chiến tranh đế quốc.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án: B. Luận cương về cấn đề dân tộc bản địa bản địa và thuộc địa do Lê-nin dự thảo.

Giải thích: Trang 89, mục 2

Xem thêm những bài Lý thuyết & Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 8 có đáp án, hay khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt Lịch Sử 8 khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước

Trang sau

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu Free.

Giải đáp vướng mắc về Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Trong #những #năm #khủng #hoảng #chính #trị #diễn #trầm #trọng #nhất #ở #đâu

Related posts:

4443

Review Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong trong năm 1918 1923 khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ chính trị trình làng trầm trọng nhất ở đâu Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #những #năm #khủng #hoảng #chính #trị #diễn #trầm #trọng #nhất #ở #đâu #Đầy #đủ