Mẹo Hướng dẫn Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 16:02:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 2022
You đang tìm kiếm từ khóa Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-19 16:01:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Công thức nào sau này viết sai: Câu hỏi: Công thức nào sau này viết sai:

A.
CH3OH

B.
CH3-CH2-Cl

C.
CH3-CH3-OH

D.
CH3-CH2-CH3

Đáp án

C

– Hướng dẫn giải

Đáp án C

Công thức đúng phải là CH3-CH2-OH

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 35 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Lớp 9 Hoá học Lớp 9 – Hoá học

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Page 2

Câu 6. Công thức cấu trúc nào sau này viết sai ?

A. CH3 – CH2 – CH3. B. CH3 – CHBr – CH3.

C. CH3 – CCl – CH3. D. CH2 = CH – CH3.
 

Câu 3 (3,0 điểm) : Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm : CH4 ; C2H2 trải qua dung dịch Br2 dư . Sau phản ứng thấy 16 gam Br2 phản ứng.

a) Tính tỉ lệ Phần Trăm về thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp trên.

b) Nếu đem đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp khí trên thì phải dùng hết bao nhiêu lít khí oxi ở đktc.

c) Dẫn toàn bộ thành phầm của phản ứng đốt cháy ở trên trải qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì sau phản ứng thu được bao nhiêu gam kết tủa.

Glucozơ có tính chất nào dưới đây (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

A là chất nào trong những chất dưới đây (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

Ancol etylic tác dụng được với chất nào sau này (Hóa học – Lớp 9)

3 vấn đáp

Phát biểu nào sau này là đúng (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Số g NaCl trg 50g dung dịch NaCl 40% là (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Giải thích những hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ sau (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

Ở Đk thường, dung dịch Brom có màu gì (Hóa học – Lớp 10)

2 vấn đáp

Chọn đáp án đúng (Hóa học – Lớp 11)

1 vấn đáp

Hãy chọn phát biểu đúng nhất về hoá học hữu cơ trong số những phát biểu sau :

Thành phần những nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Cặp hợp chất nào sau này là hợp chất hữu cơ ?

Nhận xét nào đúng về những chất hữu cơ so với những chất vô cơ ?

Phản ứng hóa học của những hợp chất hữu cơ có điểm lưu ý là :

Thuộc tính nào sau này không phải là của những hợp chất hữu cơ ?

Hợp chất hữu cơ được phân loại như sau :

Nhóm chất nào dưới đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ?

Hợp chất CH2=CH2 mang tên thay thế là

Hợp chất CH3CH2Cl mang tên gốc – chức là

Bộ dụng cụ như hình vẽ bên mô tả cho phương pháp tách chất nào :

Phương pháp tách biệt và tinh chế nào sau này sẽ không còn đúng với cách làm là:

Trong những chất sau chất nào được gọi là hiđrocacbon?

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của nguyên tố

Công thức cấu trúc nào sau này là sai?

Liên kết hóa học hầu hết trong hợp chất hữu cơ là

Share Link Down Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 Free.

Giải đáp vướng mắc về Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #những #công #thức #sau #công #thức #nào #viết #sai #ch2ch3

4380

Video Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 Mới nhất ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 Mới nhất miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 Mới nhất Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong những công thức sau công thức nào viết sai ch2=ch3 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #những #công #thức #sau #công #thức #nào #viết #sai #ch2ch3 #Mới #nhất