Mẹo về Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11 2022 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11 2022 được Update vào lúc : 2022-04-21 19:10:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11 được Update vào lúc : 2022-04-21 19:10:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Có thể bạn quan tâm
Các bài thi hot trong chương

Nội dung kế hoạch tăng trưởng công nghiệp của Trung Quốc không phải là

A. thay đổi cơ chế quản trị và vận hành.

B. thực thi Open.

C. ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng cao trong sản xuất.

D. ưu tiên tăng trưởng công nghiệp truyền thống cuội nguồn cuội nguồn.

Xem đáp án

Trả lời: đáp án D.

Giải thích:

Nội dung kế hoạch tăng trưởng công nghiệp của Trung Quốc:

– Thay đổi cơ chế quản trị và vận hành: chuyển từ nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính chỉ huy sang nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính thị trường.

– Thực hiện Open, tăng cường trao đổi với thị trường toàn toàn thế giới.

– Chủ động góp vốn góp vốn đầu tư tân tiến hóa trang thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng cao trong sản xuất.

– Thực hiện chủ trương công nghiệp mới, triệu tập hầu hết vào 5 ngành: sản xuất máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất xe hơi và xây dựng. Đây là những ngành công nghiệp tân tiến, hoàn toàn hoàn toàn có thể tăng nhanh năng suất.

Câu 5:

Chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc triệu tập hầu hết vào 5 ngành đó đó là

A. sản xuất máy, dệt may, hóa chất, sản xuất xe hơi và xây dựng.

B. sản xuất máy, điện tử, hóa chất, sản xuất xe hơi và luyện kim.

C. sản xuất máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất xe hơi và luyện kim.

D. sản xuất máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất xe hơi và xây dựng.

Xem đáp án

Trả lời: đáp án D.

Giải thích:

Từ thời gian đầu xuân mới 1994, Trung Quốc thực thi chủ trương công nghiệp mới, triệu tập hầu hết vào 5 ngành chính: sản xuất máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất xe hơi và xây dựng.

Câu 8:

Trung Quốc đứng thứ 1 toàn toàn thế giới về những thành phầm nông nghiệp nào?

A. Lương thực, ngô, thủy sản.

B. Lúa gạo, cao su, thịt lợn.

C. Lương thực, bông, thịt lợn.

D. Lúa mì, khoai tây, thịt bò.

Xem đáp án

Trả lời: đáp án C.

Giải thích:

Trung Quốc đã sản xuất được nhiều loại nông phẩm với năng suất cao, một số trong những trong những loại có sản lượng đứng thứ 1 thế thới như lương thực, bông, thịt lợn.

Câu 11:

Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC (Đơn vị: %)

Năm

1985

1995

2004

2014

Xuất khẩu

39,3

53,5

51,4

54,4

Nhập khẩu

60,7

46,5

48,6

45,5

Để thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai xuất, nhập khẩu của Trung Quốc quy trình 1985 – 2004, biểu đồ nào sau này thích hợp nhất?

A. Biểu đồ tròn.

B. Biểu đồ cột.

C. Biểu đồ miền.

D. Biểu đồ đường.

Xem đáp án

Trả lời: đáp án C.

Giải thích:

– Căn cứ vào bảng số liệu, cty (%), số mốc năm (4 mốc năm), đối tượng người dùng người tiêu dùng,…

– Dựa vào yêu cầu đề bài: thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai xuất, nhập khẩu,…

=> Biểu đồ miền là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai xuất, nhập khẩu của Trung Quốc quy trình 1985 – 2004.

Câu 12:

Phát biểu nào sau này đúng với cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai nông nghiệp Trung Quốc?

A. Cây mía có sản lượng đứng đầu toàn toàn thế giới.

B. Ngành trồng trọt chiếm ưu thế.

C. Đồng bằng Hoa Nam trồng lúa mì.

D. Cây công nghiệp chiếm vị trí quan trọng.

Xem đáp án

Trả lời: đáp án B.

Giải thích:

Đáp án

Cơ cấu nông nghiệp Trung Quốc:

– Cây mía có sản lượng đứng đầu toàn toàn thế giới => không đúng.

– Ngành trồng trọt chiếm ưu thế so với chăn nuôi -> đúng.

– Đồng bằng Hoa Nam trồng lúa mì.=> không đúng (vì lúa mì là thế thỏa sức tự tin của vùng đồng bằng Hoa Bắc, Đông Bắc với khí hậu ôn đới).

– Cây công nghiệp chiếm vị trí quan trọng-> không đúng.

Câu 18:

Nội dung nào dưới đấy là phương án để Trung Quốc thu hút vốn góp vốn góp vốn đầu tư và công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng của quốc tế?

A. Tiến hành cải cách ruộng đất.

B. Tiến hành tư nhân hóa, thực thi cơ chế thị trường.

C. Thành lập những đặc khu kinh tế tài chính tài chính, những khu công nghiệp.

D. Xây dựng nhiều thành phố, làng mạc.

Xem đáp án

Trả lời: đáp án C.

Giải thích:

Trung Quốc đã xây dựng những đặc khu kinh tế tài chính tài chính, những khu công nghiệp và Open, được được cho phép những công ty, doanh nghiệp quốc tế tham gia góp vốn góp vốn đầu tư, quản lí sản xuất công nghiệp tại những đặc khu, khu công nghiệp này -> nhằm mục đích mục tiêu thu hút vốn góp vốn góp vốn đầu tư và chuyển giao công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng tân tiến.

Bắt đầu thi ngay

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

BÀI 10. TRUNG QUỐC

1. Nhận biết

Câu 1: Biên giới Trung Quốc với những nước hầu hết là

A. núi cao và hoang mạc.                                                   B. núi thấp và đồng bằng.

C. đồng bằng và hoang mạc.                                              D. núi thấp và hoang mạc.

Câu 2: Tỉ suất ngày càng tăng dân số tư nhiên của Trung Quốc ngày càng giảm là vì nguyên nhân hầu hết nào sau này?

A. Tiến hành chủ trương dân số triệt để.                             B. Sự tăng trưởng nhanh của y tế, giáo dục.

C. Sự tăng trưởng nhanh của nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính.                             D. Người dân không thích sinh nhiều con.

Câu 3: Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính Trung Quốc là kết quả của

A. công cuộc đại nhảy vọt.                                                 B. những kế hoạch 5 năm.

C. công cuộc tân tiến hóa.                                                 D. cuộc cách mạng văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn.

Câu 4: Chính sách công nghiệp mới của Trung Quốc triệu tập hầu hết vào 5 ngành chính nào sau này?

A. Chế tạo máy, dệt may, hóa chất, sản xuất xe hơi và xây dựng.

B. Chế tạo máy, điện tử, hóa chất, sản xuất xe hơi và luyện kim.

C. Chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất xe hơi và luyện kim.

D. Chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất xe hơi và xây dựng.

Câu 5: Đặc điểm chính của địa hình Trung Quốc là

A. thấp dần từ bắc xuống nam.                                           B. thấp dần từ tây sang đông.

C. cao dần từ bắc xuống nam.                                            D. cao dần từ tây sang đông.

Câu 6: Miền Đông Trung Quốc thuộc kiểu khí hậu

A. cận nhiệt đới gió mùa gió mùa và ôn đới gió mùa.                                    B. nhiệt đới gió mùa gió mùa và xichs đạo gió mùa.

C. ôn đới lục địa và ôn đới gió mùa.                                  D. cận nhiệt đới gió mùa gió mùa và ôn đới lục địa.

Câu 7: Các dân tộc bản địa bản địa ít người của Trung Quốc phân loại rải rác ở khu vực nào sau này?

A. Các thành phố lớn.                                                         B. Các đồng bằng châu thổ.

C. Vùng núi cao phía tây.                                                   D. Dọc biên giới phía nam.

Câu 8: Trung Quốc không vận dụng chủ trương, giải pháp nào sau này trong cải cách nông nghiệp?

A. Giao đất cho những người dân dân nông dân.                                       B. Cải tạo tốt khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thủy lợi.

C. Đưa giống mới vào sản xuất.                                         D. Tăng thêm thuế nông nghiệp.

Câu 9: Thế mạnh nổi trội để tăng trưởng công nghiệp nông thôn của Trung Quốc là

A. khí hậu khá ổn định.                                                       B. nguồn lao động dồi dào.

C. hạ tầng tân tiến.                                                   D. có nguồn vốn góp vốn góp vốn đầu tư lớn.

Câu 10: Dân tộc nào chiếm số dân dông nhất ở Trung Quốc?

A. Hán.                                 B. Choang.                            C. Tạng.                                D. Hồi.

Câu 11: Dân cư Trung Quốc triệu tập đông nhất ở vùng

A. ven bờ biển và thượng lưu những dòng sông.                           B. ven bờ biển và hạ lưu những dòng sông.

C. ven bờ biển và vùng đồi núi phía Tây.                                D. phía Tây Bắc và vùng TT.

Câu 12: Phần phía đông Trung Quốc tiếp giáp với đại dương nào sau này?

A. Thái Bình Dương.            B. Đại Tây Dương.               C. Ấn Độ Dương.                 D. Bắc Băng Dương.

Câu 13: Các đồng bằng ở miền Đông Trung Quốc theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là

A. Hoa Bắc, Đông Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.                 B. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam.

C. Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Nam, Hoa Trung.                  D. Đông Bắc, Hoa Nam, Hoa Bắc, Hoa Trung.

Câu 14: Phát minh nào sau này không phải của Trung quốc?

A. La bàn.                             B. Giấy.                                 C. Kĩ thuật in.                       D. Chữ la tinh.

Câu 15: Trung Quốc là nước có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh lớn thứ tư trên toàn toàn thế giới sau những nước nào sau này?

A. Nga, Canada, Hoa Kì.                                                    B. Nga, Canada, Australlia.

C. Nga, Hoa Kì, Braxin.                                                     D. Nga, Hoa Kì, Mông Cổ.

Câu 16: Nhận xét nào dưới đấy là đúng về điểm lưu ý đường biên giới giới giới với những nước trên đất liền của Trung Quốc?

A. Chủ yếu là núi và cao nguyên.                                       B. Chủ yếu là núi cao và hoang mạc.

C. Chủ yếu là đồng bằng và hoang mạc.                            D. Chủ yếu là đồi núi thấp và đồng bằng.

Câu 17: Nhận xét nào sau này không đúng về điểm lưu ý miền Đông Trung Quốc?

A. Có những đồng bằng châu thổ to lớn, đất phù sa.          B. Dân cư triệu tập đông đúc, nông nghiệp trù phú.

C. Nghèo tài nguyên, chỉ có than đá là đáng kể.               D. Phía bắc miền đông có khí hậu ôn đới gió mùa.

Câu 18: Sản lượng thành phầm công nghiệp nào sau này của Trung Quốc đứng đầu toàn toàn thế giới?

A. Điện, than, dầu khí.                                                        B. Phân bón, thép, khí đốt.

C. Điện, phân đạm, khí đốt.                                               D. Than, thép thô, xi-măng, phân đạm.

Câu 19: Biện pháp nào sau này đã được Trung Quốc thực hiện trong quy trình tân tiến hóa nông nghiệp?

A. Thực hiện chiến dịch đại nhảy vọt.                               B. Giao quyền sử dụng đất cho nông dân.

C. Thành lập công xã nhân dân.                                         D. Khai hoang mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh.

Câu 20: Vùng nông nghiệp trù phú của Trung Quốc là

A. những đồng bằng châu thổ sông.                                        B. vùng sơ nguyên Tây Tạng.

C. vùng TT to lớn.                                               D. dọc theo “con phố tơ lụa”.

2. Thông hiểu

Câu 1: Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Trung Quốc tăng trưởng mạnh nhờ vào lợi thế hầu hết nào sau này?

A. Thu hút được thật nhiều vốn, công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng từ quốc tế.

B. Có nhiều làng nghề với truyền thống cuội nguồn cuội nguồn sản xuất lâu lăm.

C. Nguồn tài nguyên tài nguyên phong phú và phong phú.

D. Nguồn lao động phần đông, thị trường tiêu thụ to lớn.

Câu 2: Bình quân lương thực theo đầu người của Trung Quốc vẫn còn đấy đấy thấp là vì

A. sản lượng lương thực thấp.                                            B. diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất canh tác rất ít.

C. dân số đông nhất toàn toàn thế giới.                                              D. năng suất cây lương thực thấp.

Câu 3: Thành tựu của chủ trương dân số triệt để của Trung Quốc là

A. giảm tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên.                            B. làm tăng chênh lệch cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai giới tính.

C. làm tăng số lượng lao động phái nữ.                              D. giảm quy mô dân số của toàn nước.

Câu 4: Tác động xấu đi nhất của chủ trương dân số rất triệt để ở Trung Quốc là

A. làm tăng tình trạng bất bình đẳng giới.                          B. mất cân đối giới tính nghiêm trọng.

C. mất cân đối trong phân loại dân cư.                              D. tỉ lệ dân cư nông thôn tụt giảm.

Câu 5: Những thay đổi quan trọng trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính Trung Quốc là kết quả của

A. công cuộc đại nhảy vọt.                                                 B. cuộc cách mạng văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn.

C. công cuộc tân tiến hóa.                                                 D. cải cách trong nông nghiệp.

Câu 6: Miền Tây Trung Quốc có kiểu khí hậu hầu hết nào sau này?

A. Khí hậu ôn đới hải dương.                                             B. Khí hậu ôn đới gió mùa.

C. Khí hậu cận nhiệt đới gió mùa gió mùa gió mùa.                                      D. Khí hậu ôn đới lục địa.

Câu 7: Vùng nông thôn ở Trung Quốc tăng trưởng mạnh ngành công nghiệp nào sau này?

A. Dệt may.                           B. Cơ khí.                              C. Điện tử.                            D. Hóa dầu.

Câu 8: Sự tăng trưởng của những ngành công nghiệp nào sau này quyết định hành động hành vi việc Trung Quốc sản xuất thành công xuất sắc xuất sắc tàu vũ trụ?

A. Điện, luyện kim, cơ khí.                                                B. Điện, sản xuất máy, cơ khí.

C. Điện tử, cơ khí đúng chuẩn, máy tự động hóa hóa.                        D. Điện tử, luyện kim, cơ khí đúng chuẩn.

Câu 9: Trung Quốc không vận dụng chủ trương, giải pháp nào trong cải cách ngành nông nghiệp?

A. Giao quyền sử dụng đất cho nông dân.                         B. Cải tạo, xây dựng khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thủy lợi.

C. Áp dụng kĩ thuật mới, phổ cập giống mới.                   D. Hạn chế xuất khẩu lương thực, thực phẩm.

Câu 10: Đồng bằng nào sau này của Trung Quốc thường chịu nhiều thiên tai lụt lội nhất?

A. Đông Bắc.                        B. Hoa Bắc.                           C. Hoa Trung.                       D. Hoa Nam.

Câu 11: Nguyên nhân nào sau này dẫn đến tỉ suất ngày càng tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc tụt giảm?

A. Tỉ lệ xuất cư cao.                                                           B. Tỉ lệ kết hôn thấp.

C. Áp dụng triệt để chủ trương dân số.                               D. Tốc độ già hóa dân số rất nhanh.

Câu 12: Vùng trồng lúa gạo của Trung Quốc triệu tập ở khu vực có khí hậu nào dưới đây?

A. Ôn đới gió mùa và cận nhiệt gió mùa.                           B. Cận nhiệt gió mùa và cận nhiệt lục địa.

C. Cận nhiệt lục địa và nhiệt đới gió mùa gió mùa gió mùa.                         D. Cận nhiệt gió mùa và nhiệt đới gió mùa gió mùa gió mùa.

3. Vận dụng

Câu 1: Dân cư Trung Quốc triệu tập hầu hết ở miền Đông vì miền này

A. là nơi sinh sống lâu lăm của nhiều dân tộc bản địa bản địa.                    B. có kinh tế tài chính tài chính tăng trưởng, rất giàu tài nguyên.

C. ít thiên tai, thích hợp cho định cư lâu dài.                     D. không hề lũ lụt thường niên, khí hậu ôn hòa.

Câu 2: Cho bảng số liệu sau: CƠ CẤU DÂN SỐ TRUNG QUỐC PHÂN THEO THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN NĂM 2005 VÀ 2014 (Đơn vị: %)

Năm

2005

2014

Thành thị

37,0

54,5

Nông thôn

63,0

45,5

 (Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê 2022)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau này đúng về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai dân số Trung Quốc phân theo thành thị và nông thôn năm 2005 và năm 2014?

A. Tỷ lệ dân thành thị có Xu thế tăng.                           B. Tỷ lệ dân nông thôn có Xu thế tăng.

C. Tỷ lệ dân thành thị luôn thấp hơn dân nông thôn.             D. Tỷ lệ dân nông thôn và thành thị không thay đổi.

Câu 3: Phát biểu nào sau này không đúng về nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính Trung Quốc lúc bấy giờ?

A. Quy mô GDP ngày càng tăng và đứng thứ 1 toàn toàn thế giới.

B. Tốc độ tăng trưởng GDP xếp vào loại cao nhất toàn toàn thế giới.

C. Thu nhập trung bình theo đầu người dân có Xu thế tăng nhanh.

D. Khoảng cách về kinh tế tài chính tài chính Một trong những vùng ngày càng được tinh giảm.

Câu 4: Giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc không có sự khác lạ rõ rệt về

A. khí hậu.                            B. địa hình.                            C. diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh.                          D. Sông ngòi.

Câu 5: Trung Quốc đã vận dụng giải pháp hầu hết nào sau này để thu hút góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế?

A. Tiến hành cải cách ruộng đất.                                        B. Phát triển kinh tế tài chính tài chính thị trường.

C. Thành lập những đặc khu kinh tế tài chính tài chính.                                      D. Mở những TT thương mại.

Câu 6: Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc trong tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội là

A. thu nhập trung bình đầu người tăng nhanh.                    B. tình trạng đói nghèo không hề phổ cập.

C. xóa khỏi chênh lệch phân hóa giàu nghèo.                       D. tổng GDP đã đạt tới cao nhất toàn toàn thế giới.

Câu 7: Nguyên nhân nào sau này là cơ bản nhất khiến miền Tây Bắc của Trung Quốc hình thành nhiều hoang mạc và bán hoang mạc?

A. Chịu tác động của dòng biển lạnh.                                 B. Nằm gần xích đạo, khí hậu khô khan.

C. Nằm sâu trong lục địa, khí hậu khắc nghiệt.                 D. Nằm trong vùng cận cực, khí hậu khắc nghiệt.

Câu 8: Cho biểu đồ về xuất, nhập khẩu của Trung Quốc:


(Nguồn số liệu: Niên giám thống kê năm trước đó đó đó, NXB Thống kê 2014)

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau này?

A. Giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc quy trình 1985 – 2012.

B. Sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc quy trình 1985 – 2012.

C. Quy mô, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc quy trình 1985 – 2012.

D. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của Trung Quốc quy trình 1985 – 2012.

Câu 9: Biện pháp nào sau này không được Trung quốc thực thi trong quy trình quy đổi từ nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính chỉ huy sang nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính thị trường?

A. Tăng cường vốn góp vốn góp vốn đầu tư để tân tiến hóa trang thiết bị.

B. Mở rộng quyền tự chủ cho những nhà máy sản xuất sản xuất, xí nghiệp.

C. Sử dụng nhân lực nông thôn để sản xuất công nghiệp.

D. Xây dựng những khu công nghiệp duyên hải thu hút góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế.

Câu 10: Cho biểu đồ: 

SỰ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU XUẤT, NHÂP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1985 – 2012

(Nguồn số liệu: Niên giám thống kê năm trước đó đó đó, NXB Thống kê 2014)

Nhận xét nào sau này đúng về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai xuất nhập khẩu của Trung Quốc quy trình 1985 – 2012?

A. Luôn xuất siêu.                                                               B. Luôn nhập siêu.

C. Năm 1985 xuất siêu.                                                      D. Năm 2012 xuất siêu.

4. Vận dụng cao

Câu 1: Khó khăn lớn số 1 về tự nhiên riêng với tổ chức triển khai triển khai lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc là

A. tai biến vạn vật vạn vật thiên nhiên thường xẩy ra.

B. sự phân hóa về khí hậu trên lãnh thổ.

C. sự phân loại không đều nguồn tài nguyên nước Một trong những vùng.

D. diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đất trồng bị thu hẹp do quy trình công nghiệp hóa.

Câu 2: Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ TRUNG QUỐC NĂM 2014

(Đơn vị: triệu người)

Chỉ tiêu

Tổng số

Thành thị

Nông thôn

Nam

Nữ

Số dân

1368

749

619

701

667

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015, NXB Thống kê 2022)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau này đúng về dân số Trung Quốc năm 2014?

A. Tỉ lệ dân thành thị là 45,2%.                                          B. Tỉ lệ dân số nam là 48,2%.

C. Tỉ số giới tính là 105,1%.                                              D. Cơ cấu dân số cân đối.

Câu 3: Cho bảng số liệu:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC

(Đơn vị: %)

Năm

2004

2010

2015

Xuất khẩu

51,4

53,1

57,6

Nhập Khẩu

48,6

46,9

42,4

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022, NXB Thống kê 2022)

Để thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc quy trình 1985 – 2015, theo bảng số liệu, dạng biểu đồ nào sau này thích hợp nhất?

A. Miền.                                B. Cột.                                  C. Đường.                             D. Tròn.

Câu 4: Tại sao những đặc khu kinh tế tài chính tài chính của Trung Quốc triệu tập hầu hết ở ven bờ biển?

A. Cơ sở hạ tầng tăng trưởng, nhất là giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo vận tải lối đi bộ lối đi dạo.

B. Nguồn lao động dồi dào, trình độ trình độ kĩ thuật cao.

C. Thuận lợi thu hút góp vốn góp vốn đầu tư quốc tế và xuất, nhập khẩu thành phầm & thành phầm & hàng hóa.

D. Thuận lợi để giao lưu kinh tế tài chính tài chính – xã hội với những nước trên toàn toàn thế giới.

Câu 5: Cho bảng số liệu sau: SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC, BÔNG CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2004 – 2014 (Đơn vị: Triệu tấn)

Năm

2004

2012

2014

Lương thực

422,5

590,0

607,1

Bông vải

5,7

6,84

6,16

(Nguồn: Viện nghiên cứu và phân tích và phân tích Trung Quốc)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm nhận xét nào sau này đúng về sản lượng lương thực, bông của Trung Quốc thời kì 2004 – 2014?

A. Sản lượng lương thực giảm, sản lượng bông tăng.

B. Sản lượng lương thực tăng chậm hơn sản lượng bông.

C. Sản lượng lương thực tăng nhanh hơn sản lượng bông.

D. sản lượng lương thực, bông có Xu thế tăng liên tục.

Câu 6: Cho bảng số liệu sau: SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA TRUNG QUỐC

Năm

1985

1995

2004

Xếp hạng trên toàn toàn thế giới

Than (triệu tấn)

961,5

1536,9

1634,9

1

Điện (tỉ Kwh)

390,6

956,0

2187,0

2

Thép (triệu tấn)

47

95

272,8

1

Xi măng (triệu tấn)

146

476

970,0

1

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 11, NXB Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy)

Nhận xét nào sau này đúng với sản lượng một số trong những trong những thành phầm công nghiệp của Trung Quốc từ thời gian năm 1985 đến năm 2004?

A. Sản lượng than tăng nhanh nhất có thể hoàn toàn có thể.                                   B. Sản lượng thép tăng chậm nhất.

C. Sản lượng điện tăng chậm hơn sản lượng than.            D. Sản lượng Xi măng tăng nhanh hơn sản lượng thép.

Câu 7: Cho bảng số liệu: CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC (Đơn vị: %)

Năm

1985

1995

2004

2010

2015

Xuất khẩu

39,3

53,5

51,4

53,1

57,6

Nhập Khẩu

60,7

46,5

48,6

46,9

42,4

(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2022, NXB Thống kê 2022)

Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc quy trình 1985 – 2015, theo bảng số liệu, dạng biểu đồ nào sau này thích hợp nhất?

A. Miền.                                B. Cột.                                  C. Đường.                             D. Tròn.

Câu 8: Cho bảng số liệu sau: SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC, BÔNG CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2004 – 2014 (Đơn vị: Triệu tấn)

Năm

2004

2012

2014

Lương thực

422,5

590,0

607,1

Bông vải

5,7

6,84

6,16

(Nguồn: Viện nghiên cứu và phân tích và phân tích Trung Quốc)

Để thể hiện sản lượng lương thực, bông vải của Trung Quốc quy trình 2004 – 2014 theo bảng số liệu, dạng biểu đồ nào sau này thích hợp nhất?

A. Miền.                                B. Cột.                                  C. Đường.                D. Tròn.

Share Link Download Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11 miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Trắc #nghiệm #bài #trung #quốc #địa

4270

Review Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11 2022 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11 2022 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trắc nghiệm bài trung quốc địa 11 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trắc #nghiệm #bài #trung #quốc #địa