Thủ Thuật về Topic: social life Đầy đủ Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Topic: social life Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-19 15:30:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Topic: social life được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-19 15:30:04 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

OUTLINE THÂN BÀI
CHUẨN BỊ TỪ VỰNG
THÂN BÀI HOÀN CHỈNH
Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 8/2/2022
Bài dịch

The use of social truyền thông is replacing face-to-face interaction among many people in society. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Xem thêm:

  Tổng hợp đề thi thật năm 2022
  Ebook Ý tưởng và Từ vựng Task 2
  Khóa học IELTS Writing Online

Dưới đấy là phần phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 8/2/2022.

MỞ BÀI

2 câu paraphraselại đề thi bằng phương pháp dùng từ/cụm từ đồng nghĩa tương quan tương quan.

Vậy là toàn bộ toàn bộ chúng ta sẽ đã có được một mở bài hoàn hảo nhất nhất: These days, face-to-face communication is being replaced with trực tuyến conversations using social truyền thông apps, such as Meta, WhatsApp or Tumblr. It seems to me that the benefits these technologies have brought to our lives are overshadowed by their drawbacks.

(Ngày nay, việc tiếp xúc trực tiếp đang rất được thay thế bằng những cuộc trò chuyện trực tuyến bằng những ứng dụng social, ví như Meta, WhatsApp hoặc Tumblr. Đối với tôi những quyền lợi mà những công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng này mang lại cho môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của toàn bộ toàn bộ chúng ta bị lu mờ bởi những nhược điểm của chúng.)

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

  make it much easier for somebody to do something: trở nên thuận tiện và đơn thuần và giản dị cho ai đó làm gì
  keep in contact with somebody = keep in touch with somebody: giữ liên lạc với ai
  loved ones: những người dân dân thân trong mái ấm gia đình yêu
  regardless of : không thể tới
  on a daily basis: hằng ngày
  a powerful tool: một công cụ thỏa sức tự tin, quyền lực tối cao tối cao
  newly-released products: những thành phầm mới được tung ra thị trường
  a great giảm giá of = a lot of: nhiều
  do more harm than good: hại nhiều hơn nữa thế nữa lợi
  the overuse of : việc sử dụng cái gì quá mức cần thiết thiết yếu
  to be addicted to : nghiện cái gì
  pay attention to : để ý quan tâm tới
  abbreviated words: những từ viết tắt
  have a habit of : có thói quen làm gì

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

In terms of the advantages, social networking sites have made it much easier for us to keep in contact with our loved ones, regardless of geographic location. Students studying abroad, for example, can keep in touch with their families and friends on a daily basis using the video call features of Skype, Meta or various other apps. Social truyền thông is also a powerful tool in marketing and business. In this digital age, companies can keep their clients updated regarding newly-released products or promotions by posting their campaigns on Meta or Instagram, which helps save a great giảm giá of time and expense compared to the traditional methods of advertising in newspapers or magazines.

Despite the above benefits, I personally believe that when it comes to communication, social truyền thông does more harm than good. The overuse of social truyền thông reduces the quality of interpersonal communication. Many people are so addicted to social networking sites that they constantly stare their screens during dinners with their families without actually paying attention to the people around them. The frequent use of social truyền thông also affects the style of speaking and writing, especially among young people. These days, many teenagers have a habit of using abbreviated words, which are frequently used in text messages or in posts on social truyền thông, in their academic essays or formal emails.

KẾT BÀI

Huyền thường làm kết bài bằng phương pháp paraphrase mở bài:

In conclusion, for the reasons mentioned above, I am of the opinion that the positive effects that social truyền thông has on our communication are outweighed by the disadvantages.

(Tóm lại, vì những nguyên do nêu trên, tôi nhận định rằng những tác động tích cực mà social mang lại cho việc tiếp xúc của toàn bộ toàn bộ chúng ta thấp hơn những nhược điểm của nó.)

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 8/2/2022

These days, face-to-face communication is being replaced with trực tuyến conversations using social truyền thông apps, such as Meta, WhatsApp or Tumblr. It seems to me that the benefits these technologies have brought to our lives are overshadowed by their drawbacks.

In terms of the advantages, social networking sites have made it much easier for us to keep in contact with our loved ones, regardless of geographic location. Students studying abroad, for example, can keep in touch with their families and friends on a daily basis using the video call features of Skype, Meta or various other apps. Social truyền thông is also a powerful tool in marketing and business. In this digital age, companies can keep their clients updated regarding newly-released products or promotions by posting their campaigns on Meta or Instagram, which helps save a great giảm giá of time and expense compared to the traditional methods of advertising in newspapers or magazines.

Despite the above benefits, I personally believe that when it comes to communication, social truyền thông does more harm than good. The overuse of social truyền thông reduces the quality of interpersonal communication. Many people are so addicted to social networking sites that they constantly stare their screens during dinners with their families without actually paying attention to the people around them. The frequent use of social truyền thông also affects the style of speaking and writing, especially among young people. These days, many teenagers have a habit of using abbreviated words, which are frequently used in text messages or in posts on social truyền thông, in their academic essays or formal emails.

In conclusion, for the reasons mentioned above, I am of the opinion that the positive effects that social truyền thông has on our communication are outweighed by the disadvantages.

(written by Nguyen Huyen)

Bài dịch

Ngày nay, việc tiếp xúc trực tiếp đang rất được thay thế bằng những cuộc trò chuyện trực tuyến bằng những ứng dụng social, ví như Meta, WhatsApp hoặc Tumblr. Đối với tôi những quyền lợi mà những công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng này mang lại cho môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của toàn bộ toàn bộ chúng ta bị lu mờ bởi những nhược điểm của chúng.

Xét về quyền lợi, những trang social đã tương hỗ toàn bộ toàn bộ chúng ta thuận tiện và đơn thuần và giản dị giữ liên lạc với những người dân dân thân trong mái ấm gia đình yêu hơn, bất kể vùng địa lý. Ví dụ, sinh viên du học hoàn toàn hoàn toàn có thể giữ liên lạc với mái ấm mái ấm gia đình và bạn bè của tớ hằng ngày bằng phương pháp sử dụng những tính năng gọi video của Skype, Meta hoặc những ứng dụng khác. Mạng xã hội cũng là một công cụ thỏa sức tự tin trong tiếp thị và marketing thương mại. Trong thời đại kỹ thuật số này, những công ty hoàn toàn hoàn toàn có thể update cho những người dân tiêu dùng về những thành phầm hoặc chương trình khuyến mại mới bằng phương pháp đăng những chiến dịch của tớ lên Meta hoặc Instagram, giúp tiết kiệm chi phí ngân sách thật nhiều thời hạn và ngân sách so với những phương thức quảng cáo truyền thống cuội nguồn cuội nguồn trên báo hoặc tạp chí.

Mặc dù có những quyền lợi trên, thành viên tôi tin rằng khi nói tới việc tiếp xúc, social có hại nhiều hơn nữa thế nữa là lợi. Việc lạm dụng social làm giảm chất lượng tiếp xúc Một trong những thành viên. Nhiều người nghiện những trang social đến mức họ liên tục nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị hiển thị của tớ trong những bữa tối với mái ấm mái ấm gia đình mà không thực sự để ý quan tâm đến những người dân dân xung quanh mình. Việc sử dụng social thường xuyên cũng ảnh hưởng đến phong thái nói và viết, nhất là trong người trẻ tuổi. Ngày nay, nhiều thanh thiếu niên có thói quen sử dụng những từ viết tắt, cái mà thường được sử dụng trong tin nhắn văn bản hoặc trong những bài đăng trên social, trong những bài tiểu luận học thuật hoặc email trang trọng.

Tóm lại, vì những nguyên do nêu trên, tôi nhận định rằng những tác động tích cực mà social mang lại cho việc tiếp xúc của toàn bộ toàn bộ chúng ta thấp hơn những nhược điểm của nó.

4.1/5 – (15 bầu chọn)

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Topic: social life miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Topic: social life tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Topic: social life miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Topic: social life

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Topic: social life vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Topic #social #life

4298

Review Topic: social life Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Topic: social life Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Topic: social life Đầy đủ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Topic: social life Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Topic: social life Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Topic: social life Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Topic #social #life #Đầy #đủ