Thủ Thuật về Thinking with pleasure là gì Mới nhất Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thinking with pleasure là gì Mới nhất được Update vào lúc : 2022-12-21 15:05:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Thinking with pleasure là gì được Update vào lúc : 2022-12-21 15:05:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Học phrasal verb sẽ tương hỗ bạn nói tiếng Anh tự nhiên hơn, đồng thời gây ấn tượng mạnh với những người dân bản xứ trong tiếp xúc. Chính vì thế, ngày ngày hôm nay, DOL sẽ trình làng 200 phrasal verbs thông dụng được sử dụng thường xuyên nhất cùng với khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống bài tập cùng đáp án rõ ràng để bạn rèn luyện.

Phrasal verb là gì?
Cách sử dụng phrasal verb
200 câu phrasal verb thường gặp..
Bài tập (300 câu: 200 câu vận dụng 100 sửa lỗi sai)

Hãy cùng tìm hiểu ngay về trợ thủ đắc lực giúp bạn tự tin và tự do hơn khi sử dụng tiếng Anh nhé!

Phrasal verb là gì?

Phrasal verb là yếu tố phối hợp giữa một động từ và một hoặc hai tiểu từ (particles). Các tiểu từ này hoàn toàn hoàn toàn có thể là giới từ (preposition) hoặc trạng từ (adverb). Tuy nhiên khi thêm những tiểu từ này vào sau, nghĩa của phrasal verb sẽ hoàn toàn khác lạ so với động từ tạo ra nó.

Cách sử dụng phrasal verb

PHRASAL VERBS CÓ THỂ ĐÓNG VAI TRÒ là:

   Ngoại động từ (transitive): theo sau là một danh từ hoặc là một đại danh từ với hiệu suất cao là túc từ (object) của động từ.
   Nội động từ (intransitive): không hề túc từ theo sau.

  Nội động từ : Intransitive phrasal verbs
  Không có túc từ động từ cùng particle (thường là trạng từ- adverb) luôn đi sát nhau:

Ex: The magazine Time comes out once a week.

( Báo Time được phát hành mỗi tuần một lần.)

Ex: Our car broke down and had to be towed to a garage.

( Xe chúng tôi bị hư và phải kéo về chỗ sửa.)

Cũng như những nội động từ thường, không hề túc từ đi theo, loại phrasal verb này sẽ không còn hề dùng ở thể thụ động (passive) nên bạn không nghe dân bản xứ nói Our car was broken down, The magazine Time is come out

Một số intransitive phrasal verbs thông dụng: break down, come back, fall through, get by, get up, go on, grow up, look out, show up, shut up, sit down, stand up, stay on, take off, turn up, watch out

NGOẠI ĐỘNG TỪ: Transitive phrasal verbs

Được phân thành HAI NHÓM, tùy từng vị trí của túc từ:

NHÓM 1: hoàn toàn hoàn toàn có thể ở giữa động từ và particle hoặc đi sau particle:

Ex: I took my shoes off./ I took off my shoes.

( Tôi cởi giày ra.)

Ex: He admitted hed made up the whole thing./ He admitted hed made the whole thing up.

( Anh ta thú nhận rằng đã bịa ra mọi chuyện.)

NHÓM 2: Nhưng khi túc từ là một đại danh từ (những chữ như this, that, it, them,me,her và him thì đại danh từ này sẽ đứng ở giữa động từ và particle:

Ex: I took them off. (NOT I took off them)

Ex: He admitted hed made it up. (NOT He admitted hed made up it)

Có nhiều phrasal verbs vừa hoàn toàn hoàn toàn có thể là transitive hoặc intransitive. Ngữ cảnh sẽ cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết hiệu suất cao cùng với nghĩa của chúng:

Ex: The plane took off seven oclock.(Máy bay cất cánh lúc 7 giờ.)

He took off his hat and bowed politely as the teacher passed. (Nó cất mũ cúi mình chào lễ phép khi thầy đi ngang.)

I am taking this Friday off to get something done around the house. ( Tôi sẽ nghỉ thứ sáu để thao tác nhà)

Son takes off his English teacher perfectly. ( Sơn bắt chước ông thầy người Anh rất tài.)

  200 câu phrasal verb thường gặp..

STT

Phrasal verb

nghĩa tiếng Việt

Verb tiếng Anh

Ví dụ

1

Ask somebody out

mời ai đó đi hẹn hò

He asked her out to dinner and a movie.

2

Ask around

hỏi mọi người về cùng một thứ

I asked around but nobody has seen my wallet.

3

Add up to something

tương tự

Your purchases add up to $205.32.

4

Back something up

quay ngược, quần hòn đảo chiều

Youll have to back up your car so that I can get out.

5

Back somebody up

tương hỗ

My wife backed me up over my decision to quit my job.

6

Blow up

tiếng nổ

The racing car blew up after it crashed into the fence.

7

Blow something up

bơm, thổi phồng

We have to blow 50 balloons up for the party.

8

Break down

ngừng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi (máy móc, xe cộ)

Our car broke down the side of the highway in the snowstorm.

9

Break down

cảm thấy suy sụp

The woman broke down when the police told her that her son had died.

10

Break something down

phân tách thứ gì đó thành nhiều phần nhỏ

Our teacher broke the final project down into three separate parts.

11

Break in

đột nhập vào trong nhà

Somebody broke in last night and stole our stereo.

12

Break into something

xông vào

The firemen had to break into the room to rescue the children.

13

Break something in

mặc một thứ gì đó nhiều lần khiến nó không hề mới nữa

The new shoes is so tight that they hurt my feet. I need to break these shoes in before we run next week.

14

Break in

can thiệp, làm gián đoạn

The TV station broke in to report the news of the celebritys death.

15

Break up

chia tay, chấm hết quan hệ

My boyfriend and I broke up before I moved to America.

16

Break up

cười lớn, cười nắc nẻ

The kids just broke up as soon as the clown started talking.

17

Break out

tẩu thoát

The prisoners broke out of jail when the guards werent looking.

18

Break out in something

nổi mẩn, gặp phải yếu tố về da

I broke out in a rash after eating shrimps.

19

Bring somebody down

khiến ai đó cảm thấy buồn

This sad music is bringing me down.

20

Bring somebody up

nuôi dưỡng trẻ con

My grandparents brought me up after my parents died.

21

Bring something up

đề cập, khới ra một chủ đề nào đó

My mother walks out of the room when my father brings up sports.

22

Bring something up

nôn

He drank so much that he brought his dinner up in the toilet.

23

Call around

gọi cho nhiều nơi, nhiều người rất rất khác nhau

We called around but we werent able to find the car part we needed

24

Call somebody back

gọi lại cho ai đó

I called the company back but the offices were closed for the weekend.

25

Call something off

hủy bỏ

Jason called the wedding off because he wasnt in love with his fiancé.

26

Call on somebody

hỏi ý kiến hoặc câu vấn đáp của người nào đó

The professor called on me for question 1.

27

Call on somebody

đến thăm ai đó

We called on you last night but you werent home.

28

Call somebody up

gọi điện

Give me your phone number and I will call you up when we are in town.

29

Calm down

bình tĩnh lại sau khi vừa nổi nóng

You are still mad. You need to calm down before you drive the car.

30

not care for somebody/something

không ưa ai đó/ cái gì đó

I dont care for his behaviour.

31

Catch up

theo kịp ai đó

Youll have to run faster than that if you want to catch up with Marty.

32

Check in

đến và xác nhận Đk phòng ở khách sạn hoặc lấy vé ở trường bay

We will get the khách sạn keys when we check in.

33

Check out

trả phòng tiếp khách sạn

You have to check out of the khách sạn before 11:00 AM.

34

Check somebody/ something out

quan sát kỹ lưỡng, khảo sát

The company checks out all new employees.

35

Check out somebody/ something

nhìn ngó (một cách không lịch sự)

Check out the crazy hair on that guy!

36

Cheer up

trở nên vui vẻ hơn

She cheered up when she heard the good news.

37

Cheer somebody up

làm ai đó vui

I brought you some flowers to cheer you up

38

Chip in

giúp sức

If everyone chips in we can get the kitchen painted by noon.

39

Clean something up

lau dọn ngăn nắp

Please clean up your bedroom before you go outside.

40

Come across something

đi ngang qua, phát hiện thứ gì đó một cách vô tình

I came across these old photos when I was tidying the closet.

41

Come apart

chia tách

The top and bottom come apart if you pull hard enough.

42

Come down with something

bị ốm, bị bệnh

My nephew came down with chicken pox this weekend.

43

Come forward

tình nguyện xung phong cho một trách nhiệm gì đó hoặc phục vụ dẫn chứng

The woman came forward with her husbands finger prints.

44

Come from some place

nguồn gốc từ đâu đó

The art of origami comes from Asia.

45

Count on somebody/ something

nhờ vào ai đó/ thứ gì đó

I am counting on you to make dinner while I am out.

46

Cross something out

gạch bỏ

Please cross out your old address and write your new one.

47

Cut back on something

tiêu thụ ít đi

My doctor wants me to cut back on sweets and fatty foods.

48

Cut something down

chặt bỏ thứ gì đó

We had to cut the old tree in our yard down after the storm.

49

Cut in

can thiệp, làm gián đoạn

Your father cut in while I was dancing with your uncle.

50

Cut in

chặn sát đầu xe

The bus driver got angry when that car cut in.

51

Cut in

khởi đầu vận hành

The air conditioner cuts in when the temperature gets to 22°C.

52

Cut something off

cắt bỏ thứ gì đó bằng vật sắc và nhọn

The doctors cut off his leg because it was severely injured.

53

Cut something off

ngừng phục vụ

stop providing

The phone company cut off our phone because we didnt pay the bill.

54

Cut somebody off

bỏ tên ai đó thoát khỏi di chúc

take out of a will

The phone company cut off our phone because we didnt pay the bill.

55

Cut something out

cắt thứ gì đó râ (thường là dùng kéo để cắt giấy)

remove part of something (usually with scissors and paper)

I cut this ad out of the newspaper.

56

Do something over

làm lại một việc gì đó

do again

My teacher wants me to do my essay over because she doesnt like my topic.

57

Do away with something

vô hiệu

discard

Its time to do away with all of these old tax records.

58

Do something up

đóng lại, kéo khóa

fasten, close

Do your coat up before you go outside. Its snowing!

59

Dress up

diện quần áo đẹp

wear nice clothing

Its a fancy restaurant so we have to dress up.

60

Drop back

tụt hạng về một vị trí nào đó

move back in position/ group

Andrea dropped back to third place when she fell off her bike.

61

Drop in/ by/ over

ghé thăm mà không hẹn trước

come without an appointment

I might drop in/by/over for tea sometime this week.

62

Drop somebody/ something off

đưa ai đó/ thứ gì đó đến một nơi và để lại đó

take somebody/ something somewhere and leave them/ it there

I have to drop my sister off work before I come over.

63

Drop out

bỏ học

quit a class, school

I dropped out of Science because it was too difficult.

64

Eat out

đi ăn ngoài

eat a restaurent

I dont feel like cooking tonight. Lets eat out.

65

End up

eventually reach/do/decide

quyết định hành động hành vi/ hành vi/ điểm đến ở đầu cuối

We ended up renting a movie instead of going to the theatre.

66

Fall apart

tan vỡ thành nhiều mảnh

break into pieces

My new dress fell apart in the washing machine.

67

Fall down

ngã xuống mặt đất

fall to the ground

The picture that you hung up last night fell down this morning.

68

Fall out

rơi thoát khỏi vật đựng

seperate from an interior

The money must have fallen out of my pocket.

69

Figure something out

hiểu ra, tìm ra câu vấn đáp

understand, find the answer

I need to figure out how to fit the piano and the bookshelf in this room.

70

Fill something in/ out:

điền thông tin vào chỗ trồng

to write information in blanks, as on a form

Please fill in the form with your name, address, and phone number.

71

Fill something up

đổ đầy đến nắp

fill to the top

I always fill the water jug up when it is empty.

72

Find out

mày mò ra

discover

We dont know where he lives. How can we find out?

73

Find something out:

mày mò thứ gì đó

discover about something

We tried to keep the time of the party a secret, but Samantha found it out.

74

Get something across/ over

trao đổi, làm sáng tỏ

communicate, make understandable

I tried to get my point across/over to the judge but she wouldnt listen.

75

Get along/ on

hòa thuận, yêu mến nhau

like each other

I was surprised how well my new girlfriend and my sister got along/on.

76

Get around

di tán linh động, nhanh nhẹn

have mobility

My grandfather can get around fine in his new wheelchair.

77

Get away

đi nghỉ

go on a vacation

We worked so hard this year that we had to get away for a week.

78

Get away with something

làm một việc gì này mà không trở thành bắt quả tang hoặc trừng phạt

do without being noticed or punished

Jason always gets away with cheating in his maths tests.

79

Get back

quay trở lại

return

We got back from our vacation last week.

80

Get something back

lấy lại một thứ đã từng có

receive something you had before

Liz finally got her Science notes back from my room-mate.

81

Get back somebody

phản công, phục thù ai đó

retaliate, take revenge

My sister got back me for stealing her shoes. She stole my favourite hat.

82

Get back into something

lại quan tâm, hứng thú đến một thứ gì đó

become interested in something again

I finally got back into my novel and finished it.

83

Get on something

lên xe

step onto a vehicle

Were going to freeze out here if you dont let us get on the bus.

84

Get over something

phục hồi sau moojt căn bệnh, mất mát hoặc trở ngại vất vả

recover from an illness, loss, difficulty

I just got over the flu and now my sister has it.

85

Get over something

vượt qua một yếu tố

overcome a problem

The company will have to close if it cant get over the new regulations.

86

Get round/ around to something

ở đầu cuối cũng luôn hoàn toàn có thể có thời hạn làm gì đó

finally find time to do

I dont know when I am going to get round to writing the thank you cards.

87

Get together

gặp gỡ (thường là phục vụ tiềm năng tiếp xúc xã hội)

meet (usually for social reasons)

Lets get together for a BBQ this weekend.

88

Get up

thức dậy

wake up

I got up early today to study for my exam.

89

Give somebody away

tiết lộ thông tin, tố cáo ai đó

reveal hidden information about somebody

His wife gave him away to the police.

90

Give somebody away

đưa cô dâu tới lễ đường thành hôn

take the bride to the altar

My father gave me away my wedding.

91

Give something away

làm lộ bí mật

ruin a secret

My little sister gave the surprise party away by accident.

92

Give something away

cho không hề ai đó một thứ gì đó

give something to somebody for không lấy phí

The library was giving away old books on Friday.

93

Give something back

đem trả một món đồ đi mượn

return a borrowed item

I have to give these skates back to Franz before his hockey trò chơi.

94

Give in

ngừng đánh nhau hoặc tranh chấp một cách không dứt khoát

reluctantly stop fighting or arguing

My boyfriend didnt want to go to the ballet, but he finally gave in.

95

Give something out

phát cho nhiều người (thường là không mất phí)

give to many people (usually no cost)

They were giving out không lấy phí perfume samples the department store.

96

Give something up

từ bỏ một thói quen

quit a habit

I am giving up smoking as of January 1st.

97

Give up

từ bỏ

stop trying

My maths homework was too difficult so I gave up.

98

Go after somebody

đi theo ai đó

follow somebody

My brother tried to go after the thief in his car.

99

Go after something

theo đuổi để đạt được cái gì đó

try to achieve something

I went after my dream and now I am a published writer.

100

Go against somebody

thi đua, đối đầu với ai đó

compete, oppose

We are going against the best soccer team in the city tonight.

101

Go ahead

khởi đầu, tiến hành

start, proceed

Please go ahead and eat before the food gets cold.

102

Go back

quay trở lại một nơi nào đó

return to a place

I have to go back home and get my lunch.

103

Go out

rời khỏi nhà, đi dạo

leave home to go on a social sự kiện

Were going out for dinner tonight.

104

Go out with somebody

hẹn hò ai đó

date

Jesse has been going out with Luke since they met last winter.

105

Go over something

kiểm tra lại

review

Please go over your answers before you submit your test.

106

Go over

thăm ai đó ở mới mới gần đây

visit somebody nearby

I havent seen Tina for a long time. I think Ill go over for an hour or two.

107

Go without something

trải qua sự thiếu thốn

suffer lack or deprivation

When I was young, we went without winter boots.

108

Grow apart

cách xa nhau dần qua thời hạn

stop being friends over time

My best friend and I grew apart after she changed schools.

109

Grow back

mọc lại

regrow

My roses grew back this summer.

110

Grow into something

lớn lên đủ đề phù phù thích phù thích hợp với thứ gì đó

grow big enough to fit

This bike is too big for him now, but he should grow into it by next year.

111

Grow out of something

quá rộng để phù phù thích phù thích hợp với một thứ gì đó

get too big for something

Elizabeth needs a new pair of shoes because she has grown out of her old ones.

112

Grow up:

trưởng thành, lớn lên

become an adult

When Jack grows up he wants to be a fireman.

113

Hand something down

nhượng lại cho ai đó một món đồ đã dùng rồi

give something used to somebody else

I handed my old comic books down to my little cousin.

114

Hand something in

nộp

submit

I have to hand in my essay by Friday.

115

Hand something out

phân phát cho một nhóm người

to distribute to a group of people

We will hand out the invitations the door.

116

Hand something over

giao nộp (một cách không tự nguyện)

give (usually unwillingly)

The police asked the man to hand over his wallet and his weapons.

117

Hang in

giữ thái độ tích cực

stay positive

Hang in there. Im sure youll find a job very soon.

118

Hang on

đợi trong chốc lát

wait a short time

Hang on while I grab my coat and shoes!

119

Hang out

vui chơi

spend time relaxing

Instead of going to the party we are just going to hang out my place.

120

Hang up

dập máy

end a phone call

He didnt say goodbye before he hung up.

121

Hold somebody/ something back

giữ chân, ngăn ai đó/ thứ gì nó lại

prevent from doing/going

I had to hold my dog back because there was a cat in the park.

122

Hold something back

kiềm nén cảm xúc

hide an emotion

Jamie held back his tears his grandfathers funeral.

123

Hold on

chờ trong chốc lát

wait a short time

Please hold on while I transfer you to the Sales Department.

124

Hold onto somebody/ something

giữ chặt, bám chặt

hold firmly using your hands or arms

Hold onto your hat because its very windy outside.

125

Hold somebody/ something up

cướp giật

rob

A man in a black mask held the bank up this morning.

126

Keep on doing something

tiếp tục làm gì đó

continue doing

Keep on stirring until the liquid comes to a boil.

127

Keep something from somebody:

không nói gì đó cho ai đó

not tell

We kept our relationship from our parents for two years.

128

Keep somebody/ something out

không cho vào, bắt ở ngoài

stop from entering

Try to keep the wet dog out of the living room.

129

Keep something up

tiếp tục không thay đổi phong độ

continue the same rate

If you keep those results up you will get into a great college.

130

Let somebody down

làm ai đó vô vọng

fail to tư vấn or help, disappoint

I need you to be on time. Dont let me down this time.

131

Let somebody in

được được cho phép vào trong nhà

allow to enter

Can you let the cat in before you go to school?

132

Log in/ on

đăng nhập vào một trong những trong những website hoặc cơ sở tài liệu

sign in (to a website, database)

I cant log in to Meta because Ive forgotten my password.

133

Log out/ off

đăng xuất khỏi một website hoặc cơ sở tài liệu

sign out (of a website, database)

If you dont log off somebody could get into your account.

134

Look after somebody/ something

chăm sóc ai đó/ thứ gì đó

take care of

I have to look after my sick grandmother.

135

Look down on somebody

coi thường, nhìn nhận thấp

think less of, consider inferior

Ever since we stole that chocolate bar your dad has looked down on me.

136

Look for somebody/ something

tìm kiếm

try to find

Im looking for a red dress for the wedding.

137

Look forward to something

cảm thấy phấn khích, mong ngóng đến tương lai

be excited about the future

Im looking forward to the Christmas break.

138

Look into something

khảo sát, nghiên cứu và phân tích và phân tích

investigate

We are going to look into the price of snowboards today.

139

Look out

cảnh giác, lưu ý

be careful, vigilant, and take notice

Look out! That cars going to hit you!

140

Look out for somebody/ something

cực kỳ cảnh giác với ai đó/ cái gì đó

be especially vigilant for

Dont forget to look out for snakes on the hiking trail.

141

Look something over:

kiểm tra, xem xét

check, examine

Can you look over my essay for spelling mistakes?

142

Look something up

tìm kiếm thông tin trên một danh bạ hoặc cơ sở tài liệu

search and find information in a reference book or database

We can look her phone number up on the Internet.

143

Look up to somebody

ngưỡng mộ ai đó

have a lot of respect for

My little sister has always looked up to me.

144

Make something up

bịa đặt, nói dối về một việc gì đó

invent, lie about something

Josie made up a story about why we were late.

145

Make up

tha thứ, làm hòa với nhau

forgive each other

We were angry last night, but we made up breakfast.

146

Make somebody up

trang điểm cho ai đó

apply cosmetics to

My sisters made me up for my graduation party.

147

Mix something up

nhầm lẫn giữa hai hay nhiều thứ với nhau

confuse two or more things

I mixed up the twins names again!

148

Pass away

qua đời

die

His uncle passed away last night after a long illness.

149

Pass out

bất tỉnh nhân sự nhân sự, ngất

faint

It was so hot in the church that an elderly lady passed out.

150

Pass something out

truyền tay nhau

give the same thing to many people

The professor passed the textbooks out before class.

151

Pass something up

từ chối, bỏ qua (thường là thứ gì đó tích cực, tốt đẹp)

decline (usually something good)

I passed up the job because I am afraid of change.

152

Pay somebody back

trả tiền nợ

return owed money

Thanks for buying my ticket. Ill pay you back on Friday.

153

Pay for something

bị trừng phạt, trả giá vì làm điều gì đó xấu

be punished for doing something bad

That bully will pay for being mean to my little brother.

154

Pick something out

lựa chọn

choose

I picked out three sweaters for you to try on.

155

Point somebody/ something out

chỉ trỏ vào ai đó/ cái gì đó

indicate with your finger

Ill point my boyfriend out when he runs by.

156

Put something down

đặt vật đang cầm xuống đất

put what you are holding on a surface or floor

You can put the groceries down on the kitchen counter.

157

Put somebody down:

xúc phạm, làm ai đó cảm thấy ngu ngốc

insult, make somebody feel stupid

The students put the substitute teacher down because his pants were too short.

158

Put something off

trì hoãn

postpone

We are putting off our trip until January because of the hurricane,

159

Put something out

dập tắt

extinguish

The neighbours put the fire out before the firemen arrived.

160

Put something together

tập hợp, lắp ráp

assemble

I have to put the crib together before the baby arrives.

161

Put up with somebody/ something

chịu đựng

tolerate

I dont think I can put up with three small children in the car.

162

Put something on

mặc quần áo, đeo trang sức đẹp đẹp lên trên người

put clothing/ accessories on your body toàn thân toàn thân

Dont forget to put on your new earrings for the party.

163

Run into somebody/ something

vô tình gặp

meet unexpectedly

I ran into an old school-friend the mall.

164

Run over somebody/ something

cán xe qua một vật gì đó/ ai đó

drive a vehicle over a person or thing

I accidentally ran over your bicycle in the driveway.

165

Run over/ through something

tập dượt, tổng duyệt

rehearse, review

Lets run over/through these lines one more time before the show.

166

Run away

đào tẩu, bỏ chạy

leave unexpectedly, escape

The child ran away from home and has been missing for three days.

167

Run out

hết mất, không hề

have none left

We ran out of shampoo so I had to wash my hair with soap.

168

Send something back

gửi trả lại thứ gi đó

return (usually by mail)

My letter got sent back to me because I used the wrong stamp.

169

Set something up

sắp xếp, sắp xếp

arrange, organize

Our boss set a meeting up with the president of the company.

170

Set somebody up

lừa, gài bẫy ai đó

trick, trap

The police set up the car thief by using a hidden camera.

171

Shop around

so sánh giá cả

compare prices

I want to shop around a little before I decide on these boots.

172

Show off:

khoe mẽ, thể hiện

act extra special for people watching (usually boastfully)

He always shows off on his skateboard.

173

Sleep over

ngủ lại, qua đêm ở đâu đó

stay somewhere for the night

You should sleep over tonight if the weather is too bad to drive home.

174

Sort sommething out

sắp xếp, xử lý và xử lý một yếu tố

organize, resolve a problem

We need to sort the bills out before the first of the month.

175

Stick to something

tiếp tục làm gì đó, số lượng số lượng giới hạn bản thân trong một thứ rõ ràng nào đó

continue doing something, limit yourself to one particular thing

You will lose weight if you stick to the diet.

176

Switch something off

tắt thứ gì đó đ

stop the energy flow, turn off

The lights too bright. Could you switch it off.

177

Switch something on

bật thứ gì đó lên

start the energy flow, turn on

We heard the news as soon as we switched on the car radio.

178

Take after somebody

giống một ai đó trong mái ấm mái ấm gia đình

resemble a family thành viên

I take after my mother. We are both impatient.

179

Take something apart

cố ý phá, tách một thứ gì đó thành nhiều mảnh

purposely break into pieces

He took the car brakes apart and found the problem.

180

Take something back

trả lại một vật gì đó

return an item

I have to take our new TV back because it doesnt work.

181

Take off

cất cánh

start to fly

My plane takes off in five minutes.

182

Take something off

tháo bỏ thứ gì đó (thường là quần áo, phụ kiện)

remove something (usually clothing, accessories)

Take off your socks and shoes and come in the lake!

183

Take something out

lấy , đem thứ gì đó ra

remove from a place or thing

Can you take the garbage out to the street for me?

184

Take somebody out

chu cấp cho ai đó đi loanh quanh đâu đó cùng mình

pay for somebody to go somewhere with you

My grandparents took us out for dinner and a movie.

185

Tear something up

xé vụn thành từng mảnh

rip into pieces

I tore up my ex-boyfriends letters and gave them back to him.

186

Think back to/ on

nhớ lại

remember

When I think back on my youth, I wish I had studied harder.

187

Think something over

xem xét

consider

Ill have to think this job offer over before I make my final decision.

188

Throw something away

vứt bỏ thứ gì đó

dispose of

We threw our old furniture away when we won the lottery.

189

Turn something down

vặn nhỏ âm lượng hoặc cường độ của (nhiệt, ánh sáng)

decrease the volume or strength (heat, light etc)

Please turn the TV down while the guests are here.

190

Turn something down

từ chối thứ gì đó

refuse

I turned the job down because I dont want to move.

191

Turn something off

tắt đi

stop the energy flow, switch off

Your mother wants you to turn the TV off and come for dinner.

192

Turn something on

bật lên

start the energy, switch on

Its too dark in here. Lets turn some lights on.

193

Turn something up

tăng âm lượng hoặc cường độ (nhiệt, ánh sáng)

increase the volume or strength (heat, light etc)

Can you turn the music up? This is my favourite tuy nhiên.

194

Turn up

xuất hiện đột ngột

appear suddenly

Our cat turned up after we put posters up all over the neighbourhood.

195

Try something on

mặc thử đồ

put on sample clothing

Im going to try these jeans on, but I dont think they will fit.

196

Try something out

thử nghiệm

test

I am going to try this new brand of detergent out.

197

Use something up

dùng hết

finish the supply

The kids used all of the toothpaste up so we need to buy some more.

198

Wake up

tỉnh giấc

stop sleeping

We have to wake up early for work on Monday.

199

Warm up

khởi động

prepare body toàn thân toàn thân for exercise

I always warm up by doing sit-ups before I go for a run.

200

Work out

tập thể dục

exercise

I work out the gym three times a week.

  Bài tập (300 câu: 200 câu vận dụng 100 sửa lỗi sai)

PHẦN 1: VẬN DỤNG

A.Chọn cụm đồng từ để điền vào những câu sau: go on / pick up / come back / come up with / go back / find out / come out / go out / point out / grow up / turn out / come in(to) / take on.

Could you ____________________________ (think of an idea) a better idea?
She ____________________________ (showed / mentioned) that the stock rose as high as $16 in April.
I ____________________________ (went to an sự kiện) for dinner with my colleagues last night.
He ____________________________ (entered a place where the speaker is the kitchen and made some tea.
George ____________________________ (become an adult) in a village.
As I arrived, he ____________________________ (appeared from a place) of the door.
She ____________________________ (got something from a place) some dinner on the way home.
At the end of the film, it ____________________________ (in the end we discovered) that John was a good guy.
How are you ()__________ your new job?
It took her a long time to __________ such a terrible accident.

B.Chọn những cụm động từ tốt nhất cho những câu sau

He____________ ( came up with/ came into/ went back) a solution.
Could you____________ (point out/ find out/ turn out) what time we need to arrive?
Many children____________ ( come up / come down/ come to) with an ear infection even before their first birthday.
Most people____________ (get up/ get out/ get over) a cold within two weeks.
I cant wait to____________ (get back/ get off/ get rid of) that ugly old couch.
I cant believe who____________ (drop out/ dropped in/ come in) on us last night.
He couldnt____________ (get along with/ get well/ get over) his mother-in-law.
I guess we need to ____________(go over/ go through/ go up) the whole tuy nhiên a few more times.
She is glad they____________ (look up to/ look down on/ look for) her.
Im sorry, but you cant____________ (makeup/ made by/ marked down) that test you missed.

C.Hoàn thành câu bằng phương pháp dùng phrasal verb thích hợp

Could you . this application form, please?
Ill never talk to you again. We .!
If you dont ., we cant hear you.
Im tired because I . too late last night.
The plane . late because of the bad weather.
Lets go to the airport to . them .
The plane doesn´t . till 5 o´clock.
He was sleeping soundly when the alarm clock .
The meeting has been . till next month.
Dont forget to . all the lights when you leave.
. your shoes. (remove)
Somebody has to . the baby. (take care of
Does she want to . the truth? (discover)
Where can I . the sweater? (see if it fits)
. (be quick)
Why dont you . ? (take a seat)
I will . the train now. (enter)
. the word in a dictionary. (consult a dictionary)
I want to . the form. (complete)
The firemen . the fire. (extinguish)
The bus was full. We couldnt___________.(get)
Ive been standing for the last two hours. Im going to ___________(sit) for a bit.
A cat tried to catch the bird, but it .___________ (fly) just in time.
We were trapped in the building. We couldnt ___________(get).
I cant hear you very well. Can you ___________(speak) a little?
Do you speak German? Not very well, but I can ___________.(get)
The cost of living is higher now. Prices have ___________a lot.(go)
I thought there was somebody behind me, but when I ___________,(look) there was nobody there.

Viết lại câu mà nghĩa không đổi.

Where did you find out about Disneyland Resort? (get)

=> Where _______________________________?

When did you get up this morning? (out of)

=> When _______________________________?

Ill look through this leaflet to see what activities are organised this attraction. (read)

=> Ill _______________________________.

Theyre going to bring out a guidebook to different beauty spots in Viet Nam. (publish)

=> Theyre _______________________________?

Im looking forward to the weekend. (thinking)

=> Im _______________________________

Chọn cụm đồng từ để điền vào những câu sau:

wake up stand up look after sit down give up ring up get on

The children get up eight oclock to have breakfast.
______! he said. `This is not the time for sleeping!
After the crash, my legs hurt: it was very difficult to ______
______in that chair, please, said the doctor.
The bus was moving too fast and I couldn`t ______it.
Mr and Mrs Smith are going to ______the children for an hour.
I`m going to______ smoking tomorrow.8.
I`m going to ______the station and ask about the trains

get up break down- set off sleep in stay in speak up go back hurry up go out look out

My washing machine broke down this morning so I had to do all the washing by hand.
The train leaves 5.45 so I think we should 5.00.
I`d like to tonight but I`ve got a lot of work to do so I should
Please . We`re going to be late.
Oh good. I dont have to . early for work tomorrow so I can
I`m sorry but my hearing is not very good. Could you , please ?
! You`re going to hit that car.
I had a holiday in Malaysia last year and it was beautiful. Id love to

Cho giới từ thích hợp vào chỗ trống:

Does this umbrella belongyou?
What we do on the weekend will dependthe weather.
How are we going to dealthe problem?
I never eat sushi. I dont careit all.
A cricket team consistseleven players.
The artist lookshis work as a protest against society.
A simple solution to the problem had occurredme.
The authorities should lookthe matter carefully.
Fortunately the latest talks have resulteda new agreement.
Shes not a well known singer. Not many people have heardher.
Did you hearwhat happened the party on Saturday night?
OK, OK. Fine. Im not arguingyou. Im pleased for you.

Cho giới từ thích hợp:

Migraines can be very painful. I know. I used to suffer..
Wheres Paul? He should be here soon. Were waiting..
Why dont you buy that top? Ive got nothing that goes..
Have you handed in your form? No, but Ive filled
Whos got the photos? Kate. Shes looking .now.
The lecture was interesting. Yes, I learned something
What happened to the TV? A man came and took..
Whos Alan? An old friend. I ran recently

Điền dạng đúng của cụm động từ trong ngoặc vào chỗ trống.

1.Please _________ the heat. It is getting cold here. (turn)

2.There was nothing good on TV, so I _________ it and went to bed. (turn)

3.Please _________my dog Ginger when Im away. Thank you. (look)

4.I _________ late this morning because I had forgotten to set the alarm clock last night. (get)

5.Mary _________ the fence and scraped her elbow. (run)

6.He just _________to do his Math homework after he finished his English assignments. (go)

7.Ive lost my door key, and I cant find it anywhere. I _________! (give)

8.I saw a prowler trying to _________ when you were away. Be careful! (break)

9.I cant make copies of your book because our photocopy machine _________ this morning. (break)

10.Can you help me to _________ the gloves? I cant go without them in this cold weather. (look)

Sử dụng dạng đúng của những cụm động từ sau để hoàn thành xong xong câu:

run out of, turn on, pick up, put off, die of, get on, keep up, look forward to, look after, dress up, make up, bring up, bring out, break up, break in, look for, account for, come up with, come down with, make up for

I ____ money. Could you lend me some?
He ____ cancer.
I _____ hearing from you.
Her mother has helped her ____ her children for 5 days.
The old ____ 20% of the population.
You ____ any idea?
Nobody believed her because she ____ a story.
He _____ a new MV next Monday.
Dont forget ____ to the nine for the party tonight!
He must ____ a lot of money because he caused accidents.
She _____ a stomachache because she often skips her breakfast.
They _____ last month.
You ____ a dictionary?
The thief ____ to steal some money.
Good job! ____ good work!
Could I ____ the heating because its very cold?
Many plans ____ until next year because of Covid-19 pandemic.
His parents ____ him strictly.
He stopped to ____ his girlfriend.
We ____ the train 8:00 a.m.

Điền vào chỗ trống:

fill in , throw , take off , look , turn off , switch on , turn down , get on , look for

Do you mind if I . the TV ? Id like to watch the news.
Quick, . the bus or youll have to walk home.
If you dont know this word, you can . it up in a dictionary.
The dinner was ruined. I had to . it away.
I dont know where my book is. I must .. it.
The music is too loud. Could you .. the volume, please?
the lights when you go to bed.
When you enter the house, .. your shoes and put some slippers on.
. the form, please.

Điền từ thích hợp:

When Dad arrives home, he (removes) _________ ____ his coat.
John helped the old lady to (board) _________ ____ the bus.
When we arrive the station, we (descend from) _________ ____ the train.
On Sundays I can (leave bed) _________ ____ later.
Every morning I (stop sleeping) _________ ____ when I hear the alarm clock.
We must (be quick) _________ ____ or well be late for school!
Julie went to the library to (try to find) _________ ____ a book.
Its time for the news. Lets (start) _________ ____ the radio.
Please come in and (have a seat) _________ ____ said the doctor.
Dad couldnt see very well. (wear) _________ ____ your glasses said Mum.

L.Nối phrasal với nghĩa đúng của nó

put off a. cancel
call off b. switch off
look up c. postpone
go off d. continue
carry on e. explode
turn off f. check

Điền từ thích hợp:

Could you . this application form, please?
Ill never talk to you again. We .!
If you dont ., we cant hear you.
Im tired because I . too late last night.
The plane . late because of the bad weather.
Lets go to the airport to . them .
The plane doesn´t . till 5 o´clock.
He was sleeping soundly when the alarm clock .
The meeting has been . till next month.
Dont forget to . all the lights when you leave.
Hi! Is Mr. Knight in?., Ill call him.
Excuse me, could I . this dress, please?
How are you . college?
Are you still . with your tennis lessons?
It was a bit chilly, so she . her jacket.
The kind of housework I hate most is .
If he rings back, just .
I didnt know that word, so I . it . in a dictionary.
Dont .. You can do it if you try hard.
When I . in the middle of the night, I had some temperature.

Trắc nghiệm:

Could you turn _____ the TV? The soap opera is about to start.
back B. on C. off D. out
There was nothing good on TV so I turned it _____ and went to bed.
off B. up C. in D. down
The TV is too loud. Can you turn it _____ a bit?
up B. out C. off D. down
The TV is too quiet. Can you turn it _____ a bit?
back B. off C. up D. over
I´ve been looking _____ my car keys for half an hour. Have you seen them anywhere?
up B. for C. after D.
My mother has offered to look _____ the children, so we can go to the party.
for B. into C. D. after
We _______ six in the morning on our drive to the Grand Canyon.
set off / out B. take off C. go off D. run off
When I was staying in German last year, I _______ quite a lot of German.
picked up B. picked over C. picked out D. picked on
After Joes mother died, he was _______ up by his grandmother.
brought B. taken C. grown D. drawn
Unfortunately, I had to _______ Bob for his poor performance.
tell off B. shout C. tell about D. talk to
Unfortunately, our school had to _______ the music department because of lack of funds.
give up B. do away with C. get away D. take back
If you don´t know what the word means, youll have to look it _____ in the dictionary.
for B. up C. out D. off
The meeting has been put _____ to Friday as so many people have got the flu.
up B. in C. back D. out
The meeting has been brought _____ to Monday due to the seriousness of the situation.
on B. out C. down D. forward
The company is taking _____ new workers to meet this projected demand.
B. on C. up D. over
We will have to start laying people _____ if things dont start to improve.
off B. down C. away D. out
Get _____ the bus before its impossible to get a seat.
up B. over C. on D. off
This is my stop. I have to get _____ the bus here.
away B. off C. out D. down
Get _____ and I´ll give you a lift.
up B. into C. over
What time does Johns flight get _____ ? I think its due 6.30
in B. onto C. out of D. up to
Thanks for the lift. I can get _____ here.
off B. down C. out D. over
I´ll have to get ____ the car. I think I´m going to be sick.
off B. out C. out of D. down
As so many people are ill, the meeting has been put _____ to next Friday.
out B. down C. out D. back
The police are looking _____ the matter, which they regard as very serious.
into B. onto C. to D. by
I don´t know how he gets _____ on his salary. He cant earn enough to pay for food, the car and rent.
over B. through C. in D. by
He won a lot of money on the lottery but gave most of it _____ to charity.
for B. off C. away D. out
I owe John $50. I really must pay him _____ soon before I forget all about it.
away B. out C. on D. back
I think well have to throw this milk _____ as its starting to smell.
by B. down C. away D. off
The children all ran _____ when the big dog started barking.
back B. out C. away D. forward
John was knocked _____ by a car yesterday. Fortunately, he wasnt badly hurt.
up B. off C. down D. away
I dont like this picture; I´m going to take it _____ .
by B. away C. off D. down
Put your toys _____ now children as it´s time for dinner.
down B. away C. by D. in
We are going for a drink now. Why dont you _______ ?
follow up B. follow after C. come along D. come with
When you go to Tp Tp New York, _______ the bad restaurants offering cheap food.
look for B. look out for C. look head D. look on
Dont worry about trying to catch the last train home, as we can easily _______ you up for the night.
take B. set C. put D. keep
I am late because my alarm clock didnt _______ this morning.
come on B. ring out C. go off D. turn on
He furiously told the beggar to ________. A. clear up B. clear off C. clear away D. clear after
I think I might drop _____ and see John later as I havent seen him since he got back from

the States. A. up B. in C. off D. out

Please put the furniture _____ exactly where it was before you started moving things

around. A. up B. off C. away D. back

When his mother passed away he came _____ quite a bit of money.
up B. off C. onto D. into
We´re thinking of going _____ for the weekend if the weather stays like this.
in B. away C. over D. off
John brought _____ some interesting points the last meeting. I was particularly interested in his thoughts on HR.
out B. off C. on D. up

PHẦN 2: TÌM LỖI SAI VÀ SỬA:

I usually ring up to my sister.
I should give them out.
I must look it on in the dictionary.
Can we fixed up a meeting?
Why don`t you put out your clothes?
Would you like to put your bag downed?
Could you help me worked it out?
Would you turn the machine oned, please?
She wants to put the meeting offed.
Could you turn it out , please?
He was always ordering about everyone, getting them to do his work to him.
It is assumed that parents will provide their children for until they are 18.
I checked up the khách sạn about 4.00.
I had always looked Mr. Brooks up on, so I was shocked to discover what he had done.
We tried to talk out him of leaving.
Im surprised you put over with these awful conditions.
My parents didnt approve to our engagement.
Some of the UN delegates staged on an outwalk.
In his speech the PM didnt refer the recent scandal.
We saw our friend out the airport.
The workers are demanding in more money.
Ive met her before, but I just cant think out her name.
The patient suddenly cried in pain out.
I had to clean the kitchen upped.
I had to describe the woman out the police.
Never put offed until tomorrow what you can do today.do
My father still hasnt really recovered up the death of my mother.looked after
The bomb exploded in a loud bang which could be heard all over the town.
John, could you look to my handbag while I went out for a minute.
Why do they talk money all the time?
My father gave in smoking two years ago.
It isnt easy to bring children on nowadays.
We turned offed the lights before anyone could see us.
My computer is available. You can turn on it if you want to watch some cartoons.
My mother promised to look up my dog while I was gone.
Carlos were running into his English professor in the hallway.
Please turn on the radio. I cant stand its deafening sounds.
He would finish one Dickens novel and then just go off to the next.
I tried to look that new word in my dictionary, but I couldnt find it.
You dont have to look to my baby this weekend, Mom. I will have a baby-sitter do it.
I dont get off with my boss very well.
The students handed out their papers and left the room.
Youve misspelled this word again. Youd better look it to.
I was late for work because my old Ford broken down.
Jack let me off when he failed the exam.
It is irrational to look down to the poor.
Its really dangerous for drivers to drop offed on their way.
Our car broken down the side of the highway in the snowstorm.
Somebody broke into last night and stole our stereo.
My grandparents brought me on after my parents died.
The lesson was boring, so the students soon dropped offed.
I was surprised how well my daughter got off with her new step-mother.
I couldnt solve the puzzle after four hours, so I decided to give in..
We are in the class. Dont go in talking!
I have to hand out my essay by Friday.
Instead of going to the party, we are just going to hang in my place.
Please hold off while I get Mr. Peters on the phone.
I asked Tom for urgent help, but he let me off by saying No.
I have to look to my sick grandmother.
Ever since he stole that chocolate bar, his friends have looked down to him.
Im looking to an address for the wedding.
We can look her phone number to in the telephone directory.
I ran in an old school friend the mall.
I want you to turn the TV offed and come for dinner.
Its too dark here. Lets turn some lights in.
Our Department makes out a detailed plan to reach the target.
Ive applied to a job the university.
I got on 9:30 AM.
You can come out to my house after work.
Ms Alice is going in to Vietnam next month.
Hes trying up a jacket.
You should turn offed the lights before leaving home
He looks forward in his brothers letter
You should look to your old parents.
We can put you upped for tonight.
Theyve called offed the meeting.
I didnt want to bring the situation upped the meeting.
Please can you fill this form out?
Ill pick you out from the station 8 p…m.
She turned the job out because she didnt want to move to Glasgow.
Who came up in that idea?
Lets get rid out these old magazines to make more space.
I didnt really get off with my stepbrother when I was a teenager.
Can you hear that noise all the time? I dont know how you put on with it.
The concerts on Friday. Im really looking forward on it.
The plane took in seven oclock.
The magazine Time comes in once a week.
Our car broke down and had to be towed into a garage.
He took out his hat and bowed politely as the teacher passed.
I am taking this Friday on to get something done around the house.
He admitted hed made out the whole thing

ĐÁP ÁN:

PHẦN 1:

A.

come up with
pointed out
went out
came into
grew up
came out
picked up
turned out
getting on
get over

B.

came up with
find out
come down
get over
get rid of
dropped in
get along with
go through
look up to
make up

C.

fill in
are through
speak up
stayed out
takes off / took off
see them off
take off
went off
put off
turn off
fill in
are through
speak up
stayed out
takes off / took off
see them off
take off
went off
put off
turn off

D.

Where did you get the information about Disneyland Resort?
What time did you get out of bed this morning?
Ill read this leaflet to see what activities are organized this attraction.
Theyre going to publish a guidebook to different beauty spots in Viet Nam.
Im thinking with pleasure about the weekend.

E.

get on
sit down
flew away
get out
speak up
get by
gone up
looked round
get up
Wake up!
stand up
Sit down
get on
look after
give up
ring up

F.

broke down
set off
go out .. stay in
hurry up
get up . sleep in
speak up
Look out
go back

G.

to
on
with
about
of

to
after
in
of
about
with

H.

from it
For him
with it
it in
For it
from it
it away
Into him

I.

1.turn on

2.turned off

3.look after

4.got up

5.runs into

6.went on

7.give up

8.break in

9.broke down

10.look for

J.

switch on
get on
look
throw
look for
turn down
turn off
take off
fill in

K.

takes off
get on
get off
get up
wake up
hurry up
look for
turn on
sit down
put on

L.

put off postpone
call off cancel
look up check
go off explode
carry on -continue
turn off switch off

M.

1. fill in

5. takes off / took off

9. put off

13. getting on

17. hang up

2. are through

6. see them off

10. turn off

14. carrying on

18. looked it up

3. speak up

7. take off

11. hold on

15. put on

19. give up

4. stayed out

8. went off

12. try on

16. put on

10. woke up

N.

1B 2A 3D 4C 5B 6D 7A

8A 9A 10A 11B 12B 13C 14D

15B 16A 17C 18B 19D 20A 21C

23D 24A 25D 26C 27D 28C 29C

30C 31D 32B 33C 34B 35C 36C

37B 38B 39D 40D 41B 42D

PHẦN 2:

up to => up
Out => in
on => up
fixed => fix
out => on
downed => down
worked => work
oned => on
offed => off
out => off
to him => for him
their children for => for their children
up => in
on => to
out him => him out
over => up
to => of
staged on => staged
=> to
out =>
demanding in more => demanding more
out => of
pain out => pain
Upped => up
out => to
offed => off
up => from
in => with
to => after
=> about
in => up
on => up
offed => off
on it => it on
up => after
were => was
on => off
off => on
=> up
to => after
off => along
out => in
look it to => look it
broken down => broke down
off => down
to => on
offed => off
broken down => broke down
into => in
on => up.
offed => off
off => on
give in => give up
in => on
out => in
in => out
off => on
off => down
to => after
to => on
to => for
to => up
in => into
offed => off
in => on
makes out => makes
to => for
on => up
out => in
in => back
up => on
offed => off
in => to
to => after
upped => up.
offed => off
upped => up
out => in
out => up
out => down
in => with
out => of
off => on
put on => put up
on => for
in => off
in => out
into => to
out => off
on to => to
out => up

Hi vọng rằng những chia sẻ trên sẽ tương hỗ những bạn hoàn thiện hơn kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về phrasal verbs. Nếu còn gì vướng mắc thì đừng quên phản hồi ở dưới hay liên hệ ngay với DOL để được giải đáp nhé

Reply

0

0

Chia sẻ

Share Link Tải Thinking with pleasure là gì miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thinking with pleasure là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Thinking with pleasure là gì Free.

Thảo Luận vướng mắc về Thinking with pleasure là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Thinking with pleasure là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Thinking #pleasure #là #gì

4179

Video Thinking with pleasure là gì Mới nhất ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thinking with pleasure là gì Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Thinking with pleasure là gì Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Thinking with pleasure là gì Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Thinking with pleasure là gì Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thinking with pleasure là gì Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thinking #pleasure #là #gì #Mới #nhất