Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng Mới nhất Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng Mới nhất được Update vào lúc : 2022-04-21 18:30:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng được Update vào lúc : 2022-04-21 18:30:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG

A: CƠ SỞ LÍ THUYẾT

I. Hiện tượng căng mặt phẳng của chất lỏng.

1. Thí nghiệm.

  Chọc thủng màng xà phòng bên trong vòng dây chỉ ta thấy vòng dây chỉ được căng tròn.

  Hiện tượng đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết trên mặt phẳng màng xà phòng đã có những lực nằm tiếp tuyến với mặt phẳng màng và kéo nó căng đều theo mọi phương vuông góc với vòng dây chỉ.

  Những lực kéo căng mặt phẳng chất lỏng gọi là lực căng mặt phẳng chất lỏng.

2. Lực căng mặt phẳng.

  Lực căng mặt phẳng tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên mặt phẳng chất lỏng luôn luôn có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với mặt phẳng chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mặt phẳng của chất lỏng và có độ lớn tỉ lệ thuận với độ dài của đoạn đường đó : [f=sigma l] .

  Với [sigma ] là thông số căng mặt ngoài, có cty là N/m.

  Hệ số [sigma ]tùy từng bản chất và nhiệt độ của chất lỏng : [sigma ] giảm khi nhiệt độ tăng.

3. Ứng dụng.

  Nhờ có lực căng mặt ngoài nên nước mưa không thể lọt qua những lổ nhỏ Một trong những sợi vải căng trên ô dù hoặc trên những mui bạt ôtô.

  Hoà tan xà phòng vào nước sẽ làm giảm đáng kể lực căng mặt ngoài của nước, nên nước xà phòng dễ thấm vào những sợi vải khi giặt để làm sạch những sợi vải, …

  Lực căng mặt ngoài tác dụng lên vòng chỉ trong thí nghiệm 37.2 : [F_c=sigma .2pi d]

  Với d là đường kính của vòng dây, pd là chu vi của vòng dây. Vì màng xà phòng có hai mặt trên và dưới phải nhân đôi.

  Xác định thông số căng mặt ngoài bằng thí nghiệm :

  Số chỉ của lực kế khi khởi đầu nâng được vòng nhôm lên : F = Fc + P

=> Fc = F – P.

  Mà [F_c=sigma pi (D+d)Rightarrow sigma =fracF_cpi (D+d)]

II. Hiện tượng dính ướt và không dính ướt.

1. Thí nghiệm.

  Giọt nước nhỏ lên bản thuỷ tinh sẽ bị phủ rộng rộng tự do ra ra thành một hình dạng bất kỳ, vì nước dính ướt thuỷ tinh.

  Giọt nước nhỏ lên bản thuỷ tinh phủ một lớp nilon sẽ vo tròn lại và bị dẹt xuống do tác dụng của trọng tải, vì nước không dính ướt với nilon.

  Bề mặt chất lỏng ở sát thành bình chứa nó có dạng mặt khum lỏm khi thành bình bị dính ướt và có dạng mặt khum lồi khi thành bình không trở thành dính ướt.

  2. Ứng dụng.

  Hiện tượng mặt vật rắn bị dính ướt chất lỏng được ứng dụng để làm giàu quặng theo phương pháp “tuyển nổi”.

III. Hiện tượng mao dẫn.

1. Thí nghiệm.

 Nhúng những ống thuỷ tinh có đường kính trong nhỏ vào trong chất lỏng ta thấy:

+ Nếu thành ống bị dính ướt, mức chất lỏng bên trong ống sẽ dâng cao hơn mặt phẳng chất lỏng ở ngoài ống và mặt phẳng chất lỏng trong ống có dạng mặt khum lỏm.

+ Nếu thành ống không trở thành dính ướt, mức chất lỏng bên trong ống sẽ hạ thấp hơn mặt phẳng chất lỏng ở ngoài ống và mặt phẳng chất lỏng trong ống có dạng mặt khum lồi.

+ Nếu có đường kính trong càng nhỏ, thì mức độ dâng cao hoặc hạ thấp của mức chất lỏng bên trong ống so với mặt phẳng chất lỏng ở bên phía ngoài ống càng lớn.

  Hiện tượng mức chất lỏng ở bên trong những ống có đường kính nhỏ luôn dâng cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so với mặt phẳng chất lỏng ở bên phía ngoài ống gọi là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ mao dẫn.

  Các ống trong số đó xẩy ra hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ mao dẫn gọi là ống mao dẫn.

  Hệ số căng mặt ngoài s càng lớn, đường kính trong của ống càng nhỏ mức chênh lệch chất lỏng trong ống và ngoài ống càng lớn.

2. Ứng dụng.

  Các ống mao dẫn trong bộ rễ và thân cây dẫn nước hoà tan khoáng chất lên nuôi cây.

  Dầu hoả hoàn toàn hoàn toàn có thể ngấm theo những sợi nhỏ trong bấc đèn đến ngọn bấc để cháy.

B: BÀI TẬP MẪU

Bài 1: Một vòng nhôm mỏng dính dính có đường kính ngoài và trong là 50mm và có trọng lượng 68.10-3N được treo vào một trong những trong những lực kế lò xo sao cho đáy của vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Lực để kéo bứt vòng nhôm thoát khỏi mặt nước bằng bao nhiêu? nếu biết thông số căng mặt phẳng của nước là 72.10-3N.

Hướng dẫn

Fc = F – P = $sigma .2.pi .D$

$Rightarrow $ F = P + $sigma .2.pi .D$ = 0,0906N

Bài 2: Màn xà phòng tạo ra trên khung dây thép hình chữ nhật có cạnh MN = 10cm di tán được. Cần thực thi công bao nhiêu để kéo cạnh MN di tán 5cm để làm tăng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh màn xà phòng? $sigma =0,04N/m$.

Hướng dẫn

A = Fc. S = $2.sigma .L.S$ = 4.10-4 J

Bài 3: Cho rượu vào ống nhỏ giọt, đường kính miệng d = 2mm, khối lượng của mỗi giọt rượu là 0,0151g, g = 10m/s2. Suất căng mặt ngoài của rượu là?

Hướng dẫn

Trọng lượng của giọt rượu bằng lực căng mặt phẳng: Fc = P = m.g = 1,51.10-4 N

$F_c=sigma .l=sigma .pi .d$

$Rightarrow sigma =fracF_cpi .d$= 24,04.10-3 N/m

Bài 4: Cho 15,7g rượu vào ống nhỏ giọt, rượu chảy ra ngoài qua ống thành 1000 giọt, g = 10m/s2. Suất căng mặt ngoài của rượu là 0,025 N/m. Tính đường kính miệng ống.

Hướng dẫn

Khối lượng mỗi giọt rượu: $m=frac15,71000=0,0157g=1,57.10^-5kg$

$Rightarrow F_c=P=m.g=1,57.10^-4N$

$F_c=sigma .l=sigma .pi .dRightarrow d=2.10^-3m$

Bài 5: Nước từ trong một pipette chảy ra ngoài thành từng giọt, đường kính đầu ông là 0,5mm. Tính xem 10cm3 nước chảy hết ra ngoài thành bao nhiêu giọt? Biết rằng $sigma =7,3.10^-2N/m$.

Hướng dẫn

Lực căng: $F_c=sigma .l=sigma .pi .d=114,6.10^-6N$

F = P = m.g $Rightarrow m=fracFg=1,146.10^-5kg$

Số giọt nước: $n=frac0,011,146.10^-5=873$ giọt

Bài 6: Để xác lập thông số căng mặt phẳng của nước, người ta dùng ống nhỏ giọt mà đầu dưới của ống có đường kính trong 2mm. Biết khôi lượng 20 giọt nước nhỏ xuống là 0,95g. Xác định thông số căng mặt phẳng, coi trọng lượng giọt nước đúng bằng lực căng mặt phẳng lên giọt nước.

Hướng dẫn

Khối lượng mỗi giọt nước: $m=frac0,95.10^-320=4,75.10^-5kg$

P = m.g = 4,75.10-4N  = Fc

$Rightarrow sigma =fracF_cpi .d$= 7,56.10-2 N/m

Bài 7: Một vòng xuyến có đường kính trong là 4,5cm và đường kính ngoài là 5cm. Biết thông số căng mặt phẳng ngoài của glyxêrin ở 200C là 65,2.10-3N/m. Tính lực bứt vòng xuyến này thoát khỏi mặt thoáng của glyxêrin?.

Hướng dẫn

$F_c=sigma .l=sigma .pi .(d+D)=19,4.10^-3N$

Bài 8: Một vòng dây có đường kính 10cm được nhúng chìm nằm ngang trong một mẫu dầu. Khi kéo vòng dây khỏi dầu, người ta đo được lực phải tác dụng thêm do lực căng mặt ngoài là một trong,4.10-2N. Hãy tính thông số căng mặt ngoài của dầu.

Hướng dẫn

Chu vi của vòng dây: l = C = $pi .d$ = 0,314m

C: BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1: Hịên tượng nào sau này sẽ không còn liên quan đến hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ căng mặt phẳng của chất lỏng.

A. Bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí.

B. Chiếc đinh ghim nhờn mỡ nỗi trên mặt nước.

C. Nước chảy từ trong vòi ra ngoài.

D. Giọt nước động trên lá sen.

Câu 2: Chiều của lực căng mặt phẳng chất lỏng có tác dụng :

A. Làm tăng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mặt thoáng của chất lỏng.

B. làm giảm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh mặt thoáng của chất lỏng.

C. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn ổn định.

D. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn nằm ngang.

Câu 3: Điều nào sau này là sai khi nói về lực căng mặt phẳng của chất lỏng?

A. Độ lớn lực căng mặt phẳng tỉ lệ với độ dài đường số lượng số lượng giới hạn l mặt thoáng của chất lỏng.

B. Hệ số căng mặt phẳng của chất lỏng tùy từng bản chất của chất lỏng.

C. Hệ số căng mặt phẳng không tùy từng nhiệt độ của chất lỏng.

D. Lực căng mặt phẳng có phương tiếp tuyến với mặt thoáng của chất lỏng và vuông góc với đường số lượng số lượng giới hạn của mặt thoáng.

Câu 4: Hiện tượng dính ướt của chất lỏng được ứng dụng để:

A. Làm giàu quặng (loại bẩn quặng) theo phương pháp tuyển nổi.

B. Dẫn nước từ nhà máy sản xuất sản xuất đến những mái ấm mái ấm gia đình bằng ống nhựa.

C. Thấm vết mực loang trên mặt giấy bằng giấy thấm.

D. Chuyển chất lỏng từ bình nọ sang bình kia bằng ống xi phông.

Câu 5: Chọn những câu đúng trong những câu sau:

A. Nếu lực tương tác Một trong những phân tử chất rằn với chất lỏng mạnh hơn lực tương tác Một trong những phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ dính ướt.

B. Nếu lực tương tác Một trong những phân tử chất rằn với chất lỏng mạnh hơn lực tương tác Một trong những phân tử chất lỏng với nhau thì có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ không dính ướt.

C. Sự dính ướt hay là không dính ướt là hệ quả của tương tác rắn lỏng

D. Khi lực hút cỉua những phân tử chất lỏng với nhau hớn hơn lực hút của những phân tử chất khí với chất lỏng thì có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ không dính ướt.

Câu 6: Chọn những câu đúng trong những câu sau:

A. Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ nước trong những ống có tiết diện nhỏ (hoặc những khe nhỏ) được dâng lên hay hạ xuống so với mực nước trong bình chứa.

B. Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ trong những ống có tiết diện nhỏ (hoặc những khe nhỏ) được dâng lên so với mực chất lỏng trong bình chứa.

C. Hiện tượng mao dẫn là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ trong những ống mao quản (hoặc những khe nhỏ) được dâng lên hay hạ xuống so với mực chất lỏng trong bình chứa.

D. Nếu ống mao dẫn có tiết diện rất nhỏ thì xẩy ra hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ mao dẫn.

Câu 7:Chọn những câu đúng trong những câu sau:

A. Người ta chỉ nhờ vào hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ căng mặt ngòai của chất lỏng để lý giải hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ mao dẫn.

B. Hiện tượng dính ướt hay là không dính ướt là yếu tố gây ra hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ mao dẫn.

C. Khi lực tương tác Một trong những phân tử chất lỏng với nhau và lực tương tác Một trong những phân tử chất lỏng với chất rắn , có sự chênh lệch với nhau là một trong những yếu tố gây ra hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ mao dẫn.

D. Độ dâng lên hay hạ xuống của mực chất lỏng trong ống mao dẫn tùy từng tiết diện ống mao dẫn , khối lượng riêng của chất lỏng và bản chất của chất lỏng.

Câu 8: Mức chất lỏng trong ống mao dẫn so với mặt phẳng chất lỏng bên phía ngoài  ống phụ thuộc những yếu tố nào?

A. Đường kính trong của ống, tính chất của chất lỏng.  

C.Tính chất của chất lỏng và của thành ống.

B.Đường kính trong của ống và tính chất của thành ống.

D.Đường kính trong của ống, tính chất lỏng và của thành ống.

Câu 9: Trong trường hợp nào độ dâng lên của chất lỏng trong ống mao dẫn tăng?

A.Gia tốc trọng trường tăng.

B.Trọng lượng riêng của chất lỏng tăng.

C.Tăng đường kính trong của ống mao dẫn.

D.Giảm đường kính trong của ống mao dẫn.

Câu 10: Hiện tượng mao dẫn :

A. Chỉ xẩy ra khi ống mao dẫn đặt vuông góc với chậu chất lỏng B. Chỉ xẩy ra khi chất lỏng không làm dính ướt ống mao dẫn

C. Là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ mực chất lỏng dâng lên hay hạ xuống trong ống có tiết diện nhỏ so với chất lỏng bên phía ngoài ống

D. Chỉ xẩy ra khi ống mao dẫn là ống thẳng

Câu 11: Tìm câu sai. Độ lớn của lực căng mặt phẳng của chất lỏng luôn :

A. Tỉ lệ với độ dài đường số lượng số lượng giới hạn mặt phẳng chất lỏng

B. Phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng

C. Phụ thuộc vào hình dạng chất lỏng

D. Tính bằng công thức F = s.l

Câu 12: Hiện tượng nào sau này sẽ không còn liên quan tới hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ mao dẫn ?

A. Cốc nước đá có nước đọng trên thành cốc

B. Mực ngấm theo rãnh ngòi bút

C. Bấc đèn hút dầu

D. Giấy thấm hút mực

Câu 13: Một ống mao dẫn có đường kính trong là 1mm nhúng thẳng đứng trong rượu. Rượu dâng lên trong ống một đoạn 12mm. Khối lượng riêng của rượu là D= 800 kg/m3, g= 10m/s2. Suất căng mặt ngoài của rượu có mức giá trị nào sau này?

A. 0,24 N/m B. 0,024 N/m C. 0,012 N/m D. Đáp án khác

Câu 14: Một vòng xuyến có đường kính ngoài là 44mm và đường kính trong là 40mm. Trọng lượng của vòng xuyến là 45mN. Lực tối thiểu để bứt vòng xuyến thoát khỏi mặt phẳng của Glixerin ở 200C là 64,3 mN. Hệ số căng mặt phẳng của glixerin ở nhiệt độ này là?

A. 730.10-3 N/m

B. 73.10-3 N/m

C. 0,73.10-3 N/m

D. Đáp án khác

Câu 15: Một ống mao dẫn có đường kính trong là d= 2,5mm hở hai đầu được nhúng chìm trong nước rồi rút khỏi nước ở vị trí thẳng đứng. Khối lượng riêng và suất căng mặt ngoài của nước lần lượt là 103 kg/m3 và 0,075 N/m. Độ cao còn sót lại của nước trong ống là:

A. 12mm

B. 15mm

C. 24mm

D.32mm

Câu 16: Một ống mao dẫn có đường kính trong là d=0,2mm ban đầu chứa đầy rượu tiếp Từ đó dựng ống thẳng đứng và để hở hai đầu. Suất căng mặt ngoài của rượu là 0,025N/m. Trọng lượng của phần rượu còn sót lại là?

A. 3,14.10-5 N

B. 3,14.10-4 N

C. 1,57.10-5 N

D. 1,57.10-4 N

Câu 17: Cho nước vào ống nhỏ giọt có đường kính miệng là d= 0,8mm. Suất căng mặt ngoài của nước là 0,0781 N/m ; g= 9,8 m/s2. Khối lượng của mỗi giọt rượu rơi khỏi ống là:

A. 0,01 g

B. 0,1 g

C. 0,02 g

D. 0,2g.

Câu 18: Một vòng dây sắt kẽm sắt kẽm kim loại có đường kính 8cm được dìm nằm ngang trong một chậu dầu thô. Khi kéo vòng dây thoát khỏi dầu, người ta đo được lực phải tác dụng thêm do lực căng mặt phẳng là 9,2.10-3N. Hệ số căng mặt phẳng của dầu trong chậu là giá trị nào sau này:

A.  18,4.10-3 N/m

B.  18,4.10-4 N/m

C.  18,4.10-5 N/m

D.  18,4.10-6 N/m

Câu 19: Một quả cầu mặt ngoài hoàn toàn không trở thành nước làm dính ướt. Biết bán kính của quả cầu là 0,1mm, suất căng mặt phẳng của nước là 0,073N/m.Khi quả cầu được đặt lên mặt nước, lực căng mặt phẳng lớn số 1 tác dụng lên nó nhận giá trị nào sau này:

A. Fmax = 4,6N.

B. Fmax = 4,5.10-2 N.

C. Fmax = 4,5.10-3 N.

D. Fmax = 4,5.10-4 N.

Câu 20: Chất lỏng không hề điểm lưu ý nào sau này?

A. Chất lỏng hoàn toàn hoàn toàn có thể tích xác lập còn hình dạng không xác lập.

B. Chất lỏng hoàn toàn hoàn toàn có thể tích và hình dạng tùy từng như hình dạng của bình chứa

C. Chất lỏng có dạng hình cầu khi ở trạng thái không trọng lượng

D. Chất lỏng khi ở gần mặt đất có hình dạng bình chứa là vì tác dụng của trọng tải.

Câu 21: Nhận xét nào sau này là SAI liên quan đến lực căng mặt phẳng của chấ lỏng?

A. Lực căng mặt phẳng có chiều luôn hướng ra phía phía ngòai mặt thóang.

B. Lực căng mặt phẳng có phương vuông góc với đường số lượng số lượng giới hạn của mặt thóang

C. Độ lớn của lực căng mặt phẳng phụ thuộc bản chất của chất lỏng.

D. Độ lớn của lực căng mặt phẳng tỉ lệ thuận với chiều dài của đường số lượng số lượng giới hạn của mặt thóang.

Câu 22: Nguyên nhân của  tượng dính ướt  và không dính ướt giữa giọt nước và thuỷ tinh là vì

A. Lực tương tác Một trong những phân tử chất lỏng và chất rắn.

B. Bề mặt tiếp xúc.

C. Bề mặt khum lồi của chất lỏng.

D. Bề mặt khum lõm của chất lỏng.

Câu 23: Tại sao chiếc kim khâu hoàn toàn hoàn toàn có thể nổi trên mặt nước khi để nằm ngang?

A. Vì chiếc kim không trở thành dính ướt nước.

B. Vì khối lượng riêng của chiếc kim nhỏ hơn khối lượng của nước.

C. Vì trọng lượng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang không thẳng nổi lực đẩy Ác si mét.

D. Vì trọng lượng của chiếc kim đè lên mặt nước khi nằm ngang không thắng nổi lực căng mặt phẳng của nước tác dụng lên nó.

Câu 24: Lực căng mặt ngoài tác dụng lên một vòng sắt kẽm sắt kẽm kim loại đồng dài 50 mm được nhúng vào nước xà phòng là bao nhiêu? Biết thông số căng mặt phẳng s = 0,040 N/m.

A. f = 0,001 N.                 

B. f = 0,002 N.       

C. f = 0,003 N.       

D. f = 0,004 N.

Câu 25: Một vòng nhôm mỏng dính dính có đường kính là 50mm và có trọng lượng P = 68.10-3N được treo vào một trong những trong những lực kế lò xo sao cho đáy của vòng nhôm tiếp xúc với mặt nước. Lực tác dụng để kéo bứt vòng nhôm thoát khỏi mặt nước là bao nhiêu? biết thông số căng mặt phẳng của nước là 72.10-3N/m và có hai mặt căng của chất lỏng.

A. 1,13.10-2N.                  

B. 2,26.10-2N.                   

C. 22,6.10-2N.                             

D. 10.10-2N.

Bài viết gợi ý:

Chia Sẻ Link Tải Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Tại #sao #phải #xác #định #hệ #số #sức #căng #mặt #ngoài #của #chất #lỏng

Related posts:

4431

Review Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng Mới nhất ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tại sao phải xác lập thông số sức căng mặt ngoài của chất lỏng Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tại #sao #phải #xác #định #hệ #số #sức #căng #mặt #ngoài #của #chất #lỏng #Mới #nhất