Kinh Nghiệm về t4m là gì – Nghĩa của từ t4m Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa t4m là gì – Nghĩa của từ t4m Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-18 15:19:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về t4m là gì – Nghĩa của từ t4m Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa t4m là gì – Nghĩa của từ t4m được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-18 15:19:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

t4m nghĩa là

transvestite cho phái mạnh.

Thường được sử dụng trong rao vặt (ví dụ trên craigslist).

ví dụ

Tôi đã thấy một số trong những trong những rất thuận tiện và đơn thuần và giản dị thương Crosscherers trong T4M phần.

t4m nghĩa là

một người chuyển giới, quy đổi hoặc người transvestite tìm kiếm đàn ông cho một cuộc gặp gỡĐược;thường được sử dụng trong một phòng chat trực tuyến hoặc trong quảng cáo thành viên.thường trên craigslist.

Xem Định nghĩa từ điển đô thị: ‘TS’.

ví dụ

tôi đã thấy một số trong những trong những cô nàng người chuyển giới TranssExual trong T4M phần đêm qua!

Reply

6

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down t4m là gì – Nghĩa của từ t4m miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review t4m là gì – Nghĩa của từ t4m tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải t4m là gì – Nghĩa của từ t4m miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về t4m là gì – Nghĩa của từ t4m

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết t4m là gì – Nghĩa của từ t4m vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#t4m #là #gì #Nghĩa #của #từ #t4m

4205

Clip t4m là gì – Nghĩa của từ t4m Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review t4m là gì – Nghĩa của từ t4m Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật t4m là gì – Nghĩa của từ t4m Đầy đủ miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật t4m là gì – Nghĩa của từ t4m Đầy đủ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về t4m là gì – Nghĩa của từ t4m Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết t4m là gì – Nghĩa của từ t4m Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#t4m #là #gì #Nghĩa #của #từ #t4m #Đầy #đủ