Thủ Thuật Hướng dẫn Sửa tiếng Anh gọi là gì Hướng dẫn FULL Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Sửa tiếng Anh gọi là gì Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-01-01 13:32:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Sửa tiếng Anh gọi là gì Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Sửa tiếng Anh gọi là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-01 13:32:08 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Xưởng sữa chữa xe hơi tiếng Anh gọi làcar repair workshop

Bên dưới là những từ vựng liên quan tớiXưởng sửa chữa thay thế thay thế xe hơihoàn toàn hoàn toàn có thể bạn quan tâm:

  Fuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống phun xăng
  Radiator /ˈreɪdɪeɪtə/: bộ tản nhiệt
  Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: ống nước tản nhiệt
  Fan belt /fan bɛlt/: dây mang kéo quạt
  Alternator /ˈɔːltəneɪtə/: máy phát điện
  Flare /flɛː/: đèn báo khói
  Jumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi động
  Spark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi đánh lửa
  Air filter /ɛːˈfɪltə/: màng lọc khí
  Engine /ˈɛndʒɪn/: động cơ
  Transmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp số
  Gas tank /ɡas taŋk/: bình xăng
  jack /dʒæk/: cái kích
  Spare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe dự trữ
  Lug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: dụng cụ tháo lốp xe

Từ vựng chúng tôi phục vụ ngày ngày hôm nay liên quan đến chủ đề Xưởng sữa chữa xe hơi tiếng Anh là gì?.

3.7

/
5

(
180

votes

)

Reply

9

0

Chia sẻ

Share Link Download Sửa tiếng Anh gọi là gì miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Sửa tiếng Anh gọi là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Sửa tiếng Anh gọi là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Sửa tiếng Anh gọi là gì

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Sửa tiếng Anh gọi là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Sửa #tiếng #Anh #gọi #là #gì

Related posts:

4301

Clip Sửa tiếng Anh gọi là gì Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Sửa tiếng Anh gọi là gì Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Sửa tiếng Anh gọi là gì Hướng dẫn FULL miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Sửa tiếng Anh gọi là gì Hướng dẫn FULL miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Sửa tiếng Anh gọi là gì Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sửa tiếng Anh gọi là gì Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sửa #tiếng #Anh #gọi #là #gì #Hướng #dẫn #FULL