Thủ Thuật Hướng dẫn nghĩa là gì Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa nghĩa là gì Mới nhất được Update vào lúc : 2022-02-18 09:35:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn nghĩa là gì Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa nghĩa là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-18 09:35:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung chính

  stumble Thành ngữ, tục ngữ
  A stumble may prevent a fall.
  stumble across
  stumble across|stumble
  stumble along
  stumble into stumble on
  stumble over

  stumble Thành ngữ, tục ngữ

  A stumble may prevent a fall.

  Correcting a small mistake may help you to avoid making a bigger one.

  stumble across

  Idiom(s): stumble across someone or something AND stumble into sb or sth stumble on sb or sth

  Theme: DISCOVERY

  to find someone or something, usually by accident.
  I stumbled across an interesting book yesterday when I was shopping.
  Guess who I stumbled into the library yesterday?
  I stumbled on a real bargain the bookstore last week.

  stumble across|stumble

  v. phr. To encounter a person or thing, mostly by accident. I gave up looking for my old hat when I accidentally stumbled across it in a dark corner of the closet.

  stumble along

  walk in an unsteady way 蹒跚而行
  He stumbled along the muddy road.他在泥泞路上蹒跚而行。
  We stumbled along the broken path,fearful of tripping up.我们在一条凹凸不平的小道上踉踉跄跄,生怕跌倒。

  stumble into stumble on

  Idiom(s): stumble across someone or something AND stumble into sb or sth stumble on sb or sth

  Theme: DISCOVERY

  to find someone or something, usually by accident.
  I stumbled across an interesting book yesterday when I was shopping.
  Guess who I stumbled into the library yesterday?
  I stumbled on a real bargain the bookstore last week.

  stumble over

  hesitate and make mistakes when sb.is speaking or reading 结结巴巴地说或读
  She speaks English so well that she never stumbles over her words.她英语讲得很好,从不结结巴巴的。

  Reply

  4

  0

  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Down nghĩa là gì miễn phí

  Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video nghĩa là gì tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down nghĩa là gì miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về nghĩa là gì

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết nghĩa là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

  # #nghĩa #là #gì

Related posts:

4247

Video nghĩa là gì Mới nhất ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip nghĩa là gì Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật nghĩa là gì Mới nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down nghĩa là gì Mới nhất Free.

Thảo Luận vướng mắc về nghĩa là gì Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết nghĩa là gì Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
# #nghĩa #là #gì #Mới #nhất