Kinh Nghiệm Hướng dẫn Với 4 loại nucleotit a t g x sẽ có được bao nhiêu mã bộ ba có g Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Với 4 loại nucleotit a t g x sẽ có được bao nhiêu mã bộ ba có g được Update vào lúc : 2022-02-10 01:09:21 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Với 4 loại nuclêôtit A, U, G, X, số mã di truyền mã hoá những axit amin là

A. 61

Nội dung chính

  Với 4 loại nuclêôtit A, U, G, X, số mã di truyền mã hoá những axit amin làTừ 4 loại nucleotit A, T, G, X hoàn toàn có thể tạo ra được bao nhiêu bộ ba mã hóa axít amin mà mỗi bộ ba chỉ chứa 1 A, 1 T và một loại nucleotit khác?

  Bài tập trắc nghiệm 45 phút Gen, mã di truyền và quy trình nhân đôi ADN – Sinh học 12 – Đề số 5Video liên quan

Đáp án đúng chuẩn

B. 18

C. 64

D. 27

Xem lời giải

Từ 4 loại nucleotit A, T, G, X hoàn toàn có thể tạo ra được bao nhiêu bộ ba mã hóa axít amin mà mỗi bộ ba chỉ chứa 1 A, 1 T và một loại nucleotit khác?

A.10

B.12

C.18

D.24

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:Số bộ ba chứa 1A, 1T và 1 loại nucleotit khác (G hoặc X) là : 2*2*3 = 12
Mặt khác 3 bộ ba kết thúc UAG, UGA, UAA được mã hóa bởi những bộ ba là ATX, AXT, ATT
Do đó số bộ ba mã hóa acid amin mà chỉ chứa 1A,1T và 1 nu khác là 10 bộ ba
Đáp án A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Gen, mã di truyền và quy trình nhân đôi ADN – Sinh học 12 – Đề số 5

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Số đáp án không đúng:

  1. Hầu hết những đoạn Okazaki ở sinh vật nhân sơ có kích thước vào lúc chừng 1000– 2000 cặp nucleotit

  2. Nhiều bộ ba rất khác nhau hoàn toàn có thể cùng mã hoá cho một axit amin trừ AUG và UGG

  3. 61 bộ ba tham gia mã hóa axitamin

  4. Trong phiên mã, sự kết cặp những nuclêôtit theo nguyên tắc tương hỗ update xẩy ra ở toàn bộ những nuclêôtit trong vùng mã hoá của gen.

  5. Trên cả hai mạch khuôn, ADN pôlimeraza đều di tán theo chiều 5’ -> 3’ để tổng hợp mạch mới theo chiều 3’ -> 5’.

  Vai trò của enzim ADN pôlimeraza trong quy trình nhân đôi ADN là

  Khi nói về mã di truyền ở sinh vật nhân thực, nhận định nào sao đấy là không đúng ?

  KhinóivềquátrìnhnhânđôiADN, phátbiểunàosauđâyđúng

  Ở sinh vật nhân sơ, axit amin mở đầu cho việc tổng hợp chuỗi pôlipeptit là:

  Dung dịch có 80% Ađênin, còn sót lại là Uraxin. Với đủ những Đk để tạo thành những bộ ba ribônuclêôtit, thì trong dung dịch này bộ ba AUU và AUA chiếm tỷ suất:

  Có những phát biểu sau về mã di truyền:

  (1). Với bốn loại nuclêotit hoàn toàn có thể tạo ra tối đa 64 cođon mã hóa những axit amin.

  (2). Mỗi cođon chỉ mã hóa cho một loại axit amin gọi là tính đặc hiệu của mã di truyền.

  (3). Với ba loại nuclêotit A, U, G hoàn toàn có thể tạo ra tối đa 27 cođon mã hóa những axit amin.

  (4). Anticođon của axit amin mêtiônin là 5’AUG3’.

  Chỉ ra những nhận định đúng và sai trong những nhận đinh trên?

  Khi nói về quy trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực , phát biểu nào sau này không đúng?

  Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có = 4 làm khuôn để tống hợp tự tạo một chuỗi pôlinuclêôtit tương hỗ update có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ nhiều chủng loại nuclêôtit tự do cần phục vụ cho quy trình tổng hợp này là:

  Alen B dài 221 nm và có 1669 link hiđrô, alen B bị đột trở thành alen b.Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân thông thường, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nội bào đã phục vụ cho quy trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Dạng đột biến đã xẩy ra với alen B là

  Đặc điểm nào sau này của mã di truyền thể hiện nguồn gốc chung của sinh vật?

  Quá trình nhân đôi ADN đã tạo ra 30 đoạn Okazaki. Số đoạn mồi trên mỗi mạch tổng hợp mới là

  Từ 4 loại nucleotit A, T, G, X hoàn toàn có thể tạo ra được bao nhiêu bộ ba mã hóa axít amin mà mỗi bộ ba chỉ chứa 1 A, 1 T và một loại nucleotit khác?

  Một gen có 1000A và 500G. Gen này nhân đôi 2 lần liên tục, những gen được hình thành đều phiên mã liên tục 4 lần. Môi trường phục vụ cho quy trình phiên mã là 6400U và 1600G. Tổng số A môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ cho quy trình đó là

  Quá trình tái bản ADN gồm tiến trình
  1- Tổng hợp những mạch ADN mới
  2- Hai phân tử ADN con xoắn lại
  3-Tháo xoắn phân tử ADN
  Trình tự tiến trình trong quy trình nhân đôi là:

  Cho những nhận định sau về quy trình tự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực.

  (1) Diễn ra ở pha G2 trong kỳ trung gian.

  (2) Mỗi điểm khởi đầu quy trình tự nhân đôi hình thành nên 1 cty tự nhân đôi.

  (3) Sử dụng những Đềôxiribônuclêôtit tự do trong nhân tế bào.

  (4) Enzim nối (ligaza) nối đoạn mồi với đoạn Okazaki.

  (5) Enzim mồi thực thi tổng hợp đoạn mồi theo chiều 5’-> 3’.

  Các nhận định sai

  Các bộ ba cùng mã hóa cho một loại axit amin rất khác nhau ở

  KhinóivềquátrìnhnhânđôiADN ở tếbàonhânthực, xétcácphátbiểusauđây:
  (1) EnzimADN polimerazakhôngthamgiatháoxoắnphântửADN.
  (2) Enzimnốiligazachỉtácđộnglênmộttrong2 mạchđơnmớiđượctổnghợptừ1 phântửADN mẹ.
  (3) Cósựliênkếtbổsung giữaA-T , G-X vàngượclại.
  (4) SựnhânđôiADN xảyra ở nhiềuđiểmtrongmỗiphântửADN taora nhiềuđơnvịnhânđôi.
  (5) Diễnra ở phaS củachu kìtếbào.
  Cóbao nhiêuphátbiểuđúng?

  Trong bảng mã di truyền, người ta thấy rằng có 4 loại mã di truyền cùng quy định tổng hợp axit amin prolin là 5’XXU3’ : 5’XXA3’ : 5’XXX3’ : 5’XXG3’. Từ thông tin này đã cho toàn bộ chúng ta biết viêc thay đổi nucleotit nào trên mỗi bộ ba thường không làm thay đổi cấu trúc của axit amin tương ứng trên chuỗi polipeptit?

  Ởsinhvật nhân thực, nguyên tắc tương hỗ update giữa G – X, A- T và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quy trình nào sau này?

  Một gen không phân mảnh dài 198,9nm trong số đó số nucleotide loại G chiếm 40%. Xử lý đột biến gen nói trên tạo alen đột biến, ký hiệu là Mt. Biết rằng alen Mtnếu được dịch mã sẽ tạo ra chuỗi polypeptide ngắn lại so với gen gốc là một trong axit amin. Tách alen Mtvà tiến hành tự sao invitro (trong ống nghiệm) 3 lần thì nhu yếu của alen Mtvới Adenosine thấp hơn so với gen gốc 14 phân tử. Số link hydro bị phá vỡ trong quy trình tái bản của alen Mtlà:

  Đơn phân cấu trúc nên ADN là

  Một gen ở vi trùng E. colicó 2300 nuclêôtit và có số nuclêôtit loại X chiếm 22% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit loại T của gen là

  Một phân tử ADN có 1200 cặp nucleotit và số nucleotit loại A chiếm 21% tổng số nucleotit của gen. Trên mạch 1 của gen có 210T và số nucleotit loại G chiếm 15% tổng số nucleotit của mạch. Tỉ lệ A1+T1G1+X1 là

  Một gen có 5100 nucleotit với tỉ lệ nhiều chủng loại nucleotit bằng nhau. Số link hidro của gen là

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Elvis Presley was a _______ pop singer.

  Our vacation always depends______ my mother.

  Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng, dư thu được kết tủa gì ?

  Cho hàm số có đạo hàm Số điểm cực trị của hàm số là:

  Số cách chia dụng cụ rất khác nhau cho người sao cho có một người được dụng cụ và người còn sót lại từng người được dụng cụ là:

  Phươngtrìnhcóbaonhiêunghiệmthuộckhoảng?

  Have you seen the new_______ for Double Rich shampoo?

  Cho m gam hỗn hợp A gồm Fe và Zn vào 200 ml dung dịch chứa AgNO30,18M và Cu(NO3)20,12M, sau thuở nào gian thu được 4,21 gam chất rắn X và dung dịch Y. Cho 1,92 gam bột Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 4,826 gam chất rắn Z và dung dịch T. Giá trị của m là:

  Students who are filled______ambition always work hard

  Hàm số nào trong những hàm số sau không còn cực trị?

://.youtube/watch?v=yA46PWcpPu0

Reply
8
0
Chia sẻ

4052

Clip Với 4 loại nucleotit a t g x sẽ có được bao nhiêu mã bộ ba có g ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Với 4 loại nucleotit a t g x sẽ có được bao nhiêu mã bộ ba có g tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Với 4 loại nucleotit a t g x sẽ có được bao nhiêu mã bộ ba có g miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Với 4 loại nucleotit a t g x sẽ có được bao nhiêu mã bộ ba có g Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Với 4 loại nucleotit a t g x sẽ có được bao nhiêu mã bộ ba có g

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Với 4 loại nucleotit a t g x sẽ có được bao nhiêu mã bộ ba có g vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Với #loại #nucleotit #sẽ #có #bao #nhiêu #mã #bộ #có