Mẹo về Viết phương trình hóa học thực thi dãy chuyển hóa sau lớp 11 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Viết phương trình hóa học thực thi dãy chuyển hóa sau lớp 11 được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-30 07:57:20 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Các phản ứng hóa học:

Nội dung chính

    Bài 24 Ôn tập học kì 1 Hóa 9Bài 1 trang 71 SGK Hóa 9 Viết những phương trình hoa học màn biểu diễn những chuyển hóa sau này:Phương pháp giải bài tậpCâu hỏi bài tập vận dụng liên quanVideo liên quan

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 8

(1) CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3  ( xúc tác CaO, to)

(2)   2CH4 → C2H2 + 3H2 (đk: 1500oC, làm lạnh nhanh)

(3)  C2H2 + H2 → C2H4  ( xúc tác: Pd/PbCO3, to)

(4) C2H4 + H2O → C2H5OH

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 22

Bài 24 Ôn tập học kì 1 Hóa 9

Viết phương trình hóa học thực thi dãy chuyển hóa lớp 9 được VnDoc biên soạn hướng dẫn những bạn học viên hoàn thành xong tốt chuỗi phản ứng hóa học lớp 9 bài 24 bài tập số 1 sách giáo khoa hóa 9 trang

Bài 1 trang 71 SGK Hóa 9 Viết những phương trình hoa học màn biểu diễn những chuyển hóa sau này:

a) Fe FeCl3 Fe(OH)3 Fe2(SO4)3 FeCl3

b) Fe(NO3)3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe FeCl2 Fe(OH)2

Phương pháp giải bài tập

Nắm chắc tính chất hóa học của sắt kẽm kim loại Fe

    Tác dụng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2 Fe3O4

Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim, Cl2, S, O2,…

    Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Không tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

    Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu hơn thoát khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Phương trình hóa học:

a)

(1) Fe + 3Cl2 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(3) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(4) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 + 2FeCl3

b)

(1) Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3

(2) 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O

(3) Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

(4) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(5) FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. CaCl2 → NaCl → Cl2 → CaOCl2 → CaCO3 → CaCl2 → NaCl

1) CaCl2 + Na2CO3→ NaCl + CaCO3

2) NaCl Na + Cl2

3) 2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O

4) 2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCl2 + CaCO3 + 2HClO

5) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

6) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

Câu 2. S → SO2 → SO3 → H2SO4 → SO2 → H2SO3 → Na2SO3 → SO2

Đáp án

(1) S + O2 SO2

(2) SO2 + O2 SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(5) SO2 + H2O→ H2SO3

(6) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

(7) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2

Câu 3.

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2 + NaCl

Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + H2

Câu 4. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO → Zn

Đáp án:

1) 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

2) 2SO2 + O2 → 2SO3

3) SO3 + H2O → H2SO4

4) H2SO4 +Zn → ZnSO4 + H2

5) ZnSO4 + 2NaOH → Zn(OH)2 + Na2SO4

6) Zn(OH)2 → ZnO + H2O

Câu 5. MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → clorua vôi

1) MnO2 + 4HCl MnO2 + Cl2 + H2O

2) 3Cl2 + 6KOH(đặc) 5KCl + KClO3 + 3H2O

3) KClO3 KCl + 3O2

4) KCl(rắn) + H2SO4 2HCl + K2SO4

5) 4HCl + MnO2 MnO2 + Cl2 + H2O

6) Cl2 + Ca(OH)2 CaOCl2 + H2O

Câu 6. Al → Al2O3 → NaAlO2 →Al(OH)3 → Al2(SO4)3 → AlCl3→ Al(NO3)3

Đáp án:

1) 4Al + 3O2 → 2Al2O3

2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

3) NaAlO2 + 2H2O → NaOH + Al(OH)3

4) 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2

5) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2AlCl3 + 3BaSO4

6) AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl

Câu 7. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4 → Zn(OH)2 → ZnO → Zn

Đáp án:

1) 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

2) 2SO2 + O2 → 2SO3

3) SO3 + H2O → H2SO4

4) H2SO4 +Zn → ZnSO4 + H2

5) ZnSO4 + 2NaOH → Zn(OH)2 + Na2SO4

6) Zn(OH)2 → ZnO + H2

Câu8. Na → NaOH → Na2CO3 → NaHCO3 → NaOH → NaCl → NaOH → Na → NaH → NaOH → NaCl + NaOCl

Đáp án:

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

3) Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3

4) 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH + 2H2O

5) NaOH + HCl → NaCl + H2O

6) 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2

7) 4NaOH → 4Na + O2 + 2H2O

8) 2Na + H2 → 2NaH

9) NaH + H2O → NaOH + H2

10) 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaOCl + H2O

Câu 9. Al → Al2O3 → Al(NO3)3 → Al(OH)3 → Na[Al(OH)4] → Al(OH)3 → Al2O3 → Na[Al(OH)4] → Al2(SO4)3 → KAl(SO4)2.12H2O

Đáp án:

1) 4Al + 3O2 2Al2O3

2) Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O

3) Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4NO3

4) Al(OH)3 + NaOH → Na[Al(OH)4]

5) K[Al(OH)4] + CO2 → Al(OH)3 + KHCO3

6) 2Al(OH)3 → 2Al2O3 + 3H2O

7) Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4]

8) 2K[Al(OH)4] + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O

9) Al2(SO4)3 + K2SO4 + 24H2O → 2KAl(SO4)2.12H2O

……………………………………….

Trên đây VnDoc đã đưa tới những bạn bộ tài liệu rất hữu ích Viết phương trình hóa học thực thi dãy chuyển hóa lớp 9. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc đã xây dựng group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Meta: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

4209

Review Viết phương trình hóa học thực thi dãy chuyển hóa sau lớp 11 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Viết phương trình hóa học thực thi dãy chuyển hóa sau lớp 11 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Viết phương trình hóa học thực thi dãy chuyển hóa sau lớp 11 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Viết phương trình hóa học thực thi dãy chuyển hóa sau lớp 11 Free.

Giải đáp vướng mắc về Viết phương trình hóa học thực thi dãy chuyển hóa sau lớp 11

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Viết phương trình hóa học thực thi dãy chuyển hóa sau lớp 11 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Viết #phương #trình #hóa #học #thực #hiện #dãy #chuyển #hóa #sau #lớp