Mẹo Hướng dẫn Video hướng dẫn giải – project – trang 15 unit 6 sgk tiếng anh 10 mới Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – project – trang 15 unit 6 sgk tiếng anh 10 mới được Update vào lúc : 2022-01-14 07:06:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hi everybody, I have conducted a survey on gender equality and what I have found out may surprise all of you here. First of all, the number of girls in our class is higher than that of boys. In our school, the girls are 50 more than boys. Besides, the number of girl monitors doubles the number of boy-monitor because most of the teachers think that girls will be more careful than boys and much more disciplined. Most of the form teachers are female, there are only 3 form teachers are male. All literature teachers are female while there are 9 mathematics teachers and all of them are male.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=kqS_dh2GhMs

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Câu 1
    Câu 2

Câu 1

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=kqS_dh2GhMs

1. Do a survey. Find out…

(Làm một khảo sát. Tìm ra…)

Lời giải rõ ràng:

1.How many boys and girls there are in your class and your schools?

(Có bao nhiêu học viên nam nam và nữ ở trong lớp bạn và trường bạn?)

=> 20 boys and 25 girls in my class and 250 boys and 300 girls in my school.

(Có 20 bạn trai và 25 bạn gái ở trong lớp tôi và 250 bạn nam và 300 bạn nữ ở trường tôi)

2.How many class monitors are boys and how many are girls in your school?

(Có bao nhiêu lớp trưởng là nam và bao nhiêu lớp trưởng là nữ ở trường bạn?)

=> 10 class monitors are boys and 20 class monitors are girls

(Có 10 lớp trưởng là nam và 20 lớp trưởng là nữ)

3.How many form teachers are male and how many are female in your school?

(Có bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nam và bao nhiêu giáo viên chủ nhiệm là nữ ở trường bạn?)

=> 23 form teachers are female and 3 form teachers are male.

(Có 23 giáo viên chủ nhiệm là nữ và 3 giáo viên chủ nhiệm là nam)

4.How many teachers of literature are male and how many are female in your school?

(Có bao nhiêu giáo viên văn là nữ và bao nhiêu giáo viên văn là nam?)

=> 7 literature teachers are female and 1 literature teacher is male.

(Có giáo viên môn văn là nữ và một giáo viên môn văn là nam)

5.How many teachers of mathematics are male and how many are female?

(Có bao nhiêu giáo viên toán là nam và bao nhiêu là nữ?)

=> All 5 mathematics teachers are male.

(Tất cả những giáo viên môn toán đều là nam)

Câu 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=kqS_dh2GhMs

2. Compare your findings with your partners’. Present the final results with your comments to the class.

(So sánh mày mò của em với bạn em. Trình bày toàn bộ những kết quả ở đầu cuối với phản hồi cho lớp.)

Lời giải rõ ràng:

Hi everybody, I have conducted a survey on gender equality and what I have found out may surprise all of you here. First of all, the number of girls in our class is higher than that of boys. In our school, the girls are 50 more than boys. Besides, the number of girl monitors doubles the number of boy-monitor because most of the teachers think that girls will be more careful than boys and much more disciplined. Most of the form teachers are female, there are only 3 form teachers are male. All literature teachers are female while there are 9 mathematics teachers and all of them are male.

To sum up, in our school, the female gender seems to be more prominent than male gender though, in some certain subjects, men are better than women. Do you find it interesting?

Thanks for listening.

Tạm dịch:

Chào mọi người, mình mới tiến hành một cuộc khảo sát nhỏ về bình đẳng giới và những gì mình mày mò được hoàn toàn có thể sẽ làm những cậu bất thần. Trước hết, số nữ trong lớp ta nhiều hơn nữa số nam. Trong trường, thì số nữ nhiều hơn nữa số nam là 50 người. Bên cạnh đó, số lớp trưởng nữ gấp hai số lớp trưởng nam vì hầu hết giáo viên nghĩ là con gái thận trọng hơn con trai và cũng kỉ luật hơn. Không những vậy, hầu hết giáo viên chủ nhiệm là nữ, chỉ có 3 giáo viên chủ nhiệm là nam thôi. Mọi giáo viên văn là nữ trong lúc đó mọi giáo viên toán là nam.

Nói tóm lại, ở trường toàn bộ chúng ta thì giới tính nữ giường như lại sở hữu ưu thế hơn giới tính nam tuy nhiên ở một số trong những môn học nhất định. Các bạn thấy thú vị không?

Cảm ơn cácbạn đã lắng nghe.

://.youtube/watch?v=kqS_dh2GhMs

Reply
3
0
Chia sẻ

4277

Video Video hướng dẫn giải – project – trang 15 unit 6 sgk tiếng anh 10 mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Video hướng dẫn giải – project – trang 15 unit 6 sgk tiếng anh 10 mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Video hướng dẫn giải – project – trang 15 unit 6 sgk tiếng anh 10 mới miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Video hướng dẫn giải – project – trang 15 unit 6 sgk tiếng anh 10 mới Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Video hướng dẫn giải – project – trang 15 unit 6 sgk tiếng anh 10 mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – project – trang 15 unit 6 sgk tiếng anh 10 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #project #trang #unit #sgk #tiếng #anh #mới