Mẹo về Video hướng dẫn giải – bài 23 trang 50 sgk toán 9 tập 2 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – bài 23 trang 50 sgk toán 9 tập 2 được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-06 17:02:43 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Rađa của một máy bay trực thăng theo dõi hoạt động và sinh hoạt giải trí của một ôtô trong 10 phút, phát hiện rằng vận tốc (v) của ôtô thay đổi tùy từng thời hạn bởi công thức: (vrm = rm 3t^2-rm 30trm + rm 135), ((t) tính bằng phút, (v) tính bằng km/h).

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=rxCX3e_1xJI

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    LG a
    LG b

Rađa của một máy bay trực thăng theo dõi hoạt động và sinh hoạt giải trí của một ôtô trong 10 phút, phát hiện rằng vận tốc (v) của ôtô thay đổi tùy từng thời hạn bởi công thức: (vrm = rm 3t^2-rm 30trm + rm 135), ((t) tính bằng phút, (v) tính bằng km/h).

LG a

Tính vận tốc của ôtô khi (t = 5) phút.

Phương pháp giải:

Thay (t=5) vào biểu thức của vận tốc (v) để tính vận tốc.

Giải rõ ràng:

Khi (t = 5) (phút) thì (vrm = rm 3rm .rm 5^2-rm 30rm .rm 5rm + rm 135rm = rm 60) ((km/h).)

LG b

Tính giá trị của (t) khi vận tốc ôtô bằng (120 km/h) (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Phương pháp giải:

Cho vận tốc (v=f(t)=120) và giải phương trình bậc hai ẩn (t) để tìm thời hạn (t.)

+) Dựa vào công thức nghiệm thu sát hoạch gọn để giải phương trình: (a x^2 +2b’x+c=0 , , (a neq 0).)

Có(Delta ‘ = (b’)^2 – ac > 0) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

(left[ beginarrayl
x_1 = dfrac – b’ + sqrt Delta ‘ a\
x_2 = dfrac – b’ – sqrt Delta ‘ a
endarray right..)

Giải rõ ràng:

Khi (v = 120) ((km/h)), để tìm (t) ta giải phương trình

(120rm = rm 3t^2-rm 30trm + rm 135)

(Leftrightarrow t^2-rm 10trm + rm 5rm = rm 0.rm ).

Có (arm = rm 1, , , rm brm = rm – 10, , , rm b’rm = rm – 5, , , rm crm = rm 5).

Khi đó: (Delta’ rm =b’^2-ac= rm (-5)^2-rm 5rm = rm 25rm -rm 5rm = rm 20>0)

(Rightarrow) Phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Có: ( rm sqrt Delta ‘=sqrt20 = rm 2sqrt 5. )

(Rightarrowt_1 = rm 5rm + rm 2sqrt 5 rm approx rm 9,47; , , rm t_2 = rm 5rm – rm 2sqrt 5 rm approx rm 0,53.)

Vì rađa chỉ theo dõi trong 10 phút nên (0 < t < 10) nên cả hai giá trị của (t) đều thích hợp. Vậy (t_1 approx rm 9,47)(phút), (t_2 approx rm 0,53)(phút).

://.youtube/watch?v=YdoZbUR2pGA

Reply
0
0
Chia sẻ

4472

Clip Video hướng dẫn giải – bài 23 trang 50 sgk toán 9 tập 2 ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Video hướng dẫn giải – bài 23 trang 50 sgk toán 9 tập 2 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Video hướng dẫn giải – bài 23 trang 50 sgk toán 9 tập 2 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Video hướng dẫn giải – bài 23 trang 50 sgk toán 9 tập 2 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Video hướng dẫn giải – bài 23 trang 50 sgk toán 9 tập 2

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – bài 23 trang 50 sgk toán 9 tập 2 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #bài #trang #sgk #toán #tập