Thủ Thuật về Video hướng dẫn giải – a closer look 1 trang 28 unit 3 tiếng anh 7 mới Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Video hướng dẫn giải – a closer look 1 trang 28 unit 3 tiếng anh 7 mới được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-13 22:10:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Choose an action for each sound (e.g. sound /g/ is stand up, sound /k/ is sit down). In groups of five, one student calls out one word from4and the group performs the action according to the sound they hear. The student who is the slowest to do the action correctly will call out the next word.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=uuj7IwFY6hw

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  Bài 1
  Bài 2
  Bài 3a
  Bài 3b
  Bài 4
  Bài 5
  Bài 6
  Bài 7
  Từ vựng

A CLOSER LOOK 1

Bài 1

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=uuj7IwFY6hw

Task 1. Choose the phrases that match the pictures below. Write them in the spaces provided.

(Chọn những cụm từ rồi nối với bức hình phía dưới cho thích hợp. Viết chúng vào lúc chừng trống dưới mỗi bức tranh.)

people in a flooded area

elderly people

sick children

disabled people

homeless people

Lời giải rõ ràng:

1. disabled people (người khuyết tật)

2. elderly people (người cao tuổi)

3. homeless people (người vô gia cư)

4. sick children (trẻ con bị bệnh)

5. people in a flooded area (người dân vùng lũ lụt)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=uuj7IwFY6hw

Task 2. In pairs, take turns describing the people above. Your partner guesses which picture you are talking about. Then, discuss how you can help the people in these situations.

(Làm theo cặp, lần lượt miêu tả người ở trên. Bạn của bạn đoán bức hình bạn đang nói tới là gì? Sau đó, thảo luận cách mà bạn hoàn toàn có thể giúp mọi người trong những trường hợp này.)

Example:

Student A:Theyre not feeling well. They cant go and play outside. They have to stay in the hospital all day.

(Họ không được khỏe. Họ không thể đi và chơi bên phía ngoài. Họ phải ở trong bệnh viện một ngày dài.)

Student B:Are they sick children?

(Chúng liệu có phải là những đứa trẻ bị ốm không?)

Student A:Yes! How do you think we can help them?

(Vâng! Bạn nghĩ toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể giúp họ ra làm sao?)

Student B:We can donate some toys, and we can go to visit them!

(Chúng ta hoàn toàn có thể tặng một số trong những đồ chơi, và toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể đến thăm chúng!)

Lời giải rõ ràng:

1.disabled people (người khuyết tật)

A: These people dont have the ability of doing activity. Some people cant play sport or even move their legs or hands. Provide education…

(Những người này sẽ không còn hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt giải trí. Vài người không thể chơi thể thao thậm chí còn không thể cử động chân tay. Hãy cho họ đi học…)

B: Guide them to do exercise within their ability. Take them to cross the road…

(Hướng dẫn họ rèn luyện trong kĩ năng của tớ. Dắt họ qua đường…)

2.elderly people (người già)

A:They are old, they are no longer young. Their hair is grey and they are usually not strong. They do everything slowly but they have a lot of life experience. Sometimes they have difficulties in daily life.

(Họ già, họ không hề trẻ nữa. Tóc của tớ màu xám và họ thường không mạnh mẽ và tự tin. Họ làm mọi thứ chậm nhưng họ có nhiều kinh nghiệm tay nghề sống. Đôi khi họ gặp trở ngại vất vả trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hằng ngày.)

B: Help them do difficult activities. Take them across the road. Do gardening for them. Donate clothes and money for them. Provide food for them…

(Giúp họ thao tác nặng nhọc. Dắt họ qua đường. Làm vườn giúp họ. Quyên góp tiền và quần áo cho họ. Cung cấp thức ăn cho họ.)

3.homeless people (người vô gia cư)

A: People dont have a house. They have to stay outside; on road, under the bridge, in the park, in the suburb station… They are very poor.

(Họ không còn nhà. Họ phải ở ngoài đường; trên đường phố, dưới gầm cầu, trong công viễn, ở trạm xe điện ngầm… Họ rất nghèo.)

B: Donate clothes and money for them. Provide food or accommodation for them…

(Quyên góp quần áo và tiền cho họ. Cung cấp thức ăn và chỗ ở cho họ…)

4. people in a flooded area (người ở một khu vực bị lũ lụt)

A: They stay in an area which is flooded. Their houses are covered by water…

(Họ sống trong khu vực bị lũ lụt. Nhà họ bị nước bao trùm.)

B: Provide them food. Donate clothes and money for them. Take them to the higher and drier area.

(Cung cấp thức ăn cho họ. Quyên góp quần áo và tiền bạc cho họ. Đưa họ đến khu vực cao và khô ráo hơn.)

Bài 3a

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=uuj7IwFY6hw

Task 3. a. Look the photos. Which problems does each community have to face? Write a, b or c next to the words in the table below.

(Nhìn vào những bức tranh. Những yếu tố nào mà mỗi hiệp hội phải đương đầu? Viết a, b, c kế bên những từ trong bảng phía dưới.)

rubbish

traffic jams

too many advertisements

dirty beaches

no trees

graffiti

Phương pháp giải:

Lời giải rõ ràng:

a.rubbish, dirty beach(rác, bãi tắm biển bị dơ bẩn)

b.too many advertisements, graffiti(quá nhiều quảng cáo, hình vẽ bậy)

c.traffic jams, no tree(kẹt xe, không còn cây xanh)

Bài 3b

3. b. In pairs, talk about the problems in a and provide the possible solutions.

(Làm theo cặp, nói về yếu tố trong phần a và những giải pháp hoàn toàn có thể. Thêm ý kiến riêng của bạn.)

Example:(Ví dụ)

Traffic jams(Tắc đường)

Student A:Traffic jams are a big problem for our community.

(Học sinh A: Tắc đường là yếu tố lớn đối vói hiệp hội toàn bộ chúng ta.)

Student B:What can we do to reduce traffic jams?

(Học sinhB:Chúng ta phải làm gì để giâm ùn tắc giao thông vận tải lối đi bộ?)

Student A:We can help by using public transport.

(Học sinhA: Chúng ta hoàn toàn có thể làm điều này bằn cách sử dụng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ công cộng.)

Lời giải rõ ràng:

1. Rubbish, dirty beach (Rác thải, bãi tắm biển bẩn)

A:There are a lot of rubbish on the beach and it makes the beaches dirty. Many plastic bags, can, glass, bottles and other rubbish.

(Có nhiều rác thải tiên bãi tắm biển và nó làm bân bãi tắm biển. Nhiều túi nhựa, vỏ lon, chai lọ và những rác thải khác.)

B:What can we do to reduce rubbish and make the beach cleaner?

(Chúng ta hoàn toàn có thể làm gì để làm giảm rác thải và làm bãi tắm biển sạch hơn?)

A:We need to put more waste baskets, more board, more slogan the important places. We can organize a group speacializing in making public understand the value of good environment.

(Chúng ta cần đặt thêm những thùng rác, thêm những bảng và những khẩu hiệu ở những khu vực quan trọng. Chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức triển khai một nhóm chuyên về việc làm cho công chúng hiểu giá tốt trị của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong sáng.)

2. Too many advertisements, graffiti (Quá nhiều mục quảng cáo, tranh vẽ tường)

A:The advertisement and graffiti make our city less beautiful. It appears everywhere and many people don’t like it.

(Biển quảng cáo và tranh vẽ tường là thành phố của toàn bộ chúng ta mất đi vẻ đẹp. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi và nhiều người không thích điều này.)

B:What can we do to reduce advertisements and graffiti?

(Chúng ta hoàn toàn có thể làm gì để làm giảm những biên quảng cáo và tranh vẽ tường?)

A:We need to have a chiến dịch “Say no to advertisements on public walls”. We need to make people realize the beauty of our city and how to keep it. We can ask the entreprises not to advertise in this way. We also need to suggest the security guards to help us.

(Chúng ta nên phải có một chiến dịch “Nói không với quảng cáo tiên tường”. Chúng ta cần làm cho mọi người nhận ra vẻ đẹp của thành phố và cách gìn giữ vẻ đẹp đó. Chúng ta hoàn toàn có thể yêu cầu những doanh nghiệp không quảng cáo Theo phong cách này. Chúng ta cũng cần phải đề xuất kiến nghị những nhân viên cấp dưới bảo vệ giúp sức toàn bộ chúng ta.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=uuj7IwFY6hw

Task 4. Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

community(hiệp hội)

go(đi)

colour(sắc tố)

green(xanh lá cây)

garden(vườn)

clean(làm sạch)

glass(ly, cốc)

give(cho)

clothes(quần áo)

Lời giải rõ ràng:

Bài 5

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=uuj7IwFY6hw

Task 5.Listen and circle the words you hear.

(Nghe và khoanh tròn từ bạn nghe được.)

/g/

/k/

gold

cold

green

keen

globe

clothes

girl

curl

goal

coal

Lời giải rõ ràng:

/g/

/k/

green, girl, goal

cold, clothes

Bài 6

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=uuj7IwFY6hw

Task 6.Listenand repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

1.Go Green protects the environment.

(‘Sống xanh’ bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.)

2.The girl with the curls is so cute!

(Cô gái tóc xoăn thật dễ thương!)

3.Last year we started a community garden project.

(Năm ngoái, chúng tôi đã khởi đầu một dự án công trình bất Động sản khu vườn hiệp hội.)

4.Hes collected clothes for street kids for two years.

(Anh ấy đã thu gom quần áo cho trẻ con đường phố trong 2 năm.)

5.She likes the colour gold.

(Cô ấy thích màu vàng.)

Bài 7

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=uuj7IwFY6hw

Task 7. Game: STAND UP, SIT DOWN

Choose an action for each sound (e.g. sound /g/ is stand up, sound /k/ is sit down). In groups of five, one student calls out one word from4and the group performs the action according to the sound they hear. The student who is the slowest to do the action correctly will call out the next word.

(Chọn một hành vi cho từng âm (ví dụ, âm /g/ là stand up/ đứng lên, âm /k/ là sit down/ ngồi xuống). Trong nhóm 5 người, một học viên đọc lên 1 từ trong phần 4 và nhóm thực thi hành vi đó theo âm mà học nghe. Học sinh mà làm chậm nhất sẽ đọc lên từ tiếp theo.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4046

Review Video hướng dẫn giải – a closer look 1 trang 28 unit 3 tiếng anh 7 mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Video hướng dẫn giải – a closer look 1 trang 28 unit 3 tiếng anh 7 mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Video hướng dẫn giải – a closer look 1 trang 28 unit 3 tiếng anh 7 mới miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Video hướng dẫn giải – a closer look 1 trang 28 unit 3 tiếng anh 7 mới Free.

Thảo Luận vướng mắc về Video hướng dẫn giải – a closer look 1 trang 28 unit 3 tiếng anh 7 mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Video hướng dẫn giải – a closer look 1 trang 28 unit 3 tiếng anh 7 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Video #hướng #dẫn #giải #closer #trang #unit #tiếng #anh #mới