Thủ Thuật về Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất nhập khẩu của hoa KÌ thời kì 1985 2004 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất nhập khẩu của hoa KÌ thời kì 1985 2004 được Update vào lúc : 2022-03-23 05:17:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đáp án B.

Giải thích: Dựa vào tín hiệu nhận ra biểu đồ tròn => Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu tổ chức triển khai xuất nhập khẩu của Hoa Kì trong năm 1995 và 2004 là biểu đồ tròn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Giải bài tập 3 trang 97 SGK Địa lí 11

Đề bài

Dựa vào bảng 10.4, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai xuất, nhập khẩu của Trung Quốc.

Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức triển khai xuất nhập khẩu của nước này.

  Bảng 10.4. CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC

(Đơn vị:%)

Năm

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39.3

53.5

51.4

Nhập khẩu

60.7

46.5

48.6

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Lời giải rõ ràng

Biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai xuất, nhập khẩu của Trung Quốc năm 1985, 1995 và 2004.

Nhận xét:

Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc có sự thay đổi tích cực từ thời điểm năm 1985 đến năm 2004:

– Tỉ trọng xuất khẩu tăng thêm khá nhanh, từ 39,3% (1985) lên 51,34% (2004).

– Tỉ trọng nhập khẩu có Xu thế giảm khá nhanh, từ 60,7% (1985) xuống 48.6% (2004).

– Năm 1985 Trung Quốc nhập siêu, năm 1995 và 2004 Trung Quốc xuất siêu.

 Loigiaihay

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 12 – Xem ngay

Đề bài

Dựa vào bảng dưới đây, hãy:

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 1990 – 2015

(Đơn vị: tỉ USD)

a) Tính cơ cấu tổ chức triển khai xuất, nhập khẩu của Nhật Bản và điền vào bảng.

b) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức triển khai xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong quy trình 1990 – 2004.

c) Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu tổ chức triển khai xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong quy trình 1990 – 2015.

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Kĩ năng tính toán, vẽ và nhận xét biểu đồ.

Lời giải rõ ràng

a) Xử lí số liệu:

b) Vẽ biểu đồ miền:

Biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất – nhập khẩu của Nhật Bản quy trình 1990 – 2015

c) Nhận xét

– Nhìn chung, quy trình 1990 – 2015 giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản có sự thay đổi và cơ cấu tổ chức triển khai dần tiến tới sự cân đối.

+ Tỉ trọng xuất khẩu có Xu thế giảm (giảm 5,9%). 

+ trái lại, tỉ trọng nhập khẩu tăng 5,9%.

– Từ năm 1990 – 2010: Nhật Bản luôn là nước xuất siêu và xuất siêu lớn số 1 vào năm 1995 (xuất khẩu chiến tới 56,9%), xuất siêu 13,8%.

– Năm 2015, Nhật Bản nhập siêu nhưng rất ít (chỉ chiếm khoảng chừng 1,8%).

Loigiaihay

Thay đổi trong cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất, nhập khẩu.

Dựa vào bảng 10.4 trong SGK :

a)  Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai xuất, nhập khẩu của Trung Quốc.

b)  Nhận xét

Trả lời:

a)      Vẽ biểu đồ tròn theo gợi ý

Yêu cầu: Đầy đủ, đúng chuẩn, đẹp

Có chú giải, tên biểu đồ, số liệu

b)      Nhận xét:

–  Cơ cấu xuất – nhập khẩu có sự thay đổi tích cực:

+ Tỉ trọng xuất khẩu tăng thêm từ thời điểm năm 1985 đến năm 1995, tiếp theo này lại giảm vào năm 2004, nhưng nhìn chung thời kì 1985 đến 2004 có tỉ trọng xuất khẩu tăng. + Tỉ trọng nhập khẩu giảm từ thời điểm năm 1985 đến năm 1995, tiếp theo này lại tăng vào năm 2004, nhưng nhìn chung cả thời kì là giảm.

+ Tỉ trọng xuất khẩu tăng nhưng không đều: quy trình từ 1985-1995 tăng thêm,tiếp theo đó quy trình từ 1995-2004 lại giảm. Nhìn chung thời kì 1985 đến 2004 có tỉ trọng xuất khẩu tăng.

+ Tỉ trọng nhập khẩu giảm nhưng không đều: quy trình từ 1985-1995 giảm, quy trình 1995-2004 tăng thêm. Nhìn chung thời kì 1985 đến 2004 có tỉ trọng nhập khẩu giảm sút.

–  Cán cân xuất-nhập khẩu:

+ Năm 1985 Trung Quốc nhập siêu.

+ Các năm 1995, 2004 Trung Quốc xuất siêu.

Sachbaitap

Giá trị xuất nhập. khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2004 (tỉ USD)

Năm

1984

1994

2003

2004

Xuất khẩu 

291,0

703,3

1020,5

1147,2

Nhập. khẩu 

399,3

801,7

1517,0

1764,3

a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai xuất nhập. khẩu hàng hoá của Hoa Kì trong năm 1984 và 2004.

b. Nhận xét cơ cấu tổ chức triển khai xuất nhập. khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2004.

c. Vẽ biểu đồ thể hiện sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai X-NK  hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2004.

d. Nhận xét cơ cấu tổ chức triển khai xuất nhập. khẩu hàng hoá của Hoa Kì giai đoạn 1984 – 2004.

Xem thêm tại đây…
=>Tất cả bài đăng từ iDiaLy chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu có vướng mắc hay có tài năng liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho toàn bộ nhà cùng tìm hiểu thêm nhé….
Sưu tầm bởi .NguyenDucHanh

Giải rõ ràng:

a) Vẽ biểu đồ


BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HOA KỲ THỜI KÌ 1995 – 2004

b) Nhận xét

Qua biểu đồ, rút ra nhận xét dưới đây:

– Sự chuyển dời: Giá trị xuất, nhập khẩu của Hoa Kỳ có sự chuyển dời qua trong năm nhưng tạm bợ.

+ Giai đoạn 1995 – 1998: Xuất khẩu giảm (14,3%), nhập khẩu tăng (14,3%).

+ Giai đoạn 1998 – 1999: Xuất khẩu tăng (11,1%), nhập khẩu giảm (11,1%).

+ Giai đoạn 1999 – 2004: Xuất khẩu giảm (5,1%), nhập khẩu tăng (5,1%).

Nhìn chung cả quy trình 1995 – 2004 thì xuất khẩu giảm (8,3%) và xuất khẩu tăng (8,3%).

– Cơ cấu: Nhìn chung cả quy trình giá trị xuất, nhập khẩu tạm bợ nhưng xuất khẩu luôn nhỏ hơn nhập khẩu (65,2% so với 34,8% năm 2004) => Hoa Kỳ là nước nhập siêu.

://.youtube/watch?v=apyOdB1_6bY

4430

Clip Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất nhập khẩu của hoa KÌ thời kì 1985 2004 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất nhập khẩu của hoa KÌ thời kì 1985 2004 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất nhập khẩu của hoa KÌ thời kì 1985 2004 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất nhập khẩu của hoa KÌ thời kì 1985 2004 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất nhập khẩu của hoa KÌ thời kì 1985 2004

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai giá trị xuất nhập khẩu của hoa KÌ thời kì 1985 2004 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vẽ #biểu #đồ #thể #hiện #cơ #cấu #giá #trị #xuất #nhập #khẩu #của #hoa #KÌ #thời #kì