Thủ Thuật Hướng dẫn Vật nào sau này không phải là gương cầu lồi Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Vật nào sau này không phải là gương cầu lồi được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-22 18:14:22 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 7: Gương cầu lồi

Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 7 – Gương cầu lồi có đáp án

Danh sách vướng mắc Đáp ánCâu 1. Vật sáng AB đặt trước gương cầu lồi cho ảnh A’B’ có điểm lưu ý ra làm sao?

A. Không hứng được trên màn chắn, bằng vật

Nội dung chính

    Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 7: Gương cầu lồiCâu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 7 bài 7 – Gương cầu lồi có đáp ánđáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 7: Gương cầu lồiVideo liên quan

B. Không hứng được trên màn chắn, nhỏ hơn vật

C. Hứng được trên màn chắn, bằng vật

D. Hứng được trên màn chắn, nhỏ hơn vật

Câu 2. Hai viên phấn giống hệt nhau, viên thứ nhất đặt thẳng đứng trước gương phẳng, viên thứ hai đặt thẳng đứng trước gương cầu lồi, thu được hai ảnh. Quan sát hai ảnh và tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.Ảnh tạo bởi gương cầu lồi……………..ảnh tạo bởi gương phẳng

A. nhỏ hơn

B. bằng

C. to nhiều hơn

D. hoàn toàn có thể to nhiều hơn hoặc nhỏ hơn

Câu 3. Tại sao người ta không đặt gương phẳng và lại đặt gương cầu lồi ở những khúc ngoặt trên đường?

A. Vì giá tiền gương cầu lồi rẻ hơn

B. Vì gương phẳng dễ vỡ hơn so với gương cầu lồi

C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi to nhiều hơn của gương phẳng

D. Cả A, B và C

Câu 4. Chiếu một chùm sáng tuy nhiên tuy nhiên lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất:

A. Song tuy nhiên

B. Hội tụ

D. Không truyền theo đường thẳng

Câu 5. Gương cầu lồi có cấu trúc là:

A. mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi.

B. mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm.

Câu 6. Vật được gọi là gương cầu lồi là:Chọn phương án đúng nhất, khi nói về gương cầu lồi:

A. Vật có dạng mặt cầu lồi.

B. Vật có dạng mặt cầu lõm

C. Vật có dạng mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 7. Đặt hai viên pin giống hệt nhau trước một gương cầu lồi và một gương phẳng. Kết luận nào sau này là đúng thời cơ so sánh kích thước ảnh của viên pin tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng:

A. Ảnh của gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh của gương phẳng

B. Ảnh của gương cầu lồi bằng ảnh của gương phẳng

C. Ảnh của gương cầu lồi to nhiều hơn ảnh của gương phẳng.

D. Không thể so sánh được

Câu 8. Hai vật giống hệt nhau, một vật đặt trước gương phẳng và một vật đặt trước gương cầu lồi, thu được hai ảnh. Chọn nhận xét đúng về điểm lưu ý hai ảnh:

A. Cùng là ảnh ảo, nhỏ hơn vật.

B. Cùng là ảnh ảo, bằng vật.

C. Cùng là ảnh ảo, to nhiều hơn vật.

D. Cùng là ảnh ảo.

Câu 9. Gương cầu lồi là:

A. Mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi

B. Mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm

C. Mặt cầu lồi trong suốt

D. Mặt cầu lồi hấp thụ ánh sáng tốt

Câu 10. Chọn câu đúng:

A. Gương cầu lồi là mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lồi

B. Gương cầu lồi là mặt cầu phản xạ tốt ánh sáng, mặt phản xạ là mặt lõm

C. Gương cầu lồi là mặt cầu lồi trong suốt

D. Gương cầu lồi là mặt cầu lồi hấp thụ ánh sáng tốt

Câu 11. Vật nào sau này là gương cầu lồi?

A. Kính chiếu hậu của xe hơi

B. Gương đặt tại những đoạn đường gấp khúc

C. Mặt dưới của cái thìa bằng inox

D. Cả A, B, C đúng

Câu 12. Vật nào sau này hoàn toàn có thể xem là gương cầu lồi?

A. Lòng chảo nhẵn bóng.

B. Pha đèn pin.

C. Mặt ngoài của cái muỗng (muôi) mạ kền.

D. Cả 3 vật trên.

Câu 13. Nếu nhìn vào gương thấy ảnh nhỏ hơn vật thì kết luận, gương đó là:

A. Gương phẳng

B. Gương cầu lồi

C. Gương cầu lõm

D. A hoặc B

Câu 14. Chiếu chùm ánh sáng phân kì vào gương A và nhận được những tia phản xạ như hình sau:

Gương A là:

B. Gương cầu lồi

C. Gương cầu lõm

D. A hoặc B

A. Gương phẳng

Câu 15. Chọn câu đúng:

A. Vật đặt trước gương cầu lồi cho ảnh ảo, to nhiều hơn vật.

B. Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi to nhiều hơn trong gương phẳng.

C. Các vật có dạng hình cầu, phản xạ tốt ánh sáng hoàn toàn có thể xem là gương cầu lồi.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 16. Chọn câu sai:

A. Vật đặt trước gương cầu lồi cho ảnh ảo, to nhiều hơn vật.

B. Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi nhỏ hơn trong gương phẳng.

C. Các vật có dạng hình cầu, phản xạ tốt ánh sáng hoàn toàn có thể xem là gương cầu lồi.

D. Tất cả đều sai.

Câu 17. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:

A. Nhỏ hơn vật

B. Bằng vật

C. Lớn hơn vật

D. Gấp đôi vật

Câu 18. Vật sáng AB đặt trước gương cầu lồi cho ảnh A’B’ có điểm lưu ý ra làm sao?

A. Là ảnh ảo, bằng vật

B. Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật

C. Là ảnh ảo, to nhiều hơn vật.

D. Là ảnh thật, nhỏ hơn vật.

Câu 19. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có điểm lưu ý là:

A. Lớn hơn vật

B. Bằng vật

C. Nhỏ hơn vật

D. Gấp đôi vật

Câu 20. Chọn câu đúng:

A. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi to nhiều hơn vật

B. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi bằng vật

C. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn vật

D. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi gấp hai vật

Câu 21. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là:

A. Ảnh ảo hứng được trên màn

B. Ảnh thật hứng được trên màn

C. Ảnh ảo không hứng được trên màn

D. Ảnh thật không hứng được trên màn

Câu 22. Ảnh tạo bởi gương cầu lồi là:

A. Ảnh ảo to nhiều hơn vật

B. Ảnh thật nhỏ hơn vật

C. Có thể là ảnh thật hoặc ảnh ảo tùy vào vị trí đặt vật

D. Ảnh ảo nhỏ hơn vật

Câu 23. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải:

A. Nhìn thẳng vào vật

B. Nhìn vào gương

C. Ở phía trước gương

D. Nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu trực diện vào mắt

Câu 24. Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải nhìn thẳng vào vật

B. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải nhìn vào gương

C. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải ở phía trước gương

D. Để quan sát ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi thì mắt ta phải nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ chiếu trực diện vào mắt

Câu 25. Câu phát biểu nào dưới đấy là đúng thời cơ nói về tính chất chất ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi?

A. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật

B. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật

C. Hứng được trên màn, bằng vật

D. Không hứng được trên màn, bằng vật

Câu 26. Chọn câu phát biểu đúng:

A. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật

B. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi hứng được trên màn, nhỏ hơn vật

C. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi hứng được trên màn, bằng vật

D. Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi không hứng được trên màn, bằng vật

Câu 27. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi ra làm sao so với gương phẳng cùng kích thước:

A. Lớn hơn

B. Bằng nhau

C. Nhỏ hơn

D. Nhỏ hơn hoặc bằng

Câu 28. Vùng nhìn thấy trong gương phẳng………vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi (cùng kích thước)

A. Bằng

B. Hẹp hơn

C. Rộng hơn

D. Rộng gấp hai

Câu 29. Người lái xe xe hơi dùng gương cầu lồi đặt tại phía trước mặt để quan sát những vật ở phía sau sống lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng?

A. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng

B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to nhiều hơn trong gương phẳng

C. Vùng nhình thấy của gương cầu lồi to nhiều hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước

D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng

Câu 30. Tại sao người ta không đặt gương phẳng và lại đặt gương lồi ở những khúc ngoặt trên đường?

A. Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi to nhiều hơn của gương phẳng.

B. Vì gương phẳng dễ vỡ hơn so với gương cầu lồi.

C. Vì giá tiền gương cầu lồi rẻ hơn.

D. Vì cả ba lí do trên.

Câu 31. Đặt một viên phấn thẳng đứng trước một gương cầu lồi. Phát biểu nào sau này là sai.

A. Ảnh của viên phấn trong gương hoàn toàn có thể hứng được trên màn

B. Ảnh của viên phấn trong gương không thể hứng được trên màn

C. Mắt hoàn toàn có thể quan sát thấy ảnh của viên phấn trong gương

D. Không thể sờ được, nắm được ảnh của viên phấn trong gương

Câu 32. Đặt một vật trước một gương cầu lồi. Phát biểu nào sau này là đúng

A. Ảnh của vật trong gương hoàn toàn có thể hứng được trên màn

B. Ảnh của vật trong gương không thể hứng được trên màn

C. Ảnh của vật có kích thước bằng vật

D. Có thể sờ được, nắm được ảnh của vật trong gương

Câu 33. Điều lợi của việc lắp gương cầu lồi so với lắp gương phẳng ở phía trước người lái xe xe hơi, xe máy là:

A. Ảnh của những vật trong gương cầu lồi nhỏ hơn vật

B. Ảnh của vật trong gương cầu lồi gần mắt hơn

C. Nhìn rõ hơn

D. Vùng quan sát được trong gương cầu lồi to nhiều hơn

Câu 34. Người ta không đặt gương phẳng và lại đặt gương cầu lồi ở phía trước người lái xe hơi, xe máy là vì:

A. Ảnh của những vật trong gương cầu lồi nhỏ hơn vật

B. Ảnh của vật trong gương cầu lồi gần mắt hơn

C. Nhìn rõ hơn

D. Vùng quan sát được trong gương cầu lồi to nhiều hơn

Câu 35. Chiếu một chùm sáng tuy nhiên tuy nhiên lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ có tính chất:

A. Song tuy nhiên

B. Hội tụ

C. Phân kì

D. Không truyền theo đường thẳng

Câu 36. Khi chiếu một chùm sáng tuy nhiên tuy nhiên lên một gương cầu lồi, ta thu được một chùm sáng phản xạ…………

A. Song tuy nhiên

B. Hội tụ

C. Phân kì

D. Không truyền theo đường thẳng

Câu 37. Gương cầu lồi xuất hiện phản xạ là:

A. Mặt ngoài của một phần mặt cầu

B. Mặt trong của phần mặt cầu

C. Mặt cong

D. Mặt lõm

đáp án Trắc nghiệm Vật lý 7 bài 7: Gương cầu lồi

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâu 1BCâu 20CCâu 2ACâu 21CCâu 3CCâu 22DCâu 4BCâu 23DCâu 5ACâu 24DCâu 6CCâu 25ACâu 7ACâu 26ACâu 8DCâu 27ACâu 9ACâu 28BCâu 10ACâu 29CCâu 11DCâu 30ACâu 12CCâu 31ACâu 13BCâu 32BCâu 14BCâu 33DCâu 15BCâu 34DCâu 16DCâu 35CCâu 17ACâu 36CCâu 18BCâu 37ACâu 19C

Giang (Tổng hợp)

4617

Video Vật nào sau này không phải là gương cầu lồi ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Vật nào sau này không phải là gương cầu lồi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Vật nào sau này không phải là gương cầu lồi miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Vật nào sau này không phải là gương cầu lồi Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Vật nào sau này không phải là gương cầu lồi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vật nào sau này không phải là gương cầu lồi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vật #nào #sau #đây #không #phải #là #gương #cầu #lồi