Thủ Thuật Hướng dẫn Try to success là gì Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Try to success là gì được Update vào lúc : 2022-02-03 01:14:20 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

20 MUST-KNOW ENGLISH PHRASES TO TALK ABOUT SUCCESS

(20 cụm từ tiếng Anh nên phải ghi nhận để nói về sự việc thành công xuất sắc)

SUCCESS

Meaning: The achieving of the results wanted or hoped for

E.g:The success of almost any project depends largely on its manager.

SỰ THÀNH CÔNG

Ý nghĩa: Sự đạt được kết quả đã muốn hoặc kỳ vọng

Ví dụ: Sự thành công xuất sắc của hầu hết dự án công trình bất Động sản phụ thuộc nhiều vào người quản trị và vận hành.

SUCCEED IN (+ V_ING)

Meaning:To achieve something that you have been trying to do or get

E.g:They succeeded in finding a cure for cancer.

THÀNH CÔNG VỀ ĐIỀU GÌ (+ động từ có ing)

Ý nghĩa: đạt được điều mà bạn nỗ lực làm hoặc đã có được

Ví dụ: Họ đã thành công xuất sắc trong việc tìm ra cách chữa trị ung thư.

MAKE A SUCCESS OF

Meaning: To be successful in something

E.g: Shes determined to make a success of this project.

ĐẠT ĐẾN THÀNH CÔNG

Ý nghĩa: thành công xuất sắc về việc gì

Ví dụ: Cô ấy quyết tâm đạt đến thành công xuất sắc trong dự án công trình bất Động sản này.

MAKE IT TO THE TOP

Meaning: To be very successful.

E.g:She is working very hard. I believe some day she will make it to the top!

ĐẠT ĐẾN ĐỈNH CAO THÀNH CÔNG

Ý nghĩa: rất thành công xuất sắc

Ví dụ: Cô ấy thao tác rất chăm chỉ chỉ. Tôi tin ngày nào đó cô ấy sẽ cực kỳ thành công xuất sắc.

TO BE GOING PLACES

Meaning: If you say someone is going places, you mean they will be successful.

E.g: Jen is a talented person. Sooner or later, shell be going places.

SẮP THÀNH CÔNG

Ý nghĩa: Nếu bạn nói người nào đó đang going places tức là họ sắp sửa thành công xuất sắc.

Ví dụ: Jen là người tài năng. Trước sau gì cô ấy cũng tiếp tục thành công xuất sắc thôi.

BEAR FRUIT

Meaning: If something that someone does bears fruit, it produces successful results.

E.g:I hope your new plans will bear fruit.

ĐƠM HOA KẾT TRÁI

Ý nghĩa: Nếu việc gì mà ai đó làm đơm hoa kết trái thì nghĩa là nó mang đến kết quả thành công xuất sắc.

Ví dụ: Tôi kỳ vọng rằng những kế hoạch mới của bạn sẽ có được kết quả tốt.

COME UP ROSES

Meaning: happening successfully

E.g:I was worried a lot about the project, but eventually its coming up roses.

DIỄN BIẾN TÍCH CỰC

Ý nghĩa: đang trình làng một cách thành công xuất sắc

Ví dụ: Tôi rất lo ngại về dự án công trình bất Động sản, nhưng ở đầu cuối thì nó cũng đang tăng trưởng thành công xuất sắc.

EVERY DOG HAS ITS DAY

Meaning:This expression means that everyone can be successful something some time in their life.

E.g: Its okay that you didnt succeed this time. Every dog has its day.

SÔNG CÓ KHÚC, NGƯỜI CÓ LÚC

Ý nghĩa: Thành ngữ này nghĩa là ai cũng đều hoàn toàn có thể thành công xuất sắc ở thời gian nào đó trong cuộc sống.

Ví dụ: Bạn không thành công xuất sắc lần này thì không sao cả. Sông có khúc người dân có những lúc mà.

(REACH) FIRST BASE

Meaning:To have the first achievement that is needed for later success

E.g: If you dress like that for your job interview, you wont get to first base!

THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU

Ý nghĩa: đạt được thành tựu thứ nhất thiết yếu cho thành công xuất sắc sau này

Ví dụ: Nếu bạn ăn mặc như vậy đến buổi phỏng vấn xin việc, bước đầu bạn sẽ không còn thành công xuất sắc đâu!

COME A LONG WAY

COME A LONG WAY

Meaning: To make significant progress

E.g: Jemmy can play some songs now. Hes really come a long way from when he could barely know any chord.

TIẾN BỘ VƯỢT BẬC

Ý nghĩa: đạt tiến bộ đáng kể

Ví dụ: Jemmy hoàn toàn có thể chơi vài bài hát rồi. Anh ấy tiến bộ đáng kể khi đã từng gần như thể không biết một hợp âm nào cả.

MAKE A GO OF

Meaning: To make something succeed, especially a business or marriage

E.g: They both want to make a go of their relationship.

THÀNH CÔNG TRONG VIỆC GÌ

Ý nghĩa: đạt đến thành công xuất sắc, nhất là trong marketing thương mại hoặc hôn nhân gia đình

Ví dụ: Họ đều muốn thành công xuất sắc trong quan hệ này.

MAKE OR BREAK

Meaning:To cause something to succeed or fail

E.g: This project will make or break his career.

ĐƯỢC ĂN CẢ, NGÃ VỀ KHÔNG

Ý nghĩa: làm cho việc gì đó thành công xuất sắc hoặc thất bại

Ví dụ: Dự án này sẽ làm sự nghiệp của anh ta một mất một còn.

MOVE UP IN THE WORLD

Meaning: To become more wealthy or successful

E.g: That new house shows he is moving up in the world.

THĂNG QUAN TIẾN CHỨC

Ý nghĩa: trở nên giàu sang và thành đạt hơn

Ví dụ: Ngôi nhà mới này đã cho toàn bộ chúng ta biết anh ấy đang thăng tiến trong sự nghiệp.

GET SOMEWHERE

Meaning: To make or begin making progress

E.g: My study is such a mess. I dont feel Im getting anywhere.

NOTHING VENTURED, NOTHING GAINED

Meaning:You have to take risks in order to achieve anything meaningful.

E.g: Come on, apply for the job! Nothing ventured, nothing gained!

PLACE IN THE SUN

Meaning: If you find a place in the sun, youre in a position which provides you with everything you want.

E.g: He finally earned his place in the sun after winning the contest.

RIDING HIGH

Meaning: To be very successful

E.g: Hes been riding high since the success of his last book.

TOP DOG

Meaning: a person who is more successful or powerful than others

E.g: Shes top dog in cosmetics today.

WEATHER THE STORM

Meaning: If you weather the storm, you successfully giảm giá with a very difficult problem.

E.g: Given the current recession, the company is weathering the storm better than most.

HAVE THE WORLD AT YOUR FEET

Meaning: To be extremely successful and admired by a large number of people

E.g: After all of his effort, he finally has the world his feet.

HAVE THE WORLD BY THE TAIL

Meaning:To be very successful, contented, and happy in life

E.g: My study is such a mess. I dont feel Im getting anywhere.

BẮT ĐẦU TIẾN BỘ

Ý nghĩa: đạt được hoặc khởi đầu đạt tiến bộ

Ví dụ: Việc học của tôi thật rắc rối. Tôi không cảm thấy mình tiến bộ lên chút nào.

NOTHING VENTURED, NOTHING GAINED

Meaning:You have to take risks in order to achieve anything meaningful.

E.g: Come on, apply for the job! Nothing ventured, nothing gained!

KHÔNG VÀO HANG SAO BẮT ĐƯỢC CỌP

Ý nghĩa: Bạn phải mạo hiểm để đạt được những điều có ý nghĩa tốt đẹp

Ví dụ: Hãy ứng tuyển việc làm đó đi nhé! Không vào hang thì sao bắt được cọp!

PLACE IN THE SUN

Meaning: If you find a place in the sun, youre in a position which provides you with everything you want.

E.g: He finally earned his place in the sun after winning the contest.

CHỔ ĐỨNG TỐT TRONG XÃ HỘI

Ý nghĩa: Nếu bạn tìm thấy một chỗ đứng tốt trong xã hội, nghĩa là bạn đang sẵn có vị thế mang đến cho bạn mọi thứ bạn cần.

Ví dụ: Anh ấy ở đầu cuối đã có vị thế tốt sau khi thắng lợi trong cuộc thi đó.

RIDING HIGH

Meaning: To be very successful

E.g: Hes been riding high since the success of his last book.

ĐANG Ở THẾ THƯỢNG PHONG

Ý nghĩa: đang rất thành công xuất sắc

Ví dụ: Anh ấy đang chiếm thế thượng phong Tính từ lúc thành công xuất sắc của cuốn sách tiên tiến và phát triển nhất.

TOP DOG

Meaning: a person who is more successful or powerful than others

E.g: Shes top dog in cosmetics today.

NHÂN VẬT HÀNG ĐẦU

Ý nghĩa: một người thành công xuất sắc hoặc hùng mạnh hơn những người dân khác

Ví dụ: Bà ấy là nhân vật số 1 trong ngành mĩ phẩm lúc bấy giờ.

WEATHER THE STORM

Meaning: If you weather the storm, you successfully giảm giá with a very difficult problem.

E.g: Given the current recession, the company is weathering the storm better than most.

HAVE THE WORLD AT YOUR FEET

Meaning: To be extremely successful and admired by a large number of people

E.g: After all of his effort, he finally has the world his feet.

HAVE THE WORLD BY THE TAIL

Meaning:To be very successful, contented, and happy in life

Meaning: If you weather the storm, you successfully giảm giá with a very difficult problem.

E.g: Given the current recession, the company is weathering the storm better than most.

VƯỢT QUA GIÔNG BÃO

Ý nghĩa: Nếu bạn vượt qua giông bão, nghĩa là bạn xử lý và xử lý thành công xuất sắc một yếu tố trở ngại vất vả.

Ví dụ: Nếu đặt trong tình trạng suy thoái và khủng hoảng hiện tại thì công ty này đang vượt khó hiệu suất cao hơn hầu hết công ty khác.

HAVE THE WORLD AT YOUR FEET

Meaning: To be extremely successful and admired by a large number of people

E.g: After all of his effort, he finally has the world his feet.

CÓ CẢ THẾ GIỚI DƯỚI CHÂN MÌNH

Ý nghĩa: cực kỳ thành công xuất sắc và được thật nhiều người ngưỡng mộ

Ví dụ: Sau toàn bộ nỗ lực thì anh ấy ở đầu cuối đã có cả toàn thế giới dưới chân mình

HAVE THE WORLD BY THE TAIL

Meaning:To be very successful, contented, and happy in life

E.g: Samantha landed her dream job after finishing the top of her class in college. She has the world by the tail!

CÓ ĐƯỢC CẢ THẾ GIỚI

Ý nghĩa: vô cùng thành đạt, hài lòng và niềm sung sướng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

Ví dụ: Samantha tìm kiếm được việc làm mơ ước sau khi hoàn thành xong ĐH với vị trí đứng vị trí số 1 lớp. Cô ấy có cả toàn thế giới rồi!

Nguồn tài liệu và hình ảnh: Internet

4557

Review Try to success là gì ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Try to success là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Try to success là gì miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Try to success là gì Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Try to success là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Try to success là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#success #là #gì