Kinh Nghiệm về Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chân không, lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chân không, lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm được Update vào lúc : 2022-12-17 05:15:16 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Chuyên đề Vật lý lớp 11: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm được VnDoc sưu tầm và trình làng tới những bạn học viên cùng quý thầy cô tìm hiểu thêm. Nội dung tài liệu sẽ hỗ trợ những bạn học viên học tốt môn Vật lý lớp 11 hiệu suất cao hơn. Mời những bạn tìm hiểu thêm rõ ràng và tải về nội dung bài viết dưới đây nhé.

Nội dung chính

    Chuyên đề: Lực tương tác giữa hai điện tích điểmA. Phương pháp & Ví dụ bài lực tương tác giữa hai điện tích điểmB. Bài tập lực tương tác giữa hai điện tích điểmVideo liên quan

Chuyên đề: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm

    A. Phương pháp & Ví dụ bài lực tương tác giữa hai điện tích điểmB. Bài tập lực tương tác giữa hai điện tích điểm

A. Phương pháp & Ví dụ bài lực tương tác giữa hai điện tích điểm

Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm là lực Culông: F = 9.109 (trong điện môi lực giảm đi ε lần so với trong chân không).

– Hai điện tích có độ lớn bằng nhau thì: |q1| = |q2|

Hai điện tích có độ lớn bằng nhau nhưng trái dấu thì: q1 = -q2

Hai điện tích bằng nhau thì: q1 = q2

Hai điện tích cùng dấu: q1q2 > 0 |q1q2| = q1q2.

Hai điện tích trái dấu: q1q2 > 0 |q1q2| = -q1q2.

– Áp dụng hệ thức của định luật Coulomb để tìm ra |q1.q2| tiếp theo đó tùy Đk bài toán chúng ra sẽ tìm kiếm được q1 và q2.

– Nếu đề bài chỉ yêu cầu tìm độ lớn thì chỉ việc tìm |q1|;|q2|

Bài toán cho tích độ lớn 2 đt và tổng độ lớn 2 đt thì AD hệ thức Vi-ét:

thì q12 Sq1 + P = 0.

Các công thức trên được vận dụng trong những trường hợp:

+ Các điện tích là điện tích điểm.

+ Các quả cầu đồng chất, tích điện đều, khi đó ta coi r là khoảng chừng cách giữa hai tâm của quả cầu.

Ví dụ 1: Ví dụ 1: Hai điện tích điểm q1 = 2.10-8 C, q2 = -10-8 C. Đặt cách nhau 20 cm trong không khí. Xác định lực tương tác giữa chúng?

Hướng dẫn:

Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q1 và q2 là F12 và F21 có:

+ Phương là đường thẳng nối hai điện tích điểm.

+ Chiều là lực hút

+ Độ lớn = 4,5.10-5 N.

Ví dụ 2: Hai điện tích đặt cách nhau một khoảng chừng r trong không khí thì lực tương tác giữa chúng là 2.10-3 N. Nếu khoảng chừng cách này mà đặt trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên điện môi thì lực tương tác giữa chúng là 10-3 N.

a. Xác định hằng số điện môi.

b. Để lực tương tác giữa hai điện tích đó khi để trong điện môi bằng lực tương tác giữa hai điện tích khi để trong không khí thì khoảng chừng cách giữa hai điện tích là bao nhiêu? Biết khoảng chừng cách giữa hai điện tích này trong không khí là 20 cm.

Hướng dẫn:

a. Ta có biểu thức lực tương tác giữa hai điện tích trong không khí và trong điện môi được xác lập bởi

b. Để lực tương tác giữa hai điện tích khi để trong điện môi bằng lực tương tác giữa hai điện tích khi ta đặt trong không khí thì khoảng chừng cách giữa hai điện tích giờ đấy là r’

Ví dụ 3: Trong nguyên tử Hidro, electron hoạt động và sinh hoạt giải trí tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 5.10-9 cm.

a. Xác định lực hút tĩnh điện giữa electron và hạt nhân.

b. Xác định tần số hoạt động và sinh hoạt giải trí của electron. Biết khối lượng của electron là 9,1.10-31 kg.

Hướng dẫn:

a. Lực hút tĩnh điện giữa electron và hạt nhân:

b. Tần số hoạt động và sinh hoạt giải trí của electron:

Electron hoạt động và sinh hoạt giải trí tròn quanh hạt nhân, nên lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm

= 4,5.1016 rad/s

Vật f = 0,72.1026 Hz

Ví dụ 4: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 = -6.10-6 C và |q1| > |q2|. Xác định dấu của điện tích q1 và q2. Vẽ những vecto lực điện tác dụng lên những điện tích. Tính q1 và q2.

Hướng dẫn:

Hai điện tích đẩy nhau nên chúng cùng dấu, mặt khác tổng hai điện tích này là số âm do đó có hai điện tích đều âm:

+ Kết phù thích hợp với giả thuyết q1 + q2 = -6.10-6 C, ta có hệ phương trình

vì |q1| > |q2|

Ví dụ 5: Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng lại cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn là 10 N. Tính độ lớn của những điện tích và hằng số điện môi của dầu.

Hướng dẫn:

+ Lực tương tác giữa hai điện tích khi để trong không khí

+ Khi đặt trong điện môi mà lực tương tác vẫn không đổi nên ta có:

B. Bài tập lực tương tác giữa hai điện tích điểm

Bài 1: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không, cách nhau một đoạn r = 4 cm. Lực đẩy tĩnh điện giữa chúng là F = 10-5 N.

a) Tìm độ lớn mỗi điện tích.

b) Tìm khoảng chừng cách r giữa chúng để lực đẩy tĩnh điện là F = 2,5.10-6 N.

Đáp án

a) Độ lớn mỗi điện tích:

Bài 2: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 20 cm trong không khí, chúng đẩy nhau với một lực F = 1,8 N. Biết q1 + q2 = – 6.10-6 C và |q1| > |q2|. Xác định loại điện tích của q1 và q2. Vẽ những véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính q1 và q2.

Đáp án

Hai điện tích đẩy nhau nên chúng cùng dấu; vì q1 + q2 < 0 nên chúng đều là điện tích âm.

Véc tơ lực tương tác điện giữa hai điện tích:

q1 và q2 cùng dấu nên |q1q2| = q1q2 = 8.10-12 (1) và q1 + q2 = – 6.10-6 (2).

Từ (1) và (2) ta thấy q1 và q2 là nghiệm của phương trình: x2 + 6.10-6x + 8.10-12 = 0

Vì |q1| > |q2| q1 = – 4.10-6 C; q2 = – 2.10-6 C.

Bài 3: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 30 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F = 1,2 N. Biết q1 + q2 = – 4.10-6 C và |q1| < |q2|. Xác định loại điện tích của q1 và q2. Tính q1 và q2.

Đáp án

Hai điện tích hút nhau nên chúng trái dấu nhau; vì q1+q2 < 0 và |q1| 0; q2 < 0.

q1 và q2 trái dấu nên |q1q2| = – q1q2 = 12.10-12 (1); theo bài ra thì q1 + q2 = – 4.10-6 (2).

Từ (1) và (2) ta thấy q1 và q2 là nghiệm của phương trình: x2 + 4.10-6x – 12.10-12 = 0

Vì |q1| < |q2| q1 = 2.10-6 C; q2 = – 6.10-6 C.

Bài 4: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 15 cm trong không khí, chúng hút nhau với một lực F = 4,8 N. Biết q1 + q2 = 3.10-6 C; |q1| < |q2|. Xác định loại điện tích của q1 và q2 . Vẽ những véc tơ lực tác dụng của điện tích này lên điện tích kia. Tính q1 và q2.

Đáp án

Hai điện tích hút nhau nên chúng trái dấu nhau; vì q1+q2 > 0 và |q1| < |q2| nên q1 0.

vì q1 và q2 trái dấu nên:

|q1q2| = – q1q2 = 12.10-12 (1) và q1 + q2 = – 4.10-6 (2).

Từ (1) và (2) ta thấy q1 và q2 là nghiệm của phương trình: x2 + 4.10-6x – 12.10-12 = 0

Vì |q1| < |q2| q1 = 2.10-6 C; q2 = – 6.10-6 C.

Bài 5: Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt cách nhau 12 cm trong không khí. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn bằng 10 N. Tính độ lớn những điện tích và hằng số điện môi của dầu.

Đáp án

Khi đặt trong không khí: |q1| = |q2| = = 4.10-6 C.

Khi đặt trong dầu:

Bài 6: Hai vật nhỏ giống nhau (hoàn toàn có thể xem là chất điểm), mỗi vật thừa một electron. Tìm khối lượng của mỗi vật để lực tĩnh điện bằng lực mê hoặc. Cho hằng số mê hoặc G = 6,67.10-11 N.mét vuông/kg2.

Đáp án

Bài 7: Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng sắt kẽm kim loại A và B đặt trong không khí, có điện tích lần lượt là q1 = – 3,2.10-7 C và q2 = 2,4.10-7 C, cách nhau một khoảng chừng 12 cm.

a) Xác định số electron thừa, thiếu ở mỗi quả cầu và lực tương tác điện giữa chúng.

b) Cho hai quả cầu tiếp xúc điện với nhau rồi đặt về chỗ cũ. Xác định lực tương tác điện giữa hai quả cầu tiếp theo đó.

Đáp án

Bài 8: Hai viên bi sắt kẽm kim loại rất nhỏ (xem là chất điểm) nhiễm điện âm đặt cách nhau 6 cm thì chúng đẩy nhau với một lực F1 = 4 N. Cho hai viên bi đó chạm vào nhau tiếp theo này lại đưa chúng ra xa với cùng khoảng chừng cách như trước thì chúng đẩy nhau với lực F2 = 4,9 N. Tính điện tích của những viên bi trước lúc chúng tiếp xúc với nhau.

Hiển thị lời giải

– q12 – 28.10-7q1 = 16.10-13 q12 + 28.10-7q1 + 160.10-14 = 0.

Giải ra ta có: q1 = -8.10-7 C; q2 = -20.10-7 C hoặc q1 = -20.10-7 C; q2 = -8.10-7 C

Bài 9: Hai quả cầu nhỏ hoàn toàn giống nhau, mang điện tích q1,q2 đặt trong chân không cách nhau 20 cm thì hút nhau bằng một bằng lực F1 = 5.10-5N. Đặt vào giữa hai quả cầu một tấm thủy tinh dày d = 5cm, có hằng số điện môi ε = 4 .Tính lực tác dụng giữa hai quả cầu thời gian hiện nay.

Đáp án

Lực tĩnh điện F = kq1q2 / εr2 F.r2. ε = kq1q2 = không đổi.

Khi điện môi không giống hệt: khoảng chừng cách mới giữa hai điện tích: rm =

(Khi đặt hệ điện tích vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên điện môi không đồng chất, mỗi điện môi có chiều dày là di và hằng số điện môi εi thì coi như đặt trong chân không với mức chừng cách tăng thêm là (diε – di)

Ta có : Khi đặt vào lúc chừng cách hai điện tích tấm điện môi chiều dày d thì khoảng chừng cách mới tương tự là rm = r1 + r2 = d1 + d2ε = 0,15 + 0,054 = 0,25 m

Vậy : F0.r02 = F.r2 = 3,2.10-15

Bài 10: Cho hai điện tích điểm q1 = 10-8 C và q2 = – 2.10-8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau 10 cm trong không khí.

a) Tìm lực tương tác tĩnh diện giữa hai điện tích.

b) Muốn lực hút giữa chúng là 7,2.10-4 N. Thì khoảng cách giữa chúng giờ đấy là bao nhiêu?

c) Thay q2 bởi điện tích điểm q3 cũng đặt tại B như câu b) thì lực lực đẩy giữa chúng giờ đây là 3,6.10-4 N. Tìm q3?

d) Tính lực tương tác tĩnh điện giữa q1 và q3 như trong câu c (chúng đặt cách nhau 10 cm) trong chất parafin có hằng số điện môi = 2.

Đáp án

a) Tìm lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích.

– Lực tương tác giữa hai điện tích là:

b) Muốn lực hút giữa chúng là 7,2.10-4 N. Tính khoảng cách giữa chúng:

Vì lực F tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng chừng cách nên lúc F = 7,2.10-4 N = 4F( tăng thêm 4 lần) thì khoảng chừng cách r giảm 2 lần: r = = 0,05 (m) = 5 (cm).

c) Thay q2 bởi điện tích điểm q3 cũng đặt tại B như câu b thì lực lực đẩy giữa chúng giờ đây là 3,6.10-4N. Tìm q3?

Vì lực đẩy nên q3 cùng dấu q1.

d) Tính lực tương tác tĩnh điện giữa q1 và q3 như trong câu c (chúng đặt cách nhau 10 cm) trong chất parafin có hằng số điện môi ε = 2.

Ta có: lực F tỉ lệ nghịch với ε nên F = = 1,8.10-4 (N).

Hoặc dùng công thức: F’ = = 1,8.10-4 N.

Trên đây VnDoc đã trình làng tới những bạn lý thuyết Vật lý 11: Lực tương tác giữa hai điện tích điểm. Chắc hẳn qua nội dung bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức và kỹ năng của bài học kinh nghiệm tay nghề rồi đúng không ạ ạ? Hi vọng đấy là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý lớp 12 nhé. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin trình làng tới những bạn học viên cùng tìm hiểu thêm thêm một số trong những tài liệu học tập tại những mục sau Chuyên đề Vật lý 11, Giải Vở BT Vật Lý 11, Giải bài tập Vật Lí 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và trình làng tới những bạn đọc

Để giúp bạn đọc hoàn toàn có thể giải đáp được những vướng mắc và vấn đáp được những vướng mắc khó trong quy trình học tập. VnDoc mời bạn đọc cùng đặt vướng mắc tại mục hỏi đáp học tập của VnDoc. Chúng tôi sẽ tương hỗ vấn đáp giải đáp vướng mắc của những bạn trong thời hạn sớm nhất hoàn toàn có thể nhé.

4539

Video Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chân không, lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chân không, lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chân không, lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chân không, lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chân không, lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chân không, lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #môi #trường #chân #không #lực #tương #tác #tĩnh #điện #giữa #hai #điện #tích #điểm