Contents

Thủ Thuật về Trắc nghiệm Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu the kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945 Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Trắc nghiệm Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu the kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945 được Update vào lúc : 2022-02-03 08:07:19 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trắc nghiệm bài Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945 có đáp án

Trang trước

Trang sau

Câu 1 : Đáp án không phải điểm lưu ý của văn học Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Nội dung chính

  Trắc nghiệm bài Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám 1945 có đáp ánTrắc nghiệm bài Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX có đáp ánTrắc nghiệm ngữ văn 11: bài Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945Trắc nghiệm Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết the kỉ 20Trắc nghiệm Ngữ văn 12 Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XXDàn ý phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sôngPhân tích vẻ đẹp sông Hương trong bài Ai đã đặt tên cho dòng sôngBình luận về vẻ đẹp sông Hương trong Ai đã đặt tên cho dòng sôngPhân tích Ai đã đặt tên cho dòng sông liên hệ Đây thôn Vĩ DạVideo liên quan

A. Văn học thay đổi theo phía tân tiến hóa

B. Văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều Xu thế, vừa đấu tranh với nhau, vừa tương hỗ update lẫn nhau để cùng tăng trưởng

C. Văn học tăng trưởng với vận tốc rất là nhanh gọn

D. Xuất hiện trào lưu nhân đạo chủ nghĩa

Hiển thị đáp án

Đặc điểm của văn học Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945:

– Văn học thay đổi theo phía tân tiến hóa

– Văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều Xu thế, vừa đấu tranh với nhau, vừa tương hỗ update lẫn nhau để cùng tăng trưởng

– Văn học tăng trưởng với vận tốc rất là nhanh gọn

Chọn đáp án : D

Câu 2 : Tiền đề dẫn đến văn học thay đổi theo phía tân tiến hóa là:

A. Pháp xâm lược, khai thác thuộc địa,.. cho nên vì thế cơ cấu tổ chức triển khai xã hội Việt Nam có những biến hóa thâm thúy

B. Văn hóa Việt Nam tiếp xúc với văn hóa truyền thống phương Tây

C. Báo chí và nghề xuất bản tăng trưởng mạnh, chữ quốc ngữ từ từ thay thế chữ Hán, chữ Nôm…

D. Tất cả những đáp án trên

Hiển thị đáp án

Tiền đề:

– Pháp xâm lược, khai thác thuộc địa,.. cho nên vì thế cơ cấu tổ chức triển khai xã hội Việt Nam có những biến hóa thâm thúy

– Văn hóa Việt Nam tiếp xúc với văn hóa truyền thống phương Tây

– Báo chí và nghề xuất bản tăng trưởng mạnh, chữ quốc ngữ từ từ thay thế chữ Hán, chữ Nôm, trào lưu dịch thuật phát
triển; lớp trí thức Tây học thay thế lớp trí thức Nho học, đóng vai trò TT trong đời sống văn hóa truyền thống thời kì này.

Chọn đáp án : D

Câu 3 : Đầu thế kỉ XX, sự thay đổi chữ viết của việt nam có tác động ra làm sao đến đời sống văn học nước nhà?

A. Chữ quốc ngữ Ra đời và tồn tại tuy nhiên tuy nhiên với chữ Hán và chữ Nôm.

B. Chữ quốc ngữ đã thay thế chữ Hán, chữ Nôm trong nhiều nghành từ hành chính đến văn chương, nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

C. Chữ Hán và chữ Nôm tiếp tục giữ vai trò chủ yếu trong văn chương nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

D. Chữ quốc ngữ Ra đời nhưng chưa tác động mạnh mẽ và tự tin đến văn chương nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.

Hiển thị đáp án

Đầu thế kỉ XX, chữ quốc ngữ đã thay thế chữ Hán và chữ Nôm trong nhiều nghành, từ hành chính công vụ đến văn chương nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

Chọn đáp án : B

Câu 4 : “Hiện đại hóa” văn học được hiểu là:

A. Là quy trình làm cho văn học Việt Nam thoát thoát khỏi khối mạng lưới hệ thống thi pháp văn học trung đại và thay đổi theo như hình thức văn học phương Tây, hoàn toàn có thể hội nhập với nền văn học tân tiến toàn thế giới.

B. Là quy trình văn học Việt Nam tiếp thu những nét mới của văn học phương Tây để làm phong phú nền văn học vốn tùy từng Trung Hoa.

C. Là quy trình vô hiệu dần nền văn học phong kiến

D. Là quy trình thay đổi khối mạng lưới hệ thống thi pháp văn học theo văn hóa truyền thống Pháp

Hiển thị đáp án

Hiện đại hóa được hiểu là quy trình làm cho văn học Việt Nam thoát thoát khỏi khối mạng lưới hệ thống thi pháp văn học trung đại và thay đổi theo như hình thức văn học phương Tây, hoàn toàn có thể hội nhập với nền văn học tân tiến toàn thế giới

Chọn đáp án : A

Câu 5 : Qúa trình tân tiến hóa được phân thành mấy quy trình?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Quá trình tân tiến hóa phân thành ba quy trình:

– Giai đoạn thứ nhất (từ trên đầu thế kỉ XX đến khoảng chừng năm 1920)

– Giai đoạn thứ hai ( khoảng chừng từ thời điểm năm 1920 đến năm 1930)

– Giai đoạn thứ ba ( khoảng chừng từ thời điểm năm 1930 đến năm 1945)

Chọn đáp án : C

Câu 6 : Hai bộ phận hầu hết của văn học Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:

A. Văn học dân gian và văn học viết

B. Văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm

C. Văn học thuần Việt và văn học chịu ràng buộc của văn hóa truyền thống phương Tây

D. Văn học công khai minh bạch và văn học không công khai minh bạch

Hiển thị đáp án

Văn học hình thành hai bộ phận:

– Bộ phận văn học công khai minh bạch

– Bộ phận văn học không công khai minh bạch

Chọn đáp án : D

Câu 7 : Nội dung sau đúng hay sai? “Bộ phận văn học công khai minh bạch không còn ý thức cách mạng và tinh thần chống đối trực tiếp với cơ quan ban ngành thường trực thực dân”

A. Đúng

B. Sai

Hiển thị đáp án

– Đúng

– Bộ phận văn học công khai minh bạch: là văn học hợp pháp tồn tại trong vòng pháp lý của cơ quan ban ngành thường trực thực dân phong kiến. Những tác phẩm này còn có tính dân tộc bản địa và tư tưởng lành mạnh nhưng không còn ý thức cách mạng và tinh thần chống đối trực tiếp với cơ quan ban ngành thường trực thực dân

Chọn đáp án : A

Câu 8 : Thể loại chính của Xu thế văn học hiện thực là:

A. Thơ trữ tình

B. Tiểu thuyết

C. Truyện ngắn

D. Văn xuôi trữ tình

E. Phóng sự

Hiển thị đáp án

Thể loại của Xu thế văn học hiện thực trong bộ phận văn học không công khai minh bạch:

– Tiểu thuyết

– Truyện ngắn

– Phóng sự

Câu 9 : Đáp án không phải nội dung của cục phận văn học không công khai minh bạch?

A. Đấu tranh chống thực dân và tay sai

B. Thể hiện nguyện vọng của dân tộc bản địa là độc lập tự do

C. Thể hiện cái tôi trữ tình đầy cảm xúc, những khát vọng và ước mơ

D. Biểu lộ nhiệt tình vì giang sơn

Hiển thị đáp án

Nội dung bộ phận văn học không công khai minh bạch:

– Đấu tranh chống thực dân và tay sai

– Thể hiện nguyện vọng của dân tộc bản địa là độc lập tự do

– Biểu lộ nhiệt tình vì giang sơn

Nội dung thể hiện cái tôi trữ tình đầy cảm xúc, những khát vọng và ước mơ là thuộc văn học lãng mạn.

Đáp án cần chọn là: C

Chọn đáp án : C

Câu 10 : Hình tượng TT của cục phận văn học không công khai minh bạch là:

A. Hình tượng người nghệ sĩ

B. Hình tượng người thi sĩ

C. Hình tượng người chiến sỹ

D. Tình yêu, vạn vật thiên nhiên, tôn giáo

Hiển thị đáp án

Hình tượng TT của cục phận văn học không công khai minh bạch là hình tượng người chiến sỹ.

Chọn đáp án : C

Câu 11 : Đáp án nào sau này nói đúng về quan hệ giữa Xu thế văn học hiện thực và văn học lãng mạn?

A. Cùng tồn tại tuy nhiên tuy nhiên và hoàn toàn trái chiều nhau, đấu tranh loại trừ nhau

B. Cùng tồn tại tuy nhiên tuy nhiên, vừa đấu tranh nhau vừa ảnh hưởng, tác động qua lại, có khi chuyển hóa lẫn nhau.

C. Cùng tồn tại tuy nhiên tuy nhiên nhưng luôn có ranh giới khác lạ không quan hệ với nhau

D. Cùng tồn tại tuy nhiên tuy nhiên, hoàn toàn trái chiều nhau về giá trị nhưng không loại trừ nhau

Hiển thị đáp án

Văn học lãng mạn và văn học hiện thực cùng tồn tại tuy nhiên tuy nhiên, vừa đấu tranh với nhau, vừa ảnh hưởng, tác động qua lại, có khi chuyển hóa lẫn nhau

Chọn đáp án : B

Câu 12 : Nội dung chính của văn học Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 là:

A. Nội dung yêu nước

B. Nội dung nhân đạo

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Hiển thị đáp án

Nội dung chính của văn học Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945:

– Nội dung yêu nước: Yêu nước gắn sát với quê nhà, trân trọng truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc bản địa, ca tụng cảnh đẹp
quê nhà, giang sơn, yêu nước gắn với lí tưởng xã hội chủ nghĩa và tinh thần quốc tế vô sản

– Nội dung nhân đạo: Gắn với việc thức tỉnh thành viên của người cầm bút

Chọn đáp án : C

Câu 13 : Thể loại văn học nào mới xuất hiện trong quy trình 1930 – 1945?

A. Tiểu thuyết chương hồi

B. Hát nói, kịch, biểu, cáo

C. Phóng sự, phê bình văn học

D. Tiểu thuyết, truyện thơ

Hiển thị đáp án

Thể loại văn học mới xuất hiện: phóng sự, phê bình văn học.

Chọn đáp án : C

Câu 14 : Đáp án không phải điểm lưu ý ngôn từ của văn học Việt Nam quy trình từ trên đầu thế kí XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Ngôn ngữ thân thiện, tân tiến

B. Dần thoát li chữ Hán, chữ Nôm

C. Lối diễn đạt công thức, ước lệ, tượng trưng, điển cố, quy phạm nghiêm ngặt của văn học trung đại vẫn được sử dụng và tuân thủ ngặt nghèo

D. Phát triển ngôn từ Tiếng Việt phong phú

Hiển thị đáp án

Ngôn ngữ:

– Ngôn ngữ thân thiện, từng bước tân tiến

– Dần thoát li chữ Hán, chữ Nôm, lối diễn đạt công thức, ước lệ, tượng trưng, điển cố, quy phạm nghiêm ngặt của văn
học trung đại

– Phát triển ngôn từ Tiếng Việt phong phú

Chọn đáp án : C

Xem thêm những Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 11 tinh lọc, có đáp án hay khác:

Trang trước

Trang sau

Trắc nghiệm bài Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX có đáp án

Trang trước

Trang sau

Câu 1 : Quá trình tăng trưởng của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 trải qua mấy đoạn đường chính?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án : B

Câu 2 : Đặc điểm nào không phải là điểm lưu ý cơ bản của nền văn học Việt Nam từ thời điểm năm 1945 đến năm 1975?

A. Nền văn học hầu hết vận động theo phía cách mạng hoá, gắn bó thâm thúy với vận mệnh chung của giang sơn.

B. Nền văn học thay đổi theo phía tân tiến hóa.

C. Nền văn học hầu hết mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.

D. Nền văn học khuynh hướng về đại chúng.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án : B

Câu 3 : Ý nào sau này không đúng thời cơ nói về điểm lưu ý khuynh hướng lãng mạn được thể hiện ra làm sao trong văn học quy trình 1945-1975.

A. Là khuynh hướng tràn trề mơ ước, hướng tới tương lai.

B. Khẳng định lí tưởng của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mới, vẻ đẹp của con người mới

C. Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

D. Các tác phẩm đều phải có kết thúc có hậu, được hưởng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường niềm sung sướng, no ấm.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án : D

Câu 4 : Đặc điểm nào sau này không đúng với cảm hứng sử thi trong văn học quy trình 1945 – 1975?

A. Đề cập tới số phận chung của toàn bộ hiệp hội, liên quan đến giai cấp, đồng bào, Tổ quốc và thời đại.

B. Chủ đề những tác phẩm đều viết về nụ cười thắng lợi, tránh mặt những tổn thất, hi sinh trong trận chiến tranh.

C. Nhận vật chính thường tiêu biểu vượt trội cho lí tưởng chung của dân tộc bản địa, gắn bó số phận mình với số phận giang sơn, kết tinh những phẩm chất cao đẹp của hiệp hội.

D. Cái đẹp ở mỗi thành viên là ở ý thức công dân, lẽ sống lớn và tình cảm lớn. Nếu nói tới cái riêng thì cũng phải hoà với cái chung.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án : B

Câu 5 : Quan niệm về fan hâm mộ của văn học Việt Nam sau năm 1975 có gì mới?

A. Độc giả là những đối tượng người dùng để tuyên truyền, giác ngộ.

B. Độc giả là người shopping, nhà văn là người bán hàng.

C. Độc giả là những người dân bạn để giao lưu, đối thoại một cách bình đẳng.

D. Độc giả là người hoàn toàn quyết định hành động số phận của nhà văn.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án : C

Câu 6 : Giai đoạn 1945-1975, văn học Việt Nam đã tìm tới những hình thức nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nào để phù phù thích hợp với nhu yếu thẩm mĩ của đại chúng?

A. Mới mẻ riêng với nhân dân, được thể hiện bằng một ngôn từ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp tinh xảo, trau chuốt.

B. Hấp dẫn riêng với nhân dân, được thể hiện bằng một ngôn từ cầu kì, đa nghĩa.

C. Quen thuộc riêng với nhân dân, được thể hiện bằng một ngôn từ bình dị, trong sáng, dễ hiểu.

D. Dễ dãi riêng với nhân dân, được thể hiện bằng ngôn từ dân dã, suồng sã.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án : C

Câu 7 : Nhiệm vụ của văn học trong quy trình giang sơn tiến vào cuộc trận chiến tranh gian truân, trường kì là:

A. Phản ánh chân thực và cổ vũ công cuộc xây dựng giang sơn.

B. Nêu bật được những thành tựu của công cuộc thay đổi giang sơn.

C. Tập trung phục vụ chính trị tuyên truyền, cổ vũ chiến đấu.

D. Đưa tin nhanh gọn về những thắng lợi trên những mặt trận.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án : C

Câu 8 : Văn học Việt Nam quy trình 1945-1975 không phạm phải hạn chế nào?

A. Một số cây bút đuổi theo thị hiếu thấp kém của một bộ phận công chúng, biến sáng tác văn học mọt thứ thành phầm & hàng hóa để câu khách.

B. Nhiều tác phẩm thể hiện con người và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường một cách đơn thuần và giản dị, xuôi chiều, phiến diện, công thức.

C. Yêu cầu về phẩm chất nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp của tác phẩm nhiều khi bị hạ thấp.

D. Cá tính, phong thái riêng của nhà văn không được phát huy mạnh mẽ và tự tin.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án : A

Câu 9 : Đại hội Đảng lần thứ VI đã ghi lại sự thay đổi mạnh mẽ và tự tin của nền văn học việt nam ra làm sao?

A. Tạo nên một trào lưu nói thẳng, nói thật trong sáng tác văn học.

B. Khuyến khích những nhà văn, nhà thơ nghĩ ra những thể loại mới.

C. Đưa kịch lên vị trí số 1 của những thể loại văn học.

D. Đề cao nội dung tư tưởng của những tác phẩm văn học Việt Nam ở quốc tế.

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án : A

Câu 10 : Lí do nào làm cho tiểu thuyết Việt Nam từ sau năm 1975, nhất là sau 1986 nhạt dần chất sử thi và tăng dần chất liểu thuyết?

A. Nội dung chính trong những tác phẩm là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường con người được quan sát hầu hết ở góc cạnh nhìn đời tư.

B. Không gian, thời hạn nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hiện tại vẫn đang trình làng với toàn bộ tính chất bộn bề, phức tạp của nó.

C. Nhân vật được nhìn nhận như thể những con người thông thường thân thiện xung quanh toàn bộ chúng ta.

D. Cả A, B và C

Hiển thị đáp án

Chọn đáp án : D

Xem thêm những Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 tinh lọc, có đáp án hay khác:

Trang trước

Trang sau

Trắc nghiệm ngữ văn 11: bài Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945

Trắc nghiệm Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết the kỉ 20

26 giây trước

Trắc nghiệm Ngữ văn 12 Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

THPT Sóc Trăng Send an email0 3 phútCâu 1. Quá trình tăng trưởng của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến năm 1975 trải qua mấy đoạn đường chính?

A. 2

B. 3

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Ngữ văn 12 Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

C. 4

Bài viết mới gần đây

  Dàn ý phân tích tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông

  Phân tích vẻ đẹp sông Hương trong bài Ai đã đặt tên cho dòng sông

  Bình luận về vẻ đẹp sông Hương trong Ai đã đặt tên cho dòng sông

  Phân tích Ai đã đặt tên cho dòng sông liên hệ Đây thôn Vĩ Dạ

D. 5

Câu 2. Đặc điểm nào không phải là điểm lưu ý cơ bản của nền văn học Việt Nam từ thời điểm năm 1945 đến năm 1975?

A. Nền văn học hầu hết vận động theo phía cách mạng hoá, gắn bó thâm thúy với vận mệnh chung của giang sơn.

B. Nền văn học thay đổi theo phía tân tiến hóa.

C. Nền văn học hầu hết mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.

D. Nền văn học khuynh hướng về đại chúng.

Câu 3. Ý nào sau này không đúng thời cơ nói về điểm lưu ý khuynh hướng lãng mạn được thể hiện ra làm sao trong văn học quy trình 1945-1975

A. Là khuynh hướng tràn trề mơ ước, hướng tới tương lai

B. Khẳng định lí tưởng của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mới, vẻ đẹp của con người mới

C. Ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

D. Các tác phẩm đều phải có kết thúc có hậu, được hưởng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường niềm sung sướng, no ấm

Câu 4. Đặc điểm nào sau này không đúng với cảm hứng sử thi trong văn học quy trình 1945 – 1975

A. Đề cập tới số phận chung của toàn bộ hiệp hội, liên quan đến giai cấp, đồng bào, Tổ quốc và thời đại.

B. Chủ đề những tác phẩm đều viết về nụ cười thắng lợi, tránh mặt những tổn thất, hi sinh trong trận chiến tranh

C. Nhận vật chính thường tiêu biểu vượt trội cho lí tưởng chung của dân tộc bản địa, gắn bó số phận mình với số phận giang sơn, kết tinh những phẩm chất cao đẹp của hiệp hội.

D. Cái đẹp ở mỗi thành viên là ở ý thức công dân, lẽ sống lớn và tình cảm lớn. Nếu nói tới cái riêng thì cũng phải hoà với cái chung

Câu 5. Quan niệm về fan hâm mộ của văn học Việt Nam sau năm 1975 có gì mới?

A. Độc giả là những đối tượng người dùng để tuyên truyền, giác ngộ

B. Độc giả là người shopping, nhà văn là người bán hàng

C. Độc giả là những người dân bạn để giao lưu, đối thoại một cách bình đẳng

D. Độc giả là người hoàn toàn quyết định hành động số phận của nhà văn

Câu 6. Giai đoạn 1945-1975, văn học Việt Nam đã tìm tới những hình thức nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp nào để phù phù thích hợp với nhu yếu thẩm mĩ của đại chúng

A. Mới mẻ riêng với nhân dân, được thể hiện bằng một ngôn từ nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp tinh xảo, trau chuốt.

B. Hấp dẫn riêng với nhân dân, được thể hiện bằng một ngôn từ cầu kì, đa nghĩa

C. Quen thuộc riêng với nhân dân, được thể hiện bằng một ngôn từ bình dị, trong sáng, dễ hiểu

D. Dễ dãi riêng với nhân dân, được thể hiện bằng ngôn từ dân dã, suồng sã

Câu 7. Nhiệm vụ của văn học trong quy trình giang sơn tiến vào cuộc trận chiến tranh gian truân, trường kì là

A. Phản ánh chân thực và cổ vũ công cuộc xây dựng giang sơn

B. Nêu bật được những thành tựu của công cuộc thay đổi giang sơn

C. Tập trung phục vụ chính trị tuyên truyền, cổ vũ chiến đấu

D. Đưa tin nhanh gọn về những thắng lợi trên những mặt trận.

Nội dung

  1 đáp án Trắc nghiệm Ngữ văn 12 Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX2 Trắc nghiệm ngữ văn lớp 12 có đáp án bài Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu Cách mạng tháng Tám 1945 đến thế kỉ XX

4565

Review Trắc nghiệm Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu the kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trắc nghiệm Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu the kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Trắc nghiệm Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu the kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Trắc nghiệm Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu the kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945 Free.

Giải đáp vướng mắc về Trắc nghiệm Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu the kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trắc nghiệm Khái quát văn học Việt Nam từ trên đầu the kỷ 20 đến cách mạng tháng Tám năm 1945 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trắc #nghiệm #Khái #quát #văn #học #Việt #Nam #từ #đầu #kỷ #đến #cách #mạng #tháng #Tám #năm