Mẹo về Tiền lương trung bình là gì Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tiền lương trung bình là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-23 22:03:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ông Giang hỏi, mức lương 6 tháng liền kề để tính trợ cấp thôi việc riêng với ông sẽ tiến hành tính trung bình của tiền lương từ thời điểm tháng 3/2022 đến tháng 8/2022 hay từ thời điểm tháng 2/2022 đến tháng 7/2022?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Tp Hà Nội Thủ Đô vấn đáp yếu tố ông Giang hỏi như sau:

Theo phản ánh của ông Đặng Đức Giang, nhận thấy trong mức chừng thời hạn thao tác cho một cty sử dụng lao động từ thời điểm tháng 8/2022 đến hết tháng 8/2022 (24 tháng), ông Giang và cty sử dụng lao động không đóng bảo hiểm thất nghiệp; hoặc không đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời hạn 24 tháng trước lúc chấm hết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thao tác riêng với trường hợp phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1, Điều 43 Luật Việc làm, nên ông Giang không đủ Đk hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 49 Luật Việc làm.

Điều 48 Bộ luật Lao động quy định: Khi hợp đồng lao động chấm hết theo quy định tại những khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người tiêu dùng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho những người dân lao động đã thao tác thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm thao tác được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Thời gian thao tác để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời hạn người lao động đã thao tác thực tiễn cho những người dân tiêu dùng lao động trừ đi thời hạn người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH và thời hạn thao tác đã được người tiêu dùng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương trung bình theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước lúc người lao động thôi việc.

Trường hợp ông Đặng Đức Giang thao tác cho một cty từ thời điểm ngày một/8/2022, chấm hết hợp đồng lao động vào trong ngày 31/8/2022, tức là thôi việc từ thời điểm ngày một/9/2022. Nếu không đủ Đk hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 49 Luật Việc làm thì cty sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho ông Giang theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động.

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 48 Bộ luật Lao động thì, tiền lương để tính trợ cấp thôi việc riêng với ông Giang là tiền lương trung bình của 6 tháng liền kề trước lúc ông Giang thôi việc, từ thời điểm tháng 3/2022 đến hết tháng 8/2022.

Mức trợ cấp thôi việc = (tiền lương tháng 3 tiền lương tháng bốn tiền lương tháng 5 tiền lương tháng 6 tiền lương tháng 7 tiền lương tháng 8) : 6 x ½ x 2.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Tp Hà Nội Thủ Đô

* tin tức phân mục có mức giá trị tìm hiểu thêm với những người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp lý.

://.youtube/watch?v=PQZOeMNl2QI

Reply
0
0
Chia sẻ

4295

Clip Tiền lương trung bình là gì ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tiền lương trung bình là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tiền lương trung bình là gì miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Tiền lương trung bình là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Tiền lương trung bình là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tiền lương trung bình là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tiền #lương #bình #quân #là #gì