Mẹo về Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lớp 4 Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lớp 4 được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-28 04:37:18 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thực trạng của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên Việt Nam lúc bấy giờ và trên toàn thế giới hiện giờ đang bị ô nhiễm và suy thoái và khủng hoảng nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường toàn quả đât trên trái đất. Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đang là yếu tố cấp bách, nóng bỏng không riêng gì có ở Việt Nam mà cả trên toàn toàn thế giới. Sự thiếu hiểu biết về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là một trong những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm và suy thoái và khủng hoảng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Do đó giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phải là một nội dung giáo dục quan trọng nhằm mục đích đào tạo và giảng dạy con người dân có kiến thức và kỹ năng, có đạo đức về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, có khả năng phát hiện và xử lí những vấn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong thực tiễn.

Như toàn bộ chúng ta đã biết, khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó dự báo hơn, mưa và bão lũ quét thất thường, suy thoái và khủng hoảng đất, ô nhiễm nước, suy giảm nguồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. xẩy ra trên diện rộng. Đó là những yếu tố về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mà toàn quả đât đã và đang đương đầu. Trong những thập niên mới gần đây, những nhà khoa học, những tổ chức triển khai quốc tế đã tổ chức triển khai nhiều cuộc hội thảo chiến lược để tìm cách xử lý và xử lý yếu tố này nhằm mục đích cứu vãn, ngăn ngừa rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn suy thoái và khủng hoảng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Tuy nhiên, một trong những giải pháp có hiệu suất cao lâu dài và quan trọng để bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học viên – người chủ tương lai của quả đât.

Nhận thức được vai trò của giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong thập kỷ tăng trưởng bền vững, Bộ Chính trị Ban chấp hành TW đã nhấn mạnh yếu tố: Cần phải đưa yếu tố bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên vào trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. Gần 10 năm qua, dù chưa là môn học chính thức, tuy nhiên với việc lồng ghép, liên hệ, tích hợp vào những môn học rất khác nhau, thông qua những chương trình ngoại khóa, giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đã trở nên quen thuộc với học đường Việt Nam, đặc biệt quan trọng ở cấp tiểu học là cấp học nền tảng, là cơ sở ban đầu rất quan trọng trong việc đào tạo và giảng dạy những em trở thành những công dân tốt cho giang sơn.

Cùng với những môn học khác, môn Khoa học có nhiều tiềm năng giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Tuy nhiên, trên thực tiễn việc giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cho học viên lớp 4 thông qua môn Khoa học có hiệu suất cao chưa cao. Chính vì vậy, việc tìm kiếm những giải pháp để khai thác nội dung giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thông qua môn Khoa học nhằm mục đích hình thành cho học viên tri thức về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, xây dựng ở học viên thái độ, hành vi cư xử đúng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là yếu tố thiết yếu. Bước đầu hình thành học viên một lối sống lành mạnh, biết yêu quý vạn vật thiên nhiên. Từ đó những em có trách nhiệm bảo vệ vạn vật thiên nhiên và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, giữ gìn vệ sinh nơi những em đang sinh sống và làm việc và học tập. Đó đó đó là lí do tôi lựa chọn đề tài sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề “Một số kinh nghiệm tay nghề tích hợp giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong môn Khoa học lớp 4 ở trường tiểu học Cẩm Bình 1 huyện Cẩm Thủy”.

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “SKKN Một số kinh nghiệm tay nghề tích hợp giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong môn Khoa học lớp 4 ở trường tiểu học Cẩm Bình 1 huyện Cẩm Thủy”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

MỤC LỤC
STT
Tên mục
Trang
1
1. Phần mở đầu
1
2
1.1. Lí do chọn đề tài
1
3
1.2. Mục đích nghiên cứu và phân tích
1
4
1.3. Đối tượng nghiên cứu và phân tích
2
5
1.4. Phương pháp nghiên cứu và phân tích
2
6
2. Nội dung sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề
2
7
2.1. Cơ sở lí luận khoa học của sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề
2
8
2.2. Thực trạng yếu tố trước lúc vận dụng sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề
3
9
2.3. Các giải pháp thực thi tích hợp giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong môn khoa học lớp 4 trường tiểu học
6
10
2.4. Kết quả đạt được sau khi vận dụng sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề
16
11
3. Kết luận, kiến nghị
16
12
3.1. Kết luận
16
13
3.2. Kiến nghị
17
14
Tài liệu tìm hiểu thêm
19
1. Mở đầu
1.1. Lí do chọn đề tài.
Thực trạng của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên Việt Nam lúc bấy giờ và trên toàn thế giới hiện giờ đang bị ô nhiễm và suy thoái và khủng hoảng nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng tới chất lượng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường toàn quả đât trên trái đất. Bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đang là yếu tố cấp bách, nóng bỏng không riêng gì có ở Việt Nam mà cả trên toàn toàn thế giới. Sự thiếu hiểu biết về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là một trong những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm và suy thoái và khủng hoảng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Do đó giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phải là một nội dung giáo dục quan trọng nhằm mục đích đào tạo và giảng dạy con người dân có kiến thức và kỹ năng, có đạo đức về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, có khả năng phát hiện và xử lí những vấn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong thực tiễn.
Như toàn bộ chúng ta đã biết, khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó dự báo hơn, mưa và bão lũ quét thất thường, suy thoái và khủng hoảng đất, ô nhiễm nước, suy giảm nguồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên… xẩy ra trên diện rộng. Đó là những yếu tố về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên mà toàn quả đât đã và đang đương đầu. Trong những thập niên mới gần đây, những nhà khoa học, những tổ chức triển khai quốc tế đã tổ chức triển khai nhiều cuộc hội thảo chiến lược để tìm cách xử lý và xử lý yếu tố này nhằm mục đích cứu vãn, ngăn ngừa rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn suy thoái và khủng hoảng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Tuy nhiên, một trong những giải pháp có hiệu suất cao lâu dài và quan trọng để bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học viên – người chủ tương lai của quả đât.
Nhận thức được vai trò của giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong thập kỷ tăng trưởng bền vững, Bộ Chính trị Ban chấp hành TW đã nhấn mạnh yếu tố: Cần phải đưa yếu tố bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên vào trong khối mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân. Gần 10 năm qua, dù chưa là môn học chính thức, tuy nhiên với việc lồng ghép, liên hệ, tích hợp vào những môn học rất khác nhau, thông qua những chương trình ngoại khóa, giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đã trở nên quen thuộc với học đường Việt Nam, đặc biệt quan trọng ở cấp tiểu học là cấp học nền tảng, là cơ sở ban đầu rất quan trọng trong việc đào tạo và giảng dạy những em trở thành những công dân tốt cho giang sơn.
Cùng với những môn học khác, môn Khoa học có nhiều tiềm năng giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Tuy nhiên, trên thực tiễn việc giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cho học viên lớp 4 thông qua môn Khoa học có hiệu suất cao chưa cao. Chính vì vậy, việc tìm kiếm những giải pháp để khai thác nội dung giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thông qua môn Khoa học nhằm mục đích hình thành cho học viên tri thức về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, xây dựng ở học viên thái độ, hành vi cư xử đúng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là yếu tố thiết yếu. Bước đầu hình thành học viên một lối sống lành mạnh, biết yêu quý vạn vật thiên nhiên. Từ đó những em có trách nhiệm bảo vệ vạn vật thiên nhiên và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, giữ gìn vệ sinh nơi những em đang sinh sống và làm việc và học tập. Đó đó đó là lí do tôi lựa chọn đề tài sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề “Một số kinh nghiệm tay nghề tích hợp giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong môn Khoa học lớp 4 ở trường tiểu học Cẩm Bình 1 huyện Cẩm Thủy”.
1. 2. Mục đích nghiên cứu và phân tích.
– Tìm kiếm những giải pháp để lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên vào quy trình dạy học môn Khoa học, thông qua đó nâng cao chất lượng giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cho học viên tiểu học, góp thêm phần giáo dục toàn vẹn và tổng thể nhân cách cho học viên.
– Từ những kiến thức và kỹ năng nội dung của bài học kinh nghiệm tay nghề nắm được trên lớp học viên vận dụng vào thực tiễn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hằng ngày bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bằng những việc làm thiết thực ở mái ấm gia đình, nhà trường, địa phương đang sinh sống và làm việc. Quan tâm tới môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên địa phương, có trách nhiệm cải tổ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên địa phương, hình thành và tăng trưởng thói quen ứng xử thân thiện với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
– Trên thực tiễn lĩnh hội được kiến thức và kỹ năng giáo dục tích hợp giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong môn khoa học, học viên vận dụng học tập đạt kết quả cao trong những môn học khác có liên quan đến lồng ghép tích hợp môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
1. 3. Đối tượng nghiên cứu và phân tích.
Thực hiện có hiệu suất cao những giải pháp tích hợp giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong môn khoa học lớp 4 trường tiểu học giúp học viên có kiến thức và kỹ năng, hiểu biết về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, hình thành thói quen ứng xử thân thiện, tuyên truyền mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của quả đât.
1. 4. Phương pháp nghiên cứu và phân tích.
-Nhóm phương pháp nghiên cứu và phân tích lý thuyết: Phân tích, tổng hợp lý thuyết bằng phương pháp đọc tài liệu có liên quan đến giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong môn khoa học cấp tiểu học.
-Nhóm phương pháp nghiên cứu và phân tích thực tiễn: Tìm hiểu qua học viên, quan sát thực tiễn, quan sát học viên trong giờ học, từ đó có giải pháp giáo dục thích hợp.
2. Nội dung sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề
2.1. Cơ sở lí luận khoa học của sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề.
Môi trường gồm có những yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất tự tạo có quan hệ mật thiết với nhau, xung quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, tăng trưởng của con người và vạn vật thiên nhiên.
Chức năng của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là phục vụ không khí sinh sống và cống hiến cho con người cũng như phục vụ những nguồn tài nguyên thiết yếu phục vụ cho đời sống và sản xuất của con người, là nơi tiềm ẩn và phân hủy những phế thải do con người tạo ra, tàng trữ và phục vụ thông tin.
Giáo dục đào tạo và giảng dạy môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là một bộ phận của quy trình giáo dục nhân cách và cũng là một quy trình giáo dục toàn vẹn vì nó không riêng gì có hình thành cho học viên khối mạng lưới hệ thống những tri thức về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, về quan hệ giữa tự nhiên, con người và xã hội mà còn hình thành những quan điểm, niềm tin hoàn toàn có thể thay đổi thái độ, hành vi của mỗi thành viên trong lúc tác động đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Do đó giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nên phải được tiến hành thường xuyên và bằng nhiều con phố rất khác nhau với việc tham gia của nhiều lực lượng giáo dục.
Giáo dục đào tạo và giảng dạy bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là một quy trình (thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục chính quy và không chính quy) hình thành và tăng trưởng ở  người học sự hiểu biết, kĩ năng, giá trị và quan tâm tới những yếu tố về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, tạo Đk cho họ tham gia vào tăng trưởng một xã hội bền vững về sinh thái xanh.
Giáo dục đào tạo và giảng dạy về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ những kiến thức và kỹ năng, hiểu biết thực tiễn về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, những quan hệ ảnh hưởng qua lại giữa con người và giới tự nhiên trên cơ sở khai thác triệt để những tri thức về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hiện có ở những môn học trong nhà trường.
Giáo dục đào tạo và giảng dạy vì môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hướng tới mối quan tâm thực sự riêng với chất lượng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống và tôn vinh trách nhiệm của học viên riêng với việc chăm sóc, giữ gìn và bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên, góp thêm phần xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xã hội lành mạnh. Hình thành đạo đức môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên với những ý niệm, lối sống và thói quen tiêu thụ thân thiện với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
Giáo dục đào tạo và giảng dạy trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là sử dụng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên như một nguồn lực cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy – học và hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoại khóa ngoài nhà trường. Môi trường sống ở địa phương, hiệp hội là phòng thí nghiệm, là kho tàng trữ bảo tàng tự nhiên phong phú, phong phú phục vụ thông tin, phương tiện đi lại để giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, tạo Đk để học viên làm rõ hơn về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, update những kỹ năng giữ gìn và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên một cách tự nhiên.
Tích hợp môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong dạy học khoa học nhằm mục đích đạt đến mục tiêu ở đầu cuối là học viên được trang bị để nhận thấy được ý nghĩa của việc giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, mỗi học viên có sự hiểu biết và nhạy cảm về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cùng những yếu tố của nó (nhận thức), những khái niệm cơ bản về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (kiến thức và kỹ năng), những tình cảm, mối quan tâm trong việc cải tổ và bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (thái độ, hành vi), những kĩ năng xử lý và xử lý cũng như cách thuyết phục những thành viên khác cùng tham gia (kĩ năng), tinh thần trách nhiệm trước những yếu tố về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và có những hành vi thích hợp xử lý và xử lý yếu tố (tham gia tích cực).
Tiểu học là cấp học nền tảng, là cơ sở ban đầu rất quan trọng trong việc đào tạo và giảng dạy những em trở thành những công dân tốt cho giang sơn “cái gì (về nhân cách) không làm được ở cấp tiểu học thì khó làm được ở những cấp học sau”. Giáo dục đào tạo và giảng dạy bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nhằm mục đích làm cho những em hiểu và hình thành, tăng trưởng ở những em thói quen, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự và thân thiện với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Bồi dưỡng tình yêu vạn vật thiên nhiên, những xúc cảm, xây dựng điều thiện và hình thành thói quen, kĩ năng sống bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cho những em. Số lượng học viên tiểu học rất nhiều chiếm khoảng chừng gần 10% dân số. Con số này sẽ nhân lên nhiều lần nếu những em biết và thực thi được tuyên truyền về bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong hiệp hội, tiến tới tương lai có cả một thế hệ biết bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
Để thực thi được tiềm năng, nội dung giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong trường tiểu học lúc bấy giờ, con phố tốt nhất là:
– Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên qua những môn học và những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp hình thành ý thức thói quen bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
– Quan tâm tới môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên địa phương, thiết thực cải tổ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên địa phương, hình thành và tăng trưởng thói quen ứng xử thân thiện với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
2. 2. Thực trạng yếu tố trước lúc vận dụng sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề.
2.2.1. Thực trạng giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cho học viên.
Trước đây yếu tố bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đã được quan tâm trú trọng và được nghiên cứu và phân tích để tích hợp vào chương trình dạy học ở những trường tiểu học tuy nhiên với mức độ còn hạn chế. Đầu năm 2005 nội dung bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đã được tích hợp vào chương trình giảng dạy những môn có nhiều kĩ năng tích hợp, trong số đó có môn khoa học.
Do việc giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chưa mang tính chất chất bắt buộc chỉ tùy từng giáo viên, nên hiệu suất cao giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên qua môn học này chưa cao. Giáo viên đưa ra những ví dụ minh họa, đưa ra số liệu minh họa nặng về phục vụ thông tin, đôi lúc làm cho bài giảng nặng nề, học viên tiếp thu thụ động không phát huy được vai trò tích cực, dữ thế chủ động của tớ. Học sinh không được nói, được làm. Việc dạy học của giáo viên nặng về đối thoại, việc dạy học chỉ trình làng trong lớp với lời nói của thầy và bảng đen là TT. Trong khi đó, thực tiễn xung quanh lớp học liên quan đến bài không được để ý quan tâm.
Giáo viên đã sử dụng nhiều giải pháp rất khác nhau để giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cho học viên thông qua môn Khoa học. Tuy nhiên, lúc bấy giờ những giải pháp giáo viên sử dụng còn đơn điệu, nghèo nàn, còn mang nặng tính chủ quan theo kinh nghiệm tay nghề của từng giáo viên chứ chưa tồn tại cơ sở lý luận và thực thi hầu hết thông qua hình thức lồng ghép, liên hệ, tuyên truyền bằng miệng. Điều đó tạo ra sự nhàm chán cho học viên, học viên không dữ thế chủ động trong việc tiếp thu tri thức. Trong khi đó, những giải pháp giáo dục kích thích hoạt động và sinh hoạt giải trí của học viên thì giáo viên còn ít hoặc chưa sử dụng do này đã làm giảm hiệu suất cao của việc giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên qua môn Khoa học. Vì vậy, đã tới lúc toàn bộ chúng ta nên phải xác lập những giải pháp giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên rõ ràng để khai thác nội dung đó trong môn Khoa học theo phía tích cực.
Như vậy, tuy môn Khoa học có nhiều kĩ năng để khai thác nội dung giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nhưng trên thực tiễn nó vẫn chưa phát huy được lợi thế của tớ trong việc giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Nó vẫn còn đấy đuợc xem là “món ăn theo”, là “cái đuôi” của môn Khoa học. Trước khi xây dựng nội dung lồng ghép tích hợp giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong môn Khoa học lớp 4, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng học viên lớp 4 trường tiểu học Cẩm Bình 1
Qua kết quả khảo sát chất lượng môn học khoa học năm học 2015-2022 ở lớp 4A trường tiểu học Cẩm Bình 1 kết quả thu được như sau:
Sĩ số
Kết quả
Hoàn thành tốt
Hoàn thành
Chưa hoàn thành xong
19
SL
%
SL
%
SL
%
9
47.4
9
47.4
1
5.2
Giáo viên khảo sát thời điểm đầu xuân mới học 2022-2022 qua bài kiểm tra thực nghiệm liên quan đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên:
Câu 1: Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hằng ngày con người tiêu dùng thực phẩm sạch và bảo vệ an toàn và uy tín để đảm bảo sức mạnh thể chất toàn bộ chúng ta phải để ý quan tâm điều gì?
Câu 2: Nguyên nhân nào gây ra những thực phẩm mất bảo vệ an toàn và uy tín? Chúng ta phải làm gì để bảo vệ thực phẩm bảo vệ an toàn và uy tín?
Câu 3: Nguyên nhân nào gây ra những bệnh lây qua đường tiêu hóa? Chúng ta cần làm gì để phòng những bệnh lây qua đường tiêu hóa?
Câu 4: Hàng năm địa phương, nhà trường tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục vì môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xanh, sạch, đẹp em đã tham gia làm những việc làm gì?.
Kết quả đạt được như sau:
Sĩ số
Kết quả
Hoàn thành tốt
Hoàn thành
Chưa hoàn thành xong
29
SL
%
SL
%
SL
%
10
34.5
17
58.6
2
6.9
Vậy trên thực tiễn khảo sát còn tồn tại em vấn đáp vướng mắc chưa theo sát thực, chưa đúng. Qua đó chứng tỏ học viên nhận thức về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chưa cao dẫn đến việc bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hiệu suất cao không được như mong ước.
2.2.2. Nguyên nhân và hạn chế trong giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên
* Đối với học viên: Nguyên nhân là vì những em còn nhỏ chưa hiểu được là phải làm gì để bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, còn mơ hồ trong nhận thức, còn thờ ơ trước những thay đổi theo khunh hướng xấu đi của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và quá quen với những phong tục tập quán lỗi thời đã có từ lâu, dẫn đến ý thức về bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên còn hạn chế.
* Đối với giáo viên:
Trước đây Giáo viên chưa xác lập rõ trong chương trình học bài nào, phần nào nên phải có sự tích hợp yếu tố giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong số đó để khuynh hướng cho học viên khai thác kiến thức và kỹ năng.
Giáo viên không được dự lớp tập huấn, đào tạo và giảng dạy về giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.Chính vì vậy, giáo viên chưa đủ kiến thức và kỹ năng và khả năng để thực thi những trách nhiệm giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Giáo dục đào tạo và giảng dạy môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên được lồng ghép trong những môn học nhưng những tài liệu hướng dẫn “giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong nhà trường” còn quá ít, chưa tồn tại tài liệu hướng dẫn một cách rõ ràng cách giảng dạy kiến thức và kỹ năng giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và những kỹ năng thiết yếu thông qua những môn học. Mặt khác, do cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lỗi thời, thiếu những thiết bị nghe, nhìn; cảnh sắc trường học, lớp học nhìn chung chưa phục vụ yêu cầu thực thi giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.
* Với nhà trường và những cấp:
Giáo dục đào tạo và giảng dạy môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên không được đưa vào nội dung thi, kiểm tra nên nó không sẽ là nhu yếu cấp thiết, không được công nhận khá đầy đủ và xứng danh với vai trò của tớ.
Chương trình tiểu học hiện hành tuy đã có những thay đổi lớn về cấu trúc và nội dung nhưng vẫn chưa xác lập rõ ràng tiềm năng, nội dung và phương pháp, phương thức giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Nội dung bản thân những môn học tự thân tiềm ẩn những yếu tố về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nhưng không được khai thác với tiềm năng rõ ràng rõ ràng. Ở Việt Nam, giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong nhà trường vẫn đang là một yếu tố mới và đang ở quy trình thử nghiệm để tìm kiếm một quy mô giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có hiệu suất cao, giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên chưa mang tính chất chất hiệp hội.
2. 3. Các giải pháp thực thi tích hợp giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong môn khoa học lớp 4 trường tiểu học.
2.3.1. Tích hợp giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong môn khoa học có khối mạng lưới hệ thống những kiến thức và kỹ năng phải xem xét, lựa chọn, phối hợp ngặt nghèo:
  Tích hợp là yếu tố phối hợp chặc chẽ, có xem xét, lựa chọn về mặt nội dung, phương pháp, phương tiện đi lại, hình thức tổ chức triển khai dạy học nhằm mục đích thực thi trách nhiệm dạy học đạt kết quả tốt nhất. Việc tích hợp hoàn toàn có thể thực thi trong cùng môn học, hoặc Một trong những môn học với nhau; với Đk những kiến thức và kỹ năng đó phải có liên quan với nhau, hoặc có những điểm tương đương
            Như vậy sự tích hợp kiến thức và kỹ năng giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên vào môn khoa học giáo viên nên phải có sự xem xét, lựa chọn, phối hợp chặc chẽ một cách có khối mạng lưới hệ thống những kiến thức và kỹ năng giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và kiến thức và kỹ năng môn khoa học thành một nội dung thống nhất, gắn bó với nhau, nhờ vào cơ sở những mối liên hệ được đề cập trong bài học kinh nghiệm tay nghề…
– Vì sao phải quán triệt quan điểm tích hợp:
            Ngày nay, yếu tố tích hợp đã trở nên cấp thiết. Thực tiễn đã cho toàn bộ chúng ta biết, nhiều nước trên toàn thế giới đã xây dựng chương trình một số trong những môn học ở bậc tiểu học theo phía tích hợp. Vì môn học ở cấp tiểu học không tương ứng hoàn toàn với từng nghành khoa học riêng không liên quan gì đến nhau, mà được xây dựng dưới dạng tích hợp những tri thức thuộc nhiều nghành rất khác nhau. Mặt khác, khi xây dựng nội dung chương trình, nên phải để ý quan tâm đến mối liên hệ Một trong những môn học.
– Ý nghĩa của việc tích hợp trong dạy học:
+ Loại bỏ những trùng lặp về kiến thức và kỹ năng trong từng bài học kinh nghiệm tay nghề, môn học, cũng như những môn học có quan hệ thân thiện.
 + Nhờ tích hợp mà toàn bộ chúng ta có Đk giảm sút số lượng môn học bắt buộc, giảm sút số lượng tiết học, nhằm mục đích dành thời hạn cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập, giáo dục khác; tăng kĩ năng thực hành thực tiễn, rèn luyện những kỹ năng thiết yếu
+ Nhờ tích hợp toàn bộ chúng ta có thêm nhiều thuận tiện để tiến hành giáo dục học viên về những mặt: Đạo đức, lao động, thẩm mỹ và làm đẹp, thể chất
+ Nhờ tích hợp mà cùng một sự kiện, một yếu tố, một nội dunghọc sinh hoàn toàn có thể tiếp thu một cách trọn vẹn, khá đầy đủ hơn, cũng như thấy được những mối liên hệ có tính bản chất hơn.
2.3.2. Thực hiện sử dụng những hình thức lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên một cách hòa giải và hợp lý.
Trong dạy học Khoa học thông thường giáo viên sử dụng lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thông qua những hình thức dạy học:
– Giáo dục đào tạo và giảng dạy thông qua những tiết học trên lớp. Đây là hình thức hầu hết quan trọng trong giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cho học viên. Vì vậy giáo viên phải lồng ghép thật khoa học gây được sự để ý quan tâm cho học viên từ đó học viên tiếp thu kiến thức và kỹ năng đạt kết quả cao cực tốt.
Khi dạy bài: Bảo vệ bầu không khí trong sáng. Giáo dục đào tạo và giảng dạy lồng ghép bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong tiết học này kiến thức và kỹ năng phong phú phong phú giáo viên phải là người khôn khéo lồng ghép gây được sự để ý quan tâm của học viên. Giáo viên là người đưa ra những trường hợp có yếu tố khơi dậy tính tò mò, gây được sự để ý quan tâm của học viên như: Không khí có vai trò ra làm sao riêng với con người?. Thế nào là không khí sạch?. Thế nào là không khí bị ô nhiễm?. Ô nhiễm không khí có những tác hại gì riêng với sức mạnh thể chất con người và những sing vật khác?. Chúng ta nên làm gì và tránh việc làm gì để bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên không khí?. Từ những trường hợp có yếu tố giáo viên cho học viên khai thác kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề một cách sinh động, học viên nhớ lâu hơn, tiếp thu kiến thức và kỹ năng đạt kết quả cao.
– Giáo dục đào tạo và giảng dạy thông qua những tiết học ngoài vạn vật thiên nhiên ở môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bên phía ngoài trường lớp như môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ở địa phương. Đây là hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn học viên được thực hành thực tiễn nhờ vào kiến thức và kỹ năng đã học trên lớp, học viên tự giác, tích cực tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dọn vệ sinh khu vực sinh sống, trồng cây xanh làm cho bầu không khí trong lành bảo vệ sức mạnh thể chất con người. Giáo viên là người hướng dẫn, tuyên truyền, thực thi làm gương cho những em noi theo tuyên dương những học viên tích cực. Vì vậy trong quy trình tổ chức triển khai giáo viên phải khôn khéo, hòa giải và hợp lý khuyến khích học viên là chính từ đó hiệu suất cao giáo dục môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đạt kết quả cao như mong ước.
Ví dụ: Trong năm địa phương, những tổ chức triển khai xã hội ra quân hưởng ứng ngày nước sạch, làm sạch môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, tết trồng cây. Giáo viên là người hướng dẫn những em tham gia cùng những tổ chức triển khai, địa phương yên cầu sự khôn khéo của người thầy khuyến khích, tuyên truyền những em tự giác, tích cực tham gia cùng. Tổng kết hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo viên yêu cầu học viên nêu ý nghĩa của hoạt động và sinh hoạt giải trí, nhìn nhận tuyên dương những em tham gia nhiệt tình tích cực
– Giáo dục đào tạo và giảng dạy qua việc thực hành thực tiễn làm vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lớp học sạch, đẹp, thực hành thực tiễn giữ trường lớp sạch sẽ và thích mắt. Đối với hình thức này luôn thân thiện với học viên. Học sinh thực thi hằng ngày riêng với lớp, với trường, thi đua Một trong những lớp, nhìn nhận xếp loại thời gian vào buổi tối cuối tuần. Khi thực thi giáo viên phải là người hướng dẫn, nhắc nhở, khen ngợi học viên từ đó học viên sẽ hứng thú, tích cực thi đua Một trong những lớp hiệu suất cao môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên luôn sạch sẽ và thích mắt, bầu không khí trong lành đảm bảo sức mạnh thể chất cho con người.
Ví dụ: Thực hiện những nề nếp lớp học sạch sẽ và thích mắt Một trong những lớp trong trường là hoạt động và sinh hoạt giải trí thường xuyên từng tuần trình làng liên tục ngoài giáo viên chủ nhiệm lớp, tổng phụ trách đội là người chủ yếu chỉ huy học viên thực thi tốt những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nề nếp này. Ngoài ra toàn bộ giáo viên trong trường đều tích cực tham gia hướng dẫn, chỉ huy cùng những lớp, là người tiên phong mẫu mực làm gương để học viên noi theo, giáo viên là người tuyên truyền viên tích cực về môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giúp học viên thấy rõ quyền lợi của việc bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên từ đó những em thi đua thực hiên tốt vệ sinh môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lớp học sạch, đẹp. Hình thành thói quen hằng ngày, vận dụng liên hệ thực hành thực tiễn khi ở trong nhà, địa phương nơi sinh sống.
2.

://.youtube/watch?v=RK4j6b3JUAg

4469

Review Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lớp 4 ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lớp 4 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lớp 4 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lớp 4 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lớp 4

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên lớp 4 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tích #hợp #giáo #dục #bảo #vệ #môi #trường #lớp