Kinh Nghiệm Hướng dẫn Thực dân Anh độc chiếm và cai trị ấn Độ vào lúc chừng thời hạn 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Thực dân Anh độc chiếm và cai trị ấn Độ vào lúc chừng thời hạn được Update vào lúc : 2022-01-01 09:04:15 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 11 Lịch sử Thi Online – Quá trình xâm lược và đặt ách thống trị của thực dân, đế quốc ở Á, Phi, Mĩ Latinh (thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX)

Đến thế kỉ nào, Anh đã độc chiếm và cai trị Ấn Độ?

Câu hỏi: Đến thế kỉ nào, Anh đã độc chiếm và cai trị Ấn Độ?

A Đầu thế kỉ XVIII.

B Giữa thế kỉ XIX

C Đầu thế kỉ XIX

D Cuối thế kỉ XIX.

Đáp án

B

– Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Sgk trang 8.

Giải rõ ràng:

Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành xong việc xâm lược và đặt ách cai trị ở Ấn Độ.

Chọn đáp án: B

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Thi Online – Quá trình xâm lược và đặt ách thống trị của thực dân, đế quốc ở Á, Phi, Mĩ Latinh (thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX) Lớp 11 Lịch sử Lớp 11 – Lịch sử

4490

Clip Thực dân Anh độc chiếm và cai trị ấn Độ vào lúc chừng thời hạn ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thực dân Anh độc chiếm và cai trị ấn Độ vào lúc chừng thời hạn tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Thực dân Anh độc chiếm và cai trị ấn Độ vào lúc chừng thời hạn miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Thực dân Anh độc chiếm và cai trị ấn Độ vào lúc chừng thời hạn Free.

Thảo Luận vướng mắc về Thực dân Anh độc chiếm và cai trị ấn Độ vào lúc chừng thời hạn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thực dân Anh độc chiếm và cai trị ấn Độ vào lúc chừng thời hạn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thực #dân #Anh #độc #chiếm #và #cai #trị #ấn #Độ #vào #khoảng chừng #thời #gian