Mẹo về Through đọc là gì 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Through đọc là gì được Update vào lúc : 2022-02-08 07:17:43 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

through

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: through

Phát âm : /θru:/ Cách viết khác : (thro) /θru:/ (thro’) /θru:/

Your browser does not tư vấn the audio element.

+ giới từ

  qua, xuyên qua, suốt

   to walk through a wood
   đi xuyên qua rừng
   to look through the window
   nhìn qua hiên chạy cửa số
   to get through an examination
   thi đỗ, qua kỳ thi trót lọt
   to see through someone
   nhìn thấu ý nghĩ của người nào, đi guốc vào bụng ai
   through the night
   suốt đêm
  do, vì, nhờ, bởi, tại

   through whom did you learn that?
   do ai mà anh biết điều này?
   through ignorance
   do (vì) dốt nát

+ phó từ

  qua, xuyên qua, suốt, từ trên đầu đến cuối

   the crowd was so dense that I could not get through
   đám đông dày đặc quá tôi không sao trải qua được
   to sleep the whole night through
   ngủ suốt cả đêm
   to read a book through
   đọc cuốn sách từ dầu đến cuối
   the train runs through to Hanoi
   xe lửa chạy suốt tới Hà nội
  đến cùng, hết

   to go through with some work
   hoàn thành xong việc làm gì đến cùng
  hoàn toàn

   to be wet through
   ướt như chuột lột
  đã rỉ tai được (qua dây nói); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đã nói xong (qua dây nói)
  all through

   suốt từ trên đầu đến cuối

    I knew that all through
    tôi biết cái đó từ trên đầu đến cuối
  to be through with

   làm xong, hoàn thành xong (việc làm…)
   đã đủ, đã chán; đã mệt (về việc gì)
  to drop through

   thất bại, không đi đến kết quả nào

+ tính từ

  suốt, thẳng

   a through train
   xe lửa chạy suốt
   a through ticket
   vé suốt
   a through passenger
   khác đi suốt

Từ liên quan

  Từ đồng nghĩa tương quan:
  through(a) done through with(p.) through and through

Các kết quả tìm kiếm liên quan cho “through”

  Những từ phát âm/đánh vần in như “through”:
  thorough thrash thresh through thrush trough Những từ có chứa “through”:
  break-through follow-through go through pull-through run throught through through and through throughly throughout

Lượt xem: 391

Nội dung chính

  + giới từ+ phó từ+ tính từVideo liên quan

4549

Review Through đọc là gì ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Through đọc là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Through đọc là gì miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Through đọc là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Through đọc là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Through đọc là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#đọc #là #gì