Thủ Thuật Hướng dẫn Theo quan điểm Triết học, quan điểm nào dưới đây không cản trở sự tăng trưởng của xã hội 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Theo quan điểm Triết học, quan điểm nào dưới đây không cản trở sự tăng trưởng của xã hội được Update vào lúc : 2022-04-19 19:08:23 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu 1: Ví dụ nào dưới đấy là biểu lộ của phủ định siêu hình?

  B. Xây hình thành văn hóa truyền thống tiên tiến và phát triển
  C. Tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống quả đât
  D. Giữ gìn truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống dân tộc bản địa

Câu 2: Quá trình tăng trưởng từ trứng → tằm → nhộng →bướm → trứng là biểu lộ của

  B. Phủ định siêu hình
  C. Phủ định quá khứ                                     
  D. Phủ định hiện tại

Câu 3: Câu nào dưới đấy là phủ định biện chứng?

  A. Hết ngày đến đêm                                   
  B. Hết mưa là nắng
  C. Hết hạ sang đông                                     

Câu 4: Phương pháp học tập nào dưới đây không phù phù thích hợp với yêu cầu của phủ định biện chứng?

  B. Lập kế hoạch học tập
  C. Ghi thành dàn bài                                    
  D. Sơ đồ hóa bài học kinh nghiệm tay nghề

Câu 5: Khuynh hướng tăng trưởng tất yếu của yếu tố vật, hiện tượng kỳ lạ là quy trình

  A. Phủ định quá khứ                                    

  C. Phủ định cái cũ                                        
  D. Phủ định cái mới

Câu 6: Theo Triết học Mác – Lênin cái mới phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Đó là yếu tố

  A. Phủ định sạch trơn                                  

  C. Ra đời của những sự vật                              
  D. Thay thế những sự vật, hiện tượng kỳ lạ.

Câu 7: Trong quy trình vận động và tăng trưởng vô tận của những sự vật hiện tượng kỳ lạ, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, nhưng rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Điều này chỉ ra

  A. Nguồn gốc tăng trưởng của yếu tố vật, hiện tượng kỳ lạ
  B. Cách thức tăng trưởng của yếu tố vật, hiện tượng kỳ lạ

  D. Quá trình tăng trưởng của yếu tố vật, hiện tượng kỳ lạ

Câu 8: Cái mới Ra đời phải trải qua quy trình đấu tranh giữa

  B. Cái hoàn thiện và cái chưa hoàn thiện
  C. Cái trước và sau                                       
  D. Cái tân tiến và truyền thống cuội nguồn

Câu 9: Sự vận động tăng trưởng, cái mới Ra đời thay thế cái cũ nhưng ở trình độ cao hơn, hoàn thiện hơn, đó là

  A. Cách thức tăng trưởng của yếu tố vật và hiện tượng kỳ lạ

  C. Nguồn gốc vận động, tăng trưởng của yếu tố vật và hiện tượng kỳ lạ
  D. Hình thức tăng trưởng của yếu tố vật và hiện tượng kỳ lạ

Câu 10: Khuynh hướng tăng trưởng của yếu tố vật và hiện tượng kỳ lạ là

  B. Sự đấu tranh Một trong những mặt trái chiều
  C. Quá trình lượng đổi dãn đễn chất đổi               
  D. Xóa bỏ sự tồn tại của yếu tố vật, hiện tượng kỳ lạ.

Câu 11: Theo quan điểm duy vật biện chứng, cái mới Ra đời

  A. Dễ dàng                                                                

  C. Không quanh co, phức tạp                                 
  D. Vô cùng nhanh gọn

Câu 12: Câu nào dưới đây nói về khuynh hướng tăng trưởng của yếu tố vật, hiện tượng kỳ lạ

  A. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.                             
  B. Con vua thì lại làm vua

  D. Đánh bùn sang ao

Câu 13: Câu nào dưới đây không nói về khuynh hướng tăng trưởng của yếu tố vật, hiện tượng kỳ lạ?

  A. Trời nắng tốt dưa, trời mưa tốt lúa                   
  B. Tre già măng mọc

  D. Nước chảy đá mòn

Câu 14: Theo quan điểm Triết học, quan điểm nào dưới đây không cản trở sự tăng trưởng của xã hội?

  B. Môn đăng hộ đối
  C. Trời sinh voi, trời sinh cỏ                                   
  D. Trọng nam, khinh nữ.

Câu 15: Con người là tác giả của những khu công trình xây dựng khoa học. Điều này thể hiện vai trò chủ thể lịch sử nào dưới đây của con người?

  B. Con người là chủ thể sáng tạo ra những giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp
  C. Con người là chủ thể sáng tạo ra những giá trị vật chất
  D. Con người là chủ thể sáng tạo ra những giá trị sống

Câu 16: Yếu tố nào dưới đấy là giá trị vật chất mà con người sáng tạo ra?

  A. Vịnh Hạ Long                                                     
  B. Truyện Kiều của Nguyễn Du

  D. Nhã nhạc cung đình Huế

Câu 17: Động lực nào dưới đây thúc đẩy con người không ngừng nghỉ đấu tranh để tái tạo xã hội?

  A. Nhu cầu mày mò tự nhiên                              

  C. Nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp                                
  D. Nhu cầu lao động

Câu 18: Con người là chủ thể của lịch sử nên con người nên phải được

  A. Quan tâm                                                            
  B. Chăm sóc

  D. Yêu thương

Câu 19: Các cuộc cách mạng có vai trò nào dưới đây?

  B. Xóa bỏ áp bức, bóc lột
  C. Thiết lập giai cấp thống trị                                
  D. Thay đổi môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường

Câu 20: Là chủ thể của lịch sử, con người cần phải Nhà nước và xã hội

  A. Tạo công ăn việc làm                                         
  B. Chăm sóc sức mạnh thể chất

  D. Đáp ứng khá đầy đủ những nhu yếu

Câu 21: Con người là chủ thể của lịch sử cho nên vì thế sự tăng trưởng của xã hội phải vì con người. Điều này xác lập.

  A. Con người là chủ thể của yếu tố tăng trưởng xã hội

  C. Con người là động lực của yếu tố tăng trưởng xã hội
  D. Con người là cơ sở của yếu tố tăng trưởng xã hội

Câu 22: Để tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội, con người phải không ngừng nghỉ

  A. Rèn luyện sức mạnh thể chất                                            
  B. Học tập nâng cao trình độ
  C. ứng dụng thành tựu khoa học                           

Câu 23: Cuộc cách mạng nào dưới đây giúp con người đấu tranh tái tạo xã hội

  A. Cách mạng kĩ thuật                                            

  C. Cách mạng xanh                                                 
  D. Cách mạng trắng

Câu 24: Nước ta đang xây dựng một xã hội vì con người, xã hội đó có tiềm năng

  B. Dân chủ, văn minh đoàn kết
  C. Dân chủ, bình đẳng, tự do                                 
  D. Dân chủ, giàu đẹp, văn minh.

Câu 25: Hành động nào dưới đấy là vì con người?

  A. Sản xuất bom nguyên tử                                    
  B. Sản xuất thực phẩm không đảm bảo vệ sinh

  D. Chôn lấp rác thải y tế.

Câu 26: Xã hội nào dưới đấy là xã hội tăng trưởng vì con người?

  B. Xã hội chiếm hữu nô lệ
  C. Xã hội nguyên thủy                                            
  D. Xã hội phong kiến

Câu 27: Một xã hội tăng trưởng vì con người phải là một xã hội mà ở đó con người được tạo Đk để

  A. Học tập      
  B. Lao động

  D. Có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường khá đầy đủ

Câu 28: Luận điểm sau này của Phoi-ơ-bắc: “Không phải Chúa đã tạo ra con người theo như hình ảnh của Chúa mà chính con người đã tạo ra Chúa theo như hình ảnh của tớ” đã bác bỏ yếu tố nào về nguồn gốc của loài người?

  A. Con người là chủ thể sáng tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần.
  B. Con người vừa là thành phầm cả tự nhiên vừa là thành phầm của xã hội.
  C. Con người làm ra lịch sử của chính mình.

Câu 29: Chọn từ đúng với phần chấm lửng (. . . . . ) trong văn bản dưới đây:

“ Xây dựng một xã hội dân chủ, công minh, văn minh, mọi người dân có Đk tăng trưởng  toàn vẹn và tổng thể là . . . . .  . . . cao cả của chủ nghĩa xã hội”.

  A. nguyên tắc                                                
  B. Đk                              
  C. nguyên do                                                          

Câu 30: Các ý kiến dưới đây, ý kiến nào là đúng nhất?

  A. Con người thay đổi lịch sử với việc trợ giúp của những vị thần.
  B. Các vị thần đã quyết định hành động sự biến hóa của lịch sử.
  C. Chỉ có thành viên kiệt xuất mới làm ra lịch sử.

Câu 31: Theo quan điểm triết học Mac – Lenin, yếu tố nào dưới đây quyết định hành động sự tiến hóa từ vượn thành người?

  A. Chọn lọc tự nhiên                                  
  B. Cuộc sống quần cư thành bầy đàn
  C. Phát triển khoa học                                

Câu 32: Chọn từ đúng với phần chấm lửng (. . . . . ) trong văn bản dưới đây:

“Con người là chủ thể của lịch sử nên con người nên phải được tôn trọng, nên phải được đảm bảo những quyền chính đáng của tớ, phải là  . . . . . . . tăng trưởng của xã hội.”

  A. TT                                                              
  B. tiêu chuẩn                  
  C. Đk                                                               

Câu 33: Lịch sử loài người được hình thành khi:

  A. Con người tạo ra tiền tệ                            
  B. Con người biết sáng tạo ra những giá trị tinh thần
  C. Chúa tạo ra Adam và Eva                        

Câu 34: Nội dung nào dưới đây không phù phù thích hợp với chuẩn mực đạo đức về mái ấm gia đình?

  B. Anh em hòa thuận hai thân vui vầy
  C. Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền                
  D. Công cha như núi Thái Sơn

Câu 35: Gia đình Việt Nam lúc bấy giờ chịu ràng buộc của những tác nhân nào dưới đây?

  B. Đạo đức, tình cảm
  C. Truyền thống, quy mô mái ấm gia đình            
  D. Truyền thống, văn hóa truyền thống

Câu 36: Nền tảng của niềm sung sướng mái ấm gia đình là

  B. Pháp luật               
  C. Tín ngưỡng      
  D. Tập quán

Câu 37: “Người có tài năng mà không còn đức là vô dụng, người dân có đức mà không còn tài năng thì thao tác gì rồi cũng khó”. Câu nói này Bác Hồ muốn nhấn mạnh yếu tố đến vai trò của

  B. Tài năng và sở trường
  C. Tình cảm và đạo đức                              
  D. Thói quen và trí tuệ

Câu 38: Câu “Tiên học lễ, hậu học văn” muốn nhấn mạnh yếu tố đến vai trò của

  B. Phong tục tập quán
  C. Tín ngưỡng                                              
  D. Tình cảm

Câu 39: Trên lối đi học về thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa sách một túi đồ nặng qua đường. Em sẽ lựa lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho thích hợp?

  B. Lặng lẽ bỏ đi vì không phải việc của tớ.
  C. Đứng nhìn người phụ nữ đó                 
  D. Gọi người khác giúp.

Câu 40: A là kĩ sư xây dựng nhưng không bao giờ tham gia những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của phường. Nếu là hàng xóm, em sẽ lựa lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho thích hợp để khuyên A?

  A. Lờ đi vì không liên quan đến mình
  B. Nói xấu A với hàng xóm
  C. Rủ nhiều người đến bắt A phải tham gia

://.youtube/watch?v=w4bFQDY5S8M

4482

Review Theo quan điểm Triết học, quan điểm nào dưới đây không cản trở sự tăng trưởng của xã hội ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Theo quan điểm Triết học, quan điểm nào dưới đây không cản trở sự tăng trưởng của xã hội tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Theo quan điểm Triết học, quan điểm nào dưới đây không cản trở sự tăng trưởng của xã hội miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Theo quan điểm Triết học, quan điểm nào dưới đây không cản trở sự tăng trưởng của xã hội Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Theo quan điểm Triết học, quan điểm nào dưới đây không cản trở sự tăng trưởng của xã hội

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Theo quan điểm Triết học, quan điểm nào dưới đây không cản trở sự tăng trưởng của xã hội vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Theo #quan #điểm #Triết #học #quan #điểm #nào #dưới #đây #không #cản #trở #sự #phát #triển #của #xã #hội