Kinh Nghiệm Hướng dẫn So sánh 14/25 và 5/7 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa So sánh 14/25 và 5/7 được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-20 07:42:19 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài làm:

Bài 1

So sánh hai phân số :

a) (displaystyle3 over 4) và (displaystyle5 over 10)                                            b) (displaystyle35 over 25) và (displaystyle16 over 14)

Hướng dẫn giải:

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta hoàn toàn có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh những tử số của hai phân số mới.

Lời giải:

a) Ta có: 

(displaystyle3 over 4 = 3 times 5 over 4 times 5 = 15 over 20;;)            (displaystyle5 over 10 = 5 times 2 over 10 times 2 = 10 over 20)

Mà : (displaystyle15 over 20>displaystyle10 over 20).   Vậy :  (displaystyle3 over 4 > displaystyle5 over 10.)

b) Ta có:  

(displaystyle35 over 25 = 35 times 14 over 25 times 14 = 490 over 350;;)            (displaystyle16 over 14 = 16 times 25 over 14 times 25 = 400 over 350)

Mà : (displaystyle490 over 350>displaystyle400 over 350). Vậy :  (displaystyle35 over 25>displaystyle16 over 14.)

Bài 2

So sánh hai phân số bằng hai cách rất khác nhau :

a) (displaystyle 7 over 5) và (displaystyle5 over 7)                                                  b) (displaystyle14 over 16) và (displaystyle24 over 21)

Hướng dẫn giải:

– Cách 1: Quy đồng mẫu số hai phân số rồi so sánh hai phân số sau khi quy đồng.

– Cách 2: So sánh hai phân số đã cho với (displaystyle displaystyle1).

Lời giải:

 a) Cách 1: Ta có : 

(displaystyle7 over 5 = 7 times 7 over 5 times 7 = 49 over 35;;)            (displaystyle 5 over 7 = 5 times 5 over 7 times 5 = 25 over 35)   

Mà : (displaystyle49 over 35 > 25 over 35). Vậy :  (displaystyle7 over 5 > 5 over 7)

Cách 2: So sánh hai phân số với (1).

Ta có: (displaystyle7 over 5 > 1,,;,,quad quad 1 > 5 over 7)

Vậy (displaystyle7 over 5 > 5 over 7.)

b)  Cách 1: Ta có : 

(displaystyle14 over 16 = 14 times 21 over 16 times 21 = 294 over 336;;)            (displaystyle 24 over 21 = 24 times 16 over 21 times 16 = 384 over 336.)

Mà : (displaystyle294 over 336 < 384 over 336). Vậy : (displaystyle14 over 16 < 24 over 21.)

Cách 2: So sánh hai phân số với (1).

Ta có: (displaystyle14 over 16 1).

Vậy (displaystyle14 over 16 < 24 over 21)

Bài 3

So sánh hai phân số có cùng tử số (theo mẫu) :

Nhớ lại: Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé nhiều hơn nữa thì phân số đó lớn hớn.

Mẫu: So sánh: (displaystyle9 over 14) và (displaystyle9 over 17) . Ta có (14  (displaystyle9 over 17)

a) So sánh: (displaystyle8 over 17) và (displaystyle8 over 15) .

b) So sánh: (displaystyle45 over 11) và (displaystyle45 over 19) .

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quy tắc : Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé nhiều hơn nữa thì phân số đó lớn hớn. 

Lời giải:

a) So sánh: (displaystyle8 over 17) và (displaystyle8 over 15).

     Ta có: (17 > 15), nên: (displaystyle8 over 17 < 8 over 15).

b) So sánh: (displaystyle45 over 11) và (displaystyle45 over 19). 

    Ta có (11 45 over 19).

Bài 4

a) Viết những phân số (displaystyle8 over 9) ; (displaystyle4 over 9) ; (displaystyle7 over 9) theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Viết những phân số (displaystyle7 over 6) ; (displaystyle7 over 3) ; (displaystyle7 over 5) theo thứ tự từ lớn đến bé.

c) Viết những phân số (displaystyle4 over 5) ; (displaystyle5 over 4) ; (displaystyle3 over 5) theo thứ tự từ bé đến lớn.

Hướng dẫn giải:

So sánh những phân số rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn. 

Lời giải:

 a) So sánh những phân số đã cho ta có :

(displaystyle4 over 9<7 over 9<8 over 9.)

Vậy những phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là : 

(displaystyle4 over 9;7 over 9;8 over 9.)

b) So sánh những phân số đã cho ta có :

(displaystyle7 over 3>7 over 5>7 over 6.)

Vậy những phân số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là : 

(displaystyle7 over 3;7 over 5;7 over 6.)

c) Ta có :  (displaystyle4 over 5 1;quad 3 over 5 <1.)

    Lại có  (displaystyle3 over 5 <  4 over 5.)

    Do đó : (displaystyle3 over 5< 4 over 5<5 over 4.)

    Vậy những phân số viết theo theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

(displaystyle3 over 5;4 over 5;5 over 4.)

Bài 5

So sánh hai phân số :

a) (displaystyle4 over 9) và (displaystyle5 over 4)                                                b) (displaystyle2 over 7) và (displaystyle7 over 2)

Hướng dẫn giải:

Áp dụng phương pháp so sánh với (displaystyle1) :

– Phân số có tử số bé nhiều hơn nữa mẫu số thì bé nhiều hơn nữa (displaystyle1).

– Phân số có tử số to nhiều hơn mẫu số thì to nhiều hơn (displaystyle1).

– Phân số có tử số bằng mẫu số thì bằng (displaystyle1).

Lời giải:

a) Ta có: (displaystyle4 over 9 < 1,,;,,1 < 5 over 4) .

    Vậy (displaystyle4 over 9 < 5 over 4)

b) Ta có: (displaystyle2 over 7 < 1,,;,,1 < 7 over 2).

    Vậy (displaystyle2 over 7 < 7 over 2).

Đua top nhận quà tháng 3/2022

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 4 – TẠI ĐÂY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

So sánh hai phân số không cần quy đồng mẫu số:1425 và 57?

ko phải câu nào thì cũng cần phải hỏi đâu

đấy là cách nhanh nhất có thể nè bạn : (nhưng không phải quy đồng đâu nhé,mẹo để thi toán nhanh đấy!!!) bài này nếu như không quy đồng mẫu số thì ta phải dùng phương pháp tích nhân chéo.
thứ nhất,bạn lấy tử của phân số 14/25 nhân với mẫu của phân số 5/7,rồi lấy tử của 5/7 nhân với mẫu của 14/25,nghĩa là : bạn lấy 14 nhân 7=98,rồi lấy 5 nhân 25=125.Vậy 98 với 25,cái nào to nhiều hơn ?

rất dễ dàng phải không nào ???

Ta có:
5 / 7 = 15 / 21 > 14 / 21 > 14 / 25

Vậy, 5 / 7 > 14 / 25.

có 14 cái kẹo chia cho 25 người và có 5 cái kẹo chia cho 7 người. Nghe cũng biết cái nào to nhiều hơn mà

a, 1425=9817557=125175Ta có: 98<125 nên 98175<125175Vạy 1425<57b, 19931995=1995-21995=1-21995997998=998-1998=1-1998=1-21996Ta có: 199521996=>1-2199519931995<997998Vay 19931995<997998

c, 4715=32156521=3221Ta có: 15221Nên 3215>3221Vậy 4715>6521.

…Xem thêm

://.youtube/watch?v=UAEijl-1gRU

4215

Review So sánh 14/25 và 5/7 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review So sánh 14/25 và 5/7 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật So sánh 14/25 và 5/7 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải So sánh 14/25 và 5/7 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về So sánh 14/25 và 5/7

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết So sánh 14/25 và 5/7 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#sánh #và