Kinh Nghiệm Hướng dẫn Reading – trang 8 unit 1 sbt tiếng anh 10 mới Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Reading – trang 8 unit 1 sbt tiếng anh 10 mới được Update vào lúc : 2022-01-17 05:07:15 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Người mẹ thường là người quản trị và vận hành hộ mái ấm gia đình. Bà chăm sóc con cháu và giám sát hộ mái ấm gia đình. Bà cũng giúp kiếm sống và (giúp sức) quyết định hành động ảnh hưởng đến mái ấm gia đình. Bà lên kế hoạch cho thực đơn, shopping và sẵn sàng sẵn sàng những bữa tiệc mái ấm gia đình. Cô ấy hoàn toàn có thể giám sát hoặc dọn nhà, giặt ủi, ủi quần áo và những việc làm tương tự khác. Tuy nhiên, ngày này, cả mẹ và cha đều hoàn toàn có thể chia sẻ vai trò trong việc nội trợ và làm chủ gia đìnhCon trai trong mái ấm gia đình giúp bố làm một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí mái ấm gia đình như làm sửa chữa thay thế nhà đơn thuần và giản dị. Anh ấy giúp mẹ trong nhà bếp và với những việc làm mái ấm gia đình khác. Anh cũng tương hỗ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khác trong nhà như chăm sóc anh chị em tưới cây, và dọn nhà.
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

    Bài 1
    Bài 2
    Bài 3
    Bài 4

Bài 1

Task 1. Read the text and fill each gap with a word or phrase from the box.

(Đọc văn bản và điền vào mỗi khoảng chừng trống bằng một từ hoặc cụm từ từ hộp.)

Breadwinning hardstuff care tidy

contribute manager repair

In a typical family in Nhật bản, different members have their roles and responsibilities to perform. The father is the head of the family. He takes (1)___________of his family by earning a living, guiding the children, and making the final decisions that affect the family. He help the mother manage the household and is responsible for the (2)______ like lifting heavy things and repair work like fixing plumbing and electricity.

The mother is usually the (3)___________of the household. She takes care of the children and supervises household takes. She also helps to earn a living and (help) make decisions affecting the family. She plans the menu, does the shopping, and prepares the family meals. She either supervises or does house cleaning, laundry, ironing and other similar tasks. Today, however, both mother and father can share roles in homemaking and (4)______.

The son in the family helps the father with some household activities such as doing simple home (5)__________. He helps the mother in the kitchen and with other household tasks. He also assists with other activities in the home like taking care of younger brothers or sisters watering the plants, and cleaning the house.

The daughter In the family helps the mother to do some of the household tasks like grocery shopping, cooking, washing dishes, cleaning, and keeping the house (6)_________. She also helps in taking care of the younger brothers or sisters. She may assist brother in other household tasks like doing the laundry.

In short, every thành viên of the family should do some kind of household work, considering his or her age and health condition, and (7)________to making the home and beautiful and happy place to live in.

Lời giải rõ ràng:

In a typical family in Nhật bản, different members have their roles and responsibilities to perform. The father is the head of the family. He takescareof his family by earning a living, guiding the children, and making the final decisions that affect the family. He helps the mother manage the household and is responsible for thehard stufflike lifting heavy things and repair work like fixing plumbing and electricity.

The mother is usually themanagerof the household. She takes care of the children and supervises household takes. She also helps to earn a living and (help) make decisions affecting the family. She plans the menu, does the shopping, and prepares the family meals. She either supervises or does house cleaning, laundry, ironing and other similar tasks. Today, however, both mother and father can share roles in homemaking andbreadwinning.

The son in the family helps the father with some household activities such as doing simple homerepair. He helps the mother in the kitchen and with other household tasks. He also assists with other activities in the home like taking care of younger brothers or sisters watering the plants and cleaning the house.

The daughter In the family helps the mother to do some of the household tasks like grocery shopping, cooking, washing dishes, cleaning, and keeping the housetidy. She also helps in taking care of the younger brothers or sisters. She may assist her brother in other household tasks like doing the laundry.

In short, every thành viên of the family should do some kind of household work, considering his or her age and health condition, andcontributeto making the home and beautiful and happy place to live in.

Giải thích:

1. take care of: chăm sóc

2. dịch theo ngữ cảnh, hard stuff: những việc nặng

3. the manager of: người quản trị và vận hành của việc gì đó

4. lựa chọn theo ngữ cảnh, breadwinning: người trụ cột

5. chọn theo ngữ cảnh, home repair: sửa chữa thay thế đồ trong nhà

6. tidy: thật sạch ngăn nắp

7. lựa chọn theo ngữ cảnh

Tạm dịch

Trong một mái ấm gia đình điển hình ở Nhật Bản, mỗi thành viên đảm nhiệm một vai trò rất khác nhau. Người cha là chủ mái ấm gia đình. Ông chăm sóc mái ấm gia đình bằng phương pháp thao tác kiếm tiền, hướng dẫn những con và đưa ra những quyết định hành động ở đầu cuối có ảnh hưởng đến mái ấm gia đình. Ông giúp người mẹ quản trị và vận hành hộ mái ấm gia đình và phụ trách cho những việc trở ngại vất vả như nâng vật nặng và sửa chữa thay thế việc làm như sửa ống nước và điện.

Người mẹ thường là người quản trị và vận hành hộ mái ấm gia đình. Bà chăm sóc con cháu và giám sát hộ mái ấm gia đình. Bà cũng giúp kiếm sống và (giúp sức) quyết định hành động ảnh hưởng đến mái ấm gia đình. Bà lên kế hoạch cho thực đơn, shopping và sẵn sàng sẵn sàng những bữa tiệc mái ấm gia đình. Cô ấy hoàn toàn có thể giám sát hoặc dọn nhà, giặt ủi, ủi quần áo và những việc làm tương tự khác. Tuy nhiên, ngày này, cả mẹ và cha đều hoàn toàn có thể chia sẻ vai trò trong việc nội trợ và làm chủ mái ấm gia đình
Con trai trong mái ấm gia đình giúp bố làm một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí mái ấm gia đình như làm sửa chữa thay thế nhà đơn thuần và giản dị. Anh ấy giúp mẹ trong nhà bếp và với những việc làm mái ấm gia đình khác. Anh cũng tương hỗ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt khác trong nhà như chăm sóc anh chị em tưới cây, và dọn nhà.

Con gái trong mái ấm gia đình giúp mẹ làm một số trong những việc làm mái ấm gia đình như đi chợ, nấu ăn, rửa bát, quét dọn và sắp xếp, và giữ nhà cửa ngăn nắp. Cô cũng giúp chăm sóc những em trai hoặc em gái. Cô ấy hoàn toàn có thể tương hỗ anh trai trong những việc làm mái ấm gia đình khác ví như giặt giũ.

Nói tóm lại, mỗi thành viên trong mái ấm gia đình nên làm một số trong những việc làm mái ấm gia đình, xem xét tuổi tác và tình trạng sức mạnh thể chất của tớ, và góp thêm phần làm cho ngôi nhà trở thành một mái ấm vui vẻ và niềm sung sướng.

Bài 2

Task 2. Look for the words from the text which mean

(Tìm những từ trong văn bản nghĩa là)

1. duty

2. someone in charge of or leading an organization, group, etc.

3. be responsible for controlling or organizing something

4. watch a person or activity to make certain that everything is done correctly

5. the list of food you can eat

6. help

Lời giải rõ ràng:

1. responsibility

2. head

3. manage

4. supervise

5. menu

6. assist

Giải thích:

1. duty = responsibility: trách nhiệm

2. head =someone in charge of or leading an organization, group, etc: lãnh đạo

3. manage =be responsible for controlling or organizing something: quản trị và vận hành

4.supervise =watch a person or activity to make certain that everything is done correctly: giám sát

5.menu =the list of food you can eat: list món ăn

6.assist =help: giúp sức

Bài 3

Task 3.Based on the information in the text, decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG).

(Dựa vào thông tin trong văn bản, hãy quyết định hành động xem những câu sau này là đúng (T), sai (F) hay là không xác lập (NG).)

Lời giải rõ ràng:

1. The father in a typical Japanese family never cooks. (Người cha trong một mái ấm gia đình Nhật Bản điển hình không bao giờ nấu ăn.)

=> Not given

Giải thích: Không nhắc tới trong bài

2. Both the father and mother make the final decisions that affect the family.(Cả cha và mẹ đều quyết định hành động ở đầu cuối ảnh hưởng đến mái ấm gia đình)

=> True

tin tức:”Today, however, both mother and father can share roles in homemaking and breadwinning”

4. The mother decides what the family eats.(Người mẹ quyết định hành động những gì mái ấm gia đình ăn.)

=> True

tin tức:“Motherplans the menu, does the shopping, and prepares the family meals”

5. Both the son and daughter help housework.(Con trai và con gái đều giúp việc nhà.)

=> True

tin tức:

“He helps the mother in the kitchen and with other household tasks”

“The daughter In the family helps the mother to do some of the household tasks like grocery shopping, cooking, washing dishes, cleaning, and keeping the house tidy”

6. Sometimes the mother takes the family to the restaurant and chooses the menu for the family.(Thỉnh thoảng mẹ đưa cả nhà đi ăn nhà hàng quán ăn và chọn thực đơn cho mái ấm gia đình.)

=> Not given

Giải thích:Không có thông tin

7. Male and female members of the family usually do the same.(Các thành viên nam và nữ trong mái ấm gia đình thường làm như vậy.)

=> False

Giải thíchMặc dù ngày này phụ nữ và đàn ông đều hoàn toàn có thể làm nội trợ hoặc chủ mái ấm gia đình nhưng thường thì đàn ông và phụ nữ đảm nhiệm những việc làm rất khác nhau trong mái ấm gia đình

8. What household duties a family thành viên does depend on his or her health and age.(Những trách nhiệm mái ấm gia đình mà một thành viên trong mái ấm gia đình làm tùy từng sức mạnh thể chất và tuổi tác của tớ.)

=> True

tin tức:“In short, every thành viên of the family should do some kind of household work, considering his or her age and health condition”

Bài 4

Task 4. Complete the table about each members role and responsibilities in a typical Japanese family.

(Hoàn thành bảng về vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên trong một mái ấm gia đình điển hình của Nhật Bản.)

Role

Responsibility

Father

Mother

Son

Daughter

Lời giải rõ ràng:

Role

Responsibilities

Father

head of the family

earning a living, guiding the children, and making 1 decision, helping mother, doing hard stuff, doing repair work.

Mother

manager of the family

taking care of the children, supervising household tasks, earning a living and helping make decisions, j planning the menu, doing the shopping and preparing the family meals.

Son

assistant/helper

helping father in small home repairs, helping mother J in household tasks, taking care of younger sister/ brother.

Daughter

assistant/helper

helping mother in household tasks like grocery shopping, cooking, washing dishes, cleaning, and keeping the house tidy; taking care of younger sister/brother.

Dịch

Vai trò

Trách nhiệm

Bố

Chủ mái ấm gia đình

kiếm sống, hướng dẫn những con và đưa ra 1 quyết định hành động, giúp sức mẹ, làm những việc làm nặng nhọc, thao tác làm sửa chữa thay thế.

Mẹ

Quản lý mái ấm gia đình

chăm sóc con cháu, giám sát những việc làm mái ấm gia đình, kiếm sống và giúp quyết định hành động, lập kế hoạch thực đơn, shopping và sẵn sàng sẵn sàng những bữa tiệc mái ấm gia đình.

Con trai

người tương hỗ

giúp cha trong việc sửa chữa thay thế nhà, giúp mẹ trong những việc làm mái ấm gia đình, chăm sóc em gái / em trai

Con gái

người tương hỗ

giúp mẹ trong những việc làm mái ấm gia đình như đi chợ, nấu ăn, rửa bát, quét dọn và sắp xếp và giữ nhà cửa ngăn nắp;chăm sóc em gái / em trai.

://.youtube/watch?v=aQXA7EEwenI

Reply
6
0
Chia sẻ

4493

Clip Reading – trang 8 unit 1 sbt tiếng anh 10 mới ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Reading – trang 8 unit 1 sbt tiếng anh 10 mới tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Reading – trang 8 unit 1 sbt tiếng anh 10 mới miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Reading – trang 8 unit 1 sbt tiếng anh 10 mới Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Reading – trang 8 unit 1 sbt tiếng anh 10 mới

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Reading – trang 8 unit 1 sbt tiếng anh 10 mới vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Reading #trang #unit #sbt #tiếng #anh #mới