Thủ Thuật về Quyết định bán cấu trúc là gì Ví dụ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Quyết định bán cấu trúc là gì Ví dụ được Update vào lúc : 2022-02-17 16:01:39 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Quá trình ra quyết định hành động trong những tổ chức triển khai

Trong những tổ chức triển khai, vai trò của những nhà quản trị và vận hành thể hiện qua chính những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt mà người ta thường thực thi và thường được phân thành 3 nhóm chính: vai trò Một trong những thành viên với nhau, vai trò mang tính chất chất thông tin và vai trò có tính quyết định hành động.

Nội dung chính

  Quá trình ra quyết định hành động trong những tổ chức1. Dữ liệu Có cấu trúcbài thuyết trình tổ 5 dssHệ tương hỗ ra quyết địnhVideo liên quan
  Vai trò có tính thành viên xuất hiện khi nhà quản trị và vận hành hành vi như một người đại diện thay mặt thay mặt của tổ chức triển khai ở môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bên phía ngoài tổ chức triển khai, hoặc với tư cách là nhà lãnh đạo chỉ bảo, khuyến khích và tương hỗ cho những người dân thao tác dưới quyền.
  Vai trò mang tính chất chất thông tin: khi nhà quản trị và vận hành đóng vai trò TT tiếp nhận thông tin tiên tiến và phát triển nhất, đúng chuẩn nhất và phân phối những thông tin đó đến những nhân viên cấp dưới nên phải ghi nhận về nó.
  Vai trò có tính quyết định hành động: khi nhà quản trị và vận hành phát hành những quyết định hành động, từ đó những cty, thành viên trong tổ chức triển khai sẽ phải thực thi những quyết định hành động đó.

Theo những lý thuyết quản trị và vận hành tân tiến, việc ra quyết định hành động quản trị và vận hành không hẳn là TT của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt quản trị và vận hành, tuy nhiên nó rất quan trọng và mang tính chất chất thử thách lớn số 1 riêng với những nhà quản trị và vận hành.

Các quyết định hành động quản trị và vận hành hoàn toàn có thể được phân thành 3 mức: kế hoạch, giải pháp và tác nghiệp. Trong mỗi mức, những quyết định hành động còn được phân loại theo như hình thức có cấu trúc (hoàn toàn có thể lập trình được), dạng không còn cấu trúc (không lập trình được) và dạng bán cấu trúc.

  Các quyết định hành động không còn cấu trúc là những quyết định hành động mà những nhà ra quyết định hành động phải tự nhìn nhận và làm rõ yếu tố được nêu lên. Những quyết định hành động này thường quan trọng, mới lạ, không theo nguyên tắc và không còn một quy trình nào hoàn toàn có thể tạo ra chúng. Ví dụ những quyết định hành động chỉ định cán bộ, quyết định hành động mở ngành đào tạo và giảng dạy mới, thiết lập một dây chuyền sản xuất sản xuất mới…
  Các quyết định hành động có cấu trúc được phát hành theo một quy trình gồm một chuỗi những thủ tục đã được xác lập trước, có tính lặp đi lặp lại và theo thông lệ. Ví dụ những quyết định hành động số tiền thưởng theo lệch giá cả hàng của những nhân viên cấp dưới bán hàng, quyết định hành động khen thưởng sinh viên xếp loại xuất sắc, giỏi thường niên…
  Các quyết định hành động bán cấu trúc là giao thoa của 2 dạng trên. Các nhà quản trị và vận hành ra quyết định hành động một phần nhờ vào kinh nghiệm tay nghề đã có, một phần nhờ vào những thủ tục đã thiết lặp sẵn; những quyết định hành động ít có tính lặp lại. Ví dụ như những quyết định hành động mức chi khen thưởng cho cán bộ có thành tích công tác thao tác tốt, cho sinh viên đạt kết quả học tập cao…

Nhìn chung, quy trình ra quyết định hành động được tiến hành qua 4 bước:

  Thu thập thông tin: tìm kiếm những thông tin từ những CSDL bên phía ngoài và bên trong tổ chức triển khai liên quan đến những yếu tố mà nhà quản trị và vận hành cần ra quyết định hành động. HTTT sẽ thanh tra rà soát toàn bộ những tài liệu trong quá khứ của tổ chức triển khai cũng như những tài liệu từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bên phía ngoài liên quan đến chủ trương, pháp lý của nhà nước, người tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu, nhà phục vụ… Những thông tin thu được từ những HTTT sẽ hỗ trợ nhà quản trị và vận hành nhận thức được những yếu tố thử thách hay những thời cơ đang xuất hiện với tổ chức triển khai của tớ.
  Thực hiện những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thiết kế: tùy thuộc vào điểm lưu ý của yếu tố cần xử lý và xử lý, những nhà quản trị và vận hành sẽ xác lập những quyết định hành động phát hành có dạng cấu trúc hay phi cấu trúc. Đối với dạng quyết định hành động có cấu trúc, cần chỉ rõ tiến trình cần thực thi với những phương án rõ ràng. Khi đó, những kỹ sư viết ứng dụng thuận tiện và đơn thuần và giản dị lập trình để tương hỗ việc phát hành những quyết định hành động có cấu trúc. trái lại với những quyết định hành động phi cấu trúc, do phần lớn tiến trình tiếp theo sau một hành vi được lựa chọn là rất khó xác lập trước, những kỹ sư viết ứng dụng rất khó lập trình và chỉ hoàn toàn có thể xây dựng một số trong những trường hợp dạng “Nếu – Thì”…
  Lựa chọn một nhóm những quyết định hành động rõ ràng. Để hoàn toàn có thể tương hỗ cho nhà quản trị và vận hành lựa chọn một quyết định hành động nào đó, HTTT thường phải tích lũy khá đầy đủ thông tin về yếu tố cần xử lý và xử lý và có một tập sẵn có những quyết định hành động cùng những xem xét cần lựa chọn. Các nhà quản trị và vận hành sẽ lựa chọn những quyết định hành động trong một trạng thái “hợp lý có số lượng giới hạn”. Nói chung, HTTT thường giúp những nhà quản trị và vận hành bằng phương pháp đưa ra một số trong những những nhận xét, trong số đó nhấn mạnh yếu tố những vấn đề cần xem xét với mỗi một phương án nào đó.
  Thực hiện những quyết định hành động đã được lựa chọn. Ở bước này HTTT phục vụ cho những nhà quản trị và vận hành những báo cáo điều hành quản lý về những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đang rất được thực thi bởi những quyết định hành động đã được lựa chọn, từ đó hoàn toàn có thể nhìn nhận và kiểm soát và điều chỉnh quyết định hành động nếu thấy thiết yếu.

1. Dữ liệu Có cấu trúc

Đây là loại tài liệu thuận tiện và đơn thuần và giản dị tìm kiếm và sắp xếp nhất, vì nó thường được hàm chứa trong những cột và hàng, và những thành phần của chúng hoàn toàn có thể được link bằng những trường được định sẵn từ trước. Hãy nghĩ về những tài liệu bạn hoàn toàn có thể tàng trữ trong một tệp Excel và toàn bộ chúng ta sẽ thấy ngay được ví dụ về tài liệu có cấu trúc. Dữ liệu có cấu trúc hoàn toàn có thể bám theo một quy mô tài liệu mà người thiết kế cơ sở tài liệu (CSDL) tạo ra — ví như những bản thống kê bán hàng theo vùng miền, xếp theo loại món đồ hoặc theo người tiêu dùng. Đối với tài liệu có cấu trúc, những khuôn khổ hoàn toàn có thể được nhóm lại để tạo thành những mối liên hệ với nhau (những ‘người tiêu dùng’ cùng có phản hồi ‘thỏa mãn nhu cầu’ về dịch vụ ví dụ điển hình). Những điều này sẽ hỗ trợ tài liệu có cấu trúc thuận tiện và đơn thuần và giản dị được tàng trữ, phân tích, tìm kiếm, và trở thành loại tài liệu dễ sử dụng nhất cho doanh nghiệp trong thời hạn mới gần đây. Ngày nay, phần lớn những loại tài liệu được cho là có cấu trúc chỉ chiếm khoảng chừng thấp hơn 20% tổng số tài liệu thu được.

Thông thường, tài liệu có cấu trúc được quản trị và vận hành bằng Ngôn ngữ Truy vấn Có cấu trúc (Structured Query Language — SQL) — một loại ngôn từ lập trình được tăng trưởng bởi IBM từ trong năm 1970 dành riêng cho những CSDL có liên hệ.

Dữ liệu có cấu trúc được tạo ra bởi máy móc và con người. Các ví dụ của tài liệu có cấu trúc gồm có tài liệu tài chính như những thanh toán giao dịch thanh toán, rõ ràng địa chỉ, thông tin nhân khẩu, nhìn nhận của người tiêu dùng, những bản ghi chú của máy, tài liệu khu vực từ những thiết bị thông minh, …

bài thuyết trình tổ 5 dss

May 3, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/ADOWNLOAD PDFShare EmbedReport this link

Short DescriptionDownload bài thuyết trình tổ 5 dss…

DescriptionBÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

Lời mở đầu I. Lý thuyết tổng quan về DSS 1.1 Định nghĩa 1.2 Lợi ích của DSS 1.3. Vấn đề nêu lên 1.4. Các thành phần chính của DSS 1.5.Các dạng quyết định hành động II. Các thành phần của khối mạng lưới hệ thống tương hỗ ra QĐ 2.1. DSS – Thay đổi đặc tính của quyết định hành động 2.2. Cấu trúc chung của DSS 2.3. Đặc điểm của DSS 2.4. Điều kiện sử dụng DSS 2.5. Công cụ DSS BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

III. Phần mềm quản trị và vận hành DSS 3.1. Các dạng DSS 3.2. Đặc điểm những thành phần của HT DSS 3.3.Nhìn khái quát về DSS 3.4. Các loại DSS

3.5 So sánh DSS Và ESS, TPS, MIS IV. Kết luận

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

LỜI MỞ ĐẦU Đối mặt với tình hình kinh tế tài chính ngày càng trở ngại vất vả và nhiều đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu như lúc bấy giờ, những doanh nghiệp ngày càng nỗ lực thanh tra rà soát lại những phương thức quản trị và vận hành thông tin cũng như ngân sách để tối thiểu nhằm mục đích tăng kĩ năng đối đầu đối đầu và hiệu suất cao việc làm. Nhà quản trị không còn nhiều thời hạn cũng như Đk để nghiên cứu và phân tích sâu những báo cáo rõ ràng từ những tài liệu và thông tin được tích lũy, nên tổ chức triển khai phải xây dựng những khối mạng lưới hệ thống thông tin được thiết kế riêng để tương hỗ nhà quản trị ra quyết định hành động. BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

Vì thế ứng dụng DSS tương hỗ doanh nghiệp phân tích tài liệu thông tin và đưa ra những kế hoạch thích hợp đó đó là chìa khóa giúp tháo gỡ yếu tố trên. I. Lý thuyết tổng quan về DSS 1.1 Định nghĩa: Vào thập niên 1970, Scott Morton đưa ra những khái niệm thứ nhất về hệ tương hỗ ra quyết đinh ( DSS). Ông định nghĩa DSS như thể khối mạng lưới hệ thống máy tính tương tác nhằm mục đích giúp người tiêu dùng tài liệu và quy mô để xử lý và xử lý những yếu tố không cấu trúc. DSS là hệ tương hỗ ra quyết định hành động cho những nhà quản trị và vận hành về những yếu tố bán cấu trúc trong một tình hình nhất định/ không thường xuyên. BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

DSS là yếu tố phối hợp giữa tri thức của con người với kĩ năng của MT, cải tổ chất lượng QĐ, là một trong HT tương hỗ nhờ vào MT tương hỗ cho những nhà quốc lộ xử lý và xử lý những yếu tố bán cấu trúc.

HTTT tương hỗ ra quyết định hành động (DSS)– một khối mạng lưới hệ thống thông tin tương tác phục vụ thông tin, những quy mô, và những công cụ xử lý tài liệu tương hỗ cho quy trình ra những quyết định hành động có tính nửa cấu trúc và không còn cấu trúc. BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

Hệ thống tương hỗ quyết định hành động là yếu tố phối hợp giữa trí thức của con người với kĩ năng của máy tính cải tổ chất lượng quyết định hành động. Nó là một khối mạng lưới hệ thống tương hỗ nhờ vào máy tính tương hỗ cho những nhà quản trị và vận hành xử lý và xử lý những yếu tố bán cấu trúc. (theo giáo trình Võ Văn Huy-Huỳnh Ngọc Liễu). 1.2 Lợi ích của DSS  Hỗ trợ quyết định hành động  Giúp tự động hóa hóa những qui trình quản lí  Đẩy nhanh quy trình ra quyết định hành động, tăng vận tốc giải quết yếu tố  Chi phí rẻ hơn trên khối mạng lưới hệ thống thực nếu có lỗi xãy ra  Tạo ra một lợi thế đối đầu đối đầu so với từng đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đối đầu đối đầu  tin tức kịp thời, thiết yếu, có độ đúng chuẩn cao BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

1.3. Vấn đề nêu lên * DSS dùng để vấn đáp những vướng mắc không bình thường (lâu lâu mới nêu lên và không lặp lại) như : + “Có nên đưa ra thành phầm này sẽ không còn”; + “Có nên xây dựng 1 nhà máy sản xuất mới không?”;

+ Một công ty quốc tế nên phải ra quyết định hành động có nên “xâm nhập vào thị trường Việt Nam không” + Nên lên một “ kế hoạch thưởng chung cho mọi nhân viên cấp dưới ra làm sao?” + Đánh giá và xác lập hạn mức tín dụng thanh toán( nhìn nhận trên tiềm năng, thái độ, uy tín của người tiêu dùng…) BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

* Các yếu tố DSS xử lý và xử lý là bán cấu trúc. + Mục tiêu không rõ hoặc nhiều tiềm năng + Số liệu tích lũy được không đúng chuẩn + Quá trình xử lý số liệu không ngặt nghèo, không rõ ràng + Trong quy trình xử lý và xử lý yếu tố, sự tham gia của người RQĐ là cực kỳ quan trọng. 1.4. Các thành phần chính của DSS * CSDL: tập hợp những tài liệu được tổ chức triển khai sao cho thuận tiện và đơn thuần và giản dị truy vấn * Các quy mô cơ sở: Các quy mô phân tích và toán học giải đáp;  Ví dụ: Mô hình nếu – thì và những dạng phân tích tài liệu khác. * Hệ thống ứng dụng tương hỗ quyết định hành động: được cho phép người tiêu dùng can thiệp vào CSDL & cơ sở quy mô BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

 Ví dụ: Về HTTT tương hỗ ra quyết định hành động American Airlines Công ty vốn Equico Công ty dầu Chaplin Frito-Lay, Inc.

Lựa chọn giá và tuyến bay Đánh giá góp vốn đầu tư Lập kế hoạch và dự báo Định giá, quảng cáo, & khuyến mại

Juniper Lumber Southern Railway Kmart United Airlines Bộ quốc phòng Mỹ

Tối ưu hóa quy trình sản xuất Điều khiển tàu & tuyến đi Đánh giá về giá cả SP Lập kế hoạch những chuyến bay Phân tích hợp đồng cho quốc phòng

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

1.5.Các dạng quyết định hành động

* Quyết định có cấu trúc: những quyết định hành động hoàn toàn có thể đưa ra thông qua một loạt những thủ tục thực thi được xác lập trước, thường có tính lặp lại và theo thông lệ.  Ví dụ: Xác định số lượng đặt hàng, thời gian mua nguyên vật tư – Máy tính hóa hoàn toàn (HTTT xử lý thanh toán giao dịch thanh toán)

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

* Quyết định bán cấu trúc: những nhà quản trị và vận hành ra quyết định hành động một phần nhờ vào kinh nghiệm tay nghề đã có, ít có tính lặp lại  Ví dụ: Dự báo bán hàng, Dự trù ngân sách, Phân tích rủi ro không mong muốn – Con người ra quyết định hành động với việc tương hỗ của máy tính * Quyết định phi cấu trúc: nhà quản trị và vận hành phải tự nhìn nhận, và làm rõ những yếu tố được nêu lên, thường không còn tính lặp lại  Ví dụ: Thăng tiến cho nhân sự, Giới thiệu công nghệ tiên tiến và phát triển mới – Con người ra quyết định hành động và máy tính hoàn toàn có thể tương hỗ một số trong những phần việc BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

II. Các thành phần của khối mạng lưới hệ thống tương hỗ ra QĐ

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

Nhà quản trị và vận hành

Hỗ trợ quyết định hành động tương tác trên máy tính Trạm thao tác

Phần mềm DSS Hệ quản trị tài liệu Hệ quản trị quy mô Quản lý giao diện người tiêu dùng

Hình:Các thành phần của DSS BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

Cơ sở quy mô

Cơ sở tài liệu

2.1. DSS – Thay đổi đặc tính của quyết định hành động

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

Ví dụ:  Quản lý chuỗi phục vụ trong trong năm mới tết đến gần đây đã trở nên tự động hóa hóa hoàn toàn – yếu tố này trước kia từng phụ thuộc thật nhiều vào tri thức của một số trong những nhân viên cấp dưới quan trọng (trưởng phòng vật tư). Quyết định dạng bán cấu trúc đã trở nên có cấu trúc  Cờ vua: mọi người đều nhận định rằng máy tính sẽ không còn bao giờ hoàn toàn có thể thắng được một vua cờ. 5/1997: Deep Blue của công ty IBM đã đánh thắng vua cờ GarryKasparov.

Quyết định không còn cấu trúc đang trở thành có cấu trúc BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

2.2. Cấu trúc chung của DSS Caùc moâ hình DSS Döõ lieäu töø MIS

Quaûn lyù moâ hình

Chöông trình DSS Quaûn lyù ñoái thoaïi

Töông taùc

Quaûn lyù döõ lieäu

Dòch vuï döõ lieäu ngoaøi

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

-Khaùch haøng -Ñoái thuû -Ngaønh coâng nghieäp -Neàn kinh teá

2.3. Đặc điểm của DSS – Khả năng linh động (Flexible) trong việc được cho phép tạo ra quy mô xử lý và xử lý một yếu tố phức tạp, không dự tính trước. – Khả năng biến hóa thông tin: DSS với nhà quản lí (người tiêu dùng), DSS phục vụ thông tin và vấn đáp những vướng mắc không bình thường (lâu lâu mới nêu lên, không lặp lại) nhà quản lí muốn nêu lên nhiều vướng mắc để làm sang tỏa những ngờ vực của tớ, do đó thiết yếu phải có thông tin hỏi – đáp liên tục giữa DSS và nhà quản lí.

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

– DSS không thay người ra quyết định hành động, không trực tiếp đề xuất kiến nghị giải pháp. – Tuổi thọ thông tin thấp. – Có kĩ năng mô phỏng theo sự thay đổi của thời hạn thật. – Có kĩ năng nhờ vào những tài liệu quá khứ và hiện tại để tham dự báo (từ CSDL của MIS) để tham dự báo. – Có để ý quan tâm đến kết quả. – Người không chuyên hoàn toàn có thể làm. Người tạo ra DSS đó đó là nhà quản lí ở cấp cao, họ tự thiết kế lấy DSS cho mình bằng phương pháp viết ra logic quy mô của yếu tố được trang bị những kiến thức và kỹ năng và kĩ năng sử dụng phàn mềm DSS. BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

2.4. Điều kiện sử dụng DSS – Môi trường hoạt động và sinh hoạt giải trí ổn định, không chắc như đinh và do đó tài liệu phục vụ cho bài toán là không đúng chuẩn. – Mục tiêu ra quyết định hành động không rõ ràng hoặc nhiều tiềm năng. – Khi phòng xử lý thông tin không tiên liệu được hết những yêu cầu phong phú và phong phú của nhà quản trị và vận hành. – Khi công cụ máy tính dễ sử dụng. Nhà quản trị và vận hành được trang bị những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng sử dụng những ứng dụng DSS. BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

2.5. Công cụ DSS – Truy vấn tài liệu (queries): người quản lí hoàn toàn có thể dung những ngôn từ hỏi như: SQL, QBE để lấy tài liệu từ CSDL – Ngờ vực (What it). đặt vướng mắc để tìm kiếm tiềm năng. – Phân tích độ nhạy (Sensitivity Analysic) nhằm mục đích Dự kiến kết quả của một quyết định hành động thay đổi khi bên phía ngoài thay đổi. – Phân tích thống kê: (Statistical Analysic) – Đồ họa (Graphic) – Mô phỏng (Simulation) – Giải quyết tối ưu (Optimization) – Hỗ trợ ra quyết định hành động nhóm. BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

III. Phần mềm quản trị và vận hành DSS: ứng dụng của DSS phải tích hợp sự quản trị và vận hành và sử dụng những CSDL, những cơ sở quy mô và kĩ năng tạo ra giao tác để tương hỗ cho việc hình thành những quyết định hành động. Về mặt hiệu suất cao ứng dụng của DSS Gồm 3 mô đun: – Môđule quản lí tài liệu – Môđun quản lí quy mô

– Môđun đối thoại

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

* Các mô đun

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

3.1. CÁC DẠNG DSS

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

3.2. Đặc điểm những thành phần của HT DSS Thành phần

Đặc điểm

Đối tượng sử dụng Các nhà quản trị và vận hành những cấp (thấp/ trung/ cao). Người sử dụng cũng là người tạo ra DSS. Dữ liệu

2 loại dữ kiện cần từ bên trong( Từ TPS/MIS) và bên phía ngoài ( nhiều nguồn rất khác nhau như nghiên cứu và phân tích thị trường, thống kê, mạng dịch vụ thông tin.

Thủ tục

Các quy mô/ những công cụ của DSS. tin tức cần tạo ra; Độ nhạy và dạng/ quan hệ. Phần mềm như Excel, Access, @ Risk, Risk Master, SPSS…; Phần cứng: Đủ mạnh để tương hỗ ứng dụng và lưu trử được nhiều tài liệu quá khứ. Công nghệ tăng trưởng tương đối ồn định được bố trí theo phía tăng trưởng tốt.

Công nghệ thông tin

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

 DSS định hình thông tin theo những nhu yếu cuả quản trị. Vì vậy mà DSS đảm bảo được việc tương hỗ cho những “quyết định hành động được chương trình hoá” và “quyết định hành động không được chương trình hoá” trong những Đk chắc như đinh, rủi ro không mong muốn và không chắc như đinh. 3.3.Nhìn khái quát về DSS Ta hoàn toàn có thể thấy rằng DSS hiệu suất cao sẽ thực thi được những việc sau này: – Hỗ trợ nhưng không thay thế việc ra quyết định hành động quản trị. – Hỗ trợ việc ra quyết định hành động trong toàn bộ tổ chức triển khai, hầu hết là ở cấp quản trị trung gian và tối cao. BÀI GIỚI THIỆU SÁCH

– Cho phép người ra quyết định hành động tương tác với máy tính để xem xét hiệu suất cao của những phương án quyết định hành động – Thu thập, lưu giữ và đảm bảo phục vụ những tài liệu và những quy mô ra quyết định hành động phù phù thích hợp với nhiều chủng quy mô quyết định hành động rõ ràng.

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

3.4. CÁC LOẠI DSS •DSS thành viên – DSS thành viên được xây dựng dành riêng cho một thành viên sử dung. DSS thành viên thường được tăng trưởng với việc tham gia của những nhà quản trị và vận hành có kinh nghiệm tay nghề. Với DSS thành viên những tài liệu thô hoàn toàn có thể được nhập vào chương trình trực tiếp bởi người tiêu dùng, hoặc kéo từ những CSDL bên trong hoặc bên phía ngoài tổ chức triển khai. * DSS theo nhóm – Các quyết định hành động của doanh nghiệp thường được lựa chọn bởi một nhóm những nhà quản trị và vận hành hơn là quyết định hành động của một thành viên. DSS theo nhóm thường được cài trong phòng thao tác lớn hoặc thông qua một nhóm những mạng máy tính. Chúng được thiết kế đặc biệt quan trọng để nhận tài liệu nhập vào từ nhiều người tiêu dùng trong sự tương tác với chương trình tại thuở nào điểm và quy tụ trên quyết định hành động của một nhóm những nhà quản trị và vận hành. BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

3.5 So sánh DSS và ES Ñaëc ñieåm

DSS

ES

Muïc tieâu

Hoã trôï ngöôøi RQÑ baèng caùch traû lôøi truy vaán cuûa ngöôøi RQÑ

Thay theá vaø laëp laïi lôøi khuyeân cuûa caùc chuyeân gia

Ai khuyeân /RQÑ

Con ngöôøi vaø / hay heä thoáng

Heä thoáng

Söï ñònh höôùng chính

RQÑ

Truyeàn ñaït chuyeân moân (ngöôøi-maùy-ngöôøi) vaø cho lôøi khuyeân

Höôùng hoûi

Ngöôøi hoûi maùy

Maùy hoûi ngöôøi

Baûn chaát hoã trôï

Caù nhaân, nhoùm, toå chöùc

Caù nhaân (chuû yeáu), vaø nhoùm

So sánh DSS và ES (tt) Ñaëc ñieåm

DSS

ES

Phöông phaùp xöû lyù chính

Soá

Kyù hieäu

Ñaëc tính cuûa lónh vöïc vaán ñeà

Phöùc taïp, toång hôïp

Phaïm vi heïp

Loaïi vaán ñeà

Ñaëc bieät, tình huoáng, duy nhaát

Laëp laïi

Cô sôû döõ lieäu

Döõ kieän (söï kieän vaø soá)

Döõ kieän vaø thuû tuïc

Khaû naêng suy luaän

Khoâng

Coù, giôùi haïn

Khaû naêng giaûi thích

Giôùi haïn

Coù

So sánh DSS và TPS, MIS Đặc điểm DSS Nguồn Lấy thông tin từ bên phía ngoài ĐT sử dụng Thủ tục

Các nhà quốc lộ cấp cao, trung thấp

Bán cấu trúc hoặc không còn cấu trúc Cho phép đặt vướng mắc và đưa ra câu vấn đáp cho những nhà quốc lộ. Nhưng quyết định hành động ở đầu cuối ĐĐ cơ bản thuộc những nhà lãnh đạo quốc lộ Có kĩ năng nhờ vào những tài liệu quá khứ và hiện tại để tham dự báo

TPS Lấy thông tin nội bộ Các nhà quốc lộ cấp tác nghiệp

MIS Lấy thông tin nội bộ Các nhà quốc lộ cấp trung

Có cấu trúc và chuẩn hóa Đưa ra kết quả chắc như đinh Không có

Có cấu trúc Tạo ra những báo cáo tóm tắt. định kỳ, báo cáo theo yêu cầu ngoại lệ. Không đưa ra được vướng mắc.

IV. Kết luận – Thông qua bài tiểu luận ta nhận thấp DSS là một khối mạng lưới hệ thống tương hỗ cho nhiều nhà quản lí, nhiều công ty, doanh nghiệp hoàn toàn có thể đưa ra những quyết định hành động tối ưu nhất, tăng năng suất , tăng năng suất marketing thương mại, tăng thêm lợi nhận ,… – DSS thông qua những dạng khối mạng lưới hệ thống tương hỗ như BI, AI hệ Chuyên Viên và hệ nơ ron chính vì vậy những doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt marketing thương mại của tớ có hiệu suất cao hơn trình làng trơn tru hơn thì nên vận dụng DSS vào trong quy trình marketing thương mại của tớ. BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

DANH SÁCH NHÓM 5: Đỗ Minh Tâm Lê Văn Nhiệm Trần Thị Dứt Nguyễn Thị Thu Thảo Trần Thị Lệ Thủy Trần Thị Thúy An Cao Ngọc Hiệp Đỗ Thùy Phương Oanh La Thị Kim Nhung Nguyễn Thị Ngọc Bích Đỗ Thị Huyền Trang BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔ 5

View more…

Comments

Hệ tương hỗ ra quyết định hành động

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá đầy đủ của tài liệu tại đây (749.58 KB, 70 trang )

://.ebook.edu

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài
Trong trong năm mới tết đến gần đây, cùng với hiệu suất cao khai thác có tính chất tác
nghiệp, việc khai thác những cơ sở tài liệu phục vụ những yêu cầu trợ giúp quyết
định ngày càng có ý nghĩa quan trọng và là nhu yếu to lớn trong mọi nghành
hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, quản trị và vận hành kinh tế tài chính cũng như nghiên cứu và phân tích khoa học, thống
kê tình hình tăng trưởng xã hội, dân số v.v… Dữ liệ
u được tàng trữ và tích lũy
ngày càng nhiều nhưng người ra quyết định hành động trong quản trị và vận hành, marketing thương mại lại cần
những thông tin dưới dạng “tri thức” rút ra từ những nguồn tài liệu đó hơn là
chính những tài liệu đó cho việc ra quyết định hành động.
Quá trình ra quyết định hành động nên phải có nhiều phương pháp tương hỗ, trong số những
phương pháp đó thì Dự báo là một phương pháp được sử dụng rấ
t phổ cập và
kết quả dự báo đó đó là nguồn vào rất thiết yếu trong quy trình đưa ra ý kiến chủ
quan chung sau khi thảo luận.
Việc ứng dụng những hệ tương hỗ ra quyết định hành động nhờ vào những quy mô dự báo
giúp những doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tăng trưởng sản xuất marketing thương mại
đúng đắn của tớ trong tương lai, mang lại hiệu suất cao to lớn cho doanh
nghiệp, tổ chức triển khai, v.v…

://.ebook.edu

Chương 1 – LÝ THUYẾT HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH

1.1. Lý thuyết ra quyết định hành động
Việc quyết định hành động riêng với một yếu tố xuất hiện trong khắp những lĩnh
vực, hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, đời sống con người, nghiên cứu và phân tích, thống kê… mà đôi
khi toàn bộ chúng ta không sở hữu và nhận ra. Từ những việc đơn thuần và giản dị như chọn một bộ quần
áo để đi dự
tiệc cho tới những việc lớn như phân loại ngân sách vào những
chương trình vương quốc đều là việc làm quyết định hành động. Như vậy:
1.1.1. Quyết định là gì ?
Đó là một lựa chọn về “đường lối hành vi” (Simon 1960; Costello &
Zalkind 1963; Churchman 1968), hay “kế hoạch hành vi” (Fishburn
1964) dẫn đến “một tiềm năng mong ước” (Churchman 1968)
1.1.2. Ra quyết định hành động là gì ?
“Một quy trình lựa chọn có ý thức giữa hai hay nhiều phương án để chọ
n
ra một phương án tạo ra được một kết quả mong ước trong những Đk
ràng buộc đã biết”
Quyết định hoàn toàn có thể là nhận thức ở dạng sự kiện,
– “Chi $10,000 cho quảng cáo vào quý 3”
Quyết định hoàn toàn có thể là nhận thức ở dạng quy trình,
– “Trước tiên thực thi A, tiếp theo đó B hai lần và nếu có phục vụ tốt
hãy thực thi C”
Quyết định hoàn toàn có thể là m
ột hoạt động và sinh hoạt giải trí giàu kiến thức và kỹ năng,
– Quyết định có kết luận nào thì hợp lý/hợp lệ trong tình hình
nào ?
://.ebook.edu

Quyết định hoàn toàn có thể là những thay đổi trạng thái kiến thức và kỹ năng
– Quyết định có đồng ý một kiến thức và kỹ năng mới không ?
1.1.3. Tại sao phải tương hỗ ra quyết định hành động?

• Nhu cầu tương hỗ ra quyết định hành động
– Ra quyết định hành động luôn cần xử lý kiến thức và kỹ năng
– Kiến thức là nguyên vật tư và thành phẩm của ra quyết định hành động, cần
được sở hữu hoặc tích lũ
y bởi người ra quyết định hành động
• Giới hạn về nhận thức: trí nhớ con người là hạn chế trong lúc con
người dân có vô vàn những quan hệ nên phải nhớ phải ra quyết định hành động
• Giới hạn về kinh tế tài chính: Do yếu tố kinh phí góp vốn đầu tư cho dự án công trình bất Động sản luôn hạn chế nên
muốn có một dự án công trình bất Động sản thành công xuất sắc thì nên phải có kế hoạch sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư hợp
lý.
• Giới hạn về thời hạn: Một d
ự án không thể kéo dãn mà phải có kế
hoạch thực thi trong một khoảng chừng thời hạn nhất định, như vậy nên phải có kế
hoạch phân công việc làm thích hợp để kịp tiến độ, đảm bảo chất lượng.
• Áp lực đối đầu đối đầu: kế hoạch và kế hoạch thực thi dự án công trình bất Động sản hợp lý,
đúng chuẩn luôn tạo ra nên thế mạnh cho doanh nghiệp trong cuộc đối đầu đối đầu.
1.1.4. Bản chất của hỗ tr
ợ ra quyết định hành động
• Cung cấp thông tin, tri thức
• Có thể thể hiện qua tương tác người – máy, qua mô phỏng
1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến ra quyết định hành động
• Công nghệ – thông tin – máy tính
• Tính đối đầu đối đầu – sự phức tạp về cấu trúc
://.ebook.edu

• Thị trường quốc tế – ổn định chính trị – chủ nghĩa tiêu thụ
• Các thay đổi dịch chuyển
1.1.6. Người ra quyết định hành động
Ở cấp quản trị và vận hành thấp hay tổ chức triển khai quy mô nhỏ: chính thành viên là người ra
quyết định hành động. Đối với một thành viên cũng hoàn toàn có thể có nhiều tiềm năng xung đột

Tổ chức vừa và lớn: thường là nhóm ra quyết định hành động, như vậy thường hay
có nhiều mụ
c tiêu xung đột.
Nhóm hoàn toàn có thể có kích cỡ rất khác nhau, hoàn toàn có thể từ nhiều phòng/ban hay từ những
tổ chức triển khai rất khác nhau dẫn đến nhiều phong thái nhận thức, đậm cá tính, phong thái
quyết định hành động rất khác nhau.
Đồng thuận là yếu tố chính trị, trở ngại vất vả nên quy trình nhóm ra quyết
định rất phức tạp, thường cần máy tính tương hỗ để hình thành cộng tác trực
tuyến ở tại mức toàn tổ chức triển khai và hơn thế nữa.
Các tương hỗ máy tính thường thấy: hệ thông tin tổ chứ
c (Enterprise
Information System – EIS), những dạng hệ tương hỗ nhóm (Group Support System –
GSS), những hệ quản trị và vận hành tài nguyên tổ chức triển khai (Enterprise Resource Management –
ERM), hoạch định tài nguyên tổ chức triển khai (Enterprise Resource Planning –
ERP)…
1.1.7. Thách thức riêng với ra quyết định hành động quản trị và vận hành
• Ra quyết định hành động: quy trình lựa chọn trong tập phương án nhằm mục đích đạt được
tiềm năng.
• Ra quyết định hành động quản trị và vận hành = toàn bộ quy trình quản trị và vận hành (theo Simon, 1977)
• Áp lực đối đầu đối đầu, những nguồn lực kinh tế tài chính và thời hạn tính -> ra quyết
định tốt và/hay nhanh hơ
n
://.ebook.edu

• Tiên đề: ra quyết định hành động hợp lý – phân tích logic bài toán -> vận dụng
khoa học vào marketing thương mại (thống kế, xác suất, kinh tế tài chính học, v.v…) –> máy tính
tương hỗ ra quyết định hành động
• Phương thức ra quyết định hành động: ra quyết định hành động bởi một/nhiều thành viên
• Quyết định làm bởi nhóm: có những thái độ và tâm ý rất khác nhau trong
nhóm

• Các tiềm năng hoàn toàn có thể xung đột
• Có thể có nhiều phương án/giải pháp
• Các kết cục hoàn toàn có thể xẩy ra
ở tương lai
• Có tinh thần đồng ý rủi ro không mong muốn
• Quá nhiều thông tin; cần thông tin; tích lũy thông tin tốn kém và tốn
thời hạn
• Đòi hỏi phân tích “what-if”
• Tiếp cận “thử và sai” trên khối mạng lưới hệ thống thực hoàn toàn có thể nguy hiểm
• Thực hành trên khối mạng lưới hệ thống thực hoàn toàn có thể chỉ làm được một lần
• Thay đổi ở môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xẩy ra thường xuyên và nhanh
• Áp lực thời hạn
1.2. Quá trình ra quyết đị
nh
1.2.1. Phân loại quyết định hành động
Có thể phân ra bốn loại quyết định hành động như sau:
• Quyết định có cấu trúc (Structured Decision): Các quyết định hành động mà
người ra quyết định hành động biết chắc như đinh đúng.
://.ebook.edu

• Quyết định không còn cấu trúc (Nonstructured Decision): Các quyết
định mà người ra quyết định hành động biết là có nhiều câu vấn đáp gần đúng và không còn
cách nào để tìm ra câu vấn đáp đúng chuẩn nhất.
• Quyết định đệ quy (Recurring Decision): Các quyết định hành động lặp đi, lặp
lại.
• Quyết định không đệ quy (Nonrecurring Decision): Các quyết định hành động
không xẩy ra thường xuyên.
1.2.2. Các quy trình của quy trình ra quyết định hành động
Theo Simon, những quy trình c
ủa quy trình ra quyết định hành động gồm có những pha:

• Nhận định (Intelligence): Tìm kiếm những trường hợp dẫn đến việc phải
ra quyết định hành động, nhận dạng những yếu tố, nhu yếu, thời cơ, rủi ro không mong muốn….
• Thiết kế (Design): Phân tích những hướng tiếp cận để xử lý và xử lý yếu tố,
phục vụ những nhu yếu, tận dụng những thời cơ, hạn chế những rủi ro không mong muốn…
• Lựa chọn (Choice): Cân nhắ
c và nhìn nhận từng giải pháp, đo lường
hậu quả của từng giải pháp và lựa chọn giải pháp tối ưu.
• Tiến hành ra quyết định hành động (Implementation): Thực hiện giải pháp được
chọn, theo dõi kết quả và kiểm soát và điều chỉnh khi thấy thiết yếu.
://.ebook.edu

Hình 1.1. Các quy trình của quy trình ra quyết định hành động
1.3. Hệ tương hỗ ra quyết định hành động
1.3.1. Khái niệm
Trong thập niên 1970, Scott Morton đưa ra khái niệm thứ nhất về Hệ hỗ
trợ ra quyết định hành động (Decision Support Systems – DSS). Ông định nghĩa DSS
như thể những khối mạng lưới hệ thống máy tính tương tác nhằm mục đích giúp những người dân ra quyết
định sử dụng tài liệu và quy mô để xử lý và xử lý những yếu tố không còn cấu trúc.
://.ebook.edu

Hệ Hỗ Trợ Quyết Định – HHTQĐ là những hệ nhờ vào máy tính, có tính
tương tác, giúp những nhà ra quyết định hành động dùng tài liệu và quy mô để xử lý và xử lý
những bài toán phi cấu trúc (S. Morton, 1971)
HHTQĐ phối hợp trí lực của con người với khả năng của máy tính để cải
tiến chất lượng của quyết định hành động. Đây là những hệ nhờ vào máy tính tương hỗ cho
người ra quyết định hành động giải những bài toán nửa cấu trúc (Keen and Scott Morton,
1978)
HHTQĐ
là tập những thủ tục nhờ vào quy mô nhằm mục đích xử lý tài liệu và phán

đoán của con người để giúp nhà quản trị và vận hành ra quyết định hành động (Little, 1970)
Ưu thế của người ra quyết định hành động:
– Kinh nghiệm
– Khả năng trực giác
– Có óc phán đoán
– Có tri thức
Ưu thế của máy tính:
– Tốc độ
– tin tức
– Khả năng xử lý
Kết hợp cả ưu th
ế của người ra quyết định hành động và máy tính, ta có ưu thế của
Hệ tương hỗ ra quyết định hành động:
– Tăng hiệu suất cao
– Tăng sự hiểu biết
– Tăng vận tốc
://.ebook.edu

– Tăng tính linh hoạt
– Giảm sự phức tạp
– Giảm ngân sách
Hiện tại chưa tồn tại một định nghĩa thống nhất nào về DSS. Tuy nhiên toàn bộ
đều đồng ý mục tiêu cơ bản nhất của DSS là để tương hỗ và tăng cấp cải tiến việc ra
quyết định hành động.
Lý do dùng HHTQĐ
• Nhu cầu về HHTQĐ
Vào trong năm 1980, 1990 khảo sát những tập đoàn lớn lớn cho thấ
y:
– Kinh tế thiếu ổn định
– Khó theo dõi vận hành của doanh nghiệp

– Cạnh tranh nóng giãy
– Xuất hiện thương mại điện tử (e-commerce)
– Bộ phận IT quá bận, không xử lý và xử lý được những yêu cầu quản trị và vận hành
– Cần phân tích lợi nhuận, hiệu suất cao và thông tin đúng chuẩn, mới,
kịp thời
– Giảm giá phí hoạt động và sinh hoạt giải trí
• Lý do sử dụng HHTQĐ
– Cải thiện vận tốc tính toán

Tăng năng suất của thành viên trực tiếp
– Cải tiến kỹ thuật trong việc tàng trữ, tìm kiếm, trao đổi tài liệu
trong và ngoài tổchức theo phía nhanh và kinh tế tài chính
://.ebook.edu

– Nâng cao chất lượng của những quyết định hành động đưa ra
– Tăng cường khả năng đối đầu đối đầu của tổ chức triển khai
– Khắc phục kĩ năng hạn chế của con người trong việc xử lý và
lưu chứa thông tin
• Thuận lợi của hệ DSS
– Tăng số phương án xem xét, so sánh, phân tích độ nhạy bén,
hiệu suất cao.
– Hiểu rõ những quan hệ trách nhiệm trong toàn hệ thố
ng tốt hơn.
– Đáp ứng nhanh trước những trường hợp không mong đợi, dễ điều
chỉnh và thay đổi khi thiết yếu.
– Có thể thực thi những phân tích phi chính qui
– Học tập và hiểu biết thêm những nguồn tài nguyên không được tận
dụng.
– Cải thiện những cách thực thi truyền thống cuội nguồn
– Kiểm soát kế hoạch, tiêu chuẩn hoá những thủ tục tính toán.

– Tiết kiệm ngân sách cho những thủ tục hành chính
– Quyết định tố
t hơn
– Tinh thần đồng đội tốt hơn
– Tiết kiệm thời hạn
– Dùng những nguồn tài liệu tốt, có tinh lọc
• Các tương hỗ mong đợi từ HHTQĐ
– tin tức trạng thái và tài liệu thô
://.ebook.edu

– Khả năng phân tích tổng quát
– Mô hình màn biểu diễn (cân đối tài chính), quy mô nhân quả (dự báo,
chẩn đoán)
– Đề nghị giải pháp, nhìn nhận
– Chọn lựa giải pháp
• Năng lực của Hệ tương hỗ ra quyết định hành động

Hình 1.2. Sơ đồ khả năng hệ tương hỗ ra quyết định hành động
Theo hình 1.2. ta có:
(1) Bài toán nửa cấu trúc: HHTQĐ cơ bản tương hỗ những nhà ra quyết định hành động
trong những trường hợp nửa cấu trúc và phi cấu trúc bằng phương pháp phối hợp phán xử
của con người và xử lý thông tin bằng máy tính. Các bài toán như vậy không
://.ebook.edu

thể/không thuận tiện xử lý và xử lý được chỉ bằng những công cụ máy tính hóa hay
những phương pháp định lượng
(2) Cho những nhà quản trị và vận hành những cấp: Phù hợp cho những cấp quản trị và vận hành khác
nhau từ cao đến thấp
(3) Cho nhóm và thành viên: Phù hợp cho thành viên lẫn nhóm. Các bài toán
ít có tính cấu trúc thường trực tiếp đến nhiều thành viên ở những cty hiệu suất cao

hay mức tổ chức triển khai rất khác nhau cũng như ở những tổ chức triển khai khác
(4) Quyết định liên thuộc/tuầ
n tự: Hỗ trợ cho những quyết định hành động tuần tự,
liên thuộc, được đưa ra một lần, vài lần hay lặp lại
(5) Hỗ trợ tìm kiếm, thiết kế, lựa chọn
(6) Hỗ trợ những dạng phong thái và quy trình ra quyết định hành động
(7) Có tính thích nghi và linh hoạt: Có thể tiến hóa theo thời hạn.
Người dùng hoàn toàn có thể thêm, bỏ, phối hợp, thay đổi những thành phần cơ bản của hệ
thống
(8) Dễ dung, có tính tương tác và thân thiện với những người dung
(9) Hiệu dụng chứ không phải hiệu suất cao: Nhằm vào nâng cao tính hiệu
dụng của quyết định hành động (đúng chuẩn, thời hạn tính, chất lượng) thay vì là tính hiệu
quả (giá phí của việc ra quyết định hành động)
(10) Yếu tố con người là quyết định hành động: Người ra quyết định hành động trấn áp toàn
bộ tiến trình của quy trình ra quyết định hành động, HHTQĐ chỉ trợ giúp, không thay thế
ng
ười ra quyết định hành động
(11) Người dung ở đầu cuối thuận tiện và đơn thuần và giản dị xây dựng, tự kiến thiết và sửa đổi những
khối mạng lưới hệ thống nhỏ và đơn thuần và giản dị
(12) Mô hình hoá và phân tích
://.ebook.edu

(13) Truy xuất tài liệu: Cung ứng những truy xuất tài liệu từ nhiều nguồn,
dạng thức và kiểu rất khác nhau
(14) Tích hợp và link WEB: Có thể dùng như một công cụ độc lập
hay kết phù thích hợp với những HHTQĐ/ứng dụng khác, dùng đơn lẻ hay trên một mạng
lưới máy tính (intranet, extranet) bất kỳ với công nghệ tiên tiến và phát triển WEB
1.3.2. Các thành phần của Hệ tương hỗ ra quyết định hành động
Một H
ệ tương hỗ ra quyết định hành động gồm có bốn thành phần chính:

– Phân hệ Quản lý tài liệu
– Phân hệ Quản lý quy mô
– Phân hệ Quản lý nhờ vào kiến thức và kỹ năng
– Phân hệ Quản lý giao diện người tiêu dùng
Tuy nhiên không phải hệ tương hỗ ra quyết định hành động nào thì cũng luôn có thể có khá đầy đủ những
thành phần trên.

Hình 1.3. Mô hình hệ tương hỗ ra quyết định hành động
://.ebook.edu

Phân hệ quản trị và vận hành tài liệu (Data Management) gồm một cơ sở tài liệu
(database) chứa những tài liệu thiết yếu của trường hợp và được quản trị và vận hành bởi một
hệ quản trị cơ sở tài liệu (DBMS – Data Base Management System). Phân hệ
này hoàn toàn có thể được link với nhà kho tài liệu của tổ chức triển khai (Data Warehouse) –
là kho chứa tài liệu của tổ chức triển khai có liên quan đến yếu tố
ra quyết định hành động. Thực
hiện việc làm tàng trữ những thông tin của hệ và phục vụ cho việc tàng trữ, cập
nhật, truy vấn thông tin.
Phân hệ quản trị và vận hành quy mô (Model Management) còn được gọi là hệ quản
trị cơ sở quy mô (MBMS – Model Base Management System) là gói phần
mềm gồm những thành phần về thống kê, tài chính, khoa học quản trị và vận hành hay những
phương pháp định lượng nhằm mục đích trang bị cho khối mạng lưới hệ thống khả năng phân tích; cũng
hoàn toàn có thể có những ngôn ng
ữ quy mô hóa. Thành phần này hoàn toàn có thể link với những
kho chứa quy mô của tổ chức triển khai hay ở bên phía ngoài. Bao gồm những quy mô ra
quyết định hành động (DSS models) và việc quản trị và vận hành những quy mô này. Một số ví dụ của
những quy mô này gồm có: Mô hình nếu thì, Mô hình tối ưu, Mô hình tìm
kiếm mục tiêu, Mô hình thống kê, v.v…
Phân hệ quản trị và vận hành nhờ vào kiến thức và kỹ năng hoàn toàn có thể tương hỗ những phân hệ khác hay
hoạt động và sinh hoạt giải trí độc lập nhằm mục đích đưa ra tính thông minh của quyết định hành động đưa ra. Nó

cũng hoàn toàn có thể được link với những kho kiến thức và kỹ năng khác của tổ chức triển khai.
Phân hệ giao diện người tiêu dùng (User Interface Management) giúp người
sử dụng tiếp xúc với và ra lệnh cho khối mạng lưới hệ thống.
Các phân hệ trên tạo ra HHTQĐ, hoàn toàn có thể link với intranet/extranet
của tổ chức triển khai hay link trực tiếp với Internet.
a. Phân hệ quản trị và vận hành tài liệu gồm có những thành phần sau (phần trong khung
hình chữ nh
ật trên hình 1.4)
– Cơ sở tài liệu
://.ebook.edu

– Hệ quản trị cơ sở tài liệu
– Danh mục tài liệu
– Phương tiện truy vấn
Cơ sở tài liệu (CSDL): tập hợp những tài liệu có liên quan phục vụ cho nhu
cầu của tổ chức triển khai, dùng bởi nhiều người (vị trí), cty hiệu suất cao và ở những ứng
dụng rất khác nhau.
CSDL của HHTQĐ hoàn toàn có thể lấy từ kho d
ữ liệu, hoặc được xây dựng theo
yêu cầu riêng. Dữ liệu được trích lọc từ những nguồn bên trong và bên phía ngoài tổ
chức. Dữ liệu nội tại thường từ hệ xử lý giao tác (TPS – Transaction
Processing System) của tổ chức triển khai, hoàn toàn có thể ở những cty hiệu suất cao rất khác nhau.
TD: lịch bảo dưỡng máy móc, thông tin về cấp phép ngân sách, dự báo về
bán hàng, giá phí của những phụ tùng hết hàng ..
Dữ liệu ngoại tại thường gồm những dữ liệ
u về ngành công nghiệp, nghiên
cứu thị trường, kinh tế tài chính vương quốc …có nguồn gốc từ những tổ chức triển khai chính phủ nước nhà, những
hiệp hội thương mại, công ty nghiên cứu và phân tích thị trường ..hay từ nỗ lực tự thân của
tổ chức triển khai.
Hệ quản trị cơ sở tài liệu: thường những HHTQĐ trang bị những hệ quản trị cơ

sở tài liệu tiêu chuẩn (thương mạ
i) hoàn toàn có thể tương hỗ những tác vụ quản trị và vận hành –
duyệt xét những bản ghi tài liệu, tạo lập và duy trì những quan hệ tài liệu, tạo sinh
báo cáo theo nhu yếu .. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của những HHTQĐ chỉ
xuất hiện khi tích hợp tài liệu với những quy mô của nó. Phương tiện truy vấn:
trong quy trình xây dựng và sử dụng HHTQĐ
://.ebook.edu

Hình 1.4. Mô hình phân hệ quản trị và vận hành tài liệu
b. Phân hệ quản trị và vận hành quy mô
• Cung cấp kĩ năng cần để xử lý và xử lý một vài khía cạnh của bài toán
và tăng cường khả năng vận hành của những thành phần khác của HHTQĐ
• Silverman (1995) đề xuất kiến nghị 3 cách tích hợp những hệ Chuyên Viên nhờ vào
kiến thức và kỹ năng với quy mô toán:
¾ Trợ giúp quyết định hành động nhờ vào kiến thức và kỹ năng – giúp tương hỗ tiến trình củ
a
quy trình quyết định hành động không xử lý và xử lý được bằng toán
://.ebook.edu

¾ Các hệ quy mô hóa quyết định hành động thông minh – giúp người tiêu dùng
xây dựng, vận dụng và quản trị và vận hành thư viện những quy mô
¾ Các hệ Chuyên Viên phân tích quyết định hành động – tích hợp những phương
pháp lý thuyết nghiêm ngặt về tính chất bất định vào những cơ sở kiến thức và kỹ năng của
hệ Chuyên Viên

Hình 1.5. Mô hình phân hệ quản trị và vận hành quy mô
• Khi có thành phần này, có những tên thường gọi: HHTQĐ thông minh
(intelligent DSS), HHT Chuyên Viên (ESS – Expert Support System), HHTQĐ
tích cực (active DSS), HHTQĐ nhờ vào kiến thức và kỹ năng (knowledge-based DSS)

c. Phân hệ quản trị và vận hành nhờ vào kiến thức và kỹ năng:
Hệ tương hỗ ra quyết định hành động hoàn toàn có thể đề xuất kiến nghị và đưa ra những tư vấn cho những người dân
ra quyết định hành động. Những hệ này là những Chuyên Viên với những kiến thức và kỹ năng chuyên
://.ebook.edu

ngành rõ ràng, nắm vững những yếu tố trong chuyên ngành đó và có kĩ năng để
xử lý và xử lý yếu tố. Các công cụ khai mở tài liệu hoàn toàn có thể dùng để tạo ra những hệ
dạng này.
d. Phân hệ giao diện người tiêu dùng giúp người tiêu dùng tiếp xúc với và ra
lệnh cho khối mạng lưới hệ thống.

Hình 1.6. Phân hệ quản trị và vận hành người tiêu dùng
1.3.3. Phân loại Hệ tương hỗ ra quyết định hành động
Hệ tương hỗ ra quyết định hành động được phân loại nhờ vào nhiều tiêu chuẩn. Hiện nay,
vẫn chưa tồn tại cách phân loại thống nhất. Sau đấy là 2 cách phổ biết nhất:
1.3.3.1. Theo DSS- Glossary:
Có toàn bộ 5 loại Hệ tương hỗ ra quyết định hành động:
://.ebook.edu

– Hướng tiếp xúc (Communication – Drive DSS)
– Hướng tài liệu (Data-Driven DSS)
– Hướng tài liệu (Document-Driven DSS)
– Hướng tri thức (Knowledge-Driven DSS)
– Hướng quy mô (Model-Driven DSS)
Hướng tiếp xúc: Hệ tương hỗ ra quyết định hành động sử dụng mạng và công nghệ tiên tiến và phát triển
viễn thông để liên lạc và cộng tác. Công nghệ viễn thông gồm có Mạng cục
bộ (LAN – Local Area Network), mạng diện rộng (WAN), Internet, ISDN,
mạng riêng ảo … là then chốt trong việc tương hỗ ra quyết định hành động. Các ứng dụng
của h
ệ tương hỗ ra quyết định hành động hướng tiếp xúc là ứng dụng nhóm (Groupware),

hội thảo chiến lược từ xa (Videoconferencing), bản tin (Bulletin Boards) ….
Hướng tài liệu: Hệ tương hỗ ra quyết định hành động nhờ vào việc truy xuất và xử lý
tài liệu. Phiên bản thứ nhất được gọi là Hệ chỉ dành riêng cho việc truy xuất tài liệu
(Retrieval-Only DSS), kho tài liệu (DatawareHouse) là một cơ sở tài liệu tập
trung chứa thông tin từ nhiề
u nguồn đồng thời sẵn sang phục vụ thông tin
thiết yếu cho việc ra quyết định hành động, OLAP có nhiều tính năng cao cấp vì cho
phép phân tích tài liệu nhiều chiều, ví dụ tài liệu bán hang nên phải được phân
tích theo nhiều chiều như theo vùng, theo thành phầm, theo thời hạn, theo
người bán hàng.
Hướng tài liệu: Hệ tương hỗ ra quyết định hành động nhờ vào việc truy xuất và phân
tích những văn bản, tài liệu …. Trong một công ty, hoàn toàn có thể có rất nhiề
u văn bản
như chủ trương, thủ tục, biên bản cuộc họp, thư tín… Internet được cho phép truy
xuất những kho tài liệu lớn như kho văn bản, hình ảnh, âm thanh…. Một công cụ
tìm kiếm hiệu suất cao là một phần quan trọng riêng với những Hệ tương hỗ ra quyết định hành động
dạng này.
://.ebook.edu

Hướng tri thức: Hệ hỗ trỡ quyết định hành động hoàn toàn có thể đề xuất kiến nghị và đưa ra những tư
vấn cho những người dân ra quyết định hành động. Những hệ này là những hệ Chuyên Viên với một kiến
thức chuyên ngành rõ ràng, nắm vững những yếu tố trong chuyên ngành đó và có
kỹ năng để xử lý và xử lý những yếu tố này. Các công cụ khai thác tài liệu cũng
hoàn toàn có thể dùng để tạo ra những hệ dạ
ng này.
1.3.3.2. Theo Holsapple và Whinston (1996):
Phân ra 6 loại Hệ tương hỗ ra quyết định hành động:
– Hướng văn bản (Text-Oriented DSS)
– Hướng cơ sở tài liệu (Database-Oriented DSS)
– Hướng bản tính (Spreasheet-Oriented DSS)

– Hướng người xử lý và xử lý (Solver-Oriented DSS)
– Hướng luật (Rule-Oriented DSS)
– Hướng phối hợp (Compound DSS)
Hướng văn bản: tin tức (gồm có tài liệu và kiến thức và kỹ năng) được tàng trữ
dưới dạng văn bản. Vì vậy khối mạng lưới hệ thống đòi h
ỏi tàng trữ và xử lý những văn bản một
cách hiệu suất cao. Các công nghệ tiên tiến và phát triển mới như Hệ quản trị và vận hành văn bản nhờ vào web,
Intelligent Agents hoàn toàn có thể được sử dụng cùng với hệ này.
Hướng cơ sở tài liệu: Cơ sở tài liệu đóng vai trò hầu hết trong hệ này.
tin tức trong cơ sở tài liệu thường có cấu trúc ngặt nghèo, có mô tả rõ ràng.
Hệ này được cho phép người tiêu dùng truy vấ
n thông tin thuận tiện và đơn thuần và giản dị và rất mạnh về báo
cáo.
Hướng bản tính: Một bản tính là một quy mô để được cho phép người tiêu dùng
thực thi việc phân tích trước lúc ra quyết định hành động. Bản tính hoàn toàn có thể bảo gồm
nhiều quy mô thống kê, lập trình tuyến tính, quy mô tài chính… Bản tính
://.ebook.edu

phổ cập nhất đó là Microsoft Excel. Hệ này thường được sử dụng rộng tự do trong
những hệ liên quan tới người tiêu dùng cuối.
Hướng người xử lý và xử lý: Một trợ giúp là một giải thuật hay chương
trình để xử lý và xử lý một yếu tố rõ ràng ví như tính lượng hàng đặt tối
ưu hay tính toán Xu thế bán hàng. Một số trợ giúp khác phức tạp như thể tối
ưu hóa đa tiềm năng. H
ệ này gồm có nhiều trợ giúp như vậy
Hướng luật: Kiến thức của hệ này được mô tả trong những quy luật thủ tục
hay lí lẽ. Hệ này còn được gọi là hệ Chuyên Viên. Các quy luật này hoàn toàn có thể là
định tính hay định lượng. Ví dụ như hướng dẫn không lưu, hướng dẫn giao
thông trên biển khơi, trên bộ…
Hướng phối hợp: Một hệ tổng hợp hoàn toàn có thể phối hợp hai hay nhiều hơ

n
trong số năm hệ trên.

://.ebook.edu

Chương 2 – TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÔ
HÌNH DỰ BÁO

2.1. Vai trò và ứng dụng của dự báo
Câu hỏi nêu lên là: “Khi nào và Tại sao toàn bộ chúng ta cần dự báo?”
Câu vấn đáp thật đơn thuần và giản dị, đó là lúc kết quả của một hành vi là thực sự
quan trọng, nhưng toàn bộ chúng ta không biết trước độ đúng chuẩn, thì dự báo hoàn toàn có thể
làm giảm rủi ro không mong muốn cho quyết định hành động bằng việc phục vụ thêm thông tin v
ề khả
năng hoàn toàn có thể xẩy ra. Lợi ích tiềm năng của việc dự báo sẽ là đồng ý
được trong nghành nghề ra quyết định hành động.
Như vậy:
• Dự báo là một khoa học tiên đoán mang tính chất chất chất xác suất về nội
dung, mức độ, trạng thái, những quan hệ và Xu thế tăng trưởng của đối

tượng dự báo, thời hạn và phương pháp để đạt được những trạng thái nhấ
t định
của đối tượng người dùng cần dự báo trong tương lai trên cơ sở phân tích khoa học
về những tài liệu đã tích lũy được.
• Công tác dự báo là khối mạng lưới hệ thống những nghiên cứu và phân tích khoa học định
tính và định lượng nhằm mục đích phát hiện những Xu thế tăng trưởng của đối
tượng dự báo hoặc tìm kiếm những phương pháp, xác lập thời hạn để đạt
được mục tiêu cần d
ự báo.
• Khoa học dự báo là nghiên cứu và phân tích cơ sở lý luận, phương pháp và
những quy luật vận dụng trong quy trình dự báo. Dự báo bao trùm lên mọi
Lever, nghành của đời sống xã hội. Ở đâu có quy luật và những Đk
thiết yếu để tạo ra dự báo thì sẽ hoàn toàn có thể thực thi dự báo. Do vậy
://.ebook.edu

đối tượng người dùng của dự báo nói chung gồm có mọi hiện tượng kỳ lạ và quy trình
thuộc nghành tự nhiên, kinh tế tài chính, chính trị xã hội, ngoại giao và tư duy
con người v.v…
Do vai trò của việc dự báo là rất to lớn, có ý nghĩa thực tiễn và được áp
dụng rộng tự do nên nó đã đem lại hiệu suất cao thiết thực trong thật nhiều những lĩnh
vực như khoa học, xã hội, quản trị và vận hành kinh tế tài chính để xây dựng đất n
ước ….
Vai trò của dự báo số lượng xe hơi thêm mới trong việc quy hoạch chiến
lược tăng trưởng việc làm của ngành đăng kiểm:
Dự báo có vai trò rất quan trọng trong quy trình tăng trưởng xã hội, quy
hoạch đô thị và tăng trưởng hạ tầng giao thông vận tải lối đi bộ. Giao thông gắn sát với cơ sở
hạ tầng, đường xá, phương tiện đi lại đi lại. Ngày nay, xã hội ngày càng tăng trưởng,
đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, nhu yếu sử dụng nhiều chủng loại
phươ
ng tiện giao thông vận tải lối đi bộ thành viên vì thế cũng ngày càng tăng, phù phù thích hợp với xu

thế tăng trưởng chung trên toàn toàn thế giới. Các nước tăng trưởng, văn minh tiên tiến và phát triển
trên toàn thế giới đã vượt giang sơn Việt Nam toàn bộ chúng ta một quãng đường khá xa về
tăng trưởng hạ tầng giao thông vận tải lối đi bộ, số lượng phương tiện đi lại tham gia giao thông vận tải lối đi bộ cũng
như ý thức chấp hành luật lệ giao thông vận tải lối đi bộ của người dân nói chung.
Kế hoạch tăng trưởng hạ tầng và phương tiệ
n giao thông vận tải lối đi bộ gồm những
nội dung sau:
– Đánh giá tình hình tăng trưởng giao thông vận tải lối đi bộ, rõ ràng là yếu tố ngày càng tăng số
lượng phương tiện đi lại giao thông vận tải lối đi bộ thành viên: xe hơi, xe máy, v.v..
– Dự báo những Xu thế tăng trưởng hạ tầng giao thông vận tải lối đi bộ đã và đang hình
thành và dự kiến Xu thế tăng trưởng trong tương lai
– Xác định kế hoạch tăng trưởng số lượng phương tiện đi lại tham gia giao
thông trong thời kỳ dài hạn.
://.ebook.edu

– Xây dựng kế hoạch tăng trưởng số lượng phương tiện đi lại thành viên (xe hơi con
là một ví dụ) thường niên để sở hữu kế hoạch nhập khẩu, sản xuất lắp ráp mới.
– Soạn thảo và phát hành những chủ trương phù phù thích hợp với kế hoạch tăng trưởng
như cho vay vốn ngân hàng vốn, chủ trương môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, chủ trương thuế, v.v..
Sau đấy là một số trong những ứng dụng phổ cập của dự báo:
– Dự báo thời tiết, một
ứng dụng to lớn thiết thực với đời sống thường
ngày, phục vụ cho toàn bộ chúng ta thông tin về thời tiết để lập kế hoạch thực thi
việc làm giúp hạn chế được rủi ro không mong muốn, giúp cơ quan ban ngành thường trực địa phương và người
dân có kế hoạch phòng ngừa thiệt hại do thiên tai gây ra.
– Các công ty luôn có nhu yếu dự báo lệch giá, lợi nhuận, ngân sách sản
xuất, và lượng tồn kho thiết yếu để sở hữu kế hoạch đầu t
ư tăng trưởng sản xuất.
– Dự báo tỷ suất thành công xuất sắc, thất bại trong nông nghiệp trồng trọt, chăn
nuôi nhờ vào những yếu tố nguồn vào như thời tiết, giá cây trồng, con giống, giá

phân bón, kinh nghiệm tay nghề ..v.v để bà con nông dân có kế hoạch lựa chọn phương
pháp tăng trưởng sản xuất, giảm thiểu rủi ro không mong muốn, nâng cao đời sống và cống hiến cho bà con.
– Nhà nước dự báo nhu yếu về nguồn tích điện điện để sở hữu k
ế hoạch xây
dựng thêm những nhà máy sản xuất điện và/hoặc những thỏa thuận hợp tác mua nguồn tích điện điện từ
bên phía ngoài cần phải ký kết.
– Rất nhiều công ty dự báo những chỉ số thị trường sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán và giá của
một số trong những Cp.
– Cơ quan cơ quan ban ngành thường trực dự báo những số lượng thống kê như thu nhập, giá
tiêu dùng, lạm phát, thất nghiệp, và thâm hụt ngân sách và thương mại.
– Trong công tác thao tác quy hoạch: những thành ph
ố dự báo định kỳ mức tăng
trưởng của địa phương qua những mặt như: dân số; việc làm; số nhà tại, tòa nhà
thương mại và những nhà xưởng công nghiệp; nhu yếu về trường học, đường xá,
://.ebook.edu

trạm công an, trạm cứu hỏa, và dịch vụ công cộng, .v.v.. từ đó có kế hoạch
tăng trưởng, mở rộng khối mạng lưới hệ thống đường xá giao thông vận tải lối đi bộ, trường học bệnh viện, cơ
sở hạ tầng phục vụ sự tăng trưởng xã hội.
Bên cạnh những thành tựu to lớn đã có được từ việc dự báo thì còn rất
nhiều những nghành cần vận dụng những quy mô dự báo để
đạt được hiệu suất cao
cao hơn.
2.2. Các qui trình dự báo
Qui trình dự báo gồm 9 bước sau này:
Bước 1: Xác định tiềm năng dự báo
Câu hỏi nêu lên là:
– “Kết quả dự báo dùng để làm gì?”
– “Tầm quan trọng của kết quả dự báo đó ra làm sao?”
– “Kết quả dự báo giúp gì cho việc ra quyết định hành động?”

Như vậy toàn bộ chúng ta cần thống nhất tiềm năng rõ ràng giữa ngườ
i ra lệnh
tiến hành dự báo và mục tiêu sử dụng kết quả dự báo ra làm sao.
Ví dụ: Trên cơ sở tài liệu kiểm định dự báo về số lượng xe hơi không đủ
Đk lưu hành (hết niên hạn sử dụng hoặc không đảm bảo chất lượng lưu
hành), lãnh đạo ngành giao thông vận tải lối đi bộ hoàn toàn có thể hoạch định được chủ trương nhập
khẩu, sản xuất và lắp ráp xe m
ới nhằm mục đích phục vụ nhu yếu tăng trưởng của xã hội.
Bước 2: Quyết định đối tượng người dùng dự báo:
Chúng ta cần xác lập rõ đối tượng người dùng hay biến dự báo rõ ràng (đo bằng gì?).
Phạm vi dự báo là một thành phầm hay nhóm tổng hợp nhiều thành phầm (dự báo
chỉ riêng nhu yếu thêm mới xe hơi hoặc dự báo tổng hợp chung về nhiều chủng loại

4474

Review Quyết định bán cấu trúc là gì Ví dụ ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Quyết định bán cấu trúc là gì Ví dụ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Quyết định bán cấu trúc là gì Ví dụ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Quyết định bán cấu trúc là gì Ví dụ miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Quyết định bán cấu trúc là gì Ví dụ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quyết định bán cấu trúc là gì Ví dụ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quyết #định #bán #cấu #trúc #là #gì #Ví #dụ