Thủ Thuật về Quyền lực xã hội ở những vương quốc cổ đại Địa Trung Hải nằm trong tay thành phần nào 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Quyền lực xã hội ở những vương quốc cổ đại Địa Trung Hải nằm trong tay thành phần nào được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-02 02:06:17 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 4: Các vương quốc cổ đại phương Tây- Hi Lạp và Rô ma (P1)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 4 phần 1: Các vương quốc cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô ma. Phần này giúp học viên ôn luyện kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề trong chương trình lịch sử lớp 10. Với mỗi vướng mắc, những em hãy lựa chọn đáp án của tớ. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết những đáp án. Hãy khởi đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Người Hi Lạp và Rô-ma đã mua những thành phầm như lúa mì, súc vật, lông thú từ đâu về?

Nội dung chính

  Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 4: Các vương quốc cổ đại phương Tây- Hi Lạp và Rô ma (P1)Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 4 phần 1: Các vương quốc cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rô ma. Phần này giúp học viên ôn luyện kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề trong chương trình lịch sử lớp 10. Với mỗi vướng mắc, những em hãy lựa chọn đáp án của tớ. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết những đáp án. Hãy khởi đầu nào. NỘI DUNG TRẮC NGHIỆMTừ khóa tìm kiếm google:
  A. Từ Địa Trung Hải.

  B. Từ Hắc Hải, Ai Cập.

  C. Từ Ấn Độ, Trung Quốc.
  D. Từ những nước trên toàn thế giới

Câu 2: Quyền lực xã hội ở những vương quốc cổ đại Địa Trung Hải nằm trong tay thành phân nào?

  A. Quý tộc phong kiến.
  B. Vua chuyên chế.

  C. Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn.

  D. Bô lão của thị tộc.

Câu 3: Điền vào chỗ trồng câu sau này: Người ta khước từ có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người làm thành một …….. (1)……., có vai trò như .(2).., thay mặt nhân dân quyết định hành động việc làm trong nhiệm kì 1 năm.

  A. Hội đồng 500 người -quốc hội

  B. Hội đồng 5000 người – chính phủ nước nhà
  C. Hội đồng 50 người – thủ tướng
  D. Hội đồng 300 người – nhà nước

Câu 4: Người Hi Lạp và Rô-ma đã đưa những thành phầm thủ công nghiệp bán ở đâu?

  A. Khắp những nước phương Đông.
  B. Khắp toàn thế giới.
  C. Khắp Trung Quốc và Ấn Độ.

  D. Khắp mọi miễn ven bờ biển Địa Trung Hải.

Câu 5: Ở Rô-ma, những người dân lao động khỏe mạng nhất được sử dụng để làm gì?

  A. Làm việc ở xưởng thủ công
  B. Làm việc ở trang trại

  C. Làm đấu sĩ ở trường đấu

  D. Tất cả những nghành trên

Câu 6: Địa bàn sinh sống của những dân cư ở Địa Trung Hải đông nhất ở đâu?

  A. Ở nông thôn.
  B. Ở miền núi.

  C. Ở thành thị

  D. Ở trung du.

Câu 7: Ngoài nô lệ là lực lượng đông nhất, trong xã hội Hi Lạp va Rô-ma còn tồn tại lực lượng nào thì cũng chiếm tỉ lệ khá đông?

  A. Nông dân
  B. Thương nhân
  C. Thợ thủ công

  D. Bình dân

Câu 8: Được gọi là xã hội chiếm nô, xã hội đó phải có đặc trưng tiêu biểu vượt trội nhất là gì?

  A. Chủ nô chiếm nhiều nô lệ.
  B. Xã hội chỉ có hoàn toàn chủ nô và nô lệ.

  C. Xã hội hầu hết nhờ vào lao động của nô lệ, bóc lột nô lệ.

  D. Chủ nô marketing thương mại, bắt bớ nô lệ.

Câu 9: Vào khoảng chừng thời hạn nào dân cư Địa Trung Hải khởi đầu biết sản xuất công cụ bằng sắt?

  A. Khoảng thiên niên kỉ I TCN.

  B. Khoảng thiên niên kỉ II TCN.
  C. Khoảng thiên niên kỉ III TCN.
  D. Khoảng thiên niên kỉ III TCN.

Câu 10: Nhờ đâu sản xuất hàng hoá của người Hi Lạp và Rô-ma tăng nhanh, quan hệ thương mại được mở rộng?

  A. Buôn bán khắp những nước phương Đông.
  B. Nông nghiệp tăng trưởng, những món đồ nông sản ngày càng nhiều.
  C. Sử dụng công cụ đề sắt, năng suất lao động tăng nhanh.

  D. Sự tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin của thủ công nghiệp.

Câu 11: Đặc điểm của Thị quốc ở Địa Trung Hải là gì?

  A. Ở Địa Trung Hải nhiều vương quốc có thành thị.

  B. Ở Địa Trung Hải mỗi thành thị là một vương quốc

  C. Ở Địa Trung Hải có nhiều phụ nữ sống ở thành thị
  D. Ở Địa Trung Hải mỗi thành thị có nhiều vương quốc.

Câu 12: Nước nào đón đầu trong việc hiểu biết đúng chuẩn về Trái Đất và Hệ mặt trời? Nhờ đâu?

  A. Rô-ma. Nhờ canh tác nông nghiệp.

  B. Hi Lạp. Nhờ đi biển.

  C. Hi Lạp. Nhờ marketing thương mại Một trong những thị quốc.
  D. Ba Tư. Nhờ khoa học – kĩ thuật tăng trưởng.

Câu 13: Người nước nào đã tính được một năm có 365 ngày và 14, nên họ định một tháng có 30 ngày và 31 ngày, riêng tháng Hai có 29 ngày?

  A. Hi Lạp.
  B. Ai Cập.
  C. Trung Quốc.

  D. Rô-ma.

Câu 14: Hơn 3 vạn công dân hợp thành đại hội công dân, bầu và cử ra cơ quan nhà nước, quyết định hành động mọi việc làm nhà nước. Đó là biểu lộ của:

  A. thể chế cộng hòa cổ đại.
  B. thể chế quân chủ cổ đại.

  C. thể chế dân chủ cổ đại.

  D. bản chất nhà nước cổ đại.

Câu 15: Thể chế dân chủ ở A-fen của Hi Lạp cổ đại có bước tiến bộ ra làm sao?

  A. Tạo Đk cho chủ nô quyết định hành động mọi việc làm.
  B. Tạo Đk cho chủ xưởng quyết định hành động mọi việc làm.

  C. Tạo Đk cho những công dân có quyền tham gia hoặc giám sát đời sống chính trị của giang sơn.

  D. Tạo Đk cho vua thực thi quyền chuyên chế thông qua những Viện nguyên lão.

Câu 16: Năm 476, đế quốc nào ở Địa Trung Hải thuở nào oai hùng, bị sụp đổ?

  A. Đế quốc Hi Lạp

  B. Đế quốc Rô-ma

  C. Đế quốc Ba Tư
  D. Tất cả những đế quốc trên

Câu 17: Thị quốc ở Địa Trung Hải có phố xá, thành tháp, đền thờ, sân vận động, nhà hát,… quan trọng nhất là:

  A. trường bay.

  B. bến cảng.

  C. bến sông.
  D. bán hòn đảo.

Câu 18: Trong những vương quốc cô đại Hi Lạp và Rô-ma, có những giai cấp, tầng lớp nao?

  A. Chủ nô – nô lệ – dân dã.

  B. Quý tộc – nông dân công xã – nô lệ.
  C. Chủ nô – nông dân công xã – nô lệ.
  D. Quý tộc – chủ nô – nông dân công xã – nô lệ.

Câu 19: Nước nào đã phát mình ra hệ thông vần âm A, B, C?

  A. Ai Cập.
  B. Hi Lạp.

  C. Hi Lạp, Rô-ma.

  D. Ai Cập, Ấn Độ

Câu 20: Chủ nô là những người dân hoàn toàn có thể lực về:

  A. kinh tế tài chính.

  B. xã hội.

  C. quân sự chiến lược.

  D. kinh tế tài chính và chính trị.

Câu 21: Tác giả bản anh hùng ca I-đi-át và Ô-đi-xê là:

  A. Hô-me

  B. Hê-rô-đôt.
  C. Viếc-ghin.
  D. Xê-da.

Câu 22: Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyện bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Đó là định lí của người nào?

  A. Pi-ta-go.

  B. Ơ-clít.
  C. Ta-lét.
  D. Ác-si-mét.

Câu 23: Ở Địa Trung Hải, dân cư sống băng nghề marketing thương mại nên triệu tập ở thành thị, gọi là:

  A. thành phố
  B. thị xã.

  C. thị quốc

  D. thị xã

Câu 24: Thành tựu khoa học của những vương quốc cổ đại phương Tây gồm những nghành nào?

  A. Toán, văn, lí, hóa.

  B. Toán, lí, sử, địa.

  C. Thiên văn, lịch, chữ viết.

  D. Thiên văn, chữ viết, toán, sử.

Câu 25: Thế nào là chính sách chiếm nô?

  A. Chế độ mà kinh tế tài chính- xã hội hầu hết nhờ vào lao động của nô lệ, bóc lột nô lệ.

  B. Chế độ do chủ nô làm chủ.

  C. Chế độ chiếm hữu nô lệ.

  D. Chế độ có hai giai cấp: chủ nô và nô lệ.

Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 4: Các vương quốc cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 4: Các vương quốc cổ đại phương Tây- Hi Lạp và Rô ma (P2)

Từ khóa tìm kiếm google:

Trắc nghiệm theo bài sử 10, trắc nghiệm sử 10 bài 4, những vương quốc cổ đại phương tây, sử 10 bài 4 những vương quốc cổ đại phương tây p1

://.youtube/watch?v=-pdreEzrqlc

Reply
7
0
Chia sẻ

4066

Clip Quyền lực xã hội ở những vương quốc cổ đại Địa Trung Hải nằm trong tay thành phần nào ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Quyền lực xã hội ở những vương quốc cổ đại Địa Trung Hải nằm trong tay thành phần nào tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Quyền lực xã hội ở những vương quốc cổ đại Địa Trung Hải nằm trong tay thành phần nào miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Tải Quyền lực xã hội ở những vương quốc cổ đại Địa Trung Hải nằm trong tay thành phần nào miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Quyền lực xã hội ở những vương quốc cổ đại Địa Trung Hải nằm trong tay thành phần nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quyền lực xã hội ở những vương quốc cổ đại Địa Trung Hải nằm trong tay thành phần nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quyền #lực #xã #hội #ở #những #quốc #gia #cổ #đại #Địa #Trung #Hải #nằm #trong #tay #thành #phần #nào