Thủ Thuật Hướng dẫn Phát biểu nào sau này không đúng với nhân ngoài Trái Đất Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Phát biểu nào sau này không đúng với nhân ngoài Trái Đất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-18 13:27:18 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đặc điểm nào không đúng với lớp vỏ Trái Đất?

A.

Là lớp vỏ cứng, mỏng dính, nằm ngoài cùng của Trái Đất.

B.

C.

Vật chất ở trạng thái quánh dẻo

D.

Càng xuống sâu nhiệt độ càng cao

Cấu trúc Trái Đất gồm 3 lớp, từ ngoài vào trong gồm:

Vật chất ở nhân Trái Đất có điểm lưu ý

Cơ chế làm cho những mảng kiến thiết hoàn toàn có thể dịch chuyển được trên lớp Manti là

Đặc điểm nào không đúng với lớp Manti trên?

Theo thứ tự từ trên xuống, những tầng đá ở lớp vỏ Trái Đất lần lượt là:

Đặc điểm nào sau này không thuộc tầng đá trầm tích:

Lớp nào sau này của Trái Đất chứa nhiều chủng loại sắt kẽm kim loại nặng?

Điểm rất khác nhau về cấu trúc của lớp vỏ lục địa và vỏ đại dương là

So với vỏ lục địa thì vỏ đại dương có

Những vùng tạm bợ của Trái Đất thường nằm ở vị trí

Đặc điểm nào dưới đây không phải của lớp nhân Trái Đất:

Câu 1:  Nơi tiếp. xúc giữa các mảng kiến thiết sẽ xuất hiện

  A. động đất, núi lửa.B. bão.C. ngập. lụt.D. thủy triều dâng.

Câu 2: Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến thiết lớn của thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất núi lửa và những vùng núi trẻ ở SGK Địa Lí 10, hoàn toàn có thể thấy động đất và núi lửa xẩy ra nhiều nhất ở

  B. nơi tiếp xúc của mảng Âu – Á với những mảng xung quanh.C. nơi tiếp xúc của mảng Phi với những mảng xung quanh.D. nơi tiếp xúc của mảng Ấn Độ – Australia với những mảng xung quanh.

Câu 3: Phát biểu nào sau này không đúng với nhân ngoài Trái Đất?

  A. Nhiệt độ rât cao.B. Áp suất rất rộng.D. Nhiều Ni, Fe.

Câu 4: Mảng kiến thiết không phải là

  A. bộ phận lục địa nổi trên mặt phẳng Trái Đât.B. những bộ phận lớn của đáy đại dương,D. chìm sâu mà nổi ở phần trên lớp Man ti.

Câu 5: Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến thiết lớn của Thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất, núi lửa và những vùng núi trẻ ở SGK Địa lí 10, hoàn toàn có thể thấy dãy núi trẻ An – đét ở Nam Mĩ được hình thành là vì

  A. Mảng Thái Bình Dương hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.B. Mảng Bắc Mĩ hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.D. Mảng Phi hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

Câu 6: Những vùng tạm bợ của trái đất thường nằm ở vị trí

  A. trên những lục địa.B. Một trong những đại dương.C. những vùng gần cực.

Câu 7: Thành phần vật chất hầu hết của nhân Trái Đất là

  A. niken, silic.B. niken, bôxit.D. niken, apatit.

Câu 8: Lớp nào chiếm hơn 80% thể tích và 68,5% khối lượng của Trái Đất?

  A. Nhân ngoài Trái ĐấtB. Lớp vỏ Trái ĐấtD. Nhân trong của Trái Đất

Câu 9: Từ nhân ra ngoài, cấu trúc bên trong của Trái Đất theo thứ tự có những lớp

  A. vỏ Trái Đất, Manti, nhân Trái Đất.B. manti, nhân Trái Đất, vỏ Trái Đất.D. nhân Trái Đất, vỏ Trái Đất, Manti.

Câu 10: Thạch quyển được số lượng giới hạn bởi

  A. vỏ Trái Đất và lớp Manti.B. lớp Manti.D. vỏ Trái Đất và phần dưới của lớp Manti.

Câu 11: Tầng đá nào làm thành nền của những lục địa?

  B. Tầng badan.C. Tầng trầm tích.D. Tầng badan và tầng trầm tích.

Câu 12: Vỏ trái đất trong quá trình thành tạo bị biến dạng do các đứt gãy và tách nhau ra thành một số đơn vị kiến tạo. Mỗi đơn vị kiến tạo được gọi là

  B. mảng lục địa.C. mảng đại dương.D. vỏ trái đất.

Câu 13: Phát biểu nào sau này không đúng với lớp vỏ Trái Đất?

  A. Vỏ cứng, mỏng dính, độ dày ở đại dương khoảng chừng 5 km.B. Dày không đều, cấu trúc bởi những tầng đá rất khác nhau,D. Giới hạn vỏ Trái Đất không trùng với thạch quyển.

Câu 14: Phát biểu nào sau này không đúng với lớp Man ti trên?

  A. Không lỏng mà ở trạng thái quánh dẻo.B. Họp với vỏ Trái Đất thành lớp vỏ cứng,C. Cùng với vỏ Trái Đất thành thạch quyển.

Câu 15: Đặc điểm của lớp Man ti dưới là

  A. không lỏng mà ở trạng thái quánh dẻo.B. phù thích hợp với vỏ Trái Đất thành lớp vỏ cứng,C. cùng với vỏ Trái Đất thành thạch quyển.

Câu 16: Phát biểu nào sau này đúng với lớp Man ti dưới?

  B. Hợp với vỏ Trái Đất thành lớp vỏ cứng,C. Cùng với vỏ Trái Đất thành thạch quyển.D. có vị trí ở độ sâu từ 2.900 đến 5.100km.

Câu 17: Ở vùng tiếp xúc của những mảng kiến thiết không bao giờ

  A. xẩy ra nhiều chủng loại hoạt động và sinh hoạt giải trí kiến thiết.B. là những vùng ổn định của vỏ Trái Đất.C. có nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí núi lửa, động đất.D. có những sống núi ngầm ở đại dương.

Câu 18:  cấu trúc của Trái Đất gồm những lớp sau:

  A. Vỏ đại dương, lóp Man ti, nhân Trái Đất.B. Vỏ Trái Đất, lóp Man ti, nhân Trái Đất.C. Vỏ lục địa, lóp Man ti, nhân Trái Đất.D. Vỏ đại dương, Man ti trên, nhân Trái Đất.

Câu 19: Thạch quyển là lớp. vỏ cứng của trái đất bao gồm vỏ trái đất và

  A. vỏ lục địa.C. manti dưới.D. vỏ đại dương.

Câu 20: Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến thiết lớn của Thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất, núi lửa và những vùng núi trẻ ở SGK Địa lí 10, hoàn toàn có thể thấy dãy núi trẻ Hi – ma – lay – a ở Châu Á hình thành là vì

  A. Sự đụng độ giữa mảng Thái Bình Dương với mảng Âu – Á.C. Sự đụng độ giữ mảng Phi với mảng Âu – Á.D. Sự đụng độ giữa mẩng Bắc Mĩ với mảng Âu – Á.

Câu 21: Trong cấu trúc của Trái Đất lớp vật chất nào ở trạng thái quánh dẻo?

  A. Vỏ Trái Đất.C. Lớp Manti dưới.D. Nhân Trái Đất.

Câu 22: Những vùng tạm bợ của vỏ Trái Đất thường nằm ở vị trí vị trí

  B. xa bờ đại dương.C. nơi tiếp xúc Một trong những mảng kiến thiết.D. trên những dãy núi cao.

Câu 1:  Nơi tiếp. xúc giữa các mảng kiến thiết sẽ xuất hiện

  A. động đất, núi lửa.
  B. bão.
  C. ngập. lụt.
  D. thủy triều dâng.

Câu 2: Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến thiết lớn của thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất núi lửa và những vùng núi trẻ ở SGK Địa Lí 10, hoàn toàn có thể thấy động đất và núi lửa xẩy ra nhiều nhất ở

  B. nơi tiếp xúc của mảng Âu – Á với những mảng xung quanh.
  C. nơi tiếp xúc của mảng Phi với những mảng xung quanh.
  D. nơi tiếp xúc của mảng Ấn Độ – Australia với những mảng xung quanh.

Câu 3: Phát biểu nào sau này không đúng với nhân ngoài Trái Đất?

  A. Nhiệt độ rât cao.
  B. Áp suất rất rộng.

  D. Nhiều Ni, Fe.

Câu 4: Mảng kiến thiết không phải là

  A. bộ phận lục địa nổi trên mặt phẳng Trái Đât.
  B. những bộ phận lớn của đáy đại dương,

  D. chìm sâu mà nổi ở phần trên lớp Man ti.

Câu 5: Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến thiết lớn của Thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất, núi lửa và những vùng núi trẻ ở SGK Địa lí 10, hoàn toàn có thể thấy dãy núi trẻ An – đét ở Nam Mĩ được hình thành là vì

  A. Mảng Thái Bình Dương hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.
  B. Mảng Bắc Mĩ hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

  D. Mảng Phi hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

Câu 6: Những vùng tạm bợ của trái đất thường nằm ở vị trí

  A. trên những lục địa.
  B. Một trong những đại dương.
  C. những vùng gần cực.

Câu 7: Thành phần vật chất hầu hết của nhân Trái Đất là

  A. niken, silic.
  B. niken, bôxit.

  D. niken, apatit.

Câu 8: Lớp nào chiếm hơn 80% thể tích và 68,5% khối lượng của Trái Đất?

  A. Nhân ngoài Trái Đất
  B. Lớp vỏ Trái Đất

  D. Nhân trong của Trái Đất

Câu 9: Từ nhân ra ngoài, cấu trúc bên trong của Trái Đất theo thứ tự có những lớp

  A. vỏ Trái Đất, Manti, nhân Trái Đất.
  B. manti, nhân Trái Đất, vỏ Trái Đất.

  D. nhân Trái Đất, vỏ Trái Đất, Manti.

Câu 10: Thạch quyển được số lượng giới hạn bởi

  A. vỏ Trái Đất và lớp Manti.
  B. lớp Manti.

  D. vỏ Trái Đất và phần dưới của lớp Manti.

Câu 11: Tầng đá nào làm thành nền của những lục địa?

  B. Tầng badan.
  C. Tầng trầm tích.
  D. Tầng badan và tầng trầm tích.

Câu 12: Vỏ trái đất trong quá trình thành tạo bị biến dạng do các đứt gãy và tách nhau ra thành một số đơn vị kiến tạo. Mỗi đơn vị kiến tạo được gọi là

  B. mảng lục địa.
  C. mảng đại dương.
  D. vỏ trái đất.

Câu 13: Phát biểu nào sau này không đúng với lớp vỏ Trái Đất?

  A. Vỏ cứng, mỏng dính, độ dày ở đại dương khoảng chừng 5 km.
  B. Dày không đều, cấu trúc bởi những tầng đá rất khác nhau,

  D. Giới hạn vỏ Trái Đất không trùng với thạch quyển.

Câu 14: Phát biểu nào sau này không đúng với lớp Man ti trên?

  A. Không lỏng mà ở trạng thái quánh dẻo.
  B. Họp với vỏ Trái Đất thành lớp vỏ cứng,
  C. Cùng với vỏ Trái Đất thành thạch quyển.

Câu 15: Đặc điểm của lớp Man ti dưới là

  A. không lỏng mà ở trạng thái quánh dẻo.
  B. phù thích hợp với vỏ Trái Đất thành lớp vỏ cứng,
  C. cùng với vỏ Trái Đất thành thạch quyển.

Câu 16: Phát biểu nào sau này đúng với lớp Man ti dưới?

  B. Hợp với vỏ Trái Đất thành lớp vỏ cứng,
  C. Cùng với vỏ Trái Đất thành thạch quyển.
  D. có vị trí ở độ sâu từ 2.900 đến 5.100km.

Câu 17: Ở vùng tiếp xúc của những mảng kiến thiết không bao giờ

  A. xẩy ra nhiều chủng loại hoạt động và sinh hoạt giải trí kiến thiết.
  B. là những vùng ổn định của vỏ Trái Đất.
  C. có nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí núi lửa, động đất.
  D. có những sống núi ngầm ở đại dương.

Câu 18:  cấu trúc của Trái Đất gồm những lớp sau:

  A. Vỏ đại dương, lóp Man ti, nhân Trái Đất.
  B. Vỏ Trái Đất, lóp Man ti, nhân Trái Đất.
  C. Vỏ lục địa, lóp Man ti, nhân Trái Đất.
  D. Vỏ đại dương, Man ti trên, nhân Trái Đất.

Câu 19: Thạch quyển là lớp. vỏ cứng của trái đất bao gồm vỏ trái đất và

  A. vỏ lục địa.

  C. manti dưới.
  D. vỏ đại dương.

Câu 20: Dựa vào hình 7.3 – Các mảng kiến thiết lớn của Thạch quyển và hình 10 – Các vành đai động đất, núi lửa và những vùng núi trẻ ở SGK Địa lí 10, hoàn toàn có thể thấy dãy núi trẻ Hi – ma – lay – a ở Châu Á hình thành là vì

  A. Sự đụng độ giữa mảng Thái Bình Dương với mảng Âu – Á.

  C. Sự đụng độ giữ mảng Phi với mảng Âu – Á.
  D. Sự đụng độ giữa mẩng Bắc Mĩ với mảng Âu – Á.

Câu 21: Trong cấu trúc của Trái Đất lớp vật chất nào ở trạng thái quánh dẻo?

  A. Vỏ Trái Đất.

  C. Lớp Manti dưới.
  D. Nhân Trái Đất.

Câu 22: Những vùng tạm bợ của vỏ Trái Đất thường nằm ở vị trí vị trí

  B. xa bờ đại dương.
  C. nơi tiếp xúc Một trong những mảng kiến thiết.
  D. trên những dãy núi cao.

://.youtube/watch?v=mwm0cM0D8c0

4480

Video Phát biểu nào sau này không đúng với nhân ngoài Trái Đất ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Phát biểu nào sau này không đúng với nhân ngoài Trái Đất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Phát biểu nào sau này không đúng với nhân ngoài Trái Đất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Phát biểu nào sau này không đúng với nhân ngoài Trái Đất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Phát biểu nào sau này không đúng với nhân ngoài Trái Đất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phát biểu nào sau này không đúng với nhân ngoài Trái Đất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phát #biểu #nào #sau #đây #không #đúng #với #nhân #ngoài #Trái #Đất