Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nơi dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của trào lưu cách mạng 1930 1931 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nơi dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của trào lưu cách mạng 1930 1931 được Update vào lúc : 2022-02-07 17:59:55 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nội dung nào sau này phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của trào lưu cách mạng 1930 1931 ở Việt Nam

13/12/2022 Lịch sử

Câu hỏi: Nội dung nào sau này phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của trào lưu cách mạng 1930 1931 ở Việt Nam

A. Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân

B. Chứng minh vai trò của khối liên minh công nông trong thực tiễn

C. Khẳng định đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản là đúng đắn

D. Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc bản địa: kỉ nguyên độc lập, tự do

Đáp án D.

Phong trào cách mạng 1930 -1931 ở Việt Nam đã mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc bản địa: kỉ nguyên độc lập, tự do là nói về Cách mạng tháng Tám thành công xuất sắc.

Chia sẻ

    FacebookTwitterGoogle +LinkedIn

://.youtube/watch?v=fLZ5CmSUxlU

Reply
9
0
Chia sẻ

4182

Review Nơi dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của trào lưu cách mạng 1930 1931 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nơi dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của trào lưu cách mạng 1930 1931 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Nơi dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của trào lưu cách mạng 1930 1931 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Nơi dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của trào lưu cách mạng 1930 1931 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Nơi dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của trào lưu cách mạng 1930 1931

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nơi dung nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa của trào lưu cách mạng 1930 1931 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nơi #dung #nào #dưới #đây #không #phản #ánh #đúng #nghĩa #của #phong #trào #cách #mạng