Thủ Thuật về Năm 1939 mặt trận thống nhất nhân dân phản đế đông dương được đổi thành 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Năm 1939 mặt trận thống nhất nhân dân phản đế đông dương được đổi thành được Update vào lúc : 2022-01-20 14:15:18 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Đề cương tuyên truyền

Kỷ niệm 90 năm ngày xây dựng Mặt trận Tổ quốc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022)

05/11/2022 17:07Xem cỡ chữ Print

  Ban Tuyên giáo Trung ương phối phù thích hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát hành tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 18/11/2022).

  I. MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM RA ĐỜI – BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ PHONG TRÀO CÁCH MẠNG CỦA NHÂN DÂN TA

  Nội dung chính

   Đề cương tuyên truyềnKỷ niệm 90 năm ngày xây dựng Mặt trận Tổ quốc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022)

  Từ nửa thời gian cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp xâm lược, thống trị việt nam, từng biến việt nam thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Chúng đã dùng nhiều thủ đoạn thống trị, áp bức, bóc lột rất là tàn bạo và tìm mọi phương pháp để đàn áp, dập tắt trào lưu yêu nước và trào lưu cách mạng của Nhân dân ta. Lúc này, tồn tại hai xích míc cơ bản: xích míc giữa toàn thể dân tộc bản địa Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và xích míc giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

  Dưới tác động chủ trương thống trị của thực dân Pháp và một số trong những yếu tố khác,làm cho xã hội Việt Nam biến hóa thâm thúy, những trào lưu đấu tranh chống thực dân Pháp nổ ra liên tiếptừ thời gian cuối thế kỷ XIX đến thời điểm đầu thế kỷ XXnhưng lần lượt bị thất bại vì thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức triển khai vững mạnh, thiếu lực lượng tiên phong. Điều đó đượcLãnh tụ Hồ Chí Minh kết luận: Từ ngày bị đế quốc xâm chiếm, việt nam là một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của quân địch hung tàn.Trong mấy mươi năm khi chưa tồn tại Đảng, tình hình đen tối như không còn đường ra” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Tp Hà Nội Thủ Đô, 2022, tập 12, tr.401)

  Trong toàn cảnh đó,Lãnh tụNguyễn Ái Quốcđãkhông đi theo con đườngcứu nướccủa những vị tiền bối vì nhận thấyở này còn những hạn chế. Ngườitìm hiểu một số trong những cuộc cách mạng tư sản, nhất là Đại cách mạng Pháp năm 1789với bảnTuyên ngôn nhân quyền và dân quyềnvà khẩu hiệu Tự do, bình đẳng, bác áinổi tiếng; cách mạng Bắc Mỹ vớiTuyên ngôn độc lậpnăm 1776 tuyên bố về quyền con người thiêng liêng bất khả xâm phạm, nhưngnhận thấyở đóvẫn còn áp bức bất công, khôngthể phục vụ yêu cầu của dân tộc bản địa Việt Nam. Cuối cùng, Người tìm kiếm được và quyết định hành động đưa dân tộc bản địa Việt Nam đi theo con phố Cách mạngtháng Mười Nga năm 1917 củaV.ILênin -Lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới,người thừa kế và tăng trưởng di sản vĩ đại củaC.Mác-Ph.Ănghen.

  Qua thời hạn sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng, lý luận, tổ chức triển khai và cán bộ, Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì Hội nghị xây dựng Đảng Cộngsản Việt Nam vào tháng 2/1930 tại Cửu Long,Hương Cảng,Trung Quốc; thông quaChánh cương vắn tắt,Sách lược vắn tắt,Chương trình tóm tắtvàĐiều lệ vắn tắtcủa Đảng do Người soạn thảo, vạch ra những yếu tố cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam,trong số đó có những nội dung về yêu cầu tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bản địa. Đó là cơ sở quan trọng để tiếp theo đó Đảng ta xây dựng Mặt trận Dân tộcThống nhấtViệt Nam.

  Giữa lúc cao trào cách mạng thứ nhất do Đảng lãnh đạo 1930-1931,mà đỉnh điểm là Xô viết Nghệ – Tĩnh đang trình làng sôi sục và rầm rộ trong toàn nước;ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản ĐôngDương ra Chỉ thị về yếu tố xây dựng HộiPhản đếĐồng minh – hình thức thứ nhất của Mặt trận Dân tộc Thống nhất ViệtNam. Chỉ thị xác lập HộiPhản đếĐồng minh phải bảo vệ tính công nông;đồng thời phải mở rộng tới những thành phần trong dân tộc bản địa để Mặt trận thực sự là của toàn dân và nhấn mạnh yếu tố: giai cấp vô sản lãnh đạo cuộc cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương mà không tổ chức triển khai được toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng, thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công xuất sắc.

  HộiPhản đếĐồng minhlà hình thức tổ chức triển khai thứ nhất của Mặt trận Dân tộcThống nhấtViệt Nam,ghi lại sự trưởng thành về nhận thức và chỉ huy thực tiễncách mạngcủa Đảng ta. Đó cũng là góp sức vĩ đại về lý luận và thực tiễn của Nguyễn Ái Quốc, làthành quả của sựkết hợpgiữachủ nghĩa Mác-Lêninvới trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đủ trưởng thành, đủ sức gánh vác thiên chức lịch sử lãnh đạo cách mạng.

  Từ đó tới nay,tuy cónhững hình thức và tên thường gọi khác nhauchophù phù thích hợp với trách nhiệm của từng thời kỳ cách mạng nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn là nơi tập hợp những giai tầng xã hội vì tiềm năng lớn của dân tộc bản địa.

  II. NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG VÀ ĐÓNG GÓP TO LỚN CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤTVIỆT NAM

  A. Thời kỳ đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực cách mạng (1930 1945)

  1. HộiPhản đếĐồng minh(11/1930-3/1935)

  Ngày 18/11/1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản ĐôngDương ra Chỉ thị xây dựng Hội Phản đếĐồng minh. Đây làhình thức thứ nhất của Mặt trận Dân tộcThống nhấtViệt Namdưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Từ khi xây dựng đến tháng 3/1935, HộiPhản đếĐồng minh đã có nhiều góp phần quan trọng cho cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạocủa Đảng.

  2. Hội Phản đế Liên minh (3/1935-10/1936)

  Tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng lần thứ nhất của Đảng thông qua Nghị quyết về công tác thao tác Phản đế Liên minh.Nghị quyết xác lập những trách nhiệm thiết yếu trước mắt: lập tức tổ chức triển khai ra những Hội Phản đế Liên minh, đảng viên phải vào Hội, mở rộng tổ chức triển khai Hội tới cấp toàn Đông Dương, lôi kéo rộng tự do những tổ chức triển khai, thành viên có tính chất phản đế phải link cuộc vận động Phản đế Liên minh vốn có những khẩu hiệu chung tuyên truyền lớn lao với những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi hằng ngày. Phải ra báo và tài liệu riêng cho Phản đế Liên minh; cần sửa đổi nhữngsai sót về tôn chỉ, điều lệ, những hình thức tổ chức triển khai Phản đế Liên minh của những đảng bộ.

  3. Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương (10/1936-3/1938)

  Những năm 1936 – 1939, tình hình toàn thế giới diễn biến mau lẹ, phức tạp. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn trận chiến tranh toàn thế giới đang tới gần. Sau khi dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 trở về, Đoàn đại biểu Đảng ta cùng với Ban Chấp hành Trung ương họp Hội nghị (tháng 11/1936) xác lập tiềm năng hầu hết và trách nhiệm trước mắt của cách mạng Việt Nam thời gian hiện nay là đấu tranh chống chính sách phản động thuộc địa, chống chủ nghĩa phát xít, chống trận chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Đảng quyết định hành động trong thời điểm tạm thời chưa nêu khẩu hiệu đánh đổ đế quốc Pháp và giai cấp địa chủ giành độc lập dân tộc bản địa và ruộng đất cho dân cày đồng thời chủ trương thành lậpMặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế ĐôngDươngtập hợp những lực lượng toàn Đông Dương vào cuộc đấu tranh chống đế quốc.

  4. Mặt trận Dân chủ Đông Dương (3/1938-11/1940)

  Để phù phù thích hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu, trách nhiệm cách mạng, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3/1938 quyết định hành động thay tên thànhMặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương,gọi tắt làMặt trận Dân chủ Đông Dương. Nhờ có chủ trương Mặt trận đúng đắn, có phương pháp vận động khôn khéo, phương pháp đấu tranh linh hoạt nên Mặt trận đã tập hợp, đoàn kết rộng tự do những giai tầng xã hội như công nhân, nông dân, tiểu thương, tiểu chủ tư sản nhỏ, đồng thời cònbắt tay với những đảng phái cải lương, kể cả những người dân Pháp tiến bộ ở Đông Dương nhằm mục đích chống chủ nghĩa phát xít, chống trận chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hòa bình.

  5. Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế (11/1940-5/1941)

  Ngày đầu Tiên/9/1939 Chiến tranh toàn thế giới lần thứ II bùng nổ, tháng 9/1940 phát xít Nhật vào Đông Dương, thực dân Pháp thoả hiệp với phát xít Nhật, thẳng tay đàn áp trào lưu dân chủ chống trận chiến tranh của Nhân dân ta. Tháng 11/1940 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lậpMặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế, nhằm mục đích tập hợp hết thảy những lực lượng phản đế, phản phong kiến ở Đông Dương đánh đổ đế quốc Pháp phát xít Nhật và bè lũ tay sai phản lại quyền lợi dân tộc bản địa. Nhờ những chủ trương đúng đắn đó, những tổ chức triển khai phảnđế nhanh gọn được tăng trưởng, Mặt trận được mở rộng trong những tầng lớp Nhân dân.

  6. Mặt trận Việt Minh (xây dựng từ thời điểm tháng 5/1941)

  Nhận thấy sự chuyển biến của tình hình toàn thế giới và trong nước có lợi cho cách mạng Việt Nam, ngày 28/01/1941 Nguyễn Ái Quốc về nước (sau hơn 30 năm dạt dẹo hoạt động và sinh hoạt giải trí ở quốc tế). Tháng 5/1941 Người triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám. Hội nghị nhận định: Cách mạng Việt Nam là cách mạng dân tộc bản địa giải phóng, trước mắt tạm gác khẩu hiệu cách mạng thổ địa để lôi kéo địa chủ tiến bộ, mở rộng Mặt trận Dân tộc Thống nhất chống Pháp, Nhật nhằm mục đích xử lý và xử lý trách nhiệm sống còn của dân tộc bản địa thời gian hiện nay là giải phóng dân tộc bản địa. Để hoàn thành xong trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa theo đề xuất kiến nghị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị quyết định hành động thành lậpMặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt làMặt trận Việt Minhbao gồm những hội cứu quốc của những tầng lớp Nhân dân.

  Tháng 10/1941,Việt Minh công bố Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ. Đây là lần thứ nhất một Mặt trận Dân tộc Thống nhất trình diễn công khai minh bạch đường lối, chủ trương, phương pháp tiến hành và tổ chức triển khai lực lượng đấu tranh để thực thi mục tiêu cứu nước của tớ. Ngày 07/5/1944, Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa. Tháng 10/1944 Bác Hồ có thư lôi kéo đồng bào ra sức sẵn sàng sẵn sàng để họp toàn quốc Đại hội, đại biểu cho toàn bộ những đảng phái cách mệnh và những đoàn thể trong nước để bầu cử raMột cơ cấu tổ chức triển khai đủ lực lượng và uy tín, trong thì lãnh đạo việc làm cứu quốc, kiến quốc, ngoài thì tiếp xúc với những hữu bang.

  Ngày 22/12/1944 Bác Hồ ra thông tư xây dựng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Ngày 09/3/1945 Nhật lật đổ Pháp, độc chiếm Đông Dương. Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra thông tư Nhật Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta. Thực hiện Chỉ thị đó, một cao trào cách mạng đã xuất hiện ở nhiều nơi; khu giải phóng Việt Bắc gồm 6 tỉnh được xây dựng. Tình hình chuyển biến mau lẹ, phát xít Đức đầu hàng Liên Xô và những nước Đồng minh. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc lôi kéo đồng bào dũng cảm tiến lên dưới ngọn cờ của Việt Minh hãy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Đại hội Quốc dân do Tổng bộ Việt Minh triệu tập họp ở Tân Trào trong 2 (ngày 16 -17/8/1945) đã nhiệt liệt tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa do Đảng Cộng sản kiến nghị, thông qua Lệnh khởi nghĩa và 10 chủ trương lớn của Việt Minh, quyết định hành động Quốc kỳ, Quốc ca. Đại hội đã cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, sau này trở thành Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ cơ quan ban ngành thường trực địch hoàn toàn sụp đổ, Ủy ban Nhân dân lâm thời được xây dựng khắp những địa phương trong toàn nước. Ngày Thứ 2/9/1945 tại Tp Hà Nội Thủ Đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ( nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

  B. Thời kỳ bảo vệ và tăng trưởng thành quả Cách mạng tháng Tám, tiến hành kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1946 – 1975)

  1. Mặt trận Việt Minh tăng cường đoàn kết toàn dân góp thêm phần bảo vệ và giữ vững cơ quan ban ngành thường trực cách mạng

  Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công xuất sắc, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thù trong giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành. Để bảo vệ cơ quan ban ngành thường trực cách mạng non trẻ, làm thất bại mọi thủ đoạn của quân địch và tay sai, trách nhiệm củng cố và tăng trưởng Việt Minh được đưa ra rõ ràng; việc tăng trưởng những tổ chức triển khai cứu quốc thống nhất trong toàn nước trở thành yếu tố cần kíp. Trước sự hoạt động và sinh hoạt giải trí ráo riết của nhiều chủng loại quân địch, Đảng ta chuyển vào hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật; từ đó vai trò của Việt Minh trong đời sống chính trị của giang sơn ngày càng được tôn vinh và ngày càng thu nhận thêm những thành viên mới, góp thêm phần ngăn ngừa, phân hóa hàng ngũ những đảng phái chính trị phản động bám gót quân Tưởng, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia những trào lưu sản xuất cứu đói, tuần lễ vàng, hũ gạo tiết kiệm chi phí Nhờ những hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao của Việt Minh, khối đại đoàn kết toàn dân thực sự trở thành hậu thuẫn vững chãi chống thù trong giặc ngoài, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua thác nước nguy hiểm, bảo vệ được cơ quan ban ngành thường trực, dữ thế chủ động sẵn sàng sẵn sàng cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

  Đánh giá công lao to lớn của Việt Minh, Tuyên ngôn của Đại hội toàn quốc Thống nhất Việt Minh – Liên Việt tháng 3/1951 nêu rõ:Việt Minh có công lớn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chống quân cướp nước. Công đức ấy toàn bộ mọi người Việt Nam phải ghi nhớ. Lịch sử của Việt Minh 10 năm đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc bản địa cũng là những trang lịch sử vẻ vang vào số 1 của dân tộc bản địa Việt Nam ta.

  2. Mặt trận Thống nhất Việt Minh – Liên Việt (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) góp phần to lớn đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đến thắng lợi hoàn toàn

  Để phục vụ yêu cầu mới của yếu tố nghiệp cách mạng và sự tăng trưởng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất, Bác Hồ và Trung ương Đảng chủ trương vận động xây dựng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Hội Liên Việt). Sau thuở nào gian sẵn sàng sẵn sàng, ngày 29/5/1946 Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam tuyên bố xây dựng. Cương lĩnh của Hội chỉ rõ: Mục đích đoàn kết toàn bộ những đảng phái yêu nước và đồng bào yêu nước vô đảng phái, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, Xu thế chính trị, chủng tộc để làm cho nước Việt Nam độc lập thống nhất dân chủ phú cường. Việc xây dựng Hội Liên Việt là bước tăng trưởng mới của Mặt trận Dân tộc Thống nhất.

  Thực hiện Lời lôi kéo Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt đã ra sức tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia kháng chiến. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt ngày càng sát cánh bên nhau, tăng cường mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí, xây dựng tổ chức triển khai, tăng trưởng lực lượng nhằm mục đích tiềm năng chung là kháng thắng lợi lợi, giành độc lập dân tộc bản địa. Việc thống nhất Việt Minh và Liên Việt trở thành yêu cầu khách quan của kháng chiến và sự nghiệpcách mạng của Nhân dân ta nhằm mục đích củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

  Ngày thứ 3/3/1951, Đại hội toàn quốc Mặt trận Thống nhất Việt Minh Liên Việt lấy tên làMặt trận Liên hiệp Quốc dân Việt Nam(gọi tắt làMặt trận Liên Việt) được tiến hành. Đại hội lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Đương (5/1951), tuyên bố ra công khai minh bạch với tên thường gọi là Đảng Lao động Việt Nam có thiên chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam và lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Thống nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Liên Việt đã thực thi tốt hiệu suất cao, trách nhiệm: Tăng cường đại đoàn kết toàn dân, vận động những giới đồng bào chấp hành tốt những chủ trương của Đảng và Nhà nước, đập tan mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí tàn bạo và thủ đoạn thâm độc của quân địch, vận động Nhân dân thực thi giảm tô, giảm tức và cải cách ruộng đất nhằm mục đích động viên khí thế cách mạng củanông dân, tăng cường liên minh công nông, góp thêm phần củng cố Mặt trận Dân tộc Thống nhất.

  Quá trình kháng chiến toàn dân, toàn vẹn và tổng thể làm cho Mặt trận Dân tộc Thống nhất không ngừng nghỉ vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, làm cơ sở cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất giang sơn. Qua 9 năm kháng chiến, Mặt trận Liên Việt trở thành Một trong những trụ cột của Nhà nước dân gia chủ dân, là sức mạnh vô biên của cuộc kháng chiến, kiến quốc; là cơ sở quần chúng rộng tự do làm thành một áo giáp vững chãi của Đảng để đánh thắng bọn xâm lược và tay sai của chúng.

  3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cùng với Liên minh những lực lượng dân tộc bản địa, dân chủ và hoà bình Việt Nam thực thi hai trách nhiệm kế hoạch cách mạng

  Ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất họp tại Tp Hà Nội Thủ Đô đã quyết định hành động thành lậpMặt trận Tổ quốc Việt Namvà thông qua Cương lĩnh nhằm mục đích đoàn kết mọi lực lượng dân tộc bản địa, dân chủ và hòa bình trong toàn nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra sức vận động những tầng lớp Nhân dân thi đua yêu nước, tham gia Phục hồi kinh tế tài chính và tăng trưởng văn hóa truyền thống, hàn gắn vết thương trận chiến tranh, tái tạo và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa thực sự là cơ sở vững chãi cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.

  Để Mặt trận không ngừng nghỉ phát huy vai trò, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm theo dõi và chỉ huy công tác thao tác Mặt trận. Tại lớp huấn luyện cán bộ Mặt trận (8/1962), Người chỉ rõ:Chính sách Mặt trận là một chủ trương rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác thao tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác thao tác cách mạng. Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ III năm 1960 của Đảng nêu rõ:Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đoàn kết những giai cấp, những đảng phái, những dân tộc bản địa, những tôn giáo, những nhân sĩ yêu nước và tán thành chủ nghĩa xã hội, nhờ này đã động viên mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ của dân tộc bản địa để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực thi thống nhất nước nhà.

  Từ cao trào đấu tranh của Nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và cơ quan ban ngành thường trực tay sai Ngô Đình Diệm, ngày 20/12/1960,Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Namra đời với bản Tuyên ngôn và Chương trình hành vi 10 điểm, nội dung cơ bản là đoàn kết rộng tự do những tầng lớp Nhân dân với tiềm năng đấu tranh Phải hòa bình! Phải độc lập! Phải dân chủ! Phải cơm no, áo ấm! Phải hòa bình, thống nhất Tổ quốc! nhằm mục đích đánh đổ chính sách độc tài tay sai của đế quốc Mỹ. Trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã kịp thời đưa ra nhiều chủ trương, chủ trương nhằm mục đích mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Đại hội lần thứ I (3/1962) quyết định hành động nhiều chủ trương lớn về đối nội, đối ngoại như: yếu tố hòa bình, trung lập, dân tộc bản địa, ruộng đất, trí thức, tư sản, tôn giáo, ngoại kiều và chủ trương riêng với binh lính và ngụy quyền miền Nam tạo Đk đoàn kết rộng tự do nhất, sẵn sàng bắt tay với những ai tán thành chống Mỹ, cứu nước và thống nhất giang sơn.

  Ngày 20/4/1968, trong khí thế của Tổng tiến công và nổi dậy ngày xuân 1968, Liên minh những lực lượng dân tộc bản địa, dân chủ và hoà bình Việt Nam Ra đời với bản Cương lĩnh thích hợp nhằm mục đích đoàn kết, tranh thủ thêm tầng lớp trí thức, tư sản dân tộc bản địa tiến bộ ở thành thị nhưng chưa tham gia Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Ngày 06/6/1969, Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam Việt Nam đã bầu ra Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng Cố vấn.

  Từ khi Ra đời, Mặt trận đã làm một phần hiệu suất cao của cơ quan ban ngành thường trực dân chủ Nhân dân. Sau khi có Chính phủ Cách mạng lâm thời, Mặt trận giữ vai trò trụ cột và làm hậu thuẫn cho cơ quan ban ngành thường trực cách mạng, không ngừng nghỉ tăng cường hoạt động và sinh hoạt giải trí trên cả ba mặt quân sự chiến lược, chính trị và ngoại giao, tiến tới cuộc Tổng tiến công và nổi dậy ngày xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất giang sơn.

  C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ thay đổi

  – Từ ngày 31/01 đến 04/2/1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam quyết định hành động hợp nhất 3 tổ chức triển khai: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh những lực lượng dân tộc bản địa, dân chủ và hòa bình Việt Nam, lấy tên chung là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội đã thông qua chương trình chính trị và điều lệ mới nhằm mục đích đoàn kết rộng tự do những tầng lớp Nhân dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong Nhân dân, phát huy nhiệt tình cách mạng và tinh thần làm chủ, động viên nhân dân nhiệt huyết tham gia xây dựng và củng cố cơ quan ban ngành thường trực, xây dựng Hiến pháp chung của toàn nước; tổ chức triển khai bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân những cấp, góp thêm phần giữ vững bảo mật thông tin an ninh chính trị, trật tự bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, hàn gắn vết thương trận chiến tranh, khắc phục thiên tai, tăng trưởng kinh tế tài chính

  Ngày 18/4/1983, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá V) ra Chỉ thị số 17 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng riêng với công tác thao tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quy trình mới chỉ rõ:Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức triển khai chính trị xã hội to lớn số 1, vừa có tính chất liên hiệp rộng tự do, vừa có tính quần chúng thâm thúy. Mặt trận đại diện thay mặt thay mặt cho quyền làm chủ của Nhân dân lao động, là sợi dâynối liền những tầng lớp xã hội rộng tự do với Đảng, là nơi tựa vững chãi của Nhà nước.

  – Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II (từ 12 đến 14/5/1983) thông qua Chương trình hành vi và ra lời lôi kéo đồng bào chiến sỹ toàn nước đoàn kết phấn đấu khắc phục trở ngại vất vả, vượt qua thử thách, góp sức cùng với Đảng và Nhà nước tìm ra những giải pháp có hiệu suất cao để lấy giang sơn tiến lên.

  – Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ III (họp từ thời điểm ngày 2 đến ngày 4/11/1988) là Đại hội thực thi công cuộc thay đổi do Đại hội VI (1986) của Đảng đưa ra, là yếu tố biểu dương lực lượng to lớn của toàn dân, đoàn kết một lòng tiến hành công cuộc thay đổi. Phương hướng tăng cường và thay đổi công tác thao tác Mặt trận được Đại hội nêu ra là:

  + Mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; mở rộng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hoạt động và sinh hoạt giải trí và tổ chức triển khai nhằm mục đích tập hợp mọi lực lượng, mọi kĩ năng, phấn đấu vì sự phồn vinh của giang sơn, vì niềm sung sướng của Nhân dân.

  + Hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí của Ủy ban Mặt trận những cấp đi vào thực thi một cách thiết thực những trách nhiệm quan trọng và cấp bách của giang sơn, địa phương và đời sống của Nhân dân; triệu tập vào việc vận động Nhân dân tham gia xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực Nhân dân và thực thi những tiềm năng kinh tế tài chính – xã hội.

  + Phát huy tinh thần dữ thế chủ động sáng tạo, tự lực vươn lên; ra sức khai thác mọi tiềm năng và những Đk thuận tiện, khắc phục trở ngại vất vả, tự thay đổi và góp thêm phần tích cực vào công cuộc thay đổi chung của giang sơn.

  Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã khẳng địnhMặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốcvà xác lập:Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là liên minh chính trị của những đoàn thể Nhân dân và của thành viên tiêu biểu vượt trội trong những giai cấp, những tầng lớp xã hội, những dân tộc bản địa, những tôn giáo, là cơ sở chính trị của cơ quan ban ngành thường trực nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là người lãnh đạo Mặt trận.

  Sau Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng, Nhà nước đã tăng cường việc thể chế hóa vai trò, vị trí trách nhiệm của Mặt trận trên một số trong những nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí. Ngày 17/11/1993, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết 07-NQ/TW về Đại đoàn kết dân tộc bản địa và tăng cường Mặt trận Dân tộc Thống nhất, đưa ra 4 chủ trương lớn, đồng thời là 4 quan điểm cơ bản chỉ huy quy trình tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc bản địa và tiếp tục thay đổi tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (họp từ thời điểm ngày 17 đến 19/8/1994) đã đưa ra phương hướng tiếp tục thay đổi tổ chức triển khai và phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí của Mặt trận nhằm mục đích làm tốt hơn thế nữa hiệu suất cao đoàn kết dân tộc bản địa, tập hợp mọi lực lượng tán thành sự nghiệp thay đổi vì tiềm năng độc lập dân tộc bản địa, độc lập lãnh thổ vương quốc, toàn vẹn lãnh thổ, phấn đấu sớm thoát khỏi nghèo nàn, lỗi thời, tiến lên dân giàu nước mạnh xã hội công minh văn minh. Thực hiện những nghị quyết Đại hội VIII, Đại hội IX của Đảng và chương trình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đại đoàn kết dân tộc bản địa xây dựng và bảo vệ giang sơn; kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá X năm 1999 đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao, mở rộng về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy vị trí, vai trò của Mặt trận trong đời sống chính trị xã hội. Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa IV) đã quyết định hành động mở Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường mới ở khu dân cư.Ngày thứ 3/5/1995 Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Thông tri 04 hướng dẫn thực thi Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở khu dân cư (nay là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh).

  – Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ V (họp từ thời điểm ngày 26 đến 28/8/1999) ghi lại cột mốc quan trọng trong việc thực thi chủ trương đại đoàn kết dân tộc bản địa và tăng cường Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong thời kỳ tăng trưởng mới của giang sơn, là Đại hội phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, tăng cường Mặt trận Dân tộc Thống nhất, tăng cường công nghiệp hóa, tân tiến hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Tháng 10 năm 2000, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động cuộc vận độngNgày vì người nghèotrong phạm vi toàn quốc, thể hiện chủ trương phù phù thích hợp với lòng dân, ý Đảng, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn thâm thúy.

  – Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VI (họp từ thời điểm ngày 21/9 đến 23/9/2004) là Đại hộiPhát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, nâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn, vì tiềm năng dân giàu nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh.

  Đại hội lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam xác lập: Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể Nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng tự do những tầng lớp Nhân dân; đại diện thay mặt thay mặt cho quyền và quyền lợi hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; đưa chủ trương, chủ trương của Đảng, Nhà nước, chương trình kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội, quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh thành hiện thực môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Nhà nước phát hành cơ chế để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể Nhân dân thực thi tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.

  – Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII được tổ chức triển khai trong những ngày 28, 29 và 30/9/2009 tại Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô. Chủ đề của Đại hội làNâng cao vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh“.

  Đại hội đã đưa ra tiềm năng, phương hướng, trách nhiệm và chương trình hành vi nhiệm kỳ 2009-2014 và chính thức phát động trào lưu thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Tp Hà Nội Thủ Đô, 80 năm ngày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và những ngày lễ lớn của giang sơn. Đại hội đã ra lời lôi kéo những tầng lớp Nhân dân ở trong nước và ở quốc tế đoàn kết, đồng tâm hiệp lực cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy cao độ lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đồng lòng chung sức thực thi thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn vì tiềm năng “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh”.

  Trong nhiệm kỳ Đại hội, ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị đã phát hành Quyết định 217-QĐ/TW về việc phát hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và những đoàn thể chính trị – xã hội và Quyết định 218-QĐ/TW về việc phát hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những đoàn thể chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực. Sau khi những Quyết định nêu trên được phát hành, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát hành, phối hợp và đề xuất kiến nghị với những cty hiệu suất cao phát hành nhiều văn bản quán triệt, triển khai thực thi giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực trong khối mạng lưới hệ thống MTTQ Việt Nam, như: Thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT ngày 17/4/2014 hướng dẫn thực thi một số trong những điều Quyết định số 217, Quyếtđịnhsố 218; Kế hoạch số 471/KH-MTTW-BTT ngày 17/4/2014 về triển khai thực thi Quyết định số 217, Quyếtđịnhsố 218 trong khối mạng lưới hệ thống MTTQ Việt Nam. Đến nay, những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, cơ quan ban ngành thường trực của MTTQ Việt Nam từng bước đi vào nề nếp. MTTQ Việt Nam những cấp đã tích cực bám sát chương trình, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực những cấp và trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, xây dựng Đảng, cơ quan ban ngành thường trực của địa phương, những yếu tố xã hội và nhân dân quan tâm, bức xúc để giám sát, phản biện xã hội thường niên. Góp ý thường xuyên, định kỳ, đột xuất được quan tâm hơn; gắn giám sát, phản biện xã hội với trách nhiệm lắng nghe ý kiến Nhân dân, vận động nhân dân thực thi chủ trương, pháp lý, những trào lưu thi đua yêu nước, những cuộc vận động.

  – Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (họp từ thời điểm ngày 25/9 đến 27/9/2014) được tổ chức triển khai tại Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô, với chủ đề Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển. Đại hội đã nhìn nhận kết quả thực thi Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành vi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII (2009 – 2014); rút ra những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề, nhận định, nhìn nhận rõ ràng, toàn vẹn và tổng thể về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa; đưa ra tiềm năng, phương hướng trách nhiệm và Chương trình hành vi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2014 – 2022). Với tinh thần Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII thiết tha lôi kéo toàn thể đồng bào Việt Nam ta ở trong nước và quốc tế tích cực hưởng ứng thực thi 5 chương trình hành vi của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, cùng Đảng và Nhà nước tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm thực thi thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh và niềm sung sướng.

  – Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2024 từ thời điểm ngày 18 đến ngày 20/9/2022 tại Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô, với chủ đề: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Chương trình hành vi Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2024 là: Tiếp tục thay đổi mạnh mẽ và tự tin nội dung và phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chãi khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa; đại diện thay mặt thay mặt, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực thi dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, thực hành thực tiễn tiết kiệm chi phí, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan ban ngành thường trực trong sáng, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, tăng cường sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh.

  Trải qua gần một thế kỷ,với nhiều hình thức tổ chứcvà tên gọikhác nhau,Mặt trận Dân tộcThống nhất Việt Namnay là Mặt trận Tổ quốc Việt Namluôn trung thành với chủ với quyền lợi củaNhân dân, tiêu biểu vượt trội cho truyền thống cuội nguồn đoàn kết dân tộc bản địa,là biểutượng vềlòng tự hào, tự tôn dân tộc bản địa, là trí tuệ, sức mạnh không gì lay chuyển nổi của những thế hệ người Việt Nam yêu nước trong cuộc đấu tranhgiải phóng dân tộc bản địa, thống nhất giang sơn,xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày này nêu cao vai trò, trách nhiệm riêng với việc nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nghỉ thay đổi nội dung và phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí nhằm mục đích thực thi thắng lợi tiềm năng của Đại hội lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa ra là:Tiếp tục thay đổi mạnh mẽ và tự tin nội dung và phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chãi khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa; đại diện thay mặt thay mặt, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực thi dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan ban ngành thường trực trong sáng, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, tăng cường sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh.

  Để đạt được tiềm năng trên đây, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp và những tổ chức triển khai thành viên thống nhất hành vi, quyết tâm phấn đấu thực thi 5 trách nhiệm trọng tâm như sau:

  Thứ nhất, tuyên truyền, vận động, tập hợp những tầng lớpNhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục mở rộng và phong phú hóa những hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng tự do những tầng lớpNhân dân. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời phản ánh đến những cty Đảng, Nhà nước; theo dõi, giám sát và đôn đốc việc xử lý, xử lý và xử lý.

  Thứ hai, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực thi thắng lợi những tiềm năng tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, giữ vững quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh của giang sơn. Vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc bản địa, thi đua học tập, lao động sáng tạo, tăng trưởng sản xuất, marketing thương mại, phát huy tài năng, sáng tạo độc lạ, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, cùng Đảng, Nhà nước, những cấp, những ngành vượt qua trở ngại vất vả, thử thách, tạo đà tăng trưởng vững chãi của nền kinh tế thị trường tài chính vương quốc, cải tổ nâng cao chất lượng toàn vẹn và tổng thể đời sống Nhân dân. Vận động Nhân dân tăng cường tự quản, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa truyền thống ở cơ sở, chăm sóc sự nghiệp giáo dục, tăng trưởng nguồn nhân lực, chăm sóc sức mạnh thể chất Nhân dân; xây dựng mái ấm gia đình ấm no, niềm sung sướng; tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, ứng phó với biến hóa khí hậu, xây dựng cảnh sắc môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sáng, xanh, sạch, đẹp; gương mẫu chấp hành pháp lý, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín giao thông vận tải lối đi bộ, bảo vệ an toàn và uy tín thực phẩm, đẩy lùi xấu đi, tội phạm và tệ nạn xã hội. Phát huy truyền thống cuội nguồn tương thân tương ái; thực thi công tác thao tác đền ơn, đáp nghĩa, bảo vệ phúc lợi xã hội; triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt cứu trợ, nhân đạo từ thiện, vận động giúp sức người dân có tình hình trở ngại vất vả, bị thiệt hại do thiên tai, hoạn nạn.

  Thứ ba, thực thi dân chủ, đại diện thay mặt thay mặt, bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, góp thêm phần xây dựng Đảng, cơ quan ban ngành thường trực trong sáng vững mạnh. Tiếp tục vận động, phát huy vai trò Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; tổ chức triển khai góp ý và tập hợp ý kiến của Nhân dân tham gia vào những dự thảo văn kiện và sáng tạo độc lạ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng giang sơn vào dịp đại hội Đảng những cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phối hợp hoàn thiện những quy định pháp lý, tổ chức triển khai và vận động cử tri, Nhân dân thực thi đúng, khá đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2022 – 2026; nâng cao chất lượng, hiệu suất cao tổ chức triển khai tiếp xúc cử tri. Phát huy vai trò của Mặt trận và sức mạnh mẽ và tự tin của Nhân dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tăng cường giám sát việc thực thi những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước; tham gia xây dựng, phản biện dự thảo những chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  Thứ tư, tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động và sinh hoạt giải trí đối ngoại Nhân dân. Đẩy mạnh những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đối ngoạiNhân dân theo phương châm dữ thế chủ động, sáng tạo, hiệu suất cao, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân những nước trên toàn thế giới, góp thêm phần mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng, tăng cường ngoại giao của Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực thi chủ trương đối ngoại của Đảng, chủ trương ngoại giao của Nhà nước. Vận động, tạo sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, góp thêm phần bảo vệ độc lập lãnh thổ vương quốc, giữ vững hòa bình, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên hòa bình, ổn định để tăng trưởng giang sơn.

  Thứ năm, tăng cường củng cố tổ chức triển khai, thay đổi nội dung, phương thức, nâng cao hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phục vụ yêu cầu trách nhiệm trong quy trình mới. Kiện toàn Ủy ban Mặt trận những cấp với thành phần, cơ cấu tổ chức triển khai hợp lý để Mặt trận thực sự là tổ chức triển khai liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, đại diện thay mặt thay mặt tiêu biểu vượt trội cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Củng cố, kiện toàn tổ chức triển khai cỗ máy, cán bộ cơ quan chuyên trách Ủy ban Mặt trận những cấp phù phù thích hợp với hiệu suất cao, trách nhiệm mới theo phía tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ của Mặt trận chuyên nghiệp, tận tâm và sáng tạo, phục vụ yêu cầu của công tác thao tác vận động quần chúng. Tăng cường đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng nâng cao trách nhiệm khả năng đội ngũ cho cán bộ chuyên trách; phát huy mạnh mẽ và tự tin vai trò của đội ngũ Chuyên Viên, cộng tác viên. Nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đồngTư vấn, BanTư vấn, Ban công tác thao tác Mặt trận ở địa phận dân cư. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí của Mặt trận trên cơ sở thay đổi toàn vẹn và tổng thể những mặt công tác thao tác, những nghành hoạt động và sinh hoạt giải trí của Mặt trận, từ việc xây dựng và phát hành chủ trương, tổ chức triển khai triển khai thực thi, tăng cường cơ chế phối hợp trong và ngoài khối mạng lưới hệ thống.

  Hướng tới kỷ niệm 90 nămNgày xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất -Ngày truyền thống cuội nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam(18/11/1930 18/11/2022), toàn bộ chúng ta càng tự hào về truyền thống cuội nguồn yêu nước, vẻ vang của Mặt trận Dân tộcThống nhất Việt Nam, thừa kế và phát huy sức mạnh mẽ và tự tin của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, coi đó là tác nhân cơ bản để thực thi thắng lợi công cuộc thay đổi, tăng cường công nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn và hội nhập quốc tế, phấn đấu xây dựngmột nước Việt Namhòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước tăng trưởng chủ nghĩa xã hội.

  BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG – MTTQ VIỆT NAM

  4054

  Video Năm 1939 mặt trận thống nhất nhân dân phản đế đông dương được đổi thành ?

  Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Năm 1939 mặt trận thống nhất nhân dân phản đế đông dương được đổi thành tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Tải Năm 1939 mặt trận thống nhất nhân dân phản đế đông dương được đổi thành miễn phí

  Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Năm 1939 mặt trận thống nhất nhân dân phản đế đông dương được đổi thành miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về Năm 1939 mặt trận thống nhất nhân dân phản đế đông dương được đổi thành

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Năm 1939 mặt trận thống nhất nhân dân phản đế đông dương được đổi thành vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Năm #mặt #trận #thống #nhất #nhân #dân #phản #đế #đông #dương #được #đổi #thành