Mẹo Hướng dẫn Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=10cos(5pit+pi/3) 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=10cos(5pit+pi/3) được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-29 03:22:23 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Sử dụng trục thời hạn trên đường thẳng được suy ra từ đường tròn

Nội dung chính

  Một chất điểm xấp xỉ điều hòa theo phương trìnhx=10cos(5πt-π3) (x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong 4,2 giây thứ nhất từ thời gian t = 0, chất điểm trải qua vị trí có li độ x=-5cm theo chiều dương mấy lần?Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x=10cos5πt+π3cm . Xác định li độ, vận tốc của vật tại thời gian t=115s .
  Bài tập trắc nghiệm 60 phút Khái niệm xấp xỉ điều hoà – Dao động cơ – Vật Lý 12 – Đề số 9Video liên quan

Đáp án:

(beginarraylA = 10\T = 0,4s\varphi  = dfrac2pi 3

endarray)

Giải thích tiến trình giải:

Ta có:

( – cos alpha  = cos (alpha  + pi ))

Suy ra: (x =  – 10cos (5pi t – dfracpi 3) = 10cos (5pi t – dfracpi 3 + pi ) = 10cos (5pi t + dfrac2pi 3))

Chu kỳ: (T = dfrac2pi omega = dfrac2pi 5pi = 0,4s)

Biên độ:A=10cm

Pha ban đầu: (varphi  = dfrac2pi 3)

Một vật xấp xỉ điều hoà với phương trình x = 10cos(πt + π/3) cm. Khoảng thời hạn tính từ lúc vật khởi đầu xấp xỉ (t = 0) đến khi vật đi được quãng đường 50 cm là

A.

B.

C.

D.

Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình (x = 10cos left( 5pi t – fracpi 2 right),,cm). Quãng đường vật đi được trong mức chừng thời hạn 1,55 s tính từ thời gian đầu là:

A.

(140 + 5sqrt 2 ,,cm).

B.

C.

(160 – 5sqrt 2 ,,cm).

D.

(160 + 5sqrt 2 ,,cm).

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Một chất điểm xấp xỉ điều hòa theo phương trìnhx=10cos(5πt-π3) (x tính bằng cm và t tính bằng giây). Trong 4,2 giây thứ nhất từ thời gian t = 0, chất điểm trải qua vị trí có li độ x=-5cm theo chiều dương mấy lần?

A. 20 lần.

B. 10 lần.

Đáp án đúng chuẩn

C. 21 lần.

D. 11 lần.

Xem lời giải

Trả lời

Minh Đức Bùi đang đợi giúp sức của bạn. Viết câu vấn đáp

Thêm câu vấn đáp sẽ cộng điểm.

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x=10cos5πt+π3cm . Xác định li độ, vận tốc của vật tại thời gian t=115s .

A.x=5cm , v=25πcm/s .

B.x=−5cm , v=−25πcm/s .

C.x=−5cm , v=253πcm/s .

D.x=−5cm , v=−253πcm/s .

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:Lời giải
Li độ của vật tại thời gian t=115s là x=10cos5π. 115+π3=−5cm
Phương trình vận tốc của vật v=x’=50πcos5πt+5π6cm/s
Vận tốc của vật tại thời gian t=115s là v=50πcos5πt. 115+5π6=−253πcm/s . Chọn B

Vậy đáp án đúng là B.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Khái niệm xấp xỉ điều hoà – Dao động cơ – Vật Lý 12 – Đề số 9

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Vật xấp xỉ điều hòa với biên độ A. Gọi t1 là thời hạn ngắn nhất vật đi từ vị trí cân đối đến li độ x = 0,5A và t2 là thời hạn ngắn nhất vật đi từ vị trí li độ x = 0,5A đến biên. Ta có:

  Vecto quay màn biểu diễn xấp xỉ điều hòa (trong số đó x tính bằng cm, t tính bằng giây) có:

  Một vật xấp xỉ điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân đối. Khi vật có động năng bằng lần cơ năng thì vật cách vị trí biên sớm nhất một đoạn.

  Khi nói về xấp xỉ điều hòa của một vật, phát biểu nào sau này đúng?

  Một vật xấp xỉ điều hòa. Khi vận tốc của vật là v1 thì tần suất của vật là a1, khi vận tốc của vật là v2 thì tần suất của vật là a2. Tần số góc là:

  Tại thời gian vật xấp xỉ điều hoà có vận tốc bằng 12 vận tốc cực lớn, vật cách vị trí cân đối một đoạn bằng

  Hai dao động điều hoà có đồ thị li độ – thời gian như hình vẽ. Tổng vận tốc tức thời của giao động có giá trị lớn nhất là:

  Một vật xấp xỉ điều hòa với biên độ A, tần số góc . Chọn gốc thời hạn là lúc vật trải qua vị trí cân đối và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí ngược chiều dương. Phương trình xấp xỉ của vật là:

  Một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox có vận tốc bằng không tại hai thời gian liên tục t1= 1,625 (s) và t2= 2,375 (s), vận tốc trung trình trong mức chừng thời hạn đó là 16 (cm/s). Ở thời gian t = 0, vận tốc v0cm/s và li độ x0(cm) của vật thỏa mãn nhu cầu hệ thức:

  Một vật xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 10cm, chu kì 1s. Tại thời gian t=0 vật trải qua vị trí cân đối theo chiều âm. Phương trình xấp xỉ của vật là:

  Hai xấp xỉ điều hòa có phương trình lần lượt là x1 = A1cos(ωt) cm và x2 = -A2cos(ωt) cm. Phát biểu nào sau này là đúng?

  Pha của xấp xỉ được sử dụng để xác lập

  Một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox có phương trình x = 4. Trong 0,3s thứ nhất đã có mấy lần vật trải qua điểm có li độ x = 2cm?

  Trong xấp xỉ điều hòa, vận tốc tức thời biến hóa:

  Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 8 (cm). Dao động này còn có biên độ là:

  Công thức nào sau này màn biểu diễn sự liên hệ giữa tần số góc , tần số f và chu kì T của một xấp xỉ điều hòa:

  Phương trình của xấp xỉ điều hòa là x = 10cos(20t + π) (cm) (t tính bằng giây). Tần số góc của xấp xỉ là ?

  Một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân đối O với biên độ 5 cm, chu kì 2 s. Tại thời gian t = 0, vật đi O theo chiều dương. Phương trình li độ của vật là:

  Một chất điểm xấp xỉ với phương trình xấp xỉ làcm. Thời gian ngắn nhất vật đi từ lúc khởi đầu xấp xỉ đến lúc vật có li độ x = 2,5 cm là ?

  Hai chất điểm xấp xỉ điều hòa trên cùng một trục Ox, coi trong quy trình xấp xỉ hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình xấp xỉ của hai chất điểm lần lượt là x1= 10cos(4πt + π/3)(cm) và x2= 10cos(4πt + π/12)(cm). Hai chất điểm cách nhau 5 (cm) ở thời gian lần thứ 2022 Tính từ lúc lúc t = 0 là:

  Một vật xấp xỉ điều hòa với biên độ A = 5cm, biết khoảng chừng thời hạn ngắn nhất để vật đi được quảng đường 25 cm là 7/3 s . Độ lớn tần suất của khi trải qua vi tri có động năng bằng ba lần thế năng là:

  Hai chất điểm xấp xỉ điều hòa trên cùng một trục Ox, coi trong quy trình xấp xỉ hai chất điểm không va chạm vào nhau. Biết phương trình xấp xỉ của hai chất điểm lần lượt là: x1 = 10cos(4πt + π/3) (cm) và x2 = 10cos(4πt + π/12) (cm). Hai chất điểm cách nhau 5cm ở thời gian lần thứ 2022 Tính từ lúc lúc t = 0 lần lượt là:

  Một chất điểm xấp xỉ điều hòa trên trục Ox theo phương trình (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời gian t = 5 s, vận tốc của chất điểm này còn có mức giá trị bằng:

  Trong xấp xỉ điều hòa, tần suất cực lớn có mức giá trị là:

  Phát biểu nào sau này sai? Khi một vật xấp xỉ điều hòa thì:

  Trong xấp xỉ điều hoà, vận tốc tức thời biến hóa

  Một vật xấp xỉ điều hòa có vận tốc cực lớn bằng 6 cm/s và tần suất cực lớn bằng 18 . Tần số xấp xỉ của vật là:

  Đồ thị dưới đây màn biểu diễn x = Acos(wt + φ). Phương trình vận tốc xấp xỉ là:

  Một vật xấp xỉ điều hòa có phương trình Gọi v và a lần lượt là vận tốc và tần suất của vật. Hệ thức đúng là:

  Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x=10cos5πt+π3cm . Xác định li độ, vận tốc của vật tại thời gian t=115s .

  Dao động điều hoà có vận tốc cực lớn vmax=8πcm/s và tần suất cực lớn amax=16π2cm/s2 thì tần số góc của xấp xỉ là:

  Trong xấp xỉ điều hòa, những đại lượng xấp xỉ cùng tần số với li độ là:

  Công thức nào sau này màn biểu diễn sự liên hệ giữa tần số góc , tần số f và chu kì T của một xấp xỉ điều hòa:

  Hai xấp xỉ có phương trình lần lượt là: và . Độ lệch pha của hai xấp xỉ này còn có độ lớn bằng:

  Một vật xấp xỉ điều hòa có vận tốc cực lớn bằng 6 cm/s và tần suất cực lớn bằng 18 cm/s2. Tần số xấp xỉ của vật là:

  Mộtvậtdaođộngđiềuhòatrêntrục Ox cóphươngtrình: . Biênđộvàtầnsốcủadaođộnglà:

  Trong xấp xỉ điều hoà:

  Một chất điểm có khối lượng m, xấp xỉ điều hòa quanh vị trí cần bằng O với tần số góc w, biên độ A. Lấy gốc thế năng tại O. Khi ly độ là x thì thế năng Wt tính bằng biểu thức:

  Một vật xấp xỉ điều hoà với phương trình= 8cos(2∏t – ∏/6) (cm). Thời điểm thứ 2015 vật qua vị trí có vận tốc v = – 8π cm/s là thời gian nào?

  Gia tốc của một chất điểm xấp xỉ điều hòa biến thiên:

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Cho đồ thị hàm số y=f(x)(C) có bảng biến thiên

  Đồ thị (C) của hàm số có bao nhiêu đường quán cận.

  Cho phương trình . Nếu đặt , ta được phương trình nào sau này?

  Số nước có chung đường biên giới giới với Trung Quốc là

  Quốc gia Đại Việt tổ chức triển khai khoa thi thứ nhất tại kinh thành nào

  Khí hậu ôn đới hải dương có nhóm đất chính nào?

  Opera. com là tên thường gọi của một?

  The theatre was almost empty. There were very_________people there.

  Than, dầu mỏ, điện là thành phầm của ngành công nghiệp.

  Khí vạn vật thiên nhiên được sử dụng làm nhiên liệu và nguyên vật tư cho những nhà máy sản xuất sản xuất điện, sứ, đạm, ancol metylic,… Thành phần chính của khí vạn vật thiên nhiên là metan. Công thức phân tử của metan là:

  _______ Marge, three couples are invited

4481

Review Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=10cos(5pit+pi/3) ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=10cos(5pit+pi/3) tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=10cos(5pit+pi/3) miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=10cos(5pit+pi/3) Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=10cos(5pit+pi/3)

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một vật dao đông điều hòa với phương trình x=10cos(5pit+pi/3) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #vật #dao #đông #điều #hòa #với #phương #trình #x10cos5pitpi3