Thủ Thuật Hướng dẫn Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản được Update vào lúc : 2022-01-13 07:42:18 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trường hợp thứ nhất, giả định rằng có một nhà tư bản nào đó có hành vi bán thành phầm & hàng hóa cao hơn giá trị 10% ví dụ điển hình. Giá trị thành phầm & hàng hóa của anh ta là 100 đồng sẽ tiến hành bán cao lên 110 đồng và do đó thu được 10 đồng giá trị thặng dư. Nhưng trong thực tiễn không còn nhà tư bản nào lại chỉ đóng vai trò là người bán thành phầm & hàng hóa, và lại không là người đi mua những yếu tố sản xuất để sản xuất ra những thành phầm & hàng hóa đó. Vì vậy, đến lượt anh ta là người tiêu dùng, anh ta sẽ phải mua thành phầm & hàng hóa cao hơn giá trị 10%, vì những nhà tư bản khác bán những yếu tố sản xuất cũng muốn bán cao hơn giá trị 10% để sở hữu lời. Thế là 10% nhà tư bản thu được khi là người bán sẽ mất đi khi anh ta là người tiêu dùng. Hành vi bán thành phầm & hàng hóa cao hơn giá trị đang không hề mang lại một chút ít giá trị thặng dư nào.

Trong công thức T – H T, trong số đó T = T + T. Vậy, giá trị thặng dư (T) do đâu mà có?

Các nhà kinh tế tài chính học tư sản đã cố ý chứng tỏ rằng quy trình lưu thông đẻ ra giá trị thặng dư, nhằm mục đích mục tiêu che giấu nguồn gốc làm giàu của những nhà tư bản.

Thực ra trong lưu thông, dù người ta trao đổi ngang giá hay là không ngang giá thì cũng không tạo ra giá trị mới, do này cũng không tạo ra giá trị thặng dư.

Trường hợp trao đổi ngang giá:

Nếu thành phầm & hàng hóa được trao đổi ngang giá, thì chỉ có sự thay đổi hình thái của giá trị, từ tiền thành hàng và từ hàng thành tiền, còn tổng mức cũng như phần giá trị nằm trong tay mỗi bên tham gia trao đổi trước sau vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, về mặt giá trị sử dụng thì cả hai bên trao đổi đều phải có lợi vì đã có được những thành phầm & hàng hóa thích phù thích hợp với nhu yếu của tớ.

Trường hợp trao đổi không ngang giá:

Có thể có ba trường hợp xẩy ra, đó là:

Trường hợp thứ nhất, giả định rằng có một nhà tư bản nào đó có hành vi bán thành phầm & hàng hóa cao hơn giá trị 10% ví dụ điển hình. Giá trị thành phầm & hàng hóa của anh ta là 100 đồng sẽ tiến hành bán cao lên 110 đồng và do đó thu được 10 đồng giá trị thặng dư. Nhưng trong thực tiễn không còn nhà tư bản nào lại chỉ đóng vai trò là người bán thành phầm & hàng hóa, và lại không là người đi mua những yếu tố sản xuất để sản xuất ra những thành phầm & hàng hóa đó. Vì vậy, đến lượt anh ta là người tiêu dùng, anh ta sẽ phải mua thành phầm & hàng hóa cao hơn giá trị 10%, vì những nhà tư bản khác bán những yếu tố sản xuất cũng muốn bán cao hơn giá trị 10% để sở hữu lời. Thế là 10% nhà tư bản thu được khi là người bán sẽ mất đi khi anh ta là người tiêu dùng. Hành vi bán thành phầm & hàng hóa cao hơn giá trị đang không hề mang lại một chút ít giá trị thặng dư nào.

Trường hợp thứ hai, giả định rằng lại sở hữu một nhà tư bản nào đó, có hành vi mua thành phầm & hàng hóa thấp hơn giá trị 10%, để đến khi bán thành phầm & hàng hóa theo giá trị anh ta thu được 10% là giá trị thặng dư. Trong trường hợp này cũng vậy, cái mà anh ta thu được do mua rẻ sẽ bị mất đi khi anh ta là người bán vì cùng phải bán thấp hơn giá trị thì những nhà tư bản khác mới sắm. Rút cục giá trị thặng dư vẫn không được đẻ ra từ hành vi mua rẻ.

Còn hoàn toàn có thể trường hợp thứ ba sau này: Giả định trong xã hội tư bản lại sở hữu một kẻ giỏi bịp bợm, lừa lọc, bao giờ hắn cũng mua được rẻ và bán được đắt. Nếu lúc mua, hắn ta đã mua rẻ được 5 đồng, và khi bán hắn cũng bán đắt được 5 đồng. Rõ ràng 10 đồng giá trị thặng dư mà hắn thu được là vì trao đổi không ngang giá. Sự thực thì 5 đồng thu được do mua rẻ và 5 đồng hắn tìm kiếm được do bán đắt cũng chỉ là số tiền hắn lường gạt được của người khác. Nhưng nếu xét chung cả xã hội, thì cái giá trị thặng dư mà hắn thu được lại đó đó là cái mà nguời khác mất đi, do đó tổng số giá trị thành phầm & hàng hóa trong xã hội không vì hành vi cướp đoạt, lường gạt của hắn mà tăng thêm. Giai cấp tư sản không thể làm giàu trên sống lưng bản thân mình.

Trong thực tiễn, dù có lật đi lật lại yếu tố này đến mấy đi nữa thì kết quả cũng vẫn như vậy. C.Mác đã chỉ rõ: “Lưu thông hay trao đổi thành phầm & hàng hóa, không sáng tạo ra một giá trị nào cả”.

Như vậy, lưu thông đang không đẻ ra giá trị thặng dư. Vậy phải chăng giá trị thặng dư hoàn toàn có thể đẻ ra ở ngoài lưu thông?

Trở lại ngoài lưu thông, toàn bộ chúng ta xem xét hai trường hợp:

– Ở ngoài lưu thông, nếu ngươi trao đổi vẫn đứng một mình với thành phầm & hàng hóa của anh ta, thì giá trị của những thành phầm & hàng hóa ấy không hề tăng thêm một chút ít nào.

– Ở ngoài lưu thông, nếu người sản xuất muốn sáng tạo thêm giá trị mới cho hang hóa, thì phải bằng lao động của tớ. Chẳng hạn, người thợ giày đã tạo ra một giá trị mới bằng phương pháp lấy da thuộc để làm ra giày. Trong thực tiễn, đôi giày có mức giá trị to nhiều hơn da thuộc vì nó đã thu hút nhiều lao động hơn, còn giá trị của tớ mình da thuộc vẫn y như trước, không tự tăng thêm.

Đến đây, C.Mác đã xác lập: “Vậy là tư bản không thề xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên phía ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông”.

Đó đó đó là xích míc tiềm ẩn trong công thức chung của tư bản. Để xử lý và xử lý những xích míc này. C.Mác chỉ rõ: “phải lấy những quy luật nội tại của lưu thông thành phầm & hàng hóa làm cơ sở…

4312

Video Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mâu #thuẫn #của #công #thức #chung #của #tư #bản