Mẹo Hướng dẫn Màng tế bào có bào nhiều hiệu suất cao sau này 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Màng tế bào có bào nhiều hiệu suất cao sau này được Update vào lúc : 2022-01-23 23:12:20 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 11 có đáp án

Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 11 có đáp án

    Lý thuyết Sinh học 10 Bài 11: Vận chuyển những chất qua màng sinh chất
    Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 11 có đáp án năm 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Với vướng mắc trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 11: Vận chuyển những chất qua màng sinh chất có đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kiến thức và kỹ năng để đạt điểm trên cao trong bài thi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 10.

Nội dung chính

    Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 11 có đáp ánTrắc nghiệm Sinh học 10 Bài 11 có đáp ánVideo liên quan

Câu 1: Các chất được vận chuyển qua màng tế bào thường ở dạng

Quảng cáo

A. hòa tan trong dung môiB. thể rắn

C. thể nguyên tưD. thể khí

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 2: Nước được vận chuyển qua màng tế bào nhờ

A. Sự biến dạng của màng tế bào

B. Bơm protein và tiêu tốn ATP

C. Sự khuếch tán của những ion qua màng

D. Kênh protein nhất là aquaporin

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 3: Các chất tan trong lipit được vận chuyển vào trong tế bào qua

A. kênh protein đặc biệtB. những lỗ trên màng

C. lớp kép photpholipitD. kênh protein xuyên màng

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 4: Trong những nhóm chất sau, nhóm chất nào thuận tiện và đơn thuần và giản dị trải qua màng tế bào nhất?

A. Nhóm chất tan trong nước và có kích thước nhỏ.

B. Nhóm chất tan trong nước và có kích thước lớn.

C. Nhóm chất tan trong dầu và có kích thước nhỏ.

D. Nhóm chất tan trong dầu và có kích thước lớn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Các chất có kích thước lớn mới tạo nên áp lực đè nén để trải qua màng. Bản chất màng tế bào là màng lipit nên nhóm chất tan trong dầu mới trải qua được.

Câu 5: Chất O2, CO2 trải qua màng tế bào bằng phương thức

A. Khuếch tán qua lớp kép photpholipit

B. Nhờ sự biến dạng của màng tế bào

C. Nhờ kênh protein đặc biệt quan trọng

D. Vận chuyển dữ thế chủ động

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 6: Nhập bào là phương thức vận chuyển

A. Chất có kích thước nhỏ và mang điện.

B. Chất có kích thước nhỏ và phân cực.

C. Chất có kích thước nhỏ và không tan trong nước.

D. Chất có kích thước lớn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Quảng cáo

Câu 7: Trong nhiều trường hợp, sự vận chuyển qua màng tế bào phải sử dụng chất mang. Chất mang đó đó là những phân tử?

A. Protein xuyên màng

B. Photpholipit

C. Protein bám màng

D. Colesteron

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 8: Cho những ý sau (với chất A là chất hoàn toàn có thể khuếch tán qua màng tế bào):

(1) Chênh lệch nồng độ của chất A ở trong và ngoài màng.

(2) Kích thước, hình dạng và đặc tính hóa học của chất A.

(3) Đặc điểm cấu trúc của màng, nhu yếu của tế bào.

(4) Kích thước và hình dạng của tế bào

Tốc độ khuếch tán của chất A tùy từng những điều nào trên đây?

A. (1), (2), (3) B. (1), (2), (4) C. (1), (3), (4) D. (2), (3), (4)

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 9: Cơ chế vận chuyển những chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao là cơ chế

A. vận chuyển chủ độngB. vận chuyển thụ động

C. thẩm táchD. thẩm thấu

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 10: Cho những nhận định sau về việc vận chuyển những chất qua màng tế bào. Nhận định nào sai?

A. CO2 và O2 khuếch tán vào trong tế bào qua lớp kép photpholipit

B. Các phân tử nước thẩm thấu vào trong tế bào nhờ kênh protein nhất là aquaporin

C. Các ion Na+, Ca+ vào trong tế bào bằng phương pháp biến dạng của màng sinh chất

D. Glucozo khuếch tán vào trong tế bào nhờ kênh protein xuyên màng

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Các ion trên được vận chuyển dữ thế chủ động qua kênh đặc hiệu.

Câu 11: Hiện tượng thẩm thấu là:

A. Sự khuếch tán của những chất qua màng.

B. Sự khuếch tán của những ion qua màng.

C. Sự khuếch tán của những phân tử nước qua màng.

D. Sự khuếch tán của chất tan qua màng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 12: Môi trường đẳng trương là môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có nồng độ chất tan

A. Cao hơn nồng độ chất tan trong tế bào

B. Bằng nồng độ chất tan trong tế bào

C. Thấp hơn nồng độ chất tan trong tế bào

D. Luôn ổn định

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 13: Trong cấu trúc của màng sinh chất, loại protein giữ hiệu suất cao nào dưới đây chiếm số lượng nhiều nhất?

A. cấu tạoB. kháng thể

C. dự trữD. vận chuyển

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 14: Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nhược trương, tế bào có nhiều kĩ năng sẽ bị vỡ ra là

A. tế bào hồng cầuB. tế bào nấm men

C. tế bào thực vậtD. tế bào vi trùng

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 15: Cho những phương thức vận chuyển những chất sau:

(1) Khuếch tán trực tiếp qua lớp kép photpholipit

(2) Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng

(3) Nhờ sự biến dạng của màng tế bào

(4) Nhờ kênh protein đặc hiệu và tiêu hap ATP

Trong những phương thức trên, có mấy phương thức để lấy chất tan vào trong màng tế bào?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 16: Sự vận chuyển dữ thế chủ động và xuất nhập bào luôn tiêu tốn ATP vì

A. Tế bào dữ thế chủ động lấy những chất nên phải mất nguồn tích điện

B. Phải sử dụng chất mang để tiến hành vận chuyển

C. Vận chuyển ngược chiều nồng độ hoặc nên phải có sự biến dạng của màng sinh chất

D. Các chất được vận chuyển có nguồn tích điện lớn

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 17: Các chất thải, chất ô nhiễm thường được đưa thoát khỏi tế bào theo phương thức vận chuyển

(1) Thẩm thấu

(2) Khuếch tán

(3) Vận chuyển tích cực

Phương án vấn đáp đúng là

A. (1), (2) B. (1), (3) C. (2), (3) D. (1),(2) và (3)

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Thẩm thấu là phương thức di tán của nước.

Câu 18: Cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt chuyển hóa sau:

(1) Hấp thụ và tiêu hóa thức ăn

(2) Dẫn truyền xung thần kinh

(3) Bài tiết chất ô nhiễm

(4) Hô hấp

Có mấy hoạt động và sinh hoạt giải trí cần sự tham gia của vận chuyển dữ thế chủ động?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích (1); (2) và (3)

Câu 19: Co nguyên sinh là hiện tượng kỳ lạ

A. Cả tế bào co lại

B. Màng nguyên sinh bị dãn ra

C. Khối nguyên sinh chất của tế bào bị co lại

D. Nhân tế bào co lại làm cho thể tích của tế bào bị thu nhỏ lại

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 20: Khi ở môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên ưu trương, tế bào bị co nguyên sinh vì

A. Chất tan khuếch tán từ tế bào ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

B. Chất tan khuếch tán từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên vào tế bào

C. Nước thẩm thấu từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên vào tế bào

D. Nước thẩm thấu từ tế bào ra môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 21: Mục đích của thí nghiệm co nguyên sinh là để xác lập

(1) Tế bào đang sống hay đã chết

(2) Kích thước của tế bào lớn hay bé

(3) Khả năng trao đổi chất của tế bào mạnh hay yếu

(4) Tế bào thuộc mô nào trong khung hình

Phương án đúng trong những phương án trên là

A. (1), (2) B. (2), (3) C. (3), (4) D. (1), (3)

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 22: Người ta nhờ vào hiện tượng kỳ lạ co nguyên sinh và phản co nguyên sinh của tế bào thực vật để:

A. Tìm hiểu những thành phần chính của tế bào

B. Chứng minh kĩ năng vận chuyển dữ thế chủ động của tế bào

C. Xác định tế bào thực vật còn sống hay đã chết

D. Tìm hiểu kĩ năng vận động của tế bào

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 23: Tế bào đã chết thì không hề hiện tượng kỳ lạ co nguyên sinh vì

A. Màng tế bào đã biết thành phá vỡ

B. Tế bào chất đã biết thành biến tính

C. Nhân tế bào đã biết thành phá vỡ

D. Màng tế bào không hề kĩ năng thấm tinh lọc

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 24: Cho những nhận định sau về phương thức vận chuyển những chất qua màng tế bào. Nhận định nào sai?

A. Sự vận chuyển những chất qua màng tế bào hầu hết nhờ phương thức vận chuyển thụ động

B. Xuất bào và nhập bào là kiểu vận chuyển những chất thông qua sự biến dạng của màng sinh chất

C. Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển những chất không tiêu tốn nguồn tích điện

D. Vận chuyển dữ thế chủ động là phương thức vận chuyển cần nguồn tích điện để vận chuyển những chất từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 25: Loại bào quan có 2 lớp màng (màng kép) là

A. lưới nội chấtB. lizoxom

C. không bàoD. ti thể và lục lạp

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 26: Loại bào quan không còn màng xung quanh là

A. lizoxomB. trung thể

C. riboxomD. cả B, C

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 27: Chọn phương án đúng để hoàn thành xong câu sau: Sau khi được tổng hợp ở mạng lưới nội chất hạt, những phân tử protein sẽ trải qua rồi mới được xuất thoát khỏi tế bào.

A. trung thểB. cỗ máy Gôngi

C. ti thểD. không bào

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 28: Các thành phầm tiết được đưa thoát khỏi tế bào theo con phố

A. khuếch tánB. xuất bào

C. thẩm thấuD. cả xuất bào và nhập bào

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 29: Loại bào quan không còn ở tế bào động vật hoang dã là

A. trung thểB. không bào

C. lục lạpD. lizoxom

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 30: Bào quan làm trách nhiệm phân giải chát hữu cơ để phục vụ ATP cho tế bào hoạt động và sinh hoạt giải trí là

A. ti thể B. lục lạp C. lưới nội chất D. cỗ máy Gôngi

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 31: Khi cho tế bào hồng cầu vào nước cất, hiện tượng kỳ lạ xẩy ra là

A. Tế bào hồng cầu không thay đổi

B. Tế bào hồng cầu nhỏ đi

C. Tế bào hồng cầu to ra và bị vỡ

D. Tế bào hồng cầu lúc đầu to ra, lúc sau nhỏ lại

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Xem thêm Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 10 có đáp án, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

4058

Video Màng tế bào có bào nhiều hiệu suất cao sau này ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Màng tế bào có bào nhiều hiệu suất cao sau này tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Màng tế bào có bào nhiều hiệu suất cao sau này miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Màng tế bào có bào nhiều hiệu suất cao sau này Free.

Giải đáp vướng mắc về Màng tế bào có bào nhiều hiệu suất cao sau này

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Màng tế bào có bào nhiều hiệu suất cao sau này vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Màng #tế #bào #có #bào #nhiều #chức #năng #sau #đây