Thủ Thuật về Lộng hành Tiếng Anh là gì 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Lộng hành Tiếng Anh là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-24 23:03:25 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Nghĩa của từ lộng hành

trong Từ điển Việt – Anh

@lộng hành [lộng hành]
– abuse, abuse one’s power, excessive actio

Những mẫu câu có liên quan đến “lộng hành”

Dưới đấy là bộ sưu tập câu có chứa từ “lộng hành”, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bộ sưu tập câu này để tại vị câu trong trường hợp cần đặt câu với từ lộng hành, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ lộng hành trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Họ lộng hành tại eo biển Malacca.

Nội dung chính

    Nghĩa của từ lộng hành
    Những mẫu câu có liên quan đến “lộng hành”

Piracy is also very active in the Strait of Malacca.

2. Chúng ta sẽ không còn được cho phép hắn lộng hành nữa!

We won’t allow him to fuck it up again!

3. Cháu đồng ý để Đế chế lộng hành khắp thiên hà sao?

You can stand to see the Imperial flag reign across the galaxy?

4. Nếu đúng, thì Sa-tan quả có lợi thế để lộng hành trên toàn thế giới.

If so, Satan is in a good position to do what he wants in the world.

5. Cục Điều tra Liên bang cho biết thêm thêm nạn buôn người lộng hành trong những thành phố lớn trên toàn quốc .

The Federal Bureau of Investigation says people are being trafficked into major cities nationwide .

6. Tuy vậy, có một thành phần nghịch cùng luật pháp còn lợi hại nhiều hơn nữa thế nữa đang lộng hành qua nhiều thế kỷ nay.

Yet, there is a far more insidious lawless element that has been work for many centuries.

7. Trong quy trình sau của thời kỳ này, Viện nguyên lão La Mã đã nỗ lực để tăng cường hơn thế nữa sự trấn áp riêng với Hispania, nhưng điều này chỉ là để nhằm mục đích hạn chế sự lộng hành và đục khoét của những viên chức không biến thành giám sát trên bán hòn đảo.

In the later part of this period, the Roman senate attempted to exercise more control in Hispania, but this was to try to curb abuse and extortion by the unsupervised officials in the peninsula.

4494

Clip Lộng hành Tiếng Anh là gì ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Lộng hành Tiếng Anh là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Lộng hành Tiếng Anh là gì miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Lộng hành Tiếng Anh là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Lộng hành Tiếng Anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Lộng hành Tiếng Anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Lộng #hành #Tiếng #Anh #là #gì