Kinh Nghiệm về I Phân số thập phân và số thập phân âm – lý thuyết số thập phân toán 6 chân trời sáng tạo 2022

You đang tìm kiếm từ khóa I Phân số thập phân và số thập phân âm – lý thuyết số thập phân toán 6 chân trời sáng tạo nên Cập Nhật vào lúc : 2022-02-23 21:09:30 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

– Các số $2,3;,,0,24;…$gọi là cácsố thập phân dương, đôi lúc còn được viết là $ + 2,3;,, + 0,24;…$ I. Phân số thập phân và số thập phân âm

Phân số thập phân là là phân số mà mẫu là lũy thừa của $10$.

Ví dụ:

$dfrac710;dfrac – 151000;…$ là những phân số thập phân.

– Ta viết $ – dfrac1510 = – 1,5$ và gọi $ – 1,5$ làsố thập phân âm, đọc là âm một phẩy năm.

– Các số $2,3;,,0,24;…$gọi là nhữngsố thập phân dương, đôi lúc còn được viết là $ + 2,3;,, + 0,24;…$

– Các số thập phân dương và những số thập phân âm gọi chung là số thập phân.

Nhận xét:

– Mọi phân số thập phân đều viết được dưới dạng số thập và ngược lại.

– Số thập phân gồm hai phần:

+ Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

+ Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.

II. So sánh hai số thập phân

– Số thập phân âm nhỏ hơn $0$ và nhỏ hơn số thập phân dương

– Nếu $a,b$ là hai số thập phân dương và $a > b$ thì $ – a < – b$.

Ví dụ:

a) $2,34 < 5,21$

b) Do $2,3 > 1,5$ nên $ – 2,3 < – 1,5$.

Chú ý:

Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$.

III. Số đối của một số trong những thập phân

Hai số thập phân gọi là đối nhau khi chúng màn biểu diễn hai phân số thập phân đối nhau.

Ví dụ:

Số đối của $ – 1,5$ là $1,5$.

Số đối của $24,3$ là $ – 24,3$

4265

Clip I Phân số thập phân và số thập phân âm – lý thuyết số thập phân toán 6 chân trời sáng tạo ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video I Phân số thập phân và số thập phân âm – lý thuyết số thập phân toán 6 chân trời sáng tạo tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật I Phân số thập phân và số thập phân âm – lý thuyết số thập phân toán 6 chân trời sáng tạo miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải I Phân số thập phân và số thập phân âm – lý thuyết số thập phân toán 6 chân trời sáng tạo Free.

Hỏi đáp vướng mắc về I Phân số thập phân và số thập phân âm – lý thuyết số thập phân toán 6 chân trời sáng tạo

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết I Phân số thập phân và số thập phân âm – lý thuyết số thập phân toán 6 chân trời sáng tạo vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phân #số #thập #phân #và #số #thập #phân #âm #lý #thuyết #số #thập #phân #toán #chân #trời #sáng #tạo