Mẹo Hướng dẫn I CÔNG THỨC CẤU TẠO – lý thuyết cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa I CÔNG THỨC CẤU TẠO – lý thuyết cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-08 07:03:24 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

-Đồng phânlập thểlà những đồng phân có cấu trúc hoá học như nhau (cùng công thức cấu trúc) nhưng rất khác nhau về sự việc phân loại trong không khí của những nguyên tử trong phân tử (tức rất khác nhau về cấu trúc không khí của phân tử).

I. CÔNG THỨC CẤU TẠO

1. Khái niệm

Công thức cấu trúc màn biểu diễn thứ tự và phương pháp link (link đơn, link bội) của những nguyên tử trong phân tử

2. Các loại công thức cấu trúc

– Công thức cấu trúc khai triển

– Công thức cấu trúc thu gọn

II. THUYẾT CẤU TẠO HÓA HỌC

1. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, những nguyên tử link với nhau theo như đúng hóa trị và theo một thứ tự nhất định. Thứ tự link đó gọi là cấu trúc hóa học. Sự thay đổi link này sẽ tạo ra chất mới

Ví dụ: Công thức phân tử C2H6O có hai công thức cấu trúc (thứ tự link rất khác nhau) ứng với 2 hợp chất sau:

H3COCH3: đimetyl ete, chất khí, không tác dụng với Na.

H3CCH2OH: ancol etylic, chất lỏng, tác dụng với Na giải phóng hiđro.

2. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, C có hóa trị 4. Nguyên tử C không riêng gì có link được với nguyên tử nguyên tố khác mà còn link với nhau tạo thành mạch cacbon


3. Tính chất của những chất tùy từng thành phần phân tử và cấu trúc hóa học

Ví dụ:

– Phụ thuộc thành phần phân tử: CH4là chất khí dễ cháy, CCl4là chất lỏng không cháy; CH3Cl là chất khí không còn công dụng gây mê, còn CHCl3là chất lỏng có tác dụng gây mê.

– Phụ thuộc cấu trúc hóa học: CH3CH2OH và CH3OCH3khác nhau cả về tính chất chất hóa học.

III. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN

1. Đồng đẳng

Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhómCH2nhưng có tính chất hoá học tương tự nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp thành dãy đồng đẳng.

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, …, CnH2n+2, chất sau hơn chất trước 1 nhóm CH2 nhưng đều phải có tính chất hoá học tương tự nhau.

2. Đồng phân

– Những hợp chất rất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử là những chất đồng phân.

-Đồng phân cấu trúclà những hợp chất có cùng công thức phân tử nhưng có cấu trúc hoá học rất khác nhau.

+ Đồng phân cấu trúc gồm có: đồng phân nhóm chức; đồng phân mạch cacbon; đồng phân vị trí nhóm chức.

-Đồng phânlập thểlà những đồng phân có cấu trúc hoá học như nhau (cùng công thức cấu trúc) nhưng rất khác nhau về sự việc phân loại trong không khí của những nguyên tử trong phân tử (tức rất khác nhau về cấu trúc không khí của phân tử).

IV. LIÊN KẾT HÓA HỌC VÀ CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

a)Liên kếtδ tạo thành do xen phủ trục nối 2 hạt nhân nguyên tử.

b)Liên kếtπ tạo thành do xen phủ bên trục nối 2 hạt nhân nguyên tử.

Sơ đồ tư duy: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

4297

Clip I CÔNG THỨC CẤU TẠO – lý thuyết cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review I CÔNG THỨC CẤU TẠO – lý thuyết cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải I CÔNG THỨC CẤU TẠO – lý thuyết cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down I CÔNG THỨC CẤU TẠO – lý thuyết cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về I CÔNG THỨC CẤU TẠO – lý thuyết cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết I CÔNG THỨC CẤU TẠO – lý thuyết cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#CÔNG #THỨC #CẤU #TẠO #lý #thuyết #cấu #trúc #phân #tử #hợp #chất #hữu #cơ