Thủ Thuật Hướng dẫn Hoạt động quần trong của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Hoạt động quần trong của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-04 21:45:19 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

                       Sự Ra đời và hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (1925-1929)
– Sự xây dựng
+ Sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất có nhiều thanh niên trí thức, tiểu tư sản yêu nước sang Trung Quốc hoạt động và sinh hoạt giải trí cứu nước, tuy nhiên họ chưa tồn tại phương hướng chính trị đúng đắn, vì thế họ rất cần phải trang bị về lý luận cách mạng.

Nội dung chính

    Hội Việt Nam cách mạng thanh niênMục đích hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội Việt Nam cách mạng thanh niênHoạt động của hội Việt Nam cách mạng thanh niênVideo liên quan

+ Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc), liên lạc với những người dân Việt Nam yêu nước. Tại đây Người chọn một số trong những thanh niên tích cực trong Tâm tâm xã để tổ chức triển khai thành nhóm Cộng sản đoàn (2/1925).

+ Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Đây là một tổ chức triển khai yêu nước có khuynh hướng cộng sản, một bước sẵn sàng sẵn sàng có ý nghĩa quyết định hành động về tổ chức triển khai cho việc Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
– Tôn chỉ mục tiêu: tổ chức triển khai và lãnh đạo quần chúng đấu tranh, đánh đổ đế quốc để giải phóng dân tộc bản địa.
– Hoạt động
+ Xây dựng khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai ở khắp nơi trong nước. Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Tổng bộ, xuống kì bộ, cơ sở là chi bộ. Năm 1928, Hội có tầm khoảng chừng gần 300 hội viên, năm 1929 có 1700 hội viên.
+ Mở những lớp huấn luyện chính trị, đào tạo và giảng dạy cán bộ. Hội phái người về trong nước đưa những tình nhân nước sang Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) dự những lớp huấn luyện chính trị của Nguyễn Ái Quốc. Đa số là học viên, sinh viên, trí thức Việt Nam yêu nước. Họ học làm cách mạng, học cách hoạt động và sinh hoạt giải trí bí mật. Sau khi dự những lớp huấn luyện này, một số trong những được gửi đi học ở Liên Xô, một số trong những khác vào học ở trường Quân sự Hoàng Phố, còn phần lớn trở về nước hoạt động và sinh hoạt giải trí.

+ Tuyên truyền lí luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa theo khuynh hướng vô sản trong nhân dân Việt Nam, thông qua báo Thanh niên và tác phẩm Đường kách mệnh, góp thêm phần quan trọng vào việc sẵn sàng sẵn sàng Đk về tư tưởng chính trị cho việc xây dựng Đảng Cộng sản.

Báo thanh niên

Cuối năm 1928, sau khi có chủ trương “vô sản hoá” nhiều cán bộ của hội đã đi sâu vào những nhà máy sản xuất, xí nghiệp, đồn điền… cùng lao động và sống với công nhân để tuyên truyền cách mạng.
+ Đấu tranh trong nội bộ để xây dựng Đảng Cộng sản: Trước sự tăng trưởng của trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước, yên cầu phải có sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản. Trong nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã trình làng cuộc đấu tranh, dẫn đến việc phân hóa tích cực, hình thành nên hai tổ chức triển khai cộng sản: Đông Dương cộng sản đảng (6-1929) và An nam cộng sản đảng (8-1929).

– Vai trò của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên riêng với cách mạng Việt Nam:

+ Việc truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc bản địa về Việt Nam đã từng bước xử lý và xử lý tình trạng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ về đường lối cứu nước thời điểm đầu thế kỷ XX;
+ Làm cho giai cấp công nhân ngày càng giác ngộ, trào lưu công nhân ngày càng tăng trưởng theo phía vươn lên một trào lưu tự giác; làm cho khuynh hướng vô sản ngày càng chiếm ưu thế trong trào lưu dân tộc bản địa Việt Nam.
+ Góp phần sẵn sàng sẵn sàng về tư tưởng chính trị và tổ chức triển khai, tạo Đk chín muồi cho việc Ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.

    hoi viet nam cach mang thanh niensử 12

Hoạt động hầu hết của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là

A.

thực thi chủ trương “vô sản hóa”.

B.

tổ chức triển khai, lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh giành độc lập.

C.

ra báo Thanh niên, cử hội viên đi học ở Trung Quốc và Liên Xô.

D.

huấn luyện chính trị, đào tạo và giảng dạy cán bộ, xây dựng tổ chức triển khai.

Skip to content

1. Sự Ra đời

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu Trung Quốc, tiếp xúc với Tâm tâm xã…; tháng 6/1925, sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, sẵn sàng sẵn sàng Đk cho việc Ra đời của một đảng Cộng sản ở Việt Nam.

2. Hoạt động

    Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Tổng bộ (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn). Trụ sở đặt tại Quảng Châu Trung Quốc .Nguyễn Ái Quốc mở những lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu Trung Quốc, từ thời điểm năm 1925 đến năm 1927 đã đào tạo và giảng dạy nên 75 người… Số lượng hội viên tăng nhanh, nhất là từ khi có trào lưu “vô sản hóa” (1928)… Hội đã xây dựng cơ sở khắp toàn nước: những kỳ bộ Trung, Bắc, Nam…Ra báo Thanh niên và xuất bản tác phẩm đường cách mệnh để phục vụ công tác thao tác huấn luyện, tuyên truyền. Tác phẩm đường cách mệnh vạch ra những yếu tố cơ bản về đường lối cách mạng giải phóng dân tộc bản địa Việt Nam… Việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin được tăng cường qua trào lưu “vô sản hoá”.Đến năm 1929, phục vụ yêu cầu của trào lưu công nhân và trào lưu yêu nước, chi bộ cộng sản thứ nhất được xây dựng tại Tp Hà Nội Thủ Đô (3/1929). Sau đại hội lần thứ nhất (5/1929), Hội phân hóa thành hai tổ chức triển khai: đông Dương cộng sản đảng (6/1929) và An Nam cộng sản đảng (8/1929).
    Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tiền thân của đảng Cộng sản Việt Nam…

Mở rộng : Vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và sự xuất hiện 3 tổ chức triển khai Cộng sản riêng với việc tăng trưởng của trào lưu công nhân :

    Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Tân Việt Cách mạng đảng đã có tác dụng thúc đẩy trào lưu công nhân tăng trưởng từ “tự phát” lên “tự giác” : mở lớp huấn luyện cán bộ nhằm mục đích truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin, ra báo “Thanh niên”, trào lưu “Vô sản hoá”…Phong trào từ thời điểm năm 1928 tăng trưởng cả về số lượng và chất lượngSự xuất hiện của 3 tổ chức triển khai Cộng sản là một biểu lộ trưởng thành của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân đang trở thành một lực lượng chính trị độc lập ngày càng vững mạnh đón đầu trên trận tuyến đâú tranh chống đế quốc và phong kiến tay sai ở việt nam. đây đó đó là bước sẵn sàng sẵn sàng trực tiếp cho việc xây dựng đảng Cộng sản đông Dương.

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một tổ chức triển khai của Nguyễn Ái Quốc hoạt với vị trí vai trò trọng điểm trong công cuộc bảo vệ giang sơn. Vậy vai trò của hội Việt Nam cách mạng thanh niên rõ ràng ra sao?

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Sự xây dựng Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn sát với những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và công lao vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Tháng 11 -1924, Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô trở về Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc) để xúc tiến việc làm sẵn sàng sẵn sàng cho việc Ra đời của chính đảng mácxít ở Việt Nam.

Tháng 2-1925 sau khi gặp nhóm thanh niên yêu nước trong tổ chức triển khai Tâm tâm xã, Người đã chọn một số trong những thanh niên tích cực, xây dựng ra nhóm Cộng sản đoàn. Trong số những thành viên lớp đầu có Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, Lê Hồng Phong, Vương Thúc Oánh, Trương Vân Lĩnh, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ. Trụ sở của Hội đặt tại Quảng Châu Trung Quốc.

Dựa trên nhóm Cộng sản đoàn, tháng 6-1925 Nguyễn Ái Quốc xây dựng một tổ chức triển khai cách mạng có tính chất quần chúng rộng tự do hơn, lấy tên là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, cơ quan tuyên truyền của Hội là tờ báo Thanh niên. Báo ra số đầu ngày 21-6-1925.

Tháng 7 – 1925, cùng một số trong những nhà cách mạng Trung Quốc, Triều Tiên, Inđônêxia…, Người sáng lập tổ chức triển khai Hội Liên hiệp những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông, có quan hệ mật thiết với Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. – Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên đã công bố chương trình và điều lệ gồm có đường lối chính trị và nguyên tắc tổ chức triển khai, hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội.

Mục đích hoạt động và sinh hoạt giải trí của hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Mục đích của Hội là tổ chức triển khai và lãnh đạo quần chúng đoàn kết đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai. Cụ “làm cuộc cách mạng dân tộc bản địa (đánh đổ thực dân Pháp và giành độc lập cho xứ sở ) rồi tiếp theo đó làm cách mạng toàn thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc và giành độc lập cho xứ sở ) rồi sau làm cách mạng toàn thế giới (lật đổ chủ nghĩa đế quốc và thực thi chủ nghĩa cộng sản)”

Chương trình của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên: Tuyên truyền, giác ngộ quần chúng, lập những đoàn thể quần chúng; lôi kéo lực lượng quần chúng đập tan bọn thực dân Pháp, giành lấy cơ quan ban ngành thường trực khi có thời cơ tốt; lập chính phủ nước nhà công, nông, binh; thực thi chủ trương kinh tế tài chính mới; bãi bỏ tư bản tư nhân; đoàn kết vô sản quốc tế và lập xã hội công sản.

Về tổ chức triển khai Hội có 5 cấp: tổng bộ, xứ bộ, tỉnh bộ, huyện bộ và chi bộ. Về thành phần xã hội, lúc đầu gồm có 90% là trí thức tiểu tư sản, chi có 10% là công nông; vể sau tuy những thành phần công nông có tăng thêm, nhưng lực lượng trí thức vẫn chiếm tới 40%.

Hoạt động của hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Sau khi xây dựng, Hội đã phái người về nước để tuyển người sang Trung Quốc dự những lớp huấn luyện ở Quảng Châu Trung Quốc hay để gửi sang Liên Xô học tại Trường Đại học Phương Đông. Đồng thời, Hội tiến hành lập những chi bộ những cấp ở trong nước. Từ thời điểm đầu xuân mới 1925 đến tháng 9 năm 1927, Hội đã tổ chức triển khai được 10 khóa đào tạo và giảng dạy và huấn luyện cho những học viên được tuyển mộ với trên 200 hội viên. Nội dung chương trình học tập gồm có cả kiến thức và kỹ năng lý luận và thực tiễn cách mạng. Kết thúc những lớp đào tạo và giảng dạy, phần lớn cán bộ được đưa về nước để tuyên truyền vận động, xây dựng những cơ sở của Hội.  Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc cho những học viên tiếp theo này được tập hợp lại thành tập sách Đường kách mệnh.

+ Từ thời điểm đầu xuân mới 1926, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã khởi đầu tăng trưởng cơ sở ở trong nước, đầu nărn 1927 những kỳ bộ được xây dựng, ngoài ra còn chú trọng xây dựng cơ sở ở Xiêm, để mở rộng hoạt động và sinh hoạt giải trí tuyên truyền trong Việt kiều.

+ Năm 1927, Hội đã xây dựng được những cơ sở trên nhiều địa phương trong nước. Các Kỳ bộ, Tỉnh bộ được xây dựng.

+  Cuối năm 1928, Hội tổ chức triển khai trào lưu “vô sản hoá”, đưa những hội viên về những đồn điền, hầm mỏ, nhà máy sản xuất, nông thôn để rèn luyện nâng cao lập trường giai cấp công nhân, đồng thời trực tiếp giác ngộ và tổ chức triển khai quần chúng đấu tranh.

Vai trò của hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã được Hồ Chí Minh nhận xét: “Nó là quả trứng, mà từ đó, nở ra con chim non cộng sản (Đảng Cộng sản)”. Cụ thể vai trò của hội Việt Nam cách mạng thanh niên là:

+ Thứ nhất: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã đào tạo và giảng dạy đội ngũ cán bộ cách mạng phần đông từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản.

+ Thứ hai: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên góp thêm phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về nước, thúc đẩy trào lưu công nhân, trào lưu yêu nước tăng trưởng, góp thêm phần vượt mặt quan điểm “phi vô sản”.

+ Năm 1928 có 300 hội viên, đến năm 1929 có một.700 hội viên, nếu kể cả hội viên dự bị thì có tầm khoảng chừng gần 3.000 người. Hội có cơ sở ở nhiều TT kinh tế tài chính, chính trị và trở thành lực lượng chính trị yêu nước to lớn trong toàn nước. Những hoạt động và sinh hoạt giải trí của Hội đã tích cực thúc đẩy trào lưu yêu nước Việt Nam theo khuynh hướng cách mạng vô sản. Sự Ra đời của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là mốc quan trọng ghi lại sự tăng trưởng của cách mạng Việt Nam, lần thứ nhất ở Việt Nam xuất hiện một tổ chức triển khai chính trị theo khuynh hướng vô sản.

+ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là một sáng tạo độc lạ của Nguyễn Ái Quốc trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai cách mạng ở Việt Nam. Đây là một bước quá độ nhằm mục đích sẵn sàng sẵn sàng cho việc Ra đời 1 chính đảng Cộng sản sau này.

Trên đấy là những chia sẻ của chúng tôi về yếu tố Vai trò của hội Việt Nam cách mạng thanh niên đến bạn đọc. Trong quy trình nghiên cứu và phân tích và tìm hiểu về yếu tố này nếu có bất kể vướng mắc nào, Quý người tiêu dùng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ nhân viên cấp dưới tư vấn của chúng tôi tương hỗ tốt nhất.

4067

Clip Hoạt động quần trong của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Hoạt động quần trong của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Hoạt động quần trong của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Hoạt động quần trong của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hoạt động quần trong của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hoạt động quần trong của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hoạt #động #quần #trong #của #Hội #Việt #Nam #Cách #mạng #Thanh #niên #là #gì