Contents

Mẹo về Hệ quả quan trong nhất của cách mạng công nghiệp về mặt xã hội là gì Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hệ quả quan trong nhất của cách mạng công nghiệp về mặt xã hội là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-20 03:09:22 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì?

Nội dung chính

  Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì?Nêu mốc thời hạn và những thành tựu hầu hết của cách mạng công nghiệp ở những nước Anh, Pháp, Đức.Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế tài chính Pháp và Đức.Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế tài chính và xã hội ở nước Anh?Ý nghĩa của việc ý tưởng sáng tạo ra máy hơi nước là gì?Hệ quả của cách mạng công nghiệpLập bảng thống kê những cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.Thống kê những triều đại trong lịch sử dân tộc bản địa từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.Những điểm giống và rất khác nhau trong đời sống kinh tế tài chính, văn hoá, tín ngưỡng của dân cư Văn Lang – Âu Lạc, dân cư Lâm Ấp – Cham-pa và dân cư Phù Nam là gì ?Hệ quả của cách mạng công nghiệpÝ nghĩa của việc ý tưởng sáng tạo ra máy hơi nước là gì?Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế tài chính và xã hội ở nước Anh?Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế tài chính Pháp và Đức.Nêu mốc thời hạn và những thành tựu hầu hết của cách mạng công nghiệp ở những nước Anh, Pháp, Đức.Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì?Lập bảng thống kê những cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.Thống kê những triều đại trong lịch sử dân tộc bản địa từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.Những điểm giống và rất khác nhau trong đời sống kinh tế tài chính, văn hoá, tín ngưỡng của dân cư Văn Lang – Âu Lạc, dân cư Lâm Ấp – Cham-pa và dân cư Phù Nam là gì ?Mục lụcĐiều kiện ra đờiSửa đổiNguyên nhânSửa đổiNhững trào lưu tri thức tại Châu ÂuSửa đổiNhững cuộc phát kiến địa lý lớn thế kỉ 15–16Sửa đổiTác dụng của những cuộc phát kiến địa lýSửa đổiThắng lợi của trào lưu cách mạng tư sản (thế kỷ 16–18)Sửa đổi
  Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

Đề bài

Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

nhờ vào sgk Lịch sử 10 trang 162 để vấn đáp.

Lời giải rõ ràng

Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả về kinh tế tài chính và xã hội:

* Về kinh tế tài chính:

– Bộ mặt những nước tư bản có nhiều thay đổi: nhiều TT công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện.

– Năng suất lao động được nâng cao và ngày càng xã hội hóa quy trình lao động của chủ nghĩa tư bản.

– Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ và tự tin trong những nghành kinh tế tài chính khác, nhất là nông nghiệp và giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ.

* Về xã hội:

– Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành: tư sản và vô sản.

– Sự tăng cường bóc lột của giai cấp tư sản đã làm cho xích míc trong xã hội tư bản và cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản không ngừng nghỉ tăng thêm.

Loigiaihay

  Nêu mốc thời hạn và những thành tựu hầu hết của cách mạng công nghiệp ở những nước Anh, Pháp, Đức.

  Giải bài tập 1 trang 162 SGK Lịch sử 10

  Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế tài chính Pháp và Đức.

  Giải bài tập vướng mắc thảo luận trang 162 SGK Lịch sử 10

  Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế tài chính và xã hội ở nước Anh?

  Giải bài tập vướng mắc thảo luận số 2 trang 161 SGK Lịch sử 10

  Ý nghĩa của việc ý tưởng sáng tạo ra máy hơi nước là gì?

  Giải bài tập vướng mắc thảo luận số 1 trang 161 SGK Lịch sử 10

  Hệ quả của cách mạng công nghiệp

  Tóm tắt mục 3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt

  Lập bảng thống kê những cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

  Giải bài tập 1 trang 100 SGK Lịch sử 10. Lập bảng thống kê những cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm

  Thống kê những triều đại trong lịch sử dân tộc bản địa từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

  Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

  Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

  Giải bài tập 3 trang 100 SGK Lịch sử 10

  Những điểm giống và rất khác nhau trong đời sống kinh tế tài chính, văn hoá, tín ngưỡng của dân cư Văn Lang – Âu Lạc, dân cư Lâm Ấp – Cham-pa và dân cư Phù Nam là gì ?

  Giải bài tập 4 trang 79 SGK Lịch sử 10

Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Mục a

a) Về kinh tế tài chính:

– Nâng cao năng suất lao động, khối lượng thành phầm lớn cho xã hội.

– Thay đổi bộ mặt những nước tư bản, nhiều TT công nghiệp mới và thành thị đông dân Ra đời.

– Thúc đẩy sự chuyển biến của những ngành kinh tế tài chính khác.

+ Nông nghiệp: Phương thức chuyên canh hoặc thâm canh. Cơ giới hóa nông nghiệp.

Muc b

b) Về xã hội:

– Hình thành 2 giai cấp phép mới là:

+ Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực.

ND chính

Hệ quả của cách mạng công nghiệp: về kinh tế tài chính, về xã hội.

Loigiaihay

  Ý nghĩa của việc ý tưởng sáng tạo ra máy hơi nước là gì?

  Giải bài tập vướng mắc thảo luận số 1 trang 161 SGK Lịch sử 10

  Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế tài chính và xã hội ở nước Anh?

  Giải bài tập vướng mắc thảo luận số 2 trang 161 SGK Lịch sử 10

  Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế tài chính Pháp và Đức.

  Giải bài tập vướng mắc thảo luận trang 162 SGK Lịch sử 10

  Nêu mốc thời hạn và những thành tựu hầu hết của cách mạng công nghiệp ở những nước Anh, Pháp, Đức.

  Giải bài tập 1 trang 162 SGK Lịch sử 10

  Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì?

  Giải bài tập 2 trang 162 SGK Lịch sử 10

  Lập bảng thống kê những cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

  Giải bài tập 1 trang 100 SGK Lịch sử 10. Lập bảng thống kê những cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm

  Thống kê những triều đại trong lịch sử dân tộc bản địa từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

  Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

  Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

  Giải bài tập 3 trang 100 SGK Lịch sử 10

  Những điểm giống và rất khác nhau trong đời sống kinh tế tài chính, văn hoá, tín ngưỡng của dân cư Văn Lang – Âu Lạc, dân cư Lâm Ấp – Cham-pa và dân cư Phù Nam là gì ?

  Giải bài tập 4 trang 79 SGK Lịch sử 10

Mục lục

  1 Điều kiện Ra đời

   1.1 Nguyên nhân
   1.2 Những trào lưu tri thức tại Châu Âu
   1.3 Những cuộc phát kiến địa lý lớn thế kỉ 15–16
   1.4 Tác dụng của những cuộc phát kiến địa lý
   1.5 Thắng lợi của trào lưu cách mạng tư sản (thế kỷ 16–18)

  2 Khởi đầu của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất

   2.1 Điều kiện Ra đời Cách mạng công nghiệp ở Anh
   2.2 Thành tựu của Cách mạng công nghiệp
   2.3 Những hệ quả của Cách mạng công nghiệp

  3 Các cuộc cách mạng công nghiệp

   3.1 Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất
   3.2 Cách mạng công nghiệp lần thứ hai
   3.3 Cách mạng công nghiệp lần thứ 3
   3.4 Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

  4 Phát minh khoa học kỹ thuật
  5 Phát minh học thuyết chính trị
  6 Thành tựu văn học nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp

   6.1 Văn học
   6.2 Nghệ thuật

  7 Tham khảo
  8 Liên kết ngoài

Điều kiện ra đờiSửa đổi

Nguyên nhânSửa đổi

Sau thời kỳ Thập tự chinh, những chiến binh trở về mang theo những vật phẩm quý giá và mới lạ với xã hội châu Âu thời bấy giờ như nước hoa, nhiều chủng loại gia vị mới, những thành phầm bằng thép,… Việc này thúc đẩy việc trao đổi mua và bán của những thương nhân châu Âu.[4] Vào thế kỷ 15, kinh tế tài chính thành phầm & hàng hóa ở Tây Âu đã khá tăng trưởng, nhu yếu về thị trường tăng dần. Giai cấp tư sản Tây Âu muốn mở rộng thị trường sang phương Đông, mơ ước tới những nguồn vàng bạc từ phương Đông.

Tại Tây Âu, tầng lớp quý tộc cũng tăng thêm, do đó nhu yếu về những món đồ đặc sản nổi tiếng, cao cấp có nguồn gốc từ phương Đông như tiêu, quế, trầm hương, lụa tơ tằm (dâu tằm tơ), ngà voi quý và hiếm,… đã tiếp tục tăng vọt.

Trong khi đó, Con đường tơ lụa mà người phương Tây đã biết từ thời cổ đại lúc này lại hiện giờ đang bị Đế quốc Ottoman theo đạo Hồi chiếm giữ làm cho hoạt động và sinh hoạt giải trí giao thương mua và bán của phương Tây không thể qua đây được, vì vậy chỉ có cách tìm một con phố đi mới trên biển khơi.

Lúc đó người Tây Âu đã có nhiều người tin vào giả thuyết Trái Đất hình cầu. Họ đã và đang đóng được những con tàu buồm đáy nhọn, thành cao, hoàn toàn có thể vượt đại dương, mỗi tàu lại đều phải có la bàn và thước vị trí, điều này đã tiếp tục tăng thêm sự quyết tâm cho những thủy thủ dũng cảm.[4]

Những trào lưu tri thức tại Châu ÂuSửa đổi

Những trào lưu tri thức tại Châu Âu đã tạo ra nền tảng kiến thức và kỹ năng cho những cuộc cách mạng công nghiệp ở lục địa này.

Những cuộc phát kiến địa lý lớn thế kỉ 15–16Sửa đổi

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là hai nước đón đầu trong trào lưu phát kiến địa lý. Năm 1415 một trường hàng hải do Hoàng tử Henrique sáng lập và bảo trợ. Từ đó, thường niên người Bồ Đào Nha tổ chức triển khai những cuộc thám hiểm men theo bờ biển phía tây châu Phi.[5]

Năm 1486, đoàn thám hiểm Bồ Đào Nha do Bartolomeu Dias chỉ huy đã tới được cực nam châu Phi, họ đặt tên mũi đất này là mũi Hảo Vọng.[5][6]

Năm 1497, Vasco da Gama đã đứng vị trí số 1 đoàn thám hiểm Bồ Đào Nha tới được Ấn Độ. Ông được phong làm Phó vương Ấn Độ[7]

Người Tây Ban Nha lại đi tìm Ấn Độ theo phía Mặt Trời lặn. Năm 1492, một đoàn thám hiểm do Cristoforo Colombo chỉ huy đã tới được quần hòn đảo trung bộ châu Mĩ, nhưng ông lại tưởng là đã tới được Ấn Độ.[4] Ông gọi những người dân thổ dân ở đấy là Indians. Sau này, một nhà hàng quán ăn hải người Ý là Amerigo Vespucci mới phát hiện ra Ấn Độ của Colombo không phải là Ấn Độ mà là một vùng đất hoàn toàn mới riêng với những người châu Âu. Amerigo đã viết một cuốn sách để chứng tỏ điều này. Vùng đất mới đó sau này mang tên America.[4]

Năm 1519–1522, Ferdinand Magellan đã đứng vị trí số 1 đoàn thám hiểm Tây Ban Nha lần thứ nhất đi vòng quanh toàn thế giới. Một hạm đội gồm 5 tàu với 265 người đã vượt Đại Tây Dương tới bờ biển phía đông của Nam Mỹ. Họ đã đi theo một eo biển hẹp gần cực nam châu Mỹ và sang được một đại dương mênh mông ở phía bên kia. Suốt quy trình vượt đại dương mênh mông đó, đoàn tàu buồm của Magellan hầu như không gặp một cơn lốc đáng kể nào. Ông đặt tên cho đại dương mới đó là Thái Bình Dương. Magellan đã thiệt mạng ở Philippines do trúng tên độc của thổ dân. Đoàn thám hiểm của ông cũng chỉ có 18 người sống sót trở về được tới quê nhà. 247 người thiệt mạng trên toàn bộ những vùng biển và những quần hòn đảo trên toàn thế giới vì những nguyên nhân rất khác nhau. Những thành công xuất sắc lớn số 1 mà chuyến du ngoạn đạt được là lần thứ nhất con người đã đi vòng quanh toàn thế giới.

Tác dụng của những cuộc phát kiến địa lýSửa đổi

Các nhà thám hiểm bằng những chuyến du ngoạn thực tiễn đầy dũng cảm của tớ đã chứng tỏ cho giả thuyết Trái Đất hình cầu. Họ còn phục vụ cho những nhà khoa học thật nhiều hiểu biết mới về địa lý, thiên văn, hàng hải, sinh vật học,…

Sau những cuộc phát kiến này, một sự tiếp xúc Một trong những nền văn hóa truyền thống cổ truyền trên toàn thế giới trình làng do những thành viên có nguồn gốc văn hóa truyền thống rất khác nhau như những giáo sĩ, nhà buôn, những người dân khai thác vùng đất mới, những quân nhân…[8]

Một làn sóng di cư lớn trên toàn thế giới trong thế kỉ 16–18 với những dòng người châu Âu di tán sang châu Mĩ, châu Úc.[8] Nhiều nô lệ da đen cũng trở nên cưỡng bức rời khỏi quê nhà xứ sở sang châu Mĩ.[9][10]

Hoạt động marketing thương mại trên toàn thế giới trở nên sôi sục, nhiều công ty marketing thương mại tầm cỡ quốc tế được xây dựng.

Những cuộc phát kiến địa lý này cũng gây ra quá nhiều hậu quả xấu đi như nạn cướp bóc thuộc địa, marketing thương mại nô lệ da đen và sau này là chính sách thực dân.[11]

Thắng lợi của trào lưu cách mạng tư sản (thế kỷ 16–18)Sửa đổi

Sự tăng trưởng của thị trường trên quy mô toàn toàn thế giới đã tác động tới sự tăng trưởng của nhiều vương quốc, trước hết là những nước bên bờ Đại Tây Dương, sự thay đổi về mặt chính sách xã hội sẽ trình làng là yếu tố tất yếu. Giai cấp tư sản ngày càng vững mạnh về mặt kinh tế tài chính nhưng họ chưa tồn tại vị thế chính trị tương xứng, chính sách chính trị đương thời ngày càng cản trở cách làm ăn của tớ. Thế kỉ 16-18 đã trình làng nhiều cuộc cách mạng tư sản ở Tây Âu và Bắc Mỹ.

Bước chuyển này đã được thực thi qua hàng loạt những cuộc cách mạng tư sản như: Cách mạng tư sản Hà Lan (1566-1572), Cách mạng tư sản Anh (1640-1689), Chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ (1775–1783), Cách mạng tư sản Pháp (1789–1799),…

Các cuộc dịch chuyển xã hội đó tuy cách xa nhau về không khí, thời hạn cũng cách xa nhau hàng thế kỉ nhưng đều phải có những nét giống nhau là nhằm mục đích lật đổ chính sách lỗi thời đương thời, tạo Đk cho kinh tế tài chính tư bản tăng trưởng. Với sự thắng lợi của những cuộc cách mạng tư sản và sự Ra đời của những vương quốc tư bản, công nghiệp thương nghiệp đã có Đk tăng trưởng mạnh mẽ và tự tin. Lịch sử quả đât đang bước sang một quy trình văn minh mới.

Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

Chi tiết
Chuyên mục: Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

– Thay đổi bộ mặt những nước tư bản: nhiều TT công nghiệp, thành thị đông dân xuất hiện. Sản xuất bằng máy đã nâng cao năng suất lao động và ngày càng xã hội hóa lao động.

– Góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ và tự tin trong những ngành kinh tế tài chính khác, nhất là công nghiệp và giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ.

– Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. Sự tăng cường bóc lột công nhân của giai cấp tư dản làm cho xích míc trong xã hội tư bản và những cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản không ngừng nghỉ tăng thêm.

(Nguồn: Câu 2 trang 162 sgk Sử 10:)

://.youtube/watch?v=r948JrCswMk

Reply
7
0
Chia sẻ

4364

Clip Hệ quả quan trong nhất của cách mạng công nghiệp về mặt xã hội là gì ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hệ quả quan trong nhất của cách mạng công nghiệp về mặt xã hội là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Hệ quả quan trong nhất của cách mạng công nghiệp về mặt xã hội là gì miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Hệ quả quan trong nhất của cách mạng công nghiệp về mặt xã hội là gì miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Hệ quả quan trong nhất của cách mạng công nghiệp về mặt xã hội là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hệ quả quan trong nhất của cách mạng công nghiệp về mặt xã hội là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hệ #quả #quan #trong #nhất #của #cách #mạng #công #nghiệp #về #mặt #xã #hội #là #gì