Kinh Nghiệm về Hai điện tích điểm q1=10^-8 q2=-2.10^-8 đặt cách nhau 6cm 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hai điện tích điểm q1=10^-8 q2=-2.10^-8 đặt cách nhau 6cm được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-24 02:11:31 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hai điện tích q1 = 10-8C và q2 = -2.10-8C đặt cách nhau một khoảng chừng 10cm trong chân không. Thế năng tĩnh điện của hai điện tích này là?

Nội dung chính

  Hai điện tích q1 = 10-8C và q2 = -2.10-8C đặt cách nhau một khoảng chừng 10cm trong chân không. Thế năng tĩnh điện của hai điện tích này là?Answers ( )hai điện tích q1=-2.10^-8 q2=2.10^-6 đặt tại hai điểm a và b trong chân không cách nhau 6cm tại điểm nằm trong tâm 2 điện tích trên người ta đặt một điện tVideo liên quan

Câu 6943 Vận dụng

Hai điện tích q1 = 10-8C và q2 = -2.10-8C đặt cách nhau một khoảng chừng 10cm trong chân không. Thế năng tĩnh điện của hai điện tích này là?

Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng biểu thức tính thế năng tĩnh điện: (rmW_t = kfracq_1q_2r)

Phương pháp giải bài tập Công của lực điện – Hiệu điện thế — Xem rõ ràng

Answers ( )

Đáp án:

100

Giải thích tiến trình giải:

Khoảng cách giữa hai điện tích: r = 6cm = 0,06m

Hằng số điện môi:

$F = k.fracleftvarepsilon r^2 Rightarrow 0,5.10^ – 5 = 9.10^9.fracvarepsilon .0,06^2 Rightarrow varepsilon = 100$

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

r=6.10^-2 m

ADCT định luật Culông : F=k.|q1q2|/e.r^2

thay số 0,5.10^-5=9.10^9. |10^-8 .-2.10^-8|/e.(6.10^-2)^2

=>e=100

hai điện tích q1=-2.10^-8 q2=2.10^-6 đặt tại hai điểm a và b trong chân không cách nhau 6cm tại điểm nằm trong tâm 2 điện tích trên người ta đặt một điện t

Question

hai điện tích q1=-2.10^-8 q2=2.10^-6 đặt tại hai điểm a và b trong chân không cách nhau 6cm tại điểm nằm trong tâm 2 điện tích trên người ta đặt một điện tích q3=2.10^-6 hãy tính lực tương tác do q1 q2 tác dụng lên q3 trong những trường hợp
a,q3 đặt tại điểm C là trung điểm AB
b, q3 đặt tại điểm D nằm cách A 4cm

in progress 0

Vật Lý Genesis 3 tháng 2022-09-05T19:59:29+00:00 2022-09-05T19:59:29+00:00 1 Answers 646 views 0

  ://.youtube/watch?v=iGSmN7S5DG8

  Reply
  9
  0
  Chia sẻ

  4124

  Video Hai điện tích điểm q1=10^-8 q2=-2.10^-8 đặt cách nhau 6cm ?

  Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hai điện tích điểm q1=10^-8 q2=-2.10^-8 đặt cách nhau 6cm tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Down Hai điện tích điểm q1=10^-8 q2=-2.10^-8 đặt cách nhau 6cm miễn phí

  Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Hai điện tích điểm q1=10^-8 q2=-2.10^-8 đặt cách nhau 6cm miễn phí.

  Hỏi đáp vướng mắc về Hai điện tích điểm q1=10^-8 q2=-2.10^-8 đặt cách nhau 6cm

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hai điện tích điểm q1=10^-8 q2=-2.10^-8 đặt cách nhau 6cm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Hai #điện #tích #điểm #q1108 #q22108 #đặt #cách #nhau #6cm